You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

305 lines
10 KiB

# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"POT-Creation-Date: 2002-09-22 15:18+0200\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:3
msgid ""
"The domain name is the part of your Internet address to the right of your "
"host name. It is often something that ends in .com, .net, .edu, or .org. "
"If you are setting up a home network, you can make something up, but make "
"sure you use the same domain name on all your computers."
msgstr ""
"Domænenavnet er den del af din internetadresse, der er til højre for dit "
"maskinnavn. Det ender oftest på .com, .net, .edu, .org eller .dk. Hvis du "
"er på et hjemmenetværk kan du selv finde på et, men sørg for at alle dine "
"computere bruger samme domænenavn."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:3
msgid "Choose the domain name."
msgstr "Vælg domænenavn."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:11
msgid "Choose the DNS Server Addresses"
msgstr "Vælg adressen på DNS-serveren"
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:11
msgid ""
"Please enter the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, "
"separated by spaces. Do not use commas. The servers will be queried in the "
"order in which you enter them. If you don't want to use any name servers "
"just leave this field blank."
msgstr ""
"Angiv IP-adressen (ikke værtsnavne) på op til tre navneservere adskilt med "
"mellemrum. Brug ikke kommaer. Serverne vil blive forespurgt i den "
"rækkefølge, de er angivet. Hvis du ikke ønsker at bruge navneservere, kan du "
"blot lade dette felt være tomt."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:20
msgid ""
"The following interfaces were detected. Choose the type of your primary "
"network interface that you will need for installing the Debian system (via "
"NFS or HTTP)."
msgstr ""
"Følgende netkort blev fundet. Vælg typen på det primære netkort, som du vil "
"bruge til at installere Debiansystemet (via NFS eller HTTP)."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:20
msgid "Choose an interface."
msgstr "Vælg netkort"
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:27
msgid "Something went wrong when I tried to activate your network."
msgstr "Noget gik galt, da jeg forsøgte at aktivere dit netværk."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:27
msgid "An error occured."
msgstr "Fejl!"
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:33
msgid ""
"The hostname is a single word that identifies your system to the network. "
"If you don't know what your hostname should be, consult your network "
"administrator. If you are setting up your own home network, you can make "
"something up here."
msgstr ""
"Maskinnavnet er et enkelt ord, der identificerer dit system på netværket. "
"Hvis du ikke ved, hvad dit maskinnavn bør være, bør du spørge din "
"netværksadministrator. Hvis du laver dit eget hjemmenetværk, kan du selv "
"finde på et navn."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:33
msgid "Enter the system's hostname."
msgstr "Angiv dit systems maskinnavn."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:41
msgid ""
"A valid hostname may contain only alphanumeric characters and the minus "
"sign, be between 2 and 63 characters long, and cannot begin or end with a "
"minus sign."
msgstr ""
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:41
msgid "The hostname \"${hostname}\" is invalid."
msgstr ""
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:48
msgid "Feel free to retry."
msgstr "Du kan evt. forsøge igen."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:48
msgid "An error occured and I cannot continue."
msgstr "Der skete en fejl og jeg kan ikke fortsætte."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:53
msgid "No interfaces were detected."
msgstr "Der blev ikke fundet nogen netkort."
#. Description
#: ../po/netcfg-common._templates:53
msgid ""
"No network interfaces were found. That means that the installation system "
"was unable to find a network device. If you do have a network card, then it "
"is possible that the module for it hasn't been selected yet. Go back to "
"'Configure Network Hardware'."
msgstr ""
"Der blev ikke fundet nogen netkort. Hvis du har et netkort, kan det være at "
"dets modul ikke er blevet valgt endnu. Gå tilbage til 'Sæt netværksudstyr "
"op'."
#. Description
#: ../po/netcfg-dhcp._templates:3
msgid ""
"In some situations, you may need to supply a DHCP host name. These "
"situations are rare. Most commonly, it applies to cable modem users. If "
"you are a cable modem user, you might need to specify an account number "
"here. Otherwise, you can just leave this blank."
msgstr ""
"I nogle situationer er det nødvendigt at angive et DHCP-værtsnavn. Det er "
"dog sjældent nødvendigt. Oftest kan det ske for brugere af kabelmodemmer. "
"Hvis du bruger kabelmodem, skal du muligvis angive et kontonummer her. "
"Ellers kan du blot lade feltet være tomt."
#. Description
#: ../po/netcfg-dhcp._templates:3
msgid "What is your dhcp hostname?"
msgstr "Hvad er dit dhcp-værtsnavn?"
#. Description
#: ../po/netcfg-dhcp._templates:12
msgid "Is this information correct?"
msgstr "Er disse oplysninger korrekte?"
