Browse Source

* Claus Hindsgaul

- Update da (Danish) translation.
  * Alastair McKinstry
   - Move to new cdebconf macros.
   - Added versioned depends on libdebconfclient-dev to ensure we get
    working debonf_* macros
  * Joey Hess
   - Fixed the libdebconfclient0-dev package name.
   - Run a progress bar with dhcp, just so something will be on the screen
    then.

r5061
master
Joey Hess 19 years ago
parent
commit
a018b7f6b7
 1. 4
    debian/control
 2. 11
    debian/netcfg-dhcp.templates
 3. 58
    debian/po/cs.po
 4. 39
    debian/po/da.po
 5. 26
    debian/po/de.po
 6. 28
    debian/po/es.po
 7. 26
    debian/po/fr.po
 8. 28
    debian/po/ja.po
 9. 27
    debian/po/nb.po
 10. 178
    debian/po/nl.po
 11. 26
    debian/po/nn.po
 12. 30
    debian/po/pt_BR.po
 13. 26
    debian/po/ru.po
 14. 26
    debian/po/sv.po
 15. 16
    debian/po/templates.pot
 16. 5
    netcfg-dhcp.c
 17. 5
    netcfg.c
 18. 1
    netcfg.h

4
debian/control

@ -3,8 +3,8 @@ Section: debian-installer
Priority: optional
Maintainer: Debian Install System Team <debian-boot@lists.debian.org>
Uploaders: David Kimdon <dwhedon@debian.org>, Tollef Fog Heen <tfheen@debian.org>, Matt Kraai <kraai@debian.org>
Build-Depends: debhelper (>= 4.1.13), dpkg-dev (>= 1.9.0), libdebconfclient-dev (>= 0.46), libdebian-installer4-dev, po-debconf (>= 0.5.0)
Standards-Version: 3.6.1
Build-Depends: debhelper (>= 4.1.13), dpkg-dev (>= 1.9.0), libdebconfclient0-dev (>= 0.46), libdebian-installer4-dev, po-debconf (>= 0.5.0)
Standards-Version: 3.6.1.0
Package: netcfg-dhcp
Architecture: i386 sparc alpha m68k arm powerpc mips mipsel hppa ia64

11
debian/netcfg-dhcp.templates

@ -15,10 +15,13 @@ _Description: Is this information correct?
dhcp hostname = ${dhcp_hostname}
nameservers = ${nameservers}
Template: netcfg/do_dhcp
Type: note
_Description: I will now configure the network.
This may take some time. It shouldn't take more than a minute or two.
Template: netcfg/dhcp_progress
Type: text
_Description: Configuring the network with DHCP
Template: netcfg/dhcp_progress_note
Type: text
_Description: This may take a few minutes.
Template: netcfg/no_dhcp_client
Type: note

58
debian/po/cs.po

@ -15,7 +15,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: netcfg\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-04 15:08+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-17 15:35-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2003-10-08 16:00+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <czdebian-l@debian.cz>\n"
@ -69,8 +69,8 @@ msgid ""
"network interface that you will need for installing the Debian system (via "
"NFS or HTTP)."
msgstr ""
"Byly nalezeny následující rozhraní. Vyberte typ hlavního síťového "
"rozhraní, které použijete pro instalaci Debianu (přes NFS nebo HTTP)."
"Byly nalezeny následující rozhraní. Vyberte typ hlavního síťového rozhraní, "
"které použijete pro instalaci Debianu (přes NFS nebo HTTP)."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:27
@ -112,8 +112,7 @@ msgid ""
"minus sign."
msgstr ""
"Název poèítaèe smí obsahovat pouze alfanumerické znaky a znaménko mínus, "
"musí být v rozmezí 2 a 63 znaků a nesmí začínat nebo končit znaménkem "
"mínus."
"musí být v rozmezí 2 a 63 znaků a nesmí začínat nebo končit znaménkem mínus."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:48
@ -139,9 +138,9 @@ msgid ""
"'Detect network hardware and load kernel drivers for it'."
msgstr ""
"Nebyla nalezena ¾ádná sí»ová rozhraní. To znamená, ¾e instalaèní systém "
"nenašel síťové zařízení. Pokud máte síťovou kartu, je možné, že jste pro "
"ni ještě nenahráli modul. Jděte zpět na krok 'Detekce síťového hardwaru "
"a zavedení příslušného modulu'."
"nenašel síťové zařízení. Pokud máte síťovou kartu, je možné, že jste pro ni "
"ještě nenahráli modul. Jděte zpět na krok 'Detekce síťového hardwaru a "
"zavedení příslušného modulu'."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:61
@ -256,33 +255,34 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:20
msgid "I will now configure the network."
msgstr "Pokusím se nastavit síť."
#, fuzzy
msgid "Configuring the network with DHCP"
msgstr "Nastavení sítě přes DHCP"
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:20
msgid "This may take some time. It shouldn't take more than a minute or two."
msgstr "Může to nějakou dobu trvat, ale obvykle méně než jednu nebo dvě minuty."
#: ../netcfg-dhcp.templates:24
msgid "This may take a few minutes."
msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:25
#: ../netcfg-dhcp.templates:28
msgid "No dhcp client found. I cannot continue."
msgstr "Nebyl nalezen ¾ádný dhcp klient. Nelze pokraèovat."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:25
#: ../netcfg-dhcp.templates:28
msgid "This package requires pump or dhcp-client."
msgstr "Tento balík vy¾aduje pump nebo dhcp-client."
#. Title displayed when configuring this package
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:31
#: ../netcfg-dhcp.templates:34
msgid "DHCP Network Configuration"
msgstr "Nastavení sítì pøes DHCP"
#. Item in the main menu to select this package
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:36
#: ../netcfg-dhcp.templates:39
msgid "Configure the network via DHCP"
msgstr "Nastavení sítì pøes DHCP"
@ -315,9 +315,9 @@ msgid ""
"value. The pointopoint address should be entered as four numbers separated "
"by periods."
msgstr ""
"Pointopoint adresa slouží k určení druhého konce point to point sítě. "
"Pokud nevíte, co zde máte zadat, zeptejte se svého síťového správce. "
"Adresa se zadává jako čtyři čísla oddělená tečkami."
"Pointopoint adresa slouží k určení druhého konce point to point sítě. Pokud "
"nevíte, co zde máte zadat, zeptejte se svého síťového správce. Adresa se "
"zadává jako čtyři čísla oddělená tečkami."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:19
@ -332,8 +332,8 @@ msgid ""
"netmask should be entered as four numbers separated by periods."
msgstr ""
"Sí»ová maska slou¾í k urèení, které poèítaèe patøí k lokální síti. Pokud "
"neznáte přesnou hodnotu, zeptejte se svého síťového správce. Maska se "
"zadává jako čtyři čísla oddělená tečkami."
"neznáte přesnou hodnotu, zeptejte se svého síťového správce. Maska se zadává "
"jako čtyři čísla oddělená tečkami."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:27
@ -353,8 +353,7 @@ msgstr ""
"Brána je IP adresa (ètyøi èísla oddìlená teèkami), která urèuje standardní "
"smìrovaè. Ve¹kerý provoz, který jde mimo va¹i LAN (napøíklad do Internetu), "
"je poslán pøes tento smìrovaè. Ve výjimeèných pøípadech, kdy¾ smìrovaè "
"nemáte, zde nic nevyplňujte. Správnou hodnotu ví určitě váš síťový "
"správce."
"nemáte, zde nic nevyplňujte. Správnou hodnotu ví určitě váš síťový správce."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:37
@ -366,8 +365,7 @@ msgstr "Zadan
msgid ""
"You may have made an error entering your IP address, netmask and/or gateway."
msgstr ""
"Možná jste udělali chybu při zadávání IP adresy, síťové masky a/nebo "
"brány."
"Možná jste udělali chybu při zadávání IP adresy, síťové masky a/nebo brány."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
@ -406,3 +404,11 @@ msgstr "Statick
#: ../netcfg-static.templates:62
msgid "Configure a static network"
msgstr "Nastavit sí» staticky"
#~ msgid "I will now configure the network."
#~ msgstr "Pokusím se nastavit síť."
#~ msgid ""
#~ "This may take some time. It shouldn't take more than a minute or two."
#~ msgstr ""
#~ "Může to nějakou dobu trvat, ale obvykle méně než jednu nebo dvě minuty."

39
debian/po/da.po

@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: da\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-04 15:08+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-17 15:35-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2003-10-11 18:50+0200\n"
"Last-Translator: Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
@ -227,9 +227,9 @@ msgid ""
"might need to specify an account number here. Most other users can just "
"leave this blank."
msgstr ""
"Du kan være nødt til at angive et DHCP-værtsnavn. Hvis du bruger et kabelmodem, "
"skal du muligvis angive et kontonummer her. De fleste andre brugere kan blot "
"lade feltet være tomt."
"Du kan være nødt til at angive et DHCP-værtsnavn. Hvis du bruger et "
"kabelmodem, skal du muligvis angive et kontonummer her. De fleste andre "
"brugere kan blot lade feltet være tomt."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:11
@ -253,33 +253,34 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:20
msgid "I will now configure the network."
msgstr "Jeg vil nu sætte netværket op."
#, fuzzy
msgid "Configuring the network with DHCP"
msgstr "Sæt nætværket op via DHCP"
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:20
msgid "This may take some time. It shouldn't take more than a minute or two."
msgstr "Det kan tage nogen tid. Det bør dog ikke tage mere end et par minutter."
#: ../netcfg-dhcp.templates:24
msgid "This may take a few minutes."
msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:25
#: ../netcfg-dhcp.templates:28
msgid "No dhcp client found. I cannot continue."
msgstr "Fandt ingen dhcp-klient. Kan ikke fortsætte."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:25
#: ../netcfg-dhcp.templates:28
msgid "This package requires pump or dhcp-client."
msgstr "Denne pakke kræver pakken pump eller dhcp-client."
#. Title displayed when configuring this package
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:31
#: ../netcfg-dhcp.templates:34
msgid "DHCP Network Configuration"
msgstr "DHCP-netværksopsætning"
#. Item in the main menu to select this package
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:36
#: ../netcfg-dhcp.templates:39
msgid "Configure the network via DHCP"
msgstr "Sæt nætværket op via DHCP"
@ -361,7 +362,8 @@ msgstr "Den angivne gateway kan ikke n
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:37
msgid "You may have made an error entering your IP address, netmask and/or gateway."
msgid ""
"You may have made an error entering your IP address, netmask and/or gateway."
msgstr ""
"Du kan have skrevet forkert, da du angav IP-adresse, netmaske og/eller "
"gateway."
@ -404,9 +406,16 @@ msgstr "Statisk netv
msgid "Configure a static network"
msgstr "Sæt statisk netværk op"
#~ msgid "I will now configure the network."
#~ msgstr "Jeg vil nu sætte netværket op."
#~ msgid ""
#~ "This may take some time. It shouldn't take more than a minute or two."
#~ msgstr ""
#~ "Det kan tage nogen tid. Det bør dog ikke tage mere end et par minutter."
#~ msgid "${ifchoices}"
#~ msgstr "${ifchoices}"
#~ msgid "debian"
#~ msgstr "debian"

26
debian/po/de.po

@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-installer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-04 15:08+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-17 15:35-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2003-05-18 11:39+0200\n"
"Last-Translator: Thorsten Sauter <tsauter@gmx.net>\n"
"Language-Team: German <de@li.org>\n"
@ -260,33 +260,34 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:20
msgid "I will now configure the network."
#, fuzzy
msgid "Configuring the network with DHCP"
msgstr "Das Netzwerk wird jetzt konfiguriert"
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:20
msgid "This may take some time. It shouldn't take more than a minute or two."
msgstr "Das kann bis zu ein oder zwei Minuten dauern."
#: ../netcfg-dhcp.templates:24
msgid "This may take a few minutes."
msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:25
#: ../netcfg-dhcp.templates:28
msgid "No dhcp client found. I cannot continue."
msgstr "Kein DHCP-Client gefunden. Es kann nicht fortgefahren werden."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:25
#: ../netcfg-dhcp.templates:28
msgid "This package requires pump or dhcp-client."
msgstr "Diese Paket benötigt den pump- oder dhcp-Client."
#. Title displayed when configuring this package
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:31
#: ../netcfg-dhcp.templates:34
msgid "DHCP Network Configuration"
msgstr ""
#. Item in the main menu to select this package
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:36
#: ../netcfg-dhcp.templates:39
#, fuzzy
msgid "Configure the network via DHCP"
msgstr "Das Netzwerk wird jetzt konfiguriert"
@ -414,3 +415,10 @@ msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Configure a static network"
msgstr "Das Netzwerk wird jetzt konfiguriert"
#~ msgid "I will now configure the network."
#~ msgstr "Das Netzwerk wird jetzt konfiguriert"
#~ msgid ""
#~ "This may take some time. It shouldn't take more than a minute or two."
#~ msgstr "Das kann bis zu ein oder zwei Minuten dauern."

28
debian/po/es.po

@ -29,7 +29,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: netcfg VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-04 15:08+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-17 15:35-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2003-08-23 2:00+0100\n"
"Last-Translator: Javier Fernandez-Sanguino Peña <jfs@computer.org>\n"
"Language-Team: Spanish <es@li.org>\n"
@ -278,35 +278,34 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:20
msgid "I will now configure the network."
#, fuzzy
msgid "Configuring the network with DHCP"
msgstr "Ahora se configurará su red."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:20
msgid "This may take some time. It shouldn't take more than a minute or two."
#: ../netcfg-dhcp.templates:24
msgid "This may take a few minutes."
msgstr ""
"Esto puede tardar algún tiempo. Aunque no debería tardar más de uno o dos "
"minutos."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:25
#: ../netcfg-dhcp.templates:28
msgid "No dhcp client found. I cannot continue."
msgstr "No se encontró un cliente de DHCP. No se puede proseguir."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:25
#: ../netcfg-dhcp.templates:28
msgid "This package requires pump or dhcp-client."
msgstr "Este paquete require pump o dhcp-client."
#. Title displayed when configuring this package
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:31
#: ../netcfg-dhcp.templates:34
msgid "DHCP Network Configuration"
msgstr ""
#. Item in the main menu to select this package
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:36
#: ../netcfg-dhcp.templates:39
#, fuzzy
msgid "Configure the network via DHCP"
msgstr "Ahora se configurará su red."
@ -434,3 +433,12 @@ msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Configure a static network"
msgstr "Ahora se configurará su red."
#~ msgid "I will now configure the network."
#~ msgstr "Ahora se configurará su red."
#~ msgid ""
#~ "This may take some time. It shouldn't take more than a minute or two."
#~ msgstr ""
#~ "Esto puede tardar algún tiempo. Aunque no debería tardar más de uno o dos "
#~ "minutos."

26
debian/po/fr.po

@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: netcfg 0.23\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-04 15:08+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-17 15:35-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2003-10-01 10:00+0200\n"
"Last-Translator: Philippe Batailler <pbatailler@teaser.fr>\n"
"Language-Team: French <debian-l10n-french@lists.debian.org>\n"
@ -254,33 +254,34 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:20
msgid "I will now configure the network."
#, fuzzy
msgid "Configuring the network with DHCP"
msgstr "Le réseau va maintenant être configuré"
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:20
msgid "This may take some time. It shouldn't take more than a minute or two."
msgstr "Cela peut prendre du temps, mais pas plus d'une minute ou deux."
#: ../netcfg-dhcp.templates:24
msgid "This may take a few minutes."
msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:25
#: ../netcfg-dhcp.templates:28
msgid "No dhcp client found. I cannot continue."
msgstr "Aucun client dhcp : impossible de continuer !"
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:25
#: ../netcfg-dhcp.templates:28
msgid "This package requires pump or dhcp-client."
msgstr "Ce paquet demande pump ou dhcp-client."
#. Title displayed when configuring this package
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:31
#: ../netcfg-dhcp.templates:34
msgid "DHCP Network Configuration"
msgstr "Configuration du réseau DHCP"
#. Item in the main menu to select this package
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:36
#: ../netcfg-dhcp.templates:39
msgid "Configure the network via DHCP"
msgstr "Le réseau va maintenant être configuré"
@ -407,3 +408,10 @@ msgstr "Configuration d'un r
#: ../netcfg-static.templates:62
msgid "Configure a static network"
msgstr "Le réseau statique va maintenant être configuré"
#~ msgid "I will now configure the network."
#~ msgstr "Le réseau va maintenant être configuré"
#~ msgid ""
#~ "This may take some time. It shouldn't take more than a minute or two."
#~ msgstr "Cela peut prendre du temps, mais pas plus d'une minute ou deux."

28
debian/po/ja.po

@ -15,7 +15,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-04 15:08+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-17 15:35-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2003-10-08 08:46+0900\n"
"Last-Translator: Kenshi Muto <kmuto@debian.org>\n"
"Language-Team: Japanese <debian-japanese@lists.debian.org>\n"
@ -259,33 +259,34 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:20
msgid "I will now configure the network."
msgstr "ネットワークを設定します。"
#, fuzzy
msgid "Configuring the network with DHCP"
msgstr "DHCP 経由でネットワークを設定"
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:20
msgid "This may take some time. It shouldn't take more than a minute or two."
msgstr "しばらく時間がかかりますが、1、2分以上はかからないでしょう。"
#: ../netcfg-dhcp.templates:24
msgid "This may take a few minutes."
msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:25
#: ../netcfg-dhcp.templates:28
msgid "No dhcp client found. I cannot continue."
msgstr "dhcp クライアントが見つかりません。継続できません。"
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:25
#: ../netcfg-dhcp.templates:28
msgid "This package requires pump or dhcp-client."
msgstr "このパッケージは pump または dhcp-client を必要とします。"
#. Title displayed when configuring this package
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:31
#: ../netcfg-dhcp.templates:34
msgid "DHCP Network Configuration"
msgstr "DHCP ネットワーク設定"
#. Item in the main menu to select this package
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:36
#: ../netcfg-dhcp.templates:39
msgid "Configure the network via DHCP"
msgstr "DHCP 経由でネットワークを設定"
@ -411,3 +412,10 @@ msgstr "静的ネットワークの設定"
#: ../netcfg-static.templates:62
msgid "Configure a static network"
msgstr "静的ネットワークの設定"
#~ msgid "I will now configure the network."
#~ msgstr "ネットワークを設定します。"
#~ msgid ""
#~ "This may take some time. It shouldn't take more than a minute or two."
#~ msgstr "しばらく時間がかかりますが、1、2分以上はかからないでしょう。"

27
debian/po/nb.po

@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-installer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-04 15:08+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-17 15:35-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2003-05-03 08:45+0100\n"
"Last-Translator: Hans Fredrik Nordhaug <hans.fredrik@nordhaug.no>\n"
"Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
@ -256,33 +256,34 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:20
msgid "I will now configure the network."
#, fuzzy
msgid "Configuring the network with DHCP"
msgstr "Jeg skal nå sette opp nettverket."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:20
msgid "This may take some time. It shouldn't take more than a minute or two."
msgstr "Dette kan ta litt tid. Det burde ikke ta mer enn et minutt eller to."
#: ../netcfg-dhcp.templates:24
msgid "This may take a few minutes."
msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:25
#: ../netcfg-dhcp.templates:28
msgid "No dhcp client found. I cannot continue."
msgstr "Fant ingen dhcp-klient. Jeg kan ikke fortsette."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:25
#: ../netcfg-dhcp.templates:28
msgid "This package requires pump or dhcp-client."
msgstr "Denne pakken trenger punp eller dhcp-klient."
#. Title displayed when configuring this package
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:31
#: ../netcfg-dhcp.templates:34
msgid "DHCP Network Configuration"
msgstr ""
#. Item in the main menu to select this package
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:36
#: ../netcfg-dhcp.templates:39
#, fuzzy
msgid "Configure the network via DHCP"
msgstr "Jeg skal nå sette opp nettverket."
@ -406,3 +407,11 @@ msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Configure a static network"
msgstr "Jeg skal nå sette opp nettverket."
#~ msgid "I will now configure the network."
#~ msgstr "Jeg skal nå sette opp nettverket."
#~ msgid ""
#~ "This may take some time. It shouldn't take more than a minute or two."
#~ msgstr ""
#~ "Dette kan ta litt tid. Det burde ikke ta mer enn et minutt eller to."

178
debian/po/nl.po

@ -14,7 +14,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-installer\n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-04 15:08+0200\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-17 15:35-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2003-10-08 22:23+0100\n"
"Last-Translator: Bart Cornelis <cobaco@linux.be>\n"
"Language-Team: debian-l10n-dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
@ -29,8 +30,17 @@ msgstr "Gelieve de domeinnaam van uw computer in te voeren."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:3
msgid "The domain name is the part of your Internet address to the right of your host name. It is often something that ends in .com, .net, .edu, or .org. If you are setting up a home network, you can make something up, but make sure you use the same domain name on all your computers."
msgstr "De domeinnaam is het gedeelte van uw Internetadres dat rechts van uw computernaam staat. Meestal eindigt een domeinnaam in .nl, .com, .net of .org (bijvoorbeeld: mijndomein.nl). U kunt de domeinnaam zelf kiezen wanneer uw computer onderdeel uitmaakt van een thuisnetwerk. Zorg er in dat geval voor dat alle computers in dit netwerk dezelfde domeinnaam gebruiken."
msgid ""
"The domain name is the part of your Internet address to the right of your "
"host name. It is often something that ends in .com, .net, .edu, or .org. "
"If you are setting up a home network, you can make something up, but make "
"sure you use the same domain name on all your computers."
msgstr ""
"De domeinnaam is het gedeelte van uw Internetadres dat rechts van uw "
"computernaam staat. Meestal eindigt een domeinnaam in .nl, .com, .net of ."
"org (bijvoorbeeld: mijndomein.nl). U kunt de domeinnaam zelf kiezen wanneer "
"uw computer onderdeel uitmaakt van een thuisnetwerk. Zorg er in dat geval "
"voor dat alle computers in dit netwerk dezelfde domeinnaam gebruiken."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:11
@ -39,8 +49,16 @@ msgstr "Gelieve de IP-adressen van de DNS-servers (naamservers) in te voeren."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:11
msgid "Please enter the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, separated by spaces. Do not use commas. The servers will be queried in the order in which you enter them. If you don't want to use any name servers just leave this field blank."
msgstr "Gelieve de IP-adressen (niet de computernamen) van maximaal 3 naamservers in te voeren, gescheiden door spaties. De servers zullen gebruikt worden in de volgorde waarin u ze invoert. Indien u geen gebruik wenst te maken van naamservers laat u dit veld leeg. "
msgid ""
"Please enter the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, "
"separated by spaces. Do not use commas. The servers will be queried in the "
"order in which you enter them. If you don't want to use any name servers "
"just leave this field blank."
msgstr ""
"Gelieve de IP-adressen (niet de computernamen) van maximaal 3 naamservers in "
"te voeren, gescheiden door spaties. De servers zullen gebruikt worden in de "
"volgorde waarin u ze invoert. Indien u geen gebruik wenst te maken van "
"naamservers laat u dit veld leeg. "
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:20
@ -49,8 +67,14 @@ msgstr "Kies een interface (netwerkapparaat)."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:20
msgid "The following interfaces were detected. Choose the type of your primary network interface that you will need for installing the Debian system (via NFS or HTTP)."
msgstr "De volgende netwerkapparaten zijn gedetecteerd. Kies het netwerkapparaat dat u wilt gebruiken voor het installeren van Debian via het HTTP- of NFS-protocol."
msgid ""
"The following interfaces were detected. Choose the type of your primary "
"network interface that you will need for installing the Debian system (via "
"NFS or HTTP)."
msgstr ""
"De volgende netwerkapparaten zijn gedetecteerd. Kies het netwerkapparaat dat "
"u wilt gebruiken voor het installeren van Debian via het HTTP- of NFS-"
"protocol."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:27
@ -69,8 +93,17 @@ msgstr "Gelieve de computernaam van uw computer in te voeren."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:33
msgid "The hostname is a single word that identifies your system to the network. If you don't know what your hostname should be, consult your network administrator. If you are setting up your own home network, you can make something up here."
msgstr "De computernaam is één woord waarmee uw computer in het netwerk geidentificeerd wordt. U kunt de computernaam zelf kiezen wanneer uw computer deel uit maakt van een thuisnetwerk of niet verbonden is met een netwerk. Neem contact op met uw netwerkbeheerder wanneer u niet weet wat u hier moet invullen."
msgid ""
"The hostname is a single word that identifies your system to the network. "
"If you don't know what your hostname should be, consult your network "
"administrator. If you are setting up your own home network, you can make "
"something up here."
msgstr ""
"De computernaam is één woord waarmee uw computer in het netwerk "
"geidentificeerd wordt. U kunt de computernaam zelf kiezen wanneer uw "
"computer deel uit maakt van een thuisnetwerk of niet verbonden is met een "
"netwerk. Neem contact op met uw netwerkbeheerder wanneer u niet weet wat u "
"hier moet invullen."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:41
@ -79,13 +112,20 @@ msgstr "De computernaam \"${HOSTNAME}\" is ongeldig."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:41
msgid "A valid hostname may contain only alphanumeric characters and the minus sign, be between 2 and 63 characters long, and cannot begin or end with a minus sign."
msgstr "Een geldige computernaam mag alleen alphanumerieke karakters en mintekens bevatten, moet tussen 2 en 63 karakters lang zijn, en mag niet beginnen of eindigen met een minteken."
msgid ""
"A valid hostname may contain only alphanumeric characters and the minus "
"sign, be between 2 and 63 characters long, and cannot begin or end with a "
"minus sign."
msgstr ""
"Een geldige computernaam mag alleen alphanumerieke karakters en mintekens "
"bevatten, moet tussen 2 en 63 karakters lang zijn, en mag niet beginnen of "
"eindigen met een minteken."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:48
msgid "An error occured and I cannot continue."
msgstr "Er is een fout opgetreden, De netwerkconfigureatie kan niet voltooid worden."
msgstr ""
"Er is een fout opgetreden, De netwerkconfigureatie kan niet voltooid worden."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:48
@ -99,8 +139,16 @@ msgstr "Er zijn geen netwerkapparaten gedetecteert."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:53
msgid "No network interfaces were found. That means that the installation system was unable to find a network device. If you do have a network card, then it is possible that the module for it hasn't been selected yet. Go back to 'Detect network hardware and load kernel drivers for it'."
msgstr "Er zijn geen netwerkapparaten gevonden. Wanneer uw computer wel een netwerkapparaat bevat dan heeft u mogelijk de verkeerde module geselecteerd. Ga in dat geval terug naar het scherm 'Detecteer netwerk-hardware en laad de nodige kernel-stuurprogramma's'."
msgid ""
"No network interfaces were found. That means that the installation system "
"was unable to find a network device. If you do have a network card, then it "
"is possible that the module for it hasn't been selected yet. Go back to "
"'Detect network hardware and load kernel drivers for it'."
msgstr ""
"Er zijn geen netwerkapparaten gevonden. Wanneer uw computer wel een "
"netwerkapparaat bevat dan heeft u mogelijk de verkeerde module geselecteerd. "
"Ga in dat geval terug naar het scherm 'Detecteer netwerk-hardware en laad de "
"nodige kernel-stuurprogramma's'."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:61
@ -184,8 +232,14 @@ msgstr "Gelieve uw dhcp-computernaam in te voeren."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "You may need to supply a DHCP host name. If you are using a cable modem, you might need to specify an account number here. Most other users can just leave this blank."
msgstr "Mogelijk dient u hier uw dhcp-computernaam in te voeren. Bij gebruik van een kabelmodem dient u hier wellicht een gebruiksnummer in te voeren. Anderen kunnen dit veld leeg laten."
msgid ""
"You may need to supply a DHCP host name. If you are using a cable modem, you "
"might need to specify an account number here. Most other users can just "
"leave this blank."
msgstr ""
"Mogelijk dient u hier uw dhcp-computernaam in te voeren. Bij gebruik van een "
"kabelmodem dient u hier wellicht een gebruiksnummer in te voeren. Anderen "
"kunnen dit veld leeg laten."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:11
@ -209,33 +263,38 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:20
msgid "I will now configure the network."
msgstr "Het netwerk wordt ingesteld met de via DHCP verkregen waarden."
#, fuzzy
msgid "Configuring the network with DHCP"
msgstr "Netwerk instellen met via DHCP verkregen waarden"
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:20
msgid "This may take some time. It shouldn't take more than a minute or two."
msgstr "Dit kan enige tijd duren, tot een minuut of twee."
#: ../netcfg-dhcp.templates:24
msgid "This may take a few minutes."
msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:25
#: ../netcfg-dhcp.templates:28
msgid "No dhcp client found. I cannot continue."
msgstr "Er is geen DHCP-clientsoftware gevonden. De automatische netwerkconfiguratie via DHCP kan niet worden voltooid."
msgstr ""
"Er is geen DHCP-clientsoftware gevonden. De automatische netwerkconfiguratie "
"via DHCP kan niet worden voltooid."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:25
#: ../netcfg-dhcp.templates:28
msgid "This package requires pump or dhcp-client."
msgstr "Automatische netwerkconfiguratie via DHCP vereist de 'pump'- of 'dhcp-client'-software."
msgstr ""
"Automatische netwerkconfiguratie via DHCP vereist de 'pump'- of 'dhcp-"
"client'-software."
#. Title displayed when configuring this package
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:31
#: ../netcfg-dhcp.templates:34
msgid "DHCP Network Configuration"
msgstr "DHCP-netwerkconfiguratie"
#. Item in the main menu to select this package
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:36
#: ../netcfg-dhcp.templates:39
msgid "Configure the network via DHCP"
msgstr "Netwerk instellen met via DHCP verkregen waarden"
@ -246,8 +305,15 @@ msgstr "Gelieve het IP-adres van uw computer in te voeren."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid "The IP address is unique to your computer and consists of four numbers separated by periods. If you don't know what to use here, consult your network administrator."
msgstr "Het IP-adres is een uniek getal waarmee uw computer zich in het netwerk identificeert. Het adres bestaat uit 4 door punten gescheiden getallen tussen 0 en 255 (bijvoorbeeld: 192.169.0.10). Neem contact op met uw netwerkbeheerder als u niet weet wat u hier in moet vullen."
msgid ""
"The IP address is unique to your computer and consists of four numbers "
"separated by periods. If you don't know what to use here, consult your "
"network administrator."
msgstr ""
"Het IP-adres is een uniek getal waarmee uw computer zich in het netwerk "
"identificeert. Het adres bestaat uit 4 door punten gescheiden getallen "
"tussen 0 en 255 (bijvoorbeeld: 192.169.0.10). Neem contact op met uw "
"netwerkbeheerder als u niet weet wat u hier in moet vullen."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
@ -256,8 +322,17 @@ msgstr "Gelieve het IP-adres van de PPP-server in te voeren."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid "The pointopoint address is used to determine the other endpoint of the point to point network. Consult your network administrator if you do not know the value. The pointopoint address should be entered as four numbers separated by periods."
msgstr "Gelieve het IP-adres van de PPP-server in te voeren. Dit adres wordt gebruikt om het andere eindpunt in een PPP-netwerk te bepalen. Het adres bestaat uit vier door punten gescheiden getallen tussen 0 en 255 (bijvoorbeeld: 192.169.1.10) . Neem contact op met uw netwerkbeheerder als u niet weet wat u hier in moet vullen."
msgid ""
"The pointopoint address is used to determine the other endpoint of the point "
"to point network. Consult your network administrator if you do not know the "
"value. The pointopoint address should be entered as four numbers separated "
"by periods."
msgstr ""
"Gelieve het IP-adres van de PPP-server in te voeren. Dit adres wordt "
"gebruikt om het andere eindpunt in een PPP-netwerk te bepalen. Het adres "
"bestaat uit vier door punten gescheiden getallen tussen 0 en 255 "
"(bijvoorbeeld: 192.169.1.10) . Neem contact op met uw netwerkbeheerder als u "
"niet weet wat u hier in moet vullen."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:19
@ -266,8 +341,15 @@ msgstr "Gelieve het netwerkmasker in te voeren."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:19
msgid "The netmask is used to determine which machines are local to your network. Consult your network administrator if you do not know the value. The netmask should be entered as four numbers separated by periods."
msgstr "Het netwerkmasker wordt gebruikt om te bepalen welke machines tot uw lokale netwerk behoren. Het netwerkmasker bestaat uit vier door punten gescheiden getallen tussen 0 en 255 (bijvoorbeeld: 255.255.255.0). Neem contact op met uw netwerkbeheerder wanneer u niet weet wat u hier in moet vullen."
msgid ""
"The netmask is used to determine which machines are local to your network. "
"Consult your network administrator if you do not know the value. The "
"netmask should be entered as four numbers separated by periods."
msgstr ""
"Het netwerkmasker wordt gebruikt om te bepalen welke machines tot uw lokale "
"netwerk behoren. Het netwerkmasker bestaat uit vier door punten gescheiden "
"getallen tussen 0 en 255 (bijvoorbeeld: 255.255.255.0). Neem contact op met "
"uw netwerkbeheerder wanneer u niet weet wat u hier in moet vullen."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:27
@ -276,8 +358,21 @@ msgstr "Gelieve het IP-adres van de gateway/router in te voeren."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:27
msgid "This is an IP address (four numbers separated by periods) that indicates the gateway router, also known as the default router. All traffic that goes outside your LAN (for instance, to the Internet) is sent through this router. In rare circumstances, you may have no router; in that case, you can leave this blank. If you don't know the proper answer to this question, consult your network administrator."
msgstr "Gelieve hier het IP-adres van de gateway (ofwel 'default router') in te voeren. De gateway routeert al het netwerkverkeer dat niet bestemd is voor uw lokale netwerk (zoals communicatie met Internet). U kunt dit veld leeg laten wanneer u geen gateway gebruikt. Het adres bestaat uit 4 door punten gescheiden getallen tussen 0 en 255 (bijvoorbeeld: 192.168.0.1). Neem contact op met uw netwerkbeheerder wanneer u niet weet wat u hier in moet vullen."
msgid ""
"This is an IP address (four numbers separated by periods) that indicates the "
"gateway router, also known as the default router. All traffic that goes "
"outside your LAN (for instance, to the Internet) is sent through this "
"router. In rare circumstances, you may have no router; in that case, you "
"can leave this blank. If you don't know the proper answer to this question, "
"consult your network administrator."
msgstr ""
"Gelieve hier het IP-adres van de gateway (ofwel 'default router') in te "
"voeren. De gateway routeert al het netwerkverkeer dat niet bestemd is voor "
"uw lokale netwerk (zoals communicatie met Internet). U kunt dit veld leeg "
"laten wanneer u geen gateway gebruikt. Het adres bestaat uit 4 door punten "
"gescheiden getallen tussen 0 en 255 (bijvoorbeeld: 192.168.0.1). Neem "
"contact op met uw netwerkbeheerder wanneer u niet weet wat u hier in moet "
"vullen."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:37
@ -286,8 +381,11 @@ msgstr "De ingevoerde gateway is onbereikbaar."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:37
msgid "You may have made an error entering your IP address, netmask and/or gateway."
msgstr "U heeft mogelijk een fout gemaakt bij het invoeren van het IP-adres van uw computer, het netwerkmasker en/of het IP-adres van de gateway."
msgid ""
"You may have made an error entering your IP address, netmask and/or gateway."
msgstr ""
"U heeft mogelijk een fout gemaakt bij het invoeren van het IP-adres van uw "
"computer, het netwerkmasker en/of het IP-adres van de gateway."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
@ -327,3 +425,9 @@ msgstr "Statische netwerkconfiguratie"
msgid "Configure a static network"
msgstr "Statisch netwerk instellen."
#~ msgid "I will now configure the network."
#~ msgstr "Het netwerk wordt ingesteld met de via DHCP verkregen waarden."
#~ msgid ""
#~ "This may take some time. It shouldn't take more than a minute or two."
#~ msgstr "Dit kan enige tijd duren, tot een minuut of twee."

26
debian/po/nn.po

@ -15,7 +15,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-installer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-04 15:08+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-17 15:35-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2003-04-25 19:53+0200\n"
"Last-Translator: Gaute Hvoslef Kvalnes <gaute@verdsveven.com>\n"
"Language-Team: Norwegian (Nynorsk) <i18n-nn@lister.ping.uio.no>\n"
@ -263,33 +263,34 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:20
msgid "I will now configure the network."
#, fuzzy
msgid "Configuring the network with DHCP"
msgstr "Nettverket blir no sett opp."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:20
msgid "This may take some time. It shouldn't take more than a minute or two."
msgstr "Dette kan ta litt tid, men neppe meir enn eit minutt eller to."
#: ../netcfg-dhcp.templates:24
msgid "This may take a few minutes."
msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:25
#: ../netcfg-dhcp.templates:28
msgid "No dhcp client found. I cannot continue."
msgstr "Fann ingen DHCP-klient. Kan ikkje halda fram."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:25
#: ../netcfg-dhcp.templates:28
msgid "This package requires pump or dhcp-client."
msgstr "Denne pakken treng pump eller dhcp-client."
#. Title displayed when configuring this package
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:31
#: ../netcfg-dhcp.templates:34
msgid "DHCP Network Configuration"
msgstr ""
#. Item in the main menu to select this package
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:36
#: ../netcfg-dhcp.templates:39
#, fuzzy
msgid "Configure the network via DHCP"
msgstr "Nettverket blir no sett opp."
@ -416,3 +417,10 @@ msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Configure a static network"
msgstr "Nettverket blir no sett opp."
#~ msgid "I will now configure the network."
#~ msgstr "Nettverket blir no sett opp."
#~ msgid ""
#~ "This may take some time. It shouldn't take more than a minute or two."
#~ msgstr "Dette kan ta litt tid, men neppe meir enn eit minutt eller to."

30
debian/po/pt_BR.po

@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: netcfg-0.25\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-04 15:08+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-17 15:35-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2003-10-04 22:08-0300\n"
"Last-Translator: André Luís Lopes <andrelop@debian.org>\n"
"Language-Team: Debian-BR Project <debian-l10n-portuguese@lists.debian.org>\n"
@ -258,35 +258,34 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:20
msgid "I will now configure the network."
msgstr "Sua rede será configurada agora."
#, fuzzy
msgid "Configuring the network with DHCP"
msgstr "Configurar a rede via DHCP"
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:20
msgid "This may take some time. It shouldn't take more than a minute or two."
#: ../netcfg-dhcp.templates:24
msgid "This may take a few minutes."
msgstr ""
"Isto pode demorar algum tempo, mas não deve demorar mais do que um minuto ou "
"dois."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:25
#: ../netcfg-dhcp.templates:28
msgid "No dhcp client found. I cannot continue."
msgstr "Nenhum cliente dhcp foi encontrado. Não é possível continuar."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:25
#: ../netcfg-dhcp.templates:28
msgid "This package requires pump or dhcp-client."
msgstr "Este pacote requer o pump ou o dhcp-client."
#. Title displayed when configuring this package
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:31
#: ../netcfg-dhcp.templates:34
msgid "DHCP Network Configuration"
msgstr "Configuração de Rede via DHCP"
#. Item in the main menu to select this package
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:36
#: ../netcfg-dhcp.templates:39
msgid "Configure the network via DHCP"
msgstr "Configurar a rede via DHCP"
@ -413,3 +412,12 @@ msgstr "Configura
#: ../netcfg-static.templates:62
msgid "Configure a static network"
msgstr "Configurar uma rede estática"
#~ msgid "I will now configure the network."
#~ msgstr "Sua rede será configurada agora."
#~ msgid ""
#~ "This may take some time. It shouldn't take more than a minute or two."
#~ msgstr ""
#~ "Isto pode demorar algum tempo, mas não deve demorar mais do que um minuto "
#~ "ou dois."

26
debian/po/ru.po

@ -11,7 +11,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-04 15:08+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-17 15:35-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@ -253,33 +253,34 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:20
msgid "I will now configure the network."
#, fuzzy
msgid "Configuring the network with DHCP"
msgstr "óÅÊÞÁÓ Ñ ÐÒÉÓÔÕÐÁÀ Ë ÎÁÓÔÒÏÊËÅ ÓÅÔÉ."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:20
msgid "This may take some time. It shouldn't take more than a minute or two."
msgstr "üÔÏ ÍÏÖÅÔ ÚÁÎÑÔØ ÎÅËÏÔÏÒÏÅ ×ÒÅÍÑ. îÅ ÂÏÌÅÅ ÏÄÎÏÊ-Ä×ÕÈ ÍÉÎÕÔ."
#: ../netcfg-dhcp.templates:24
msgid "This may take a few minutes."
msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:25
#: ../netcfg-dhcp.templates:28
msgid "No dhcp client found. I cannot continue."
msgstr "ëÌÉÅÎÔ dhcp ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ. òÁÂÏÔÁ ÐÒÉÏÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÁ."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:25
#: ../netcfg-dhcp.templates:28
msgid "This package requires pump or dhcp-client."
msgstr "äÌÑ ÜÔÏÇÏ ÐÁËÅÔÁ ÔÒÅÂÕÅÔÓÑ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÁËÅÔ pump ÉÌÉ dhcp-client."
#. Title displayed when configuring this package
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:31
#: ../netcfg-dhcp.templates:34
msgid "DHCP Network Configuration"
msgstr ""
#. Item in the main menu to select this package
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:36
#: ../netcfg-dhcp.templates:39
#, fuzzy
msgid "Configure the network via DHCP"
msgstr "óÅÊÞÁÓ Ñ ÐÒÉÓÔÕÐÁÀ Ë ÎÁÓÔÒÏÊËÅ ÓÅÔÉ."
@ -404,5 +405,12 @@ msgstr ""
msgid "Configure a static network"
msgstr "óÅÊÞÁÓ Ñ ÐÒÉÓÔÕÐÁÀ Ë ÎÁÓÔÒÏÊËÅ ÓÅÔÉ."
#~ msgid "I will now configure the network."
#~ msgstr "óÅÊÞÁÓ Ñ ÐÒÉÓÔÕÐÁÀ Ë ÎÁÓÔÒÏÊËÅ ÓÅÔÉ."
#~ msgid ""
#~ "This may take some time. It shouldn't take more than a minute or two."
#~ msgstr "üÔÏ ÍÏÖÅÔ ÚÁÎÑÔØ ÎÅËÏÔÏÒÏÅ ×ÒÅÍÑ. îÅ ÂÏÌÅÅ ÏÄÎÏÊ-Ä×ÕÈ ÍÉÎÕÔ."
#~ msgid "${ifchoices}"
#~ msgstr "${ifchoices}"

26
debian/po/sv.po

@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: netcfg 0.20\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-04 15:08+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-17 15:35-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2002-11-27 15:20+0100\n"
"Last-Translator: David Weinehall <tao@kernel.org>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
@ -255,34 +255,34 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:20
msgid "I will now configure the network."
#, fuzzy
msgid "Configuring the network with DHCP"
msgstr "Nätverket kommer nu att konfigureras."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:20
msgid "This may take some time. It shouldn't take more than a minute or two."
#: ../netcfg-dhcp.templates:24
msgid "This may take a few minutes."
msgstr ""
"Det här kan ta ett tag. Det bör dock inte ta längre än ett par minuter."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:25
#: ../netcfg-dhcp.templates:28
msgid "No dhcp client found. I cannot continue."
msgstr "Inga DHCP-klienter funna. Kan inte fortsätta."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:25
#: ../netcfg-dhcp.templates:28
msgid "This package requires pump or dhcp-client."
msgstr "Det här paketet kräver paketen pump eller dhcp-client."
#. Title displayed when configuring this package
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:31
#: ../netcfg-dhcp.templates:34
msgid "DHCP Network Configuration"
msgstr ""
#. Item in the main menu to select this package
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:36
#: ../netcfg-dhcp.templates:39
#, fuzzy
msgid "Configure the network via DHCP"
msgstr "Nätverket kommer nu att konfigureras."
@ -410,3 +410,11 @@ msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Configure a static network"
msgstr "Nätverket kommer nu att konfigureras."
#~ msgid "I will now configure the network."
#~ msgstr "Nätverket kommer nu att konfigureras."
#~ msgid ""
#~ "This may take some time. It shouldn't take more than a minute or two."
#~ msgstr ""
#~ "Det här kan ta ett tag. Det bör dock inte ta längre än ett par minuter."

16
debian/po/templates.pot

@ -16,7 +16,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-04 15:08+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-17 15:35-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@ -231,33 +231,33 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:20
msgid "I will now configure the network."
msgid "Configuring the network with DHCP"
msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:20
msgid "This may take some time. It shouldn't take more than a minute or two."
#: ../netcfg-dhcp.templates:24
msgid "This may take a few minutes."
msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:25
#: ../netcfg-dhcp.templates:28
msgid "No dhcp client found. I cannot continue."
msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:25
#: ../netcfg-dhcp.templates:28
msgid "This package requires pump or dhcp-client."
msgstr ""
#. Title displayed when configuring this package
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:31
#: ../netcfg-dhcp.templates:34
msgid "DHCP Network Configuration"
msgstr ""
#. Item in the main menu to select this package
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:36
#: ../netcfg-dhcp.templates:39
msgid "Configure the network via DHCP"
msgstr ""

5
netcfg-dhcp.c

@ -181,8 +181,13 @@ int main(int argc, char *argv[])
nameserver_array);
netcfg_write_dhcp();
debconf_progress_start(client, 0, 1, "netcfg/dhcp_progress");
netcfg_progress_displayed = 1;
debconf_progress_info(client, "netcfg/dhcp_progress_note");
my_debconf_input("medium", "netcfg/do_dhcp");
netcfg_activate_dhcp();
debconf_progress_stop(client);
netcfg_progress_displayed = 0;
return 0;
}

5
netcfg.c

@ -34,6 +34,9 @@
#include <debian-installer.h>
#include "netcfg.h"
/* Set if there is currently a progress bar displayed. */
int netcfg_progress_displayed = 0;
static char *my_debconf_input(struct debconfclient *client, char *priority,
char *template)
@ -227,6 +230,8 @@ char *num2dot(u_int32_t num)
void netcfg_die(struct debconfclient *client)
{
if (netcfg_progress_displayed)
debconf_progress_stop(client);
debconf_input(client, "high", "netcfg/error");
debconf_go(client);
exit(1);

1
netcfg.h

@ -14,6 +14,7 @@
#define DHCPCD_FILE "/etc/dhcpc/config"
#define DHCLIENT_DIR "/var/dhcp"
extern int netcfg_progress_displayed;
extern int netcfg_mkdir (char *path);

Loading…
Cancel
Save