You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

758 lines
22 KiB

# translation of debian-installer_tools_netcfg_da.po to Danish
# translation of da.po to Danish
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Translators, please read /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
# or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
# Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>, 2003, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: da\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-20 00:11+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-20 11:43+0100\n"
"Last-Translator: Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-common.templates:4
msgid "Dynamic addressing (DHCP), Static addressing (manual)"
msgstr "Dynamisk adressering (DHCP), statisk adressering (manuel)"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:5
msgid "Network configuration method:"
msgstr "Netværksopsætnings-metode:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:5
msgid ""
"Networking can either be configured by DHCP or by manually entering all the "
"information. If you choose DHCP and the installer is unable to get a working "
"configuration from a DHCP server on your network, you will be given the "
"opportunity to configure your network manually after the atempt to configure "
"it by DHCP. If unsure choose DHCP."
msgstr ""
"Netværket kan enten sættes op med DHCP eller ved manuelt at angive alle "
"oplysningerne. Hvis du vælger DHCP, og installationsprogrammet ikke kan få "
"en brugbar opsætning fra din DHCP-server på dit netværk, får du mulighed for "
"at sætte netværket op manuelt, efter at det er forsøgt at sætte det op med "
"DHCP. Hvis du er usikker, så vælg DHCP."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:15
msgid "Domain name:"
msgstr "Domænenavn:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:15
msgid ""
"The domain name is the part of your Internet address to the right of your "
"host name. It is often something that ends in .com, .net, .edu, or .org. "
"If you are setting up a home network, you can make something up, but make "
"sure you use the same domain name on all your computers."
msgstr ""
"Domænenavnet er den del af din internetadresse, der er til højre for dit "
"maskinnavn. Det ender oftest på .com, .net, .edu, .org eller .dk. Hvis du er "
"på et hjemmenetværk kan du selv finde på et, men sørg for at alle dine "
"computere bruger samme domænenavn."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:23
msgid "Name server addresses:"
msgstr "Navneserver-adresser:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:23
msgid ""
"Please enter the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, "
"separated by spaces. Do not use commas. The first server in the list will be "
"the first to be queried. If you don't want to use any name server, just "
"leave this field blank."
msgstr ""
"Angiv IP-adressen (ikke værtsnavne) på op til tre navneservere adskilt med "
"mellemrum. Brug ikke kommaer. Den første server i listen vil blive "
"forespurgt først. Hvis du ikke ønsker at bruge navneservere, kan du blot "
"lade dette felt stå tomt."
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:32
msgid "Primary network interface:"
msgstr "Primært netkort:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:32
msgid ""
"Your system has multiple network interfaces. Choose the one to use as the "
"primary network interface while installing Debian."
msgstr ""
"Dit system har flere netkort. Vælg det, der skal bruges som det primære "
"netkort under installationen af Debian."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:38
msgid "Wireless ESSID for ${iface}:"
msgstr "Trådlås ESSID til ${iface}:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:38
msgid ""
"${iface} is a wireless network interface. Please enter the name (the ESSID) "
"of the wireless network you would like ${iface} to use. If you would like to "
"use any available network, leave this field blank."
msgstr ""
"${iface} er et trådløst netkort. Angiv navnet (såkaldt ESSID) på det "
"trådløse netværk, du vil have ${iface} til at bruge. Hvis du vil bruge "
"ethvert tilgængeligt netværk, skal du ikke skrive noget her."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid "WEP key for ${iface}:"
msgstr "WEP-nøgle for ${iface}:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If applicable, please enter the WEP security key for device ${iface}. There "
"are two ways to do this:"
msgstr ""
"Angiv WEB-sikkerhedsnøgle for enheden ${iface}, hvis der er sådan en. Der er "
"to måder at gøre dette på:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If your WEP key is in the format 'nnnn-nnnn-nn' or 'nnnnnnnn', where n is a "
"number, just enter it as it is into this field."