#. Description
#: ../po/netcfg-dhcp._templates:12
msgid ""
" interface = ${interface}\n"
" hostname = ${hostname}\n"
" domain = ${domain}\n"
" dhcp hostname = ${dhcp_hostname}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
msgstr ""
" netkort = ${interface}\n"
" maskinnavn = ${hostname}\n"
" domæne = ${domain}\n"
" dhcp-værtsnav = ${dhcp_hostname}\n"
" navneservere = ${nameservers}"
#. Description
#: ../po/netcfg-dhcp._templates:21
msgid "I will now configure the network."
msgstr "Jeg vil nu sætte netværket op."
#. Description
#: ../po/netcfg-dhcp._templates:21
msgid "This may take some time. It shouldn't take more than a minute or two."
msgstr ""
"Det kan tage nogen tid. Det bør dog ikke tage mere end et par minutter."
#. Description
#: ../po/netcfg-dhcp._templates:26
msgid "No dhcp client found. I cannot continue."
msgstr "Fandt ingen dhcp-klient. Kan ikke fortsætte."
#. Description
#: ../po/netcfg-dhcp._templates:26
msgid "This package requires pump or dhcp-client."
msgstr "Denne pakke kræver pakken pump eller dhcp-client."
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:3
msgid ""
"The IP address is unique to your computer and consists of four numbers "
"separated by periods. If you don't know what to use here, consult your "
"network administrator."
msgstr ""
"IP-adressen er unik for din computer og består af fire numre adskilt af "
"punktummer. Hvis du ikke ved, hvad du skal bruge her, bør du spørge din "
"netværksadministrator."
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:3
msgid "IP address?"
msgstr "IP-adresse?"
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:10
#, fuzzy
msgid ""
"The pointopoint address is used to determine the other endpoint of the point "
"to point network. Consult your network administrator if you do not know the "
"value. The pointopoint address should be entered as four numbers separated "
"by periods."
msgstr ""
"Netmasken bruge til at afgøre hvilke maskiner der er lokale på dit netværk. "
"Spørg din netværksadministrator hvis du ikke kender værdien. Netmasken skal "
"angives som fire tal adskilt af punktummer."
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:10
#, fuzzy
msgid "Pointopoint address?"
msgstr "IP-adresse?"
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:18
msgid ""
"The netmask is used to determine which machines are local to your network. "
"Consult your network administrator if you do not know the value. The "
"netmask should be entered as four numbers separated by periods."
msgstr ""
"Netmasken bruge til at afgøre hvilke maskiner der er lokale på dit netværk. "
"Spørg din netværksadministrator hvis du ikke kender værdien. Netmasken skal "
"angives som fire tal adskilt af punktummer."
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:18
msgid "Netmask?"
msgstr "Netmaske?"
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:25
msgid ""
"This is an IP address (four numbers separated by periods) that indicates the "
"gateway router, also known as the default router. All traffic that goes "
"outside your LAN (for instance, to the Internet) is sent through this "
"router. In rare circumstances, you may have no router; in that case, you "
"can leave this blank. If you don't know the proper answer to this question, "
"consult your network administrator."
msgstr ""
"Dette er en IP-adresse (fire numre adskilt af punktummer), der angiver din "
"gateway, også kaldet standard-routeren. Al trafik, der skal ud fra dit "
"lokale netværk (for eksempel til Internettet) sendes gennem denne. Kun i "
"sjældne tilfælde har du ingen router. I så fald kan du lade dette felt være "
"tomt. Hvis du ikke kender svaret på dette spørgsmål, bør du spørge din "
"netværksadministrator."
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:25
msgid "Gateway?"
msgstr "Gateway?"
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:35
msgid ""
"You may have made an error entering your ipaddress, netmask and/or gateway."
msgstr ""
"Du kan have skrevet forkert, da du angav IP-adresse, netmaske og/eller "
"gateway."
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:35
msgid "The gateway you entered is unreachable."
msgstr "Den angivne gateway kan ikke nåes."
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:42
msgid ""
" interface = ${interface}\n"
" hostname = ${hostname}\n"
" domain = ${domain}\n"
" ipaddress = ${ipaddress}\n"
" netmask = ${netmask}\n"
" gateway = ${gateway}\n"
" pointopoint = ${pointopoint}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
msgstr ""
" netkort = ${interface}\n"
" maskinnavn = ${hostname}\n"
" domæne = ${domain}\n"
" IP-adresse = ${ipaddress}\n"
" netmaske = ${netmask}\n"
" gateway = ${gateway}\n"
" navneservere = ${nameservers}"
#. Description
#: ../po/netcfg-static._templates:42
msgid "Is this configuration correct?"
msgstr "Er denne opsætning korrekt?"