You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

755 lines
23 KiB

 1. # translation of netcfg.po to Euskara
 2. # translation of netcfg.po to
 3. #
 4. # Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
 5. # documentation is worth reading, especially sections dedicated to
 6. # this format, e.g. by running:
 7. # info -n '(gettext)PO Files'
 8. # info -n '(gettext)Header Entry'
 9. # Some information specific to po-debconf are available at
 10. # /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
 11. # or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans#
 12. # Developers do not need to manually edit POT or PO files.
 13. # , 2004.
 14. # Piarres Beobide Egaña <pi@beobide.net>, 2004.
 15. #
 16. msgid ""
 17. msgstr ""
 18. "Project-Id-Version: netcfg\n"
 19. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 20. "POT-Creation-Date: 2004-05-13 00:32-0700\n"
 21. "PO-Revision-Date: 2004-05-12 22:49+0200\n"
 22. "Last-Translator: Piarres Beobide Egaña <pi@beobide.net>\n"
 23. "Language-Team: Euskara <librezale@librezale.org>\n"
 24. "MIME-Version: 1.0\n"
 25. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 26. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 27. "X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
 28. #. Type: boolean
 29. #. Description
 30. #: ../netcfg-common.templates:4
 31. msgid "Auto-configure network with DHCP?"
 32. msgstr "Sarea DHCP erabiliaz auto-konfiguratu?"
 33. #. Type: boolean
 34. #. Description
 35. #: ../netcfg-common.templates:4
 36. msgid ""
 37. "Networking can either be configured by DHCP or by manually entering all the "
 38. "information. If you choose to use DHCP and the installer is unable to get a "
 39. "working configuration from a DHCP server on your network, you will be given "
 40. "the opportunity to configure your network manually after the attempt to "
 41. "configure it by DHCP."
 42. msgstr ""
 43. "Sarea DHCP bidez edo eskuz informazioa sartzen konfiguratu daiteke. Zuk DHCP "
 44. "erabiltzea aukeratzen baduzu eta instalatzaileak ezin badu baliozko "
 45. "konfigurazio bat lortu zure sareko DHCP zerbitzaritik, zuk konfigurazio hori "
 46. "eskuz sartzeko aukera izango duzu DHCP bidez konfiguratzen saiatu eta gero."
 47. #. Type: string
 48. #. Description
 49. #: ../netcfg-common.templates:14
 50. msgid "Domain name:"
 51. msgstr "Domeinu-izena:"
 52. #. Type: string
 53. #. Description
 54. #: ../netcfg-common.templates:14
 55. msgid ""
 56. "The domain name is the part of your Internet address to the right of your "
 57. "host name. It is often something that ends in .com, .net, .edu, or .org. "
 58. "If you are setting up a home network, you can make something up, but make "
 59. "sure you use the same domain name on all your computers."
 60. msgstr ""
 61. "Domeinu izena zure hostalari izenaren ezkerraldean dagoen intenet helbide "
 62. "zatia da. Hau .com, .net, edo .org antzerako batetan bukatu behar da. Etxe "
 63. "barneko sare bat konfiguratzen ari bazara, nahi duzuna erabil dezakezu, "
 64. "baina kontu izan zure ordengailu guztientan domeinu izen berdina ipintzeko."
 65. #. Type: string
 66. #. Description
 67. #: ../netcfg-common.templates:22
 68. msgid "Name server addresses:"
 69. msgstr "Izen zerbitzari helbidea:"
 70. #. Type: string
 71. #. Description
 72. #: ../netcfg-common.templates:22
 73. msgid ""
 74. "The name servers are used to look up host names on the network. Please enter "
 75. "the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, separated by "
 76. "spaces. Do not use commas. The first name server in the list will be the "
 77. "first to be queried. If you don't want to use any name server, just leave "
 78. "this field blank."
 79. msgstr ""
 80. "Izen zerbitzariak hostalari izenak ebazteko erabiltzen dira. Mesdez sar IP "
 81. "helbideak (ez hostalari izena) gehienez hiru hutsune batez bereizirik. Ez "
 82. "erabili gakorik. Zerrendako lehen zerbitzari lehen erabiliko dena da. Ez "
 83. "baduzu izen zerbitzaririk erabili nahi atal hau hutsik utz dezakezu."
 84. #. Type: select
 85. #. Description
 86. #: ../netcfg-common.templates:32
 87. msgid "Primary network interface:"
 88. msgstr "Lehen sare interfazea:"
 89. #. Type: select
 90. #. Description
 91. #: ../netcfg-common.templates:32
 92. msgid ""
 93. "Your system has multiple network interfaces. Choose the one to use as the "
 94. "primary network interface while installing Debian."
 95. msgstr ""
 96. "Zure sistemak sare interfaze anitz ditu. Aukeratu bat Debian "
 97. "instalatzerakoan sare lehen interfaze bezala erabiltzeko."
 98. #. Type: string
 99. #. Description
 100. #: ../netcfg-common.templates:38
 101. msgid "Wireless ESSID for ${iface}:"
 102. msgstr "${iface}-ren Wireless ESSID-a:"
 103. #. Type: string
 104. #. Description
 105. #: ../netcfg-common.templates:38
 106. msgid ""
 107. "${iface} is a wireless network interface. Please enter the name (the ESSID) "
 108. "of the wireless network you would like ${iface} to use. If you would like to "
 109. "use any available network, leave this field blank."
 110. msgstr ""
 111. "${iface} wireless sare interfaze bat da. Mesdez sartu ${iface}-k erabilitzea "
 112. "nahi duzun kablegabeko sare izena (ESSID-a). Erabilgarri dagoen edozein sare "
 113. "erabiltzeko hutsik utz dezakezu"
 114. #. Type: string
 115. #. Description
 116. #: ../netcfg-common.templates:45
 117. msgid "WEP key for wireless device ${iface}:"
 118. msgstr "${iface}-ren WEP gakoa:"
 119. #. Type: string
 120. #. Description
 121. #: ../netcfg-common.templates:45
 122. msgid ""
 123. "If applicable, please enter the WEP security key for the wireless device "
 124. "${iface}. There are two ways to do this:"
 125. msgstr ""
 126. "Erabilgarri bada. mesedez satu zure ${iface} gailuaren WEP segurtasun kodea. "
 127. "Hau egiteko bi modu daude:"
 128. #. Type: string
 129. #. Description
 130. #: ../netcfg-common.templates:45
 131. msgid ""
 132. "If your WEP key is in the format 'nnnn-nnnn-nn' or 'nnnnnnnn', where n is a "
 133. "number, just enter it as it is into this field."
 134. msgstr ""
 135. "Zure WEP kodea 'nnnn-nnnn-nn' edo 'nnnnnnnn' formatuan, non n zenbaki bat "
 136. "da, badago sartu ezazu horrelaxe "
 137. #. Type: string
 138. #. Description
 139. #: ../netcfg-common.templates:45
 140. msgid ""
 141. "If your WEP key is in the format of a passphrase, prefix it with "
 142. "'s:' (without quotes)."
 143. msgstr ""
 144. "Zure WEP kodea pasahitz formatukoa bada, ipini 's:' aurretik (gakorik gabe)"
 145. #. Type: string
 146. #. Description
 147. #: ../netcfg-common.templates:45
 148. msgid ""
 149. "Of course, if there is no WEP key for your wireless network, leave this "
 150. "field blank."
 151. msgstr ""
 152. "Noski zure kablegabeko sareak ez badu WEP koderik hutsi utzi behar duzu."
 153. #. Type: error
 154. #. Description
 155. #: ../netcfg-common.templates:60
 156. msgid "Invalid WEP key"
 157. msgstr "Baliogabeko WEP gakoa"
 158. #. Type: error
 159. #. Description
 160. #: ../netcfg-common.templates:60
 161. msgid ""
 162. "The WEP key '${wepkey}' is invalid. Please refer to the instructions on the "
 163. "next screen carefully on how to enter your WEP key correctly, and try again."
 164. msgstr ""
 165. "'${wepkey}' WEP gakoa baliogabea da. Mesedez begiratu itzazu hurrengo "
 166. "horriko argibideak zure WEP gakoa egoki nola sartu ikusteko eta berriz "
 167. "saiatu zaitez."
 168. #. Type: error
 169. #. Description
 170. #: ../netcfg-common.templates:67
 171. msgid "Invalid ESSID"
 172. msgstr "Baliogabeko ESSID-a"
 173. #. Type: error
 174. #. Description
 175. #: ../netcfg-common.templates:67
 176. msgid ""
 177. "The ESSID \"${essid}\" is invalid. ESSIDs may only be up to 32 characters, "
 178. "but may contain all kinds of characters."
 179. msgstr ""
 180. "\"${essid}\" ESSID-a baliogabea da. ESSID-ek 32 karaketretik gora ezin dute "
 181. "izan, baina edozein karaktere izan ditzakete."
 182. #. Type: string
 183. #. Description
 184. #: ../netcfg-common.templates:74
 185. msgid "Hostname:"
 186. msgstr "Makinaren izena:"
 187. #. Type: string
 188. #. Description
 189. #: ../netcfg-common.templates:74
 190. msgid "Please enter the hostname for this system."
 191. msgstr "Mesedez sartu sistemaren ostalari izena"
 192. #. Type: string
 193. #. Description
 194. #: ../netcfg-common.templates:74
 195. msgid ""
 196. "The hostname is a single word that identifies your system to the network. If "
 197. "you don't know what your hostname should be, consult your network "
 198. "administrator. If you are setting up your own home network, you can make "
 199. "something up here."
 200. msgstr ""
 201. "Ostalari izena zure ordenagailua sarean ezagutaraziko duen izena da. Zure "
 202. "ostalari izena ez badakizu galde iezaiozu zure sare kudeatzaileari. Etxeko "
 203. "sare bat muntatzen ari bazara, hemen nahi duzuna ipini dezakezu."
 204. #. Type: error
 205. #. Description
 206. #: ../netcfg-common.templates:84
 207. msgid "Invalid hostname"
 208. msgstr "Baliogabeko ostalari izena"
 209. #. Type: error
 210. #. Description
 211. #: ../netcfg-common.templates:84
 212. msgid "The name \"${hostname}\" is invalid."
 213. msgstr "\"${hostname}\" izena baliogabekoa da."
 214. #. Type: error
 215. #. Description
 216. #: ../netcfg-common.templates:84
 217. msgid ""
 218. "A valid hostname may contain only alphanumeric characters and the minus "
 219. "sign. It must be between 2 and 63 characters long, and may not begin or end "
 220. "with a minus sign."
 221. msgstr ""
 222. "Baliozko ostalari izenek karaktere alfazenbakizko eta gutxiago ikurra "
 223. "bakarrik izan ditzakete. Berauk 2 eta 63 karaktere artean izan behar ditu, "
 224. "eta ezin da gutxiago ikurraz ez hasi ez bukatu."
 225. #. Type: error
 226. #. Description
 227. #: ../netcfg-common.templates:93
 228. msgid "Error"
 229. msgstr "Errorea"
 230. #. Type: error
 231. #. Description
 232. #: ../netcfg-common.templates:93
 233. msgid ""
 234. "An error occured and the network configuration process has been aborted. You "
 235. "may retry it from the installation main menu."
 236. msgstr ""
 237. "Errore bat gertatu da eta sare konfigurazio prozesua ezeztatu egin da. Zu "
 238. "instalazio menu nagusitik berriz saiatu zaitezke."
 239. #. Type: error
 240. #. Description
 241. #: ../netcfg-common.templates:99
 242. msgid "No network interfaces detected"
 243. msgstr "Ez da sare interfazerik atzeman"
 244. #. Type: error
 245. #. Description
 246. #: ../netcfg-common.templates:99
 247. msgid ""
 248. "No network interfaces were found. The installation system was unable to find "
 249. "a network device."
 250. msgstr ""
 251. "Ez da sare interfazerik aurkitu. Sistema instalatzailea ez sare gailurik "
 252. "aurkitzeko gai."
 253. #. Type: error
 254. #. Description
 255. #: ../netcfg-common.templates:99
 256. msgid ""
 257. "You may need to load a specific module for your network card, if you have "
 258. "one. For this, go back to the network hardware detection step."
 259. msgstr ""
 260. "Zuk agian, baldin baduzu, zure sare txartelerako modulu zehatz bat kargatu "
 261. "behar duzu: Honetarako itzuli zaitez sare hadware atzemate hurratsera."
 262. #. Type: select
 263. #. Choices
 264. #: ../netcfg-common.templates:109
 265. msgid "Infrastructure (Managed) network, Ad-hoc network (Peer to peer)"
 266. msgstr "Azpiegitura(Kudeaturik) sarea: As-hoc sarea (bezeroz-bezerora)"
 267. #. Type: select
 268. #. Description
 269. #: ../netcfg-common.templates:110
 270. msgid "Wireless network kind:"
 271. msgstr "Wireless motako sarea:"
 272. #. Type: select
 273. #. Description
 274. #: ../netcfg-common.templates:110
 275. msgid ""
 276. "Wireless networks are either managed or ad-hoc. If you use a real access "
 277. "point of some sort, your network is Managed. If another computer is your "
 278. "'access point', then your network may be Ad-hoc."
 279. msgstr ""
 280. "Kablegabeko sareak kudeaturikoak edo ad-hoc izan daitezke: Zu benetako "
 281. "sarrera puntu (Acces Point) bat edo antzeko zerbait erabiltzen ari bazara "
 282. "zure sarea kudeatutakoa da. Zure sarrera puntua beste ordenagailu bat baldin "
 283. "bada zure sarea Ad-hoc da."
 284. #. Type: text
 285. #. Description
 286. #: ../netcfg-common.templates:117
 287. msgid "Wireless network configuration"
 288. msgstr "Kablegabeko sare konfigurazioa"
 289. #. Type: text
 290. #. Description
 291. #: ../netcfg-common.templates:121
 292. msgid "Searching for wireless access points ..."
 293. msgstr "Kablegabeko saretze puntuen bila..."
 294. #. Type: text
 295. #. Description
 296. #: ../netcfg-common.templates:125
 297. msgid "<none>"
 298. msgstr "<baterez>"
 299. #. Type: text
 300. #. Description
 301. #: ../netcfg-common.templates:129
 302. msgid "Wireless ethernet (802.11x)"
 303. msgstr "Wireless ethernet (802.11x)"
 304. #. Type: text
 305. #. Description
 306. #: ../netcfg-common.templates:133
 307. msgid "Ethernet or Fast Ethernet"
 308. msgstr "Ethernet edo Fast Ethernet"
 309. #. Type: text
 310. #. Description
 311. #: ../netcfg-common.templates:137
 312. msgid "Token Ring"
 313. msgstr "Token Ring"
 314. #. Type: text
 315. #. Description
 316. #: ../netcfg-common.templates:141
 317. msgid "Arcnet"
 318. msgstr "Arcnet"
 319. #. Type: text
 320. #. Description
 321. #: ../netcfg-common.templates:145
 322. msgid "Serial-line IP"
 323. msgstr "linea serie IP"
 324. #. Type: text
 325. #. Description
 326. #: ../netcfg-common.templates:149
 327. msgid "Parallel-port IP"
 328. msgstr "Ataka paralelo IP"
 329. #. Type: text
 330. #. Description
 331. #: ../netcfg-common.templates:153
 332. msgid "Point-to-Point Protocol"
 333. msgstr "Puntuz Puntuko Protokoloa"
 334. #. Type: text
 335. #. Description
 336. #: ../netcfg-common.templates:157
 337. msgid "IPv6-in-IPv4"
 338. msgstr "IPv6-IPv4-n"
 339. #. Type: text
 340. #. Description
 341. #: ../netcfg-common.templates:161
 342. msgid "ISDN Point-to-Point Protocol"
 343. msgstr "ISDN Puntuz Puntuko Protokoloa"
 344. #. Type: text
 345. #. Description
 346. #: ../netcfg-common.templates:165
 347. msgid "Channel-to-channel"
 348. msgstr "Kanaletik-kanalera"
 349. #. Type: text
 350. #. Description
 351. #: ../netcfg-common.templates:169
 352. msgid "Real channel-to-channel"
 353. msgstr "Egiazko Kanaletik-kanalera"
 354. #. Type: text
 355. #. Description
 356. #: ../netcfg-common.templates:173
 357. msgid "Hypersocket"
 358. msgstr "Hypersocket-a"
 359. #. Type: text
 360. #. Description
 361. #: ../netcfg-common.templates:177
 362. msgid "Inter-user communication vehicle"
 363. msgstr "Erabiltzaile arteko komunikazio modua"
 364. #. Type: text
 365. #. Description
 366. #: ../netcfg-common.templates:181
 367. msgid "Unknown interface"
 368. msgstr "Interfaze ezezaguna"
 369. #. Type: text
 370. #. Description
 371. #. Prebaseconfig progress bar item
 372. #: ../netcfg-common.templates:186
 373. msgid "Configuring network ..."
 374. msgstr "Sarea Konfiguratzen ..."
 375. #. Type: text
 376. #. Description
 377. #. Item in the main menu to select this package
 378. #: ../netcfg-common.templates:191
 379. msgid "Configure the network"
 380. msgstr "Sarea konfiguratu"
 381. #. Type: string
 382. #. Description
 383. #: ../netcfg-dhcp.templates:3
 384. msgid "DHCP hostname:"
 385. msgstr "DHCP Ostalari izena:"
 386. #. Type: string
 387. #. Description
 388. #: ../netcfg-dhcp.templates:3
 389. msgid ""
 390. "You may need to supply a DHCP host name. If you are using a cable modem, you "
 391. "might need to specify an account number here."
 392. msgstr ""
 393. "Zuk DHCP ostalari izen bat eman beharko zenuke. Kable modema erabiliaz "
 394. "konektatzen bazara, agian hemen kontu zenbakia ipini behar duzu."
 395. #. Type: string
 396. #. Description
 397. #: ../netcfg-dhcp.templates:3
 398. msgid "Most other users can just leave this blank."
 399. msgstr "Beste erabiltzaileek hau hutsik utz dezakete."
 400. #. Type: boolean
 401. #. Description
 402. #: ../netcfg-dhcp.templates:12 ../netcfg-static.templates:53
 403. msgid "Is this information correct?"
 404. msgstr "Informazioa hau ondo dago?"
 405. #. Type: boolean
 406. #. Description
 407. #: ../netcfg-dhcp.templates:12 ../netcfg-static.templates:53
 408. msgid "Currently configured network parameters:"
 409. msgstr "Une honetan konfiguratutako sare parametroak:"
 410. #. Type: boolean
 411. #. Description
 412. #: ../netcfg-dhcp.templates:12
 413. msgid ""
 414. " interface = ${interface}\n"
 415. " hostname = ${hostname}\n"
 416. " domain = ${domain}\n"
 417. " dhcp hostname = ${dhcp_hostname}\n"
 418. " nameservers = ${nameservers}"
 419. msgstr ""
 420. " interfazea = ${interface}\n"
 421. " hostalari izena = ${hostname}\n"
 422. " domeinua = ${domain}\n"
 423. " dhcp hostalaria = ${dhcp_hostname}\n"
 424. " izen zerbitzariak = ${nameservers}"
 425. #. Type: text
 426. #. Description
 427. #: ../netcfg-dhcp.templates:23
 428. msgid "Configuring the network with DHCP"
 429. msgstr "Sarea DHCP bidez konfiguratzen"
 430. #. Type: text
 431. #. Description
 432. #: ../netcfg-dhcp.templates:27
 433. msgid "This may take some time."
 434. msgstr "Honek denbora bat artu lezake."
 435. #. Type: text
 436. #. Description
 437. #: ../netcfg-dhcp.templates:31
 438. #, fuzzy
 439. msgid "Network autoconfiguration has succeeded!"
 440. msgstr "Sare autokonfiguraizioa berriz saiatu"
 441. #. Type: error
 442. #. Description
 443. #: ../netcfg-dhcp.templates:35
 444. msgid "No DHCP client found"
 445. msgstr "Ez da DHCP bezeroa aurkitu"
 446. #. Type: error
 447. #. Description
 448. #: ../netcfg-dhcp.templates:35
 449. msgid "No DHCP client was found. This package requires pump or dhcp-client."
 450. msgstr ""
 451. "Ez da DHCP bezeroa aurkitu. Pakete honek pump edo dhcp-client behar du."
 452. #. Type: error
 453. #. Description
 454. #: ../netcfg-dhcp.templates:35
 455. msgid "The DHCP configuration process will be aborted."
 456. msgstr "DHCP konfigurazio prozesua ezeztatu egingo da."
 457. #. Type: select
 458. #. Choices
 459. #: ../netcfg-dhcp.templates:42
 460. msgid "Retry network autoconfiguration"
 461. msgstr "Sare autokonfiguraizioa berriz saiatu"
 462. #. Type: select
 463. #. Choices
 464. #: ../netcfg-dhcp.templates:42
 465. msgid "Retry network autoconfiguration with a DHCP hostname"
 466. msgstr "Sare autkonfigurazioa berriz saiatu DHCP ostalari izen batekin"
 467. #. Type: select
 468. #. Choices
 469. #: ../netcfg-dhcp.templates:42
 470. msgid "Configure network manually"
 471. msgstr "Sarea eskuz konfiguratu"
 472. #. Type: select
 473. #. Choices
 474. #: ../netcfg-dhcp.templates:42
 475. msgid "${wifireconf}"
 476. msgstr ""
 477. #. Type: select
 478. #. Choices
 479. #: ../netcfg-dhcp.templates:42
 480. msgid "Do not configure the network at this time"
 481. msgstr "Sarea ez momentu honetan konfiguratu"
 482. #. Type: select
 483. #. Description
 484. #: ../netcfg-dhcp.templates:44
 485. msgid "Next network configuration step:"
 486. msgstr "Sare konfigurazio hurrengo pausua:"
 487. #. Type: select
 488. #. Description
 489. #: ../netcfg-dhcp.templates:44
 490. msgid ""
 491. "Network autoconfiguration failed. This is typically due to a slow DHCP "
 492. "server on the network, so you probably want to try again. You may also "
 493. "specify a DHCP hostname to send to the server if you think it needs one. "
 494. "Otherwise, you may configure the network manually, or choose not to "
 495. "configure it at all right now."
 496. msgstr ""
 497. "Sare autokonfigurazioak huts egin du. Hau DHCP zerbitzari geldo baten errua "
 498. "izan liteke, eta ziurrenik berriz saiatu beharko zenuke. Zuk DHCP ostalari "
 499. "izen bat eman dezakezu hau beharrezkoa dela pentsatzen baduzu. Bestela "
 500. "konfigura ezazu sarea eskuz edo momentu honetan ez konfiguratzea aukeratu."
 501. #. Type: text
 502. #. Description
 503. #: ../netcfg-dhcp.templates:53
 504. #, fuzzy
 505. msgid "Reconfigure the wireless network"
 506. msgstr "Sarea konfiguratu"
 507. #. Type: text
 508. #. Description
 509. #. Title displayed when configuring this package
 510. #: ../netcfg-dhcp.templates:58
 511. msgid "Dynamic network configuration (DHCP)"
 512. msgstr "Sare Konfigurazio Dinamikoa (DHCP)"
 513. #. Type: text
 514. #. Description
 515. #. Item in the main menu to select this package
 516. #: ../netcfg-dhcp.templates:63
 517. msgid "Configure the network using dynamic addressing (DHCP)"
 518. msgstr "Sarea helbide dinamikoak (DHCP) erabiliaz konfiguratu"
 519. #. Type: string
 520. #. Description
 521. #: ../netcfg-static.templates:3
 522. msgid "IP address:"
 523. msgstr "IP helbidea:"
 524. #. Type: string
 525. #. Description
 526. #: ../netcfg-static.templates:3
 527. msgid ""
 528. "The IP address is unique to your computer and consists of four numbers "
 529. "separated by periods. If you don't know what to use here, consult your "
 530. "network administrator."
 531. msgstr ""
 532. "IP helbidea zure ordenagailua azagutarazten duen puntuz bereituriko lau "
 533. "zenbakizko sare zenbaki bakarra da. Hemen zer ipini ez badakizu galdetu zure "
 534. "sare kudeatzaileari."
 535. #. Type: error
 536. #. Description
 537. #: ../netcfg-static.templates:10
 538. msgid "Malformed IP address"
 539. msgstr "Gaizki eratutako IP helbidea"
 540. #. Type: error
 541. #. Description
 542. #: ../netcfg-static.templates:10
 543. msgid ""
 544. "The IP address you provided is malformed. It should be in the form x.x.x.x "
 545. "where each 'x' is no larger than 255. Please try again."
 546. msgstr ""
 547. "Zuk emandako IP helbidea gaizki eraturik dago. x.x.x.x formatukoa, non x ez "
 548. "da 255 baino handiagoa, izan behar du. Saia zaitez berriro."
 549. #. Type: string
 550. #. Description
 551. #: ../netcfg-static.templates:16
 552. msgid "Point-to-point address:"
 553. msgstr "Puntuz puntuko helbidea:"
 554. #. Type: string
 555. #. Description
 556. #: ../netcfg-static.templates:16
 557. msgid ""
 558. "The point-to-point address is used to determine the other endpoint of the "
 559. "point to point network. Consult your network administrator if you do not "
 560. "know the value. The point-to-point address should be entered as four "
 561. "numbers separated by periods."
 562. msgstr ""
 563. "Puntuz-puntuko helbidea puntuz-puntuko sareetan bukara puntua ezartzeko "
 564. "erabiltzen da. Galdetu sare kudeatzaileari ez baduzu balio hau ezagutzen. "
 565. "Puntuz-puntuko helbidea puntuz bereizitako 4 zenbakiz osaturik egon behar du."
 566. #. Type: string
 567. #. Description
 568. #: ../netcfg-static.templates:25
 569. msgid "Netmask:"
 570. msgstr "Sare maskara:"
 571. #. Type: string
 572. #. Description
 573. #: ../netcfg-static.templates:25
 574. msgid ""
 575. "The netmask is used to determine which machines are local to your network. "
 576. "Consult your network administrator if you do not know the value. The "
 577. "netmask should be entered as four numbers separated by periods."
 578. msgstr ""
 579. "Sare maskara zure sare lokalan zein makina dauden jakiteko erabiltzen da. "
 580. "Galdetu sare kudeatzaileari ez baduzu balio hau ezagutzen. Sare maskara "
 581. "puntuz bereizitako 4 zenbakiz osaturik egon behar du."
 582. #. Type: string
 583. #. Description
 584. #: ../netcfg-static.templates:33
 585. msgid "Gateway:"
 586. msgstr "Atebidea:"
 587. #. Type: string
 588. #. Description
 589. #: ../netcfg-static.templates:33
 590. msgid ""
 591. "The gateway is an IP address (four numbers separated by periods) that "
 592. "indicates the gateway router, also known as the default router. All traffic "
 593. "that goes outside your LAN (for instance, to the Internet) is sent through "
 594. "this router. In rare circumstances, you may have no router; in that case, "
 595. "you can leave this blank. If you don't know the proper answer to this "
 596. "question, consult your network administrator."
 597. msgstr ""
 598. "Atebidea IP helbide bat da (puntuz bereizitako 4 zenbaki) atebide routerra "
 599. "edo lehentsitako routerra ezartzen duena. Zure LAN saretik kanpo (adib. "
 600. "Internet) bidaktzen duzun trafiko guztia helbide honetara bidaltzen da. "
 601. "Egoera arraro batzuetan zuk ez duzu routerrik beharko, orduan hau hutsik utz "
 602. "dezakezu. Ez badakizu galdera honen erantzun egokia galde iezaiozu zure "
 603. "sare kudeatzaileari."
 604. #. Type: error
 605. #. Description
 606. #: ../netcfg-static.templates:44
 607. msgid "Unreachable gateway"
 608. msgstr "atebidera ezin ailatu"
 609. #. Type: error
 610. #. Description
 611. #: ../netcfg-static.templates:44
 612. msgid "The gateway address you entered is unreachable."
 613. msgstr "Zuk emandako atebidea ezin da ailatu."
 614. #. Type: error
 615. #. Description
 616. #: ../netcfg-static.templates:44
 617. msgid ""
 618. "You may have made an error entering your IP address, netmask and/or gateway."
 619. msgstr ""
 620. "Zuk errakuntzaren bat egin duzu zure IP helbide, sare maskara eta/edo "
 621. "atebidea sartzerakoan."
 622. #. Type: boolean
 623. #. Description
 624. #: ../netcfg-static.templates:53
 625. msgid ""
 626. " interface = ${interface}\n"
 627. " hostname = ${hostname}\n"
 628. " domain = ${domain}\n"
 629. " ipaddress = ${ipaddress}\n"
 630. " netmask = ${netmask}\n"
 631. " gateway = ${gateway}\n"
 632. " pointopoint = ${pointopoint}\n"
 633. " nameservers = ${nameservers}"
 634. msgstr ""
 635. " interfazea = ${interface}\n"
 636. " hostalari izena = ${hostname}\n"
 637. " domeinua = ${domain}\n"
 638. " iphelbidea = ${ipaddress}\n"
 639. " sare maskara = ${netmask}\n"
 640. " korapilunea = ${gateway}\n"
 641. " puntuzpuntu = ${dhcp_hostname}\n"
 642. " izen zerbitzariak = ${nameservers}"
 643. #. Type: text
 644. #. Description
 645. #. Item in the main menu to select this package
 646. #: ../netcfg-static.templates:68
 647. msgid "Configure a network using static addressing"
 648. msgstr "Helbide tinkoak erabiliz sarea konfiguratu"
 649. #~ msgid "PC-Card (PCMCIA) Ethernet or Token Ring"
 650. #~ msgstr "PC-Card (PCMCIA) Ethernet edo Token Ring"
 651. #~ msgid "Do you want to retry DHCP network configuration?"
 652. #~ msgstr "DHCP sare konfigurazioaz berriz saiatzea nahi duzu?"
 653. #~ msgid ""
 654. #~ "No IP address was found during automatic network configuration with DHCP. "
 655. #~ "DHCP servers are sometimes really slow. If you wish, you can retry."
 656. #~ msgstr ""
 657. #~ "Ez da IP helbiderik eskuratu DHCP bidezko sare konfigurazio automatikoan. "
 658. #~ "DHCP zerbitzariak oso geldoak izan daitezke batzutan. Nahi izan ezkero, "
 659. #~ "ebrriz saia zaitezke."
 660. #~ msgid "Network Configuration"
 661. #~ msgstr "Sare Konfigurazioa"