msgstr ""
"Din WEB-nøgle har et af formaterne 'nnnn-nnnn-nn' eller 'nnnnnnnn', hvor n "
"er tal. Skriv det blot som det er i dette felt."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If your WEP key is in the format of a passphrase, prefix it with "
"'s:' (without quotes)."
msgstr ""
"Din WEP-nøgle er angivet som et adgangskodeord. Skriv \"s:\" foran (uden "
"gåseøjnene)."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"Of course, if there is no WEP key for your wireless network, leave this "
"field blank."
msgstr ""
"Hvis der ikke er nogen WEP-nøgle til dit trådløse netværk, skal du blot lade "
"feltet stå tomt."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:60
msgid "Invalid WEP key"
msgstr "Ugyldig WEP-nøgle"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:60
msgid ""
"The WEP key '${wepkey}' is invalid. Please refer to the instructions on the "
"next screen carefully on how to enter your WEP key correctly, and try again."
msgstr ""
"WEP-nøglen \"${webkey}\" er ugyldig. Læs omhyggeligt instruktionerne på "
"næste side om hvordan du angiver din WEP-nøgle korrekt, og prøv igen."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:67
msgid "Invalid ESSID"
msgstr "Ugyldig ESSID"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:67
msgid ""
"The ESSID \"${essid}\" is invalid. ESSIDs may only be up to 32 characters, "
"but may contain all kinds of characters."
msgstr ""
"ESSID'en \"${essid}\" er ugyldig. ESSID'er må højst være på 32 tegn og kan "
"indeholde alle slags tegn."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:74
msgid "Hostname:"
msgstr "Værtsnavn:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:74
msgid "Please enter the hostname for this system."
msgstr "Angiv dette systems værtsnavn."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:74
msgid ""
"The hostname is a single word that identifies your system to the network. If "
"you don't know what your hostname should be, consult your network "
"administrator. If you are setting up your own home network, you can make "
"something up here."
msgstr ""
"Værtsnavnet er et enkelt ord, der identificerer dit system på netværket. "
"Hvis du ikke ved, hvad dit værtsnavn bør være, bør du spørge din "
"netværksadministrator. Hvis du laver dit eget hjemmenetværk, kan du selv "
"finde på et navn."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
msgid "Invalid hostname"
msgstr "Ugyldigt værtsnavn"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
msgid "The name \"${hostname}\" is invalid."
msgstr "Navnet \"${hostname}\" er ugyldigt."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
msgid ""
"A valid hostname may contain only alphanumeric characters and the minus "
"sign. It must be between 2 and 63 characters long, and may not begin or end "
"with a minus sign."
msgstr ""
"Gyldige værtsnavne indeholder kun bogstaver, tal og minustegn. Det skal være "
"mellem 2 og 63 tegn langt, og må ikke begynde eller ende med et minustegn."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:93
msgid "Error"
msgstr "Fejl"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:93
msgid ""
"An error occured and the network configuration process has been aborted. You "
"may retry it from the installation main menu."
msgstr ""
"Der opstod en fejl og netværks-opsætningen er blevet afbrudt. Du kan forsøge "
"igen fra installationens hovedmenu."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid "No network interfaces detected"
msgstr "Der blev ikke fundet nogen netkort"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid ""
"No network interfaces were found. The installation system was unable to find "
"a network device."
msgstr ""
"Der blev ikke fundet nogen netkort. Installationssystemet var ikke i stand "
"til at finde nogen netværksenhed."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid ""
"You may need to load a specific module for your network card, if you have "
"one. For this, go back to the network hardware detection step."
msgstr ""
"Det kan være nødvendigt at indlæse et bestemt modul til dit netkort, hvis du "
"virkelig har sådan et. For at gøre dette, skal du gå tilbage til trinnet for "
"søgning efter netværksudstyr."
