Browse Source

Incorporated comments from debian review process

r4197
master
Bart Cornelis 19 years ago
parent
commit
9a1c9a6977
  1. 6
      debian/changelog
  2. 156
      debian/po/nl.po

6
debian/changelog

@ -19,11 +19,13 @@ netcfg (0.25) UNRELEASED; urgency=low
* Chris Tillman
- Update English usage in message templates
* Bart Cornelis
- Update Dutch po-debconf translation
- Update Dutch po-debconf translation, incorporated changes
suggested by newly started review process of debian-l10n-dutch
team
* Kenshi Muto
- Update ja.po
-- Bart Cornelis <cobaco@bartLaptop> Sat, 20 Sep 2003 02:28:01 +0200
-- Bart Cornelis <cobaco@bartLaptop> Thu, 25 Sep 2003 23:50:54 +0200
netcfg (0.24) unstable; urgency=low

156
debian/po/nl.po

@ -16,7 +16,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-installer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-09-19 22:32+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-08-12 23:40+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-09-20 02:40+0100\n"
"Last-Translator: Bart Cornelis <cobaco@linux.be>\n"
"Language-Team: debian-l10n-dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -26,7 +26,7 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:3
msgid "Choose the domain name."
msgstr "Kies de domeinnaam."
msgstr "Gelieve de domeinnaam van uw computer in te voeren."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:3
@ -36,15 +36,17 @@ msgid ""
"If you are setting up a home network, you can make something up, but make "
"sure you use the same domain name on all your computers."
msgstr ""
"De domeinnaam is dat deel van je Internetadres rechts van je computernaam. "
"Het is vaak iets dat eindigt in .com, .net, .edu, of, .org. Indien u een "
"thuisnetwerk aan het opzettenbent, kan u zomaar iets verzinnen, u dient er "
"enkel voor te zorgen dat al uw computers dezelfde domeinnaam gebruiken."
"De domeinnaam is het gedeelte van uw Internetadres dat rechts van uw "
"computernaam staat. Meestal eindigt een domeinnaam in .nl, .com, .net of "
".org (bijvoorbeeld: mijndomein.nl). U kunt de domeinnaam zelf kiezen "
"wanneer uw computer onderdeel uitmaakt van een thuisnetwerk. Zorg er in "
"dat geval voor dat alle computers in dit netwerk dezelfde domeinnaam "
"gebruiken."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:11
msgid "Choose the DNS Server Addresses"
msgstr "Kies het DNS-server-adres"
msgstr "Gelieve de IP-adressen van de DNS-servers (naamservers) in te voeren."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:11
@ -54,15 +56,15 @@ msgid ""
"order in which you enter them. If you don't want to use any name servers "
"just leave this field blank."
msgstr ""
"Gelieve de IP adressen (niet de computernamen) van maximaal 3 nameservers "
"gescheiden door spaties in te voeren. Gebruik geen commas. De servers zullen "
"bevraagd wordenin de volgorde waarin u ze invoert. Indien u geen gebruik "
"wenst te maken van een nameserver laat u dit veld gewoon leeg."
"Gelieve de IP-adressen (niet de computernamen) van maximaal 3 naamservers in "
"te voeren, gescheiden door spaties. De servers zullen gebruikt worden in de "
"volgorde waarin u ze invoert. Indien u geen gebruik wenst te maken van "
"naamservers laat u dit veld leeg. "
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:20
msgid "Choose an interface."
msgstr "Kies een interface."
msgstr "Kies een interface (netwerkapparaat)."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:20
@ -71,9 +73,9 @@ msgid ""
"network interface that you will need for installing the Debian system (via "
"NFS or HTTP)."
msgstr ""
"De volgende interfaces zijn gedetecteerd. Kies het type van uw primaire "
"netwerk interface dat u nodig heeft voor het installeren van het Debian "
"systeem via NFS of HTTP"
"De volgende netwerkapparaten zijn gedetecteerd. Kies het netwerkapparaat "
"dat u wilt gebruiken voor het installeren van Debian via het HTTP- of "
"NFS-protocol."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:27
@ -88,7 +90,7 @@ msgstr "Er is iets misgegaan bij het activeren van het netwerk."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:33
msgid "Enter the system's hostname."
msgstr "Voer de computernaam van het systeem in."
msgstr "Gelieve de computernaam van uw computer in te voeren."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:33
@ -98,10 +100,11 @@ msgid ""
"administrator. If you are setting up your own home network, you can make "
"something up here."
msgstr ""
"De computernaam is een enkel woord dat uw systeem naar het netwerk toe "
"identificeert. Indien u niet weet welke naam u moet gebruiken neem dan "
"contact op met uw netwerkbeheerder. Indien u uw eigen thuisnetwerk aan het "
"opzetten bent, kan u gewoon wat verzinnen"
"De computernaam is één woord waarmee uw computer in het netwerk "
"geidentificeerd wordt. U kunt de computernaam zelf kiezen wanneer uw "
"computer deel uit maakt van een thuisnetwerk of niet verbonden is met een "
