You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

318 lines
11 KiB

 1. # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
 2. # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 3. # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 4. # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
 5. # Translators, please read /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
 6. # or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
 7. #
 8. msgid ""
 9. msgstr ""
 10. "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 11. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 12. "POT-Creation-Date: 2003-09-19 22:32+0200\n"
 13. "PO-Revision-Date: 2002-10-22 18:24+0200\n"
 14. "Last-Translator: Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>\n"
 15. "Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
 16. "MIME-Version: 1.0\n"
 17. "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
 18. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 19. "X-Generator: KBabel 0.9.6\n"
 20. #. Description
 21. #: ../netcfg-common.templates:3
 22. msgid "Choose the domain name."
 23. msgstr "Vælg domænenavn."
 24. #. Description
 25. #: ../netcfg-common.templates:3
 26. msgid ""
 27. "The domain name is the part of your Internet address to the right of your "
 28. "host name. It is often something that ends in .com, .net, .edu, or .org. "
 29. "If you are setting up a home network, you can make something up, but make "
 30. "sure you use the same domain name on all your computers."
 31. msgstr ""
 32. "Domænenavnet er den del af din internetadresse, der er til højre for dit "
 33. "maskinnavn. Det ender oftest på .com, .net, .edu, .org eller .dk. Hvis du er "
 34. "på et hjemmenetværk kan du selv finde på et, men sørg for at alle dine "
 35. "computere bruger samme domænenavn."
 36. #. Description
 37. #: ../netcfg-common.templates:11
 38. msgid "Choose the DNS Server Addresses"
 39. msgstr "Vælg adressen på DNS-serveren"
 40. #. Description
 41. #: ../netcfg-common.templates:11
 42. msgid ""
 43. "Please enter the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, "
 44. "separated by spaces. Do not use commas. The servers will be queried in the "
 45. "order in which you enter them. If you don't want to use any name servers "
 46. "just leave this field blank."
 47. msgstr ""
 48. "Angiv IP-adressen (ikke værtsnavne) på op til tre navneservere adskilt med "
 49. "mellemrum. Brug ikke kommaer. Serverne vil blive forespurgt i den "
 50. "rækkefølge, de er angivet. Hvis du ikke ønsker at bruge navneservere, kan du "
 51. "blot lade dette felt være tomt."
 52. #. Description
 53. #: ../netcfg-common.templates:20
 54. msgid "Choose an interface."
 55. msgstr "Vælg netkort"
 56. #. Description
 57. #: ../netcfg-common.templates:20
 58. msgid ""
 59. "The following interfaces were detected. Choose the type of your primary "
 60. "network interface that you will need for installing the Debian system (via "
 61. "NFS or HTTP)."
 62. msgstr ""
 63. "Følgende netkort blev fundet. Vælg typen på det primære netkort, som du vil "
 64. "bruge til at installere Debiansystemet (via NFS eller HTTP)."
 65. #. Description
 66. #: ../netcfg-common.templates:27
 67. msgid "An error occured."
 68. msgstr "Fejl!"
 69. #. Description
 70. #: ../netcfg-common.templates:27
 71. msgid "Something went wrong when I tried to activate your network."
 72. msgstr "Noget gik galt, da jeg forsøgte at aktivere dit netværk."
 73. #. Description
 74. #: ../netcfg-common.templates:33
 75. msgid "Enter the system's hostname."
 76. msgstr "Angiv dit systems maskinnavn."
 77. #. Description
 78. #: ../netcfg-common.templates:33
 79. msgid ""
 80. "The hostname is a single word that identifies your system to the network. "
 81. "If you don't know what your hostname should be, consult your network "
 82. "administrator. If you are setting up your own home network, you can make "
 83. "something up here."
 84. msgstr ""
 85. "Maskinnavnet er et enkelt ord, der identificerer dit system på netværket. "
 86. "Hvis du ikke ved, hvad dit maskinnavn bør være, bør du spørge din "
 87. "netværksadministrator. Hvis du laver dit eget hjemmenetværk, kan du selv "
 88. "finde på et navn."
 89. #. Description
 90. #: ../netcfg-common.templates:41
 91. msgid "The hostname \"${hostname}\" is invalid."
 92. msgstr "Maskinnavnet \"${hostname}\" er ugyldigt."
 93. #. Description
 94. #: ../netcfg-common.templates:41
 95. msgid ""
 96. "A valid hostname may contain only alphanumeric characters and the minus "
 97. "sign, be between 2 and 63 characters long, and cannot begin or end with a "
 98. "minus sign."
 99. msgstr ""
 100. "Gyldige maskinnavne indeholder kun bogstaver, tal og minustegn, er mellem 2 "
 101. "og 63 tegn lange - og starter og slutter ikke med et minustegn."
 102. #. Description
 103. #: ../netcfg-common.templates:48
 104. msgid "An error occured and I cannot continue."
 105. msgstr "Der skete en fejl og jeg kan ikke fortsætte."
 106. #. Description
 107. #: ../netcfg-common.templates:48
 108. msgid "Feel free to retry."
 109. msgstr "Du kan evt. forsøge igen."
 110. #. Description
 111. #: ../netcfg-common.templates:53
 112. msgid "No interfaces were detected."
 113. msgstr "Der blev ikke fundet nogen netkort."
 114. #. Description
 115. #: ../netcfg-common.templates:53
 116. #, fuzzy
 117. msgid ""
 118. "No network interfaces were found. That means that the installation system "
 119. "was unable to find a network device. If you do have a network card, then it "
 120. "is possible that the module for it hasn't been selected yet. Go back to "
 121. "'Detect network hardware and load kernel drivers for it'."
 122. msgstr ""
 123. "Der blev ikke fundet nogen netkort. Det vil sige at installationssystemet "
 124. "ikke kunne finde et netkort. Hvis du har et netkort, kan det være at dets "
 125. "modul endnu ikke er blevet valgt. Gå tilbage til 'Sæt netværksudstyr op'."
 126. #. Description
 127. #: ../netcfg-dhcp.templates:3
 128. msgid "What is your dhcp hostname?"
 129. msgstr "Hvad er dit dhcp-værtsnavn?"
 130. #. Description
 131. #: ../netcfg-dhcp.templates:3
 132. #, fuzzy
 133. msgid ""
 134. "You may need to supply a DHCP host name. If you are using a cable modem, you "
 135. "might need to specify an account number here. Most other users can just "
 136. "leave this blank."
 137. msgstr ""
 138. "I nogle situationer er det nødvendigt at angive et DHCP-værtsnavn. Det er "
 139. "dog sjældent nødvendigt. Oftest gælder det brugere af kabelmodemmer. Hvis du "
 140. "bruger kabelmodem, skal du muligvis angive et kontonummer her. Ellers kan du "
 141. "blot lade feltet være tomt."
 142. #. Description
 143. #: ../netcfg-dhcp.templates:11
 144. msgid "Is this information correct?"
 145. msgstr "Er disse oplysninger korrekte?"
 146. #. Description
 147. #: ../netcfg-dhcp.templates:11
 148. msgid ""
 149. " interface = ${interface}\n"
 150. " hostname = ${hostname}\n"
 151. " domain = ${domain}\n"
 152. " dhcp hostname = ${dhcp_hostname}\n"
 153. " nameservers = ${nameservers}"
 154. msgstr ""
 155. " netkort = ${interface}\n"
 156. " maskinnavn = ${hostname}\n"
 157. " domæne = ${domain}\n"
 158. " dhcp-værtsnav = ${dhcp_hostname}\n"
 159. " navneservere = ${nameservers}"
 160. #. Description
 161. #: ../netcfg-dhcp.templates:20
 162. msgid "I will now configure the network."
 163. msgstr "Jeg vil nu sætte netværket op."
 164. #. Description
 165. #: ../netcfg-dhcp.templates:20
 166. msgid "This may take some time. It shouldn't take more than a minute or two."
 167. msgstr ""
 168. "Det kan tage nogen tid. Det bør dog ikke tage mere end et par minutter."
 169. #. Description
 170. #: ../netcfg-dhcp.templates:25
 171. msgid "No dhcp client found. I cannot continue."
 172. msgstr "Fandt ingen dhcp-klient. Kan ikke fortsætte."
 173. #. Description
 174. #: ../netcfg-dhcp.templates:25
 175. msgid "This package requires pump or dhcp-client."
 176. msgstr "Denne pakke kræver pakken pump eller dhcp-client."
 177. #. Description
 178. #: ../netcfg-static.templates:3
 179. msgid "IP address?"
 180. msgstr "IP-adresse?"
 181. #. Description
 182. #: ../netcfg-static.templates:3
 183. msgid ""
 184. "The IP address is unique to your computer and consists of four numbers "
 185. "separated by periods. If you don't know what to use here, consult your "
 186. "network administrator."
 187. msgstr ""
 188. "IP-adressen er unik for din computer og består af fire numre adskilt af "
 189. "punktummer. Hvis du ikke ved, hvad du skal bruge her, bør du spørge din "
 190. "netværksadministrator."
 191. #. Description
 192. #: ../netcfg-static.templates:10
 193. msgid "Pointopoint address?"
 194. msgstr "punkt-til-punkt-adresse?"
 195. #. Description
 196. #: ../netcfg-static.templates:10
 197. msgid ""
 198. "The pointopoint address is used to determine the other endpoint of the point "
 199. "to point network. Consult your network administrator if you do not know the "
 200. "value. The pointopoint address should be entered as four numbers separated "
 201. "by periods."
 202. msgstr ""
 203. "Punkt-til-punkt-adressen bruges til at definere den anden ende af et punkt-"
 204. "til-punkt-netværk. Spørg din netværksadministrator hvis du ikke kender "
 205. "værdien. Netmasken skal angives som fire tal adskilt af punktummer."
 206. #. Description
 207. #: ../netcfg-static.templates:19
 208. msgid "Netmask?"
 209. msgstr "Netmaske?"
 210. #. Description
 211. #: ../netcfg-static.templates:19
 212. msgid ""
 213. "The netmask is used to determine which machines are local to your network. "
 214. "Consult your network administrator if you do not know the value. The "
 215. "netmask should be entered as four numbers separated by periods."
 216. msgstr ""
 217. "Netmasken bruges til at afgøre hvilke maskiner der er lokale på dit netværk. "
 218. "Spørg din netværksadministrator hvis du ikke kender værdien. Netmasken skal "
 219. "angives som fire tal adskilt af punktummer."
 220. #. Description
 221. #: ../netcfg-static.templates:27
 222. msgid "Gateway?"
 223. msgstr "Gateway?"
 224. #. Description
 225. #: ../netcfg-static.templates:27
 226. msgid ""
 227. "This is an IP address (four numbers separated by periods) that indicates the "
 228. "gateway router, also known as the default router. All traffic that goes "
 229. "outside your LAN (for instance, to the Internet) is sent through this "
 230. "router. In rare circumstances, you may have no router; in that case, you "
 231. "can leave this blank. If you don't know the proper answer to this question, "
 232. "consult your network administrator."
 233. msgstr ""
 234. "Dette er en IP-adresse (fire numre adskilt af punktummer), der angiver din "
 235. "gateway, også kaldet standard-routeren. Al trafik, der skal ud fra dit "
 236. "lokale netværk (for eksempel til Internettet) sendes gennem denne. Kun i "
 237. "sjældne tilfælde har du ingen router. I så fald kan du lade dette felt være "
 238. "tomt. Hvis du ikke kender svaret på dette spørgsmål, bør du spørge din "
 239. "netværksadministrator."
 240. #. Description
 241. #: ../netcfg-static.templates:37
 242. msgid "The gateway you entered is unreachable."
 243. msgstr "Den angivne gateway kan ikke nåes."
 244. #. Description
 245. #: ../netcfg-static.templates:37
 246. #, fuzzy
 247. msgid ""
 248. "You may have made an error entering your IP address, netmask and/or gateway."
 249. msgstr ""
 250. "Du kan have skrevet forkert, da du angav IP-adresse, netmaske og/eller "
 251. "gateway."
 252. #. Description
 253. #: ../netcfg-static.templates:44
 254. msgid "Is this configuration correct?"
 255. msgstr "Er denne opsætning korrekt?"
 256. #. Description
 257. #: ../netcfg-static.templates:44
 258. msgid ""
 259. " interface = ${interface}\n"
 260. " hostname = ${hostname}\n"
 261. " domain = ${domain}\n"
 262. " ipaddress = ${ipaddress}\n"
 263. " netmask = ${netmask}\n"