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-common.templates:109
msgid "Infrastructure (Managed) network, Ad-hoc network (Peer to peer)"
msgstr "Infrastruktur (Styret) netværk, Ad-hoc netværk (vært-til-vært)"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:110
msgid "Wireless network kind:"
msgstr "Trådløs netværkstype:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:110
msgid ""
"Wireless networks are either managed or ad-hoc. If you use a real access "
"point of some sort, your network is Managed. If another computer is your "
"'access point', then your network is Ad-hoc."
msgstr ""
"Trådløse netværk er enten styrede ('managed') eller ad-hoc. Hvis du bruger "
"et rigtigt adgangspunkt af en slags, er dit netværk styret. Hvis en anden "
"computer er dit adgangspunkt, så er dit netværk ad-hoc."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:117
msgid "<none>"
msgstr "<ingen>"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:121
msgid "Wireless ethernet (802.11x)"
msgstr "Trådløst netværk (802.11x)"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:125
msgid "Ethernet or Fast Ethernet"
msgstr "Ethernet eller Fast Ethernet"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:129
msgid "PC-Card (PCMCIA) Ethernet or Token Ring"
msgstr "PC-Card (PCMCIA) Ethernet eller Token Ring"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:133
msgid "Token Ring"
msgstr "Token Ring"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:137
msgid "Arcnet"
msgstr "Arcnet"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:141
msgid "Serial-line IP"
msgstr "Seriel-linje IP"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:145
msgid "Parallel-port IP"
msgstr "Parallel-port IP"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:149
msgid "Point-to-Point Protocol"
msgstr "Point-to-Point protokol"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:153
msgid "IPv6-in-IPv4"
msgstr "IPv6-in-IPv4"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:157
msgid "ISDN Point-to-Point Protocol"
msgstr "ISDN Point-to-Point protokol"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:161
msgid "Channel-to-channel"
msgstr "Channel-to-channel"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:165
msgid "Real channel-to-channel"
msgstr "Ægte channel-to-channel"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:169
msgid "Hypersocket"
msgstr "Hypersocket"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:173
msgid "Inter-user communication vehicle"
msgstr "Inter-user communication vehicle"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:177
msgid "Unknown interface"
msgstr "Ukendt netkort"
#. Type: text
#. Description
#. Title displayed when configuring this package
#: ../netcfg-common.templates:182
msgid "Network Configuration"
msgstr "Netværksopsætning"
#. Type: text
#. Description
#. Prebaseconfig progress bar item
#: ../netcfg-common.templates:187
msgid "Configuring network ..."
msgstr "Sætter netværket op ..."
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-common.templates:192
msgid "Configure the network"
msgstr "Sæt netværket op"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "DHCP hostname:"
msgstr "DHCP-værtsnavn:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid ""
"You may need to supply a DHCP host name. If you are using a cable modem, you "
"might need to specify an account number here."
msgstr ""
"Du kan være nødt til at angive et DHCP-værtsnavn. Hvis du bruger et "
"kabelmodem, skal du muligvis angive et kontonummer her."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "Most other users can just leave this blank."
msgstr " De fleste andre brugere kan blot lade feltet være tomt."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:12 ../netcfg-static.templates:53
msgid "Is this information correct?"
msgstr "Er disse oplysninger korrekte?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:12 ../netcfg-static.templates:53
msgid "Currently configured network parameters:"
msgstr "Aktuel netværksopsætning:"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:12
msgid ""
" interface = ${interface}\n"
" hostname = ${hostname}\n"
" domain = ${domain}\n"
" dhcp hostname = ${dhcp_hostname}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
msgstr ""
" netkort = ${interface}\n"
" maskinnavn = ${hostname}\n"
" domæne = ${domain}\n"
" dhcp-værtsnav = ${dhcp_hostname}\n"
" navneservere = ${nameservers}"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:23
msgid "Configuring the network with DHCP"
msgstr "Sætter netværket op via DHCP"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:27
msgid "This may take some time."