"netwerk. Neem contact op met uw netwerkbeheerder wanneer u niet weet wat u "
"hier in moet vullen."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:41
@ -115,24 +118,24 @@ msgid ""
"sign, be between 2 and 63 characters long, and cannot begin or end with a "
"minus sign."
msgstr ""
"Een geldige computernaam mag enkel alphanumerieke karakters en mintekens "
"Een geldige computernaam mag alleen alphanumerieke karakters en mintekens "
"bevatten, moet tussen 2 en 63 karakters lang zijn, en mag niet beginnen of "
"eindigen met een minteken."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:48
msgid "An error occured and I cannot continue."
msgstr "Er is een fout opgetreden, ik kan niet verdergaan."
msgstr "Er is een fout opgetreden, De netwerkconfigureatie kan niet voltooid worden."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:48
msgid "Feel free to retry."
msgstr "het staat u vrij om opnieuw te proberen."
msgstr "Probeer het gerust opnieuw."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:53
msgid "No interfaces were detected."
msgstr "Er zijn geen interfaces gedetecteerd."
msgstr "Er zijn geen netwerkapparaten gedetecteerd."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:53
@ -142,16 +145,15 @@ msgid ""
"is possible that the module for it hasn't been selected yet. Go back to "
"'Detect network hardware and load kernel drivers for it'."
msgstr ""
"Er zijn geen netwerk interfaces gevonden. Dat betekend dat het "
"installatiesysteem niet in staat was om een netwerk apparaat te vinden. "
"Indien u een netwerk kaart heeft, dan heeft u mogelijks de verkeerde module "
"geselecteerd. Ga terug naar 'Detecteer netwerk hardware en laad de nodige "
"kernel drivers'."
"Er zijn geen netwerkapparaten gevonden. Wanneer uw computer wel een "
"netwerkapparaat bevat dan heeft u mogelijk de verkeerde module geselecteerd. "
"Ga in dat geval terug naar het scherm 'Detecteer netwerk-hardware en laad de "
"nodige kernel-stuurprogramma's'."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "What is your dhcp hostname?"
msgstr "Wat is uw dhcp computernaam?"
msgstr "Gelieve de computernaam van uw DHCP-server in te voeren."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
@ -160,14 +162,14 @@ msgid ""
"might need to specify an account number here. Most other users can just "
"leave this blank."
msgstr ""
"Mogelijks dient u hier een DHCP-computernaam op te geven. Indien u een kabel "
"modem gebruikt is het mischien nodig hier een rekeningnummer op te geven. De"
"meeste andere gebruikers kunnen dit leeg laten"
"Mogelijk dient u hier de computernaam van uw DHCP-server in te voeren. Bij "
"gebruik van een kabelmodem dient u hier wellicht een gebruiksnummer in te "
"voeren. Anderen kunnen dit veld leeg laten."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:11
msgid "Is this information correct?"
msgstr "Is deze informatie correct?"
msgstr "Zijn deze instellingen juist?"
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:11
@ -178,36 +180,38 @@ msgid ""
" dhcp hostname = ${dhcp_hostname}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
msgstr ""
" interface = ${interface}\n"
" computernaam = ${hostname}\n"
" domein = ${domain}\n"
" dhcp computernaam = ${dhcp_hostname}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
" interface = ${interface}\n"
" computernaam = ${hostname}\n"
" domein = ${domain}\n"
" computernaam DHCP-Server = ${dhcp_hostname}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:20
msgid "I will now configure the network."
msgstr "Ik zal nu het netwerk instellen."
msgstr "Het netwerk wordt ingesteld met de via DHCP verkregen waarden."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:20
msgid "This may take some time. It shouldn't take more than a minute or two."
msgstr "Dit kan enige tijd duren. Normaliter niet meer dan een minuut of twee."
msgstr "Dit kan enige tijd duren, tot een minuut of twee."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:25
msgid "No dhcp client found. I cannot continue."
msgstr "Er is geen dhcp cliënt gevonden. Ik kan niet verder gaan."
msgstr "Er is geen DHCP-clientsoftware gevonden. De automatische "
"netwerkconfiguratie via DHCP kan niet worden voltooid."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:25
msgid "This package requires pump or dhcp-client."
msgstr "Dit pakket vereist pump of dhcp-client."
msgstr "Automatische netwerkconfiguratie via DHCP vereist de 'pump'- of "
"'dhcp-client'-software."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid "IP address?"
msgstr "Wat is het IP adres?"
msgstr "Gelieve het IP-adres van uw computer in te voeren."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
@ -216,14 +220,15 @@ msgid ""
"separated by periods. If you don't know what to use here, consult your "
"network administrator."
msgstr ""
"Het IP adres is uniek voor uw computer en bestaat uit 4 getallen gescheiden "
"met kommas. Gelieve contact op te nemen met uw netwerkbeheerder indien u "
"niet weet wat u hiermoet invullen."
"Het IP-adres is een uniek getal waarmee uw computer zich in het netwerk "
"identificeert. Het adres bestaat uit 4 door punten gescheiden getallen "
"tussen 0 en 255 (bijvoorbeeld: 192.169.0.10). Neem contact op met uw "
"netwerkbeheerder als u niet weet wat u hier in moet vullen."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid "Pointopoint address?"
msgstr "Wat is het puntnaarpunt adres?"
msgstr "Gelieve het IP-adres van de PPP-server in te voeren."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
@ -233,15 +238,16 @@ msgid ""
"value. The pointopoint address should be entered as four numbers separated "
"by periods."
msgstr ""
"Het puntnaarpunt adres wordt gebruikt om het andere eindpunt in een punt "
"naar punt netwerk is. Consulteer uw netwerkbeheerder als u de juiste waarde "
"niet weet. Het puntnaarpunt adres dient ingevoerd te worden als vier "
"getallen gescheiden door punten."
"Gelieve het IP-adres van de PPP-server in te voeren. Dit adres wordt gebruikt"
" om het andere eindpunt in een PPP-netwerk te bepalen. Het adres bestaat uit "
"vier door punten gescheiden getallen tussen 0 en 255 (bijvoorbeeld: "
"192.169.1.10) . Neem contact op met uw netwerkbeheerder als u niet weet wat u "
"hier in moet vullen."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:19
msgid "Netmask?"
msgstr "Wat is het netwerkmasker?"
msgstr "Gelieve het netwerkmasker in te voeren."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:19
@ -250,15 +256,15 @@ msgid ""
"Consult your network administrator if you do not know the value. The "
"netmask should be entered as four numbers separated by periods."
msgstr ""
"het netwerkmasker word gebruikt om te bepalen welke machines tot uw lokaal "
"netwerk behoren. Consulteer uw netwerkbeheerder als u niet weet wat hier in "
"te vullen. Het netwerkmasker dient ingevoerd te worden als vier getallen "
"gescheiden door punten."
"Het netwerkmasker wordt gebruikt om te bepalen welke machines tot uw lokale "
"netwerk behoren. Het netwerkmasker bestaat uit vier door punten gescheiden "
"getallen tussen 0 en 255 (bijvoorbeeld: 255.255.255.0). Neem contact op met "
"uw netwerkbeheerder wanneer u niet weet wat u hier in moet vullen."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:27
msgid "Gateway?"
msgstr "Wat is de gateway?"
msgstr "Gelieve het IP-adres van de gateway/router in te voeren."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:27
@ -270,12 +276,12 @@ msgid ""
"can leave this blank. If you don't know the proper answer to this question, "
"consult your network administrator."
msgstr ""
"Dit is het IP adres (vier getallen gescheiden door punten) van de gateway "
"router, ook bekend als de default router. Alle verkeer dat buiten uw LAN "
"gaat (e.g. naar internet) wordtverstuurt via deze router. In zeldzame "
"omstandigheden is het mogelijk dat u geen router heeft; in dat geval kunt u "
"dit leeg laten. Gelieve uw netwerkbeheerder te contacteren indien u het "
"juiste antwoord niet weet."
"Gelieve hier het IP-adres van de gateway (ofwel 'default router') in te "
"voeren. De gateway routeert al het netwerkverkeer dat niet bestemd is voor uw "
"lokale netwerk (zoals communicatie met Internet). U kunt dit veld leeg laten "
"wanneer u geen gateway gebruikt. Het adres bestaat uit 4 door punten "
"gescheiden getallen tussen 0 en 255 (bijvoorbeeld: 192.168.0.1). Neem contact "
"op met uw netwerkbeheerder wanneer u niet weet wat u hier in moet vullen."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:37
@ -287,13 +293,13 @@ msgstr "De ingevoerde gateway is onbereikbaar."
msgid ""
"You may have made an error entering your IP address, netmask and/or gateway."
msgstr ""
"U heeft mogelijks een fout gemaakt bij het invoeren van uw IP adres, "
"netwerkmasker en/of gateway."
"U heeft mogelijk een fout gemaakt bij het invoeren van het IP-adres van uw "
"computer, het netwerkmasker en/of het IP-adres van de gateway."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid "Is this configuration correct?"
msgstr "Is deze configuratie correct?"
msgstr "Zijn deze instellingen juist."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
@ -307,11 +313,11 @@ msgid ""
" pointopoint = ${pointopoint}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
msgstr ""
" interface = ${interface}\n"
" computernaam = ${hostname}\n"
" domein = ${domain}\n"
" ipadres = ${ipaddress}\n"
" netwerkmasker = ${netmask}\n"
" gateway = ${gateway}\n"
" punnaarpunt = ${pointopoint}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
" interface = ${interface}\n"
" computernaam = ${hostname}\n"
" domein = ${domain}\n"
" ipadres = ${ipaddress}\n"
" netwerkmasker = ${netmask}\n"
" gateway = ${gateway}\n"
" punt-naar-punt = ${pointopoint}\n"
" DNS-servers = ${nameservers}"

Loading…
Cancel
Save