Browse Source

Updated Bulgarian translation (bg.po).

Some new translations are added.

r17339
master
Ognyan Kulev 18 years ago
parent
commit
f3d4d81c13
  1. 20
      debian/po/bg.po

20
debian/po/bg.po

@ -16,12 +16,12 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: bg\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-06-29 10:35+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-05-22 17:54+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2004-06-30 12:33+0300\n"
"Last-Translator: Ognyan Kulev <ogi@fmi.uni-sofia.bg>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
#. Type: boolean
#. Description
@ -528,7 +528,6 @@ msgstr "Начин за мрежова настройка:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:32
#, fuzzy
msgid ""
"From here you can choose to retry DHCP network autoconfiguration (which may "
"work if your DHCP server takes a long time to respond) or to configure the "
@ -536,19 +535,13 @@ msgid ""
"the client, so you can also choose to retry DHCP network autoconfiguration "
"with a hostname that you provide."
msgstr ""
"Грешка при автоматичното настройване на мрежата. Това може да е предизвикано "
"от бавен DHCP сървър в мрежата, така че може би искате да пробвате пак. Ако "
"Вашата мрежа не използва DHCP за автоматична настройка, можете вместо това "
"да я настроите ръчно. Също така някои DHCP сървъри изискват конкретен DHCP "
"hostname, така че може да изберете въвеждането на такъв преди да пробвате "
"отново DHCP."
"От тук може да изберете да опитате пак автоматична мрежова настройка чрез DHCP (което може да сработи, ако Вашият DHCP сървър му отнема повече време, за да отговори) или да настроите ръчно мрежата. Някои DHCP сървъри изискват DHCP име на хост да бъде изпратено от клиента, така че може да изберете да опитате пак автоматична мрежова настройка чрез DHCP и с име на хост, което Вие зададете."
#. Type: note
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:42
#, fuzzy
msgid "Network autoconfiguration failed"
msgstr "Автоматичната мрежова настройка успя"
msgstr "Грешка по време на автоматичната мрежова настройка"
#. Type: note
#. Description
@ -557,12 +550,13 @@ msgid ""
"This may be due to a slow DHCP server, malfunctioning network equipment, or "
"your network simply not being set up for DHCP."
msgstr ""
"Причината може да е в бавен DHCP сървър, неизправност на мрежовото оборудване или просто Вашата мрежа да не използва DHCP."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:48
msgid "Continue without a default route?"
msgstr ""
msgstr "Продължаване без подразбиращ се маршрут (default route)?"
#. Type: boolean
#. Description
@ -574,6 +568,7 @@ msgid ""
"all the Debian packages you need on the local network or on a local medium "
"such as CD-ROM."
msgstr ""
"Автоматичната мрежова настройка е успешна. Обаче не е зададен подразбиращ се маршрут (default route): системата не знае как да общува с хостове в Интернет. Това ще направи невъзможно продължаването на инсталацията, освен ако имате всички нужни Debian пакети в локалната мрежа или на локален носител, като например компактдиск."
#. Type: boolean
#. Description
@ -582,6 +577,7 @@ msgid ""
"If you are unsure then you can continue and come back to the network "
"configuration step later if necessary."
msgstr ""
"Ако не сте сигурен(на), можете да продължите и да се върнете към настройването на мрежата по-късно, ако е нужно."
#. Type: text
#. Description

Loading…
Cancel
Save