msgstr "Det kan tage nogen tid."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:31
msgid "No DHCP client found"
msgstr "Fandt ingen DHCP-klient"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:31
msgid "No DHCP client was found. This package requires pump or dhcp-client."
msgstr "Fandt ingen DHCP-klient. Denne pakke kræver pakken pump eller dhcp-client."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:31
msgid "The DHCP configuration process will be aborted."
msgstr "Opsætningen af DHCP afbrydes."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:39
msgid "Do you want to retry DHCP network configuration?"
msgstr "Vil du forsøge DHCP-netværksopsætningen igen?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:39
msgid ""
"No IP address was found during automatic network configuration with DHCP. "
"DHCP servers are sometimes really slow. If you wish, you can retry."
msgstr ""
"Det blev ikke fundet nogen IP-adresse under DHCP-netværksopsætningen. DHCP-"
"servere kan nogen gange være meget langsomme. Hvis du vil, kan du prøve igen."
#. Type: text
#. Description
#. Title displayed when configuring this package
#: ../netcfg-dhcp.templates:46
msgid "Dynamic network configuration (DHCP)"
msgstr "Dynamisk netværksopsætning (DHCP)"
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-dhcp.templates:51
msgid "Configure the network using dynamic addressing (DHCP)"
msgstr "Sæt nætværket op med dynamisk adressering (DHCP)"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid "IP address:"
msgstr "IP-adresse:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid ""
"The IP address is unique to your computer and consists of four numbers "
"separated by periods. If you don't know what to use here, consult your "
"network administrator."
msgstr ""
"IP-adressen er unik for din computer og består af fire numre adskilt af "
"punktummer. Hvis du ikke ved, hvad du skal bruge her, bør du spørge din "
"netværksadministrator."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid "Malformed IP address"
msgstr "Forkert udformet IP-adresse"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid ""
"The IP address you provided is malformed. It should be in the form x.x.x.x "
"where each 'x' is no larger than 255. Please try again."
msgstr ""
"Den IP-adresse, du angav, er forkert udformet. Den skal have formatet x.x.x."
"x, hvor hvert 'x' er et tal mellem 0 og 255. Prøv igen."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:16
msgid "Point-to-point address:"
msgstr "Punkt-til-punkt-adresse:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:16
msgid ""
"The point-to-point address is used to determine the other endpoint of the "
"point to point network. Consult your network administrator if you do not "
"know the value. The point-to-point address should be entered as four "
"numbers separated by periods."
msgstr ""
"Punkt-til-punkt-adressen bruges til at definere den anden ende af et punkt-"
"til-punkt-netværk. Spørg din netværksadministrator hvis du ikke kender "
"værdien. Netmasken skal angives som fire tal adskilt af punktummer."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:25
msgid "Netmask:"
msgstr "Netmaske:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:25
msgid ""
"The netmask is used to determine which machines are local to your network. "
"Consult your network administrator if you do not know the value. The "
"netmask should be entered as four numbers separated by periods."
msgstr ""
"Netmasken bruges til at afgøre hvilke maskiner der er lokale på dit netværk. "
"Spørg din netværksadministrator hvis du ikke kender værdien. Netmasken skal "
"angives som fire tal adskilt af punktummer."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:33
msgid "Gateway:"
msgstr "Gateway:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:33
msgid ""
"The gateway is an IP address (four numbers separated by periods) that "
"indicates the gateway router, also known as the default router. All traffic "
"that goes outside your LAN (for instance, to the Internet) is sent through "
"this router. In rare circumstances, you may have no router; in that case, "
"you can leave this blank. If you don't know the proper answer to this "
"question, consult your network administrator."
msgstr ""
"Din gateway er en IP-adresse (fire numre adskilt af punktummer), der angiver "
"din gateway, også kaldet standard-routeren. Al trafik, der skal ud fra dit "
"lokale netværk (for eksempel til Internettet) sendes gennem denne. Kun i "
"sjældne tilfælde har du ingen router. I så fald kan du lade dette felt være "
"tomt. Hvis du ikke kender svaret på dette spørgsmål, bør du spørge din "
"netværksadministrator."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid "Unreachable gateway"
msgstr "Kunne ikke nå gateway"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid "The gateway address you entered is unreachable."
msgstr "Den angivne gateway-adresse kan ikke nåes."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid "You may have made an error entering your IP address, netmask and/or gateway."
msgstr ""
"Du kan have skrevet forkert, da du angav IP-adresse, netmaske og/eller "
"gateway."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:53
msgid ""
" interface = ${interface}\n"
" hostname = ${hostname}\n"
" domain = ${domain}\n"
" ipaddress = ${ipaddress}\n"
" netmask = ${netmask}\n"
" gateway = ${gateway}\n"
" pointopoint = ${pointopoint}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
msgstr ""
" netkort = ${interface}\n"
" maskinnavn = ${hostname}\n"
" domæne = ${domain}\n"
" IP-adresse = ${ipaddress}\n"
" netmaske = ${netmask}\n"
" gateway = ${gateway}\n"
" punkt-til-punkt = ${pointopoint}\n"
" navneservere = ${nameservers}"
#. Type: text
#. Description
#. Title displayed when configuring this package
#: ../netcfg-static.templates:68
msgid "Static network configuration"
msgstr "Statisk netværksopsætning"
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-static.templates:73
msgid "Configure a network using static addressing"
msgstr "Sæt nætværket op med statisk adressering"
#~ msgid "Error while activating the network"
#~ msgstr "Fejl under aktivering af netværket"
#~ msgid "An error occurred while activating the network."
#~ msgstr "Der skete en fejl under aktivering af netværket."
#~ msgid "Interface:"
#~ msgstr "Netkort:"
#~ msgid ""
#~ "Please choose the interface you want to configure. All currently detected "
#~ "interfaces on your system are shown below. Please choose the type of your "
#~ "primary network interface. This interface will be used for installing the "
#~ "Debian system (via NFS or HTTP)."
#~ msgstr ""
#~ "Vælg det netkort, du vil sætte op. De allerede fundne netkort på dit "
#~ "system er vist herunder. Vælg dit primære netkorts type. Dette netkort "
#~ "vil blive brugt til at installere Debiansystemet (via NFS eller HTTP)."
#~ msgid "DHCP Network Configuration"
#~ msgstr "DHCP-netværksopsætning"
#~ msgid "Choose the domain name."
#~ msgstr "Vælg domænenavn."
#~ msgid "Choose the DNS Server Addresses"
#~ msgstr "Vælg adressen på DNS-serveren"
#~ msgid "Choose an interface."
#~ msgstr "Vælg netkort"
#~ msgid "An error occured."
#~ msgstr "Fejl!"
#~ msgid "Something went wrong when I tried to activate your network."
#~ msgstr "Noget gik galt, da jeg forsøgte at aktivere dit netværk."
#~ msgid "Enter the system's hostname."
#~ msgstr "Angiv dit systems maskinnavn."
#~ msgid "Feel free to retry."
#~ msgstr "Du kan evt. forsøge igen."
#~ msgid "What is your dhcp hostname?"
#~ msgstr "Hvad er dit dhcp-værtsnavn?"
#~ msgid "No dhcp client found. I cannot continue."
#~ msgstr "Fandt ingen dhcp-klient. Kan ikke fortsætte."
#~ msgid "I will now configure the network."
#~ msgstr "Jeg vil nu sætte netværket op."
#~ msgid ""
#~ "This may take some time. It shouldn't take more than a minute or two."
#~ msgstr ""
#~ "Det kan tage nogen tid. Det bør dog ikke tage mere end et par minutter."
#~ msgid "${ifchoices}"
#~ msgstr "${ifchoices}"
#~ msgid "debian"
#~ msgstr "debian"