Browse Source

Updated Lithuanian translation

r6807
master
Kęstutis Biliūnas 19 years ago
parent
commit
d7cc22fb3c
  1. 2
      debian/changelog
  2. 92
      debian/po/lt.po

2
debian/changelog

@ -13,6 +13,8 @@ netcfg (0.36) UNRELEASED; urgency=low
- Fix function prototypes. Improve Makefile.
* Ognyan Kulev
- Added/updated bulgarian translation (bg.po).
* Kęstutis Biliūnas
- Updated Lithuanian translation (lt.po).
-- Steinar H. Gunderson <sgunderson@bigfoot.com> Fri, 19 Dec 2003 19:42:42 +0100

92
debian/po/lt.po

@ -6,28 +6,27 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: netcfg 0.25\n"
"Project-Id-Version: netcfg 0.36\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-12-13 11:31-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2003-12-11 20:38+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-12-20 21:58+0200\n"
"Last-Translator: Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>\n"
"Language-Team: Lithuanian <komp_lt@konferencijos.lt>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-common.templates:4
msgid "Dynamic addressing (DHCP), Static addressing (manual)"
msgstr ""
msgstr "Dinaminis adresavimas (DHCP), Statinis adresavimas (rankinis)"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:5
#, fuzzy
msgid "Network configuration method:"
msgstr "DHCP tinklo konfigūravimas"
msgstr "Tinklo konfigūravimo metodas:"
#. Type: select
#. Description
@ -39,6 +38,11 @@ msgid ""
"opportunity to configure your network manually after the atempt to configure "
"it by DHCP. If unsure choose DHCP."
msgstr ""
"Tinklas gali būti konfiguruojamas su DHCP arba įvedant visą informaciją "
"rankiniu būdu. Jei pasirinksite DHCP ir debian'o įdiegėjas, po bandymo "
"konfigūruoti su DHCP, negalės gauti veikiančios konfigūracijos iš DHCP serverio "
"jūsų tinkle, jums bus pasiūlyta konfigūruoti jūsų tinklą rankiniu būdu.Jei "
"abejojate,pasirinkite DHCP."
#. Type: string
#. Description
@ -55,17 +59,16 @@ msgid ""
"If you are setting up a home network, you can make something up, but make "
"sure you use the same domain name on all your computers."
msgstr ""
"Srities vardas - tai jūsų internetinio adreso dalis, esanti dešiniau jūsų "
"kompiuterio vardo. Tankiausiai tai yra .com, .net, .edu ar ,org. Jei jūs "
"Srities vardas - tai Jūsų internetinio adreso dalis, esanti dešiniau Jūsų "
"kompiuterio vardo. Tankiausiai tai yra .com, .net, .edu ar ,org. Jei Jūs "
"įrenginėjate namų tinklą, galite nurodyti kažką savo, bet įsitikinkite, kad "
"jūs naudojate tą patį srities vardą visuose savo kompiuteriuose."
"Jūs naudojate tą patį srities vardą visuose savo kompiuteriuose."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:23
#, fuzzy
msgid "Name server addresses:"
msgstr "Vardų serverių adresai:"
msgstr "Vardų serverio adresai:"
#. Type: string
#. Description
@ -78,7 +81,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Prašau įvesti iki 3-jų serverių IP adresus (ne kompiuterių vardus), "
"atskirdami tarpais. Nenaudokite kablelių. Pirmasis serveris sąrašę bus "
"·apklausiamas pirmuoju. Jei jūs nenorite naudoti jokio serverio, tai "
"apklausiamas pirmuoju. Jei Jūs nenorite naudoti jokio serverio, tai "
"palikite šį lauką tuščią."
#. Type: select
@ -90,7 +93,6 @@ msgstr "Sąsaja:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:32
#, fuzzy
msgid ""
"Please choose the interface you want to configure. All currently detected "
"interfaces on your system are shown below. Please choose the type of your "
@ -98,8 +100,8 @@ msgid ""
"Debian system (via NFS or HTTP)."
msgstr ""
"Prašau pasirinkti norimą konfigūruoti sąsają. Žemiau pateiktos visos dabar "
"·aptiktos tinklo sąsajos. Pasirinkite jūsų pirminės tinklo sąsajos tipą, "
"kuri bus ·naudojama Debian'o sistemos diegimui (per NFS ar HTTP)."
"aptiktos tinklo sąsajos. Pasirinkite Jūsų pirminės tinklo sąsajos tipą. "
"Ši sąsaja bus ·naudojama Debian'o sistemos diegimui (per NFS ar HTTP)."
#. Type: error
#. Description
@ -128,16 +130,15 @@ msgstr "Prašau įvesti šio kompiuterio vardą."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:46
#, fuzzy
msgid ""
"The hostname is a single word that identifies your system to the network. "
"If you don't know what your hostname should be, consult your network "
"administrator. If you are setting up your own home network, you can make "
"something up here."
msgstr ""
"Kompiuterio vardas - tai vienas žodis, kuris identifikuoja jūsų kompiuterį "
"tinkle. Jei nežinote, koks jūsų kompiuterio vardas turėtų būti, pasitarkite "
"su jūsų tinklo administratoriumi. Jei jūs įrenginėjate savo nuosavą namų "
"Kompiuterio vardas - tai vienas žodis, kuris identifikuoja Jūsų kompiuterį "
"tinkle. Jei nežinote, koks Jūsų kompiuterio vardas turėtų būti, pasitarkite "
"su Jūsų tinklo administratoriumi. Jei Jūs įrenginėjate savo nuosavą namų "
"tinklą, įveskite ką nors pagal savo skonį."
#. Type: error
@ -155,15 +156,14 @@ msgstr "Vardas \"${hostname}\" netinkamas."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:56
#, fuzzy
msgid ""
"A valid hostname may contain only alphanumeric characters and the minus "
"sign. It must be between 2 and 63 characters long, and may not begin or end "
"with a minus sign."
msgstr ""
"Tinkamą kompiuterio vardą gali sudaryti tik raidžių ir skaitmenų simboliai, "
"bei minuso ženklas. Jis turi būtį nuo 2-jų iki 63-jų simbolių ilgio, ir "
"negali prasidėti ar baigtis minuso ženklu."
"bei minuso ženklas. Jis turi būtį nuo 2-jų iki 63-jų simbolių ilgio, ir negali "
"prasidėti ar baigtis minuso ženklu."
#. Type: error
#. Description
@ -199,12 +199,11 @@ msgstr ""
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:71
#, fuzzy
msgid ""
"You may need to load a specific module for your network card, if you have "
"one. For this, go back to the network hardware detection step."
msgstr ""
"Jums gali tekti įkelti specialų modulį jūsų tinklo plokštei, jei jūs tikrai "
"Jums gali tekti įkelti specialų modulį Jūsų tinklo plokštei, jei Jūs tikrai "
"ją turite. ·Tuo tikslu, grįžkite atgal į tinklo aparatūros detektavimo "
"žingsnį."
@ -247,9 +246,8 @@ msgstr "IP per nuoseklią liniją"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:104
#, fuzzy
msgid "Parallel-port IP"
msgstr "IP per lygegrečią liniją"
msgstr "IP per lygegrečią liniją (PLIP)"
#. Type: text
#. Description
@ -303,17 +301,15 @@ msgstr "Nežinoma sąsaja"
#. Description
#. Title displayed when configuring this package
#: ../netcfg-common.templates:141
#, fuzzy
msgid "Network Configuration"
msgstr "DHCP tinklo konfigūravimas"
msgstr "Tinklo konfigūravimas"
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-common.templates:146
#, fuzzy
msgid "Configure the network"
msgstr "Tinklo konfigūravimas su DHCP"
msgstr "Tinklo konfigūravimas"
#. Type: string
#. Description
@ -328,7 +324,7 @@ msgid ""
"You may need to supply a DHCP host name. If you are using a cable modem, you "
"might need to specify an account number here."
msgstr ""
"Jums gali reikėti pateikti DHCP kompiuterio vardą. Jei jūs naudojate "
"Jums gali reikėti pateikti DHCP kompiuterio vardą. Jei Jūs naudojate "
"kabelinį ·modemą, tai gali tekti čia nurodyti paskyros (account) numerį."
#. Type: string
@ -374,9 +370,8 @@ msgstr "Tinklo konfigūravimas su DHCP"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:27
#, fuzzy
msgid "This may take some time."
msgstr "Tai gali užtrukti kelias minutes."
msgstr "Tai gali užtrukti šiek tiek laiko."
#. Type: error
#. Description
@ -388,8 +383,7 @@ msgstr "Nerastas DHCP klientas"
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:31
msgid "No DHCP client was found. This package requires pump or dhcp-client."
msgstr ""
"Nerastas DHCP klientas. Šiam paketui reikia, kad būtų įdiegtas paketas ·pump "
msgstr "Nerastas DHCP klientas. Šiam paketui reikia, kad būtų įdiegtas paketas ·pump "
"arba dhcp-client."
#. Type: error
@ -401,9 +395,8 @@ msgstr "DHCP konfigūravimo procesas bus nutrauktas."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:39
#, fuzzy
msgid "Do you want to retry DHCP network configuration?"
msgstr "DHCP tinklo konfigūravimas"
msgstr "Ar norite dar kartą bandyti tinklo konfigūravimą su DHCP?"
#. Type: boolean
#. Description
@ -412,14 +405,15 @@ msgid ""
"No IP address was offered during DHCP network configuration. DHCP servers "
"are sometimes really slow. If you wish, you can retry."
msgstr ""
"Atliekant DHCP tinklo konfigūravimą, nėra pasiūlyta IP adreso. Kartais DHCP "
"serveriai yra tikrai lėti. Tokiu atveju jūs galite bandyti pakartoti."
#. Type: text
#. Description
#. Title displayed when configuring this package
#: ../netcfg-dhcp.templates:46
#, fuzzy
msgid "Dynamic network configuration (DHCP)"
msgstr "Statinis tinklo konfigūravimas"
msgstr "Dinaminis tinklo konfigūravimas (DHCP)"
#. Type: text
#. Description
@ -443,7 +437,7 @@ msgid ""
"network administrator."
msgstr ""
"Jūsų kompiuterio IP adresas yra unikalus ir sudarytas iš keturių skaičių, "
"atskirtų taškais. Jei jūs nežinote, ką čia reikia nurodyti, "
"atskirtų taškais. Jei Jūs nežinote, ką čia reikia nurodyti, "
"pasikonsultuokite su savo tinklo administratoriumi."
#. Type: string
@ -480,7 +474,7 @@ msgid ""
"Consult your network administrator if you do not know the value. The "
"netmask should be entered as four numbers separated by periods."
msgstr ""
"Tinklo trafaretas apibrėžia, kurie kompiuteriai yra lokalūs jūsų tinkle. "
"Tinklo trafaretas apibrėžia, kurie kompiuteriai yra lokalūs Jūsų tinkle. "
"Pasitarkite su savo tinklo administratoriumi, jei nežinote šios reikšmės. "
"Tinklo trafaretas turi būti įvestas, kaip keturi skaičiai, atskirti taškais."
@ -502,11 +496,11 @@ msgid ""
"question, consult your network administrator."
msgstr ""
"Tinklų sąsajos IP adresas (keturi skaičiai atskirti taškais) nurodo tinklų "
"·sąsajos kelvedį, taip pat vadinamą numatytuoju kelvedžių (default router). "
"·Visa informacija išeinanti į jūsų lokalaus tinklo išorę (pvz. į internetą), "
"yra ·siunčiama per šį kelvedį. Kartais jūs galite neturėti kelvedžio, tokiu "
"·atveju palikite tuščią. Jei nežinote tinkamo atsakymo, pasitarkite su savo "
"·tinklo administratoriumi."
"sąsajos kelvedį, taip pat vadinamą numatytuoju kelvedžių (default router). "
"Visa informacija išeinanti į Jūsų lokalaus tinklo išorę (pvz. į internetą), "
"yra ·siunčiama per šį kelvedį. Kartais Jūs galite neturėti kelvedžio, tokiu "
"atveju palikite tuščią. Jei nežinote tinkamo atsakymo, pasitarkite su savo "
"tinklo administratoriumi."
#. Type: error
#. Description
@ -555,7 +549,6 @@ msgstr ""
#. Description
#. Title displayed when configuring this package
#: ../netcfg-static.templates:62
#, fuzzy
msgid "Static network configuration"
msgstr "Statinis tinklo konfigūravimas"
@ -566,8 +559,3 @@ msgstr "Statinis tinklo konfigūravimas"
msgid "Configure a network using static addressing"
msgstr "Tinklo konfigūravimas naudojant statinį adresavimą"
#, fuzzy
#~ msgid "This package requires pump or dhcp-client."
#~ msgstr ""
#~ "Nerastas DHCP klientas. Šiam paketui reikia, kad būtų įdiegtas paketas "
#~ "·pump arba dhcp-client."

Loading…
Cancel
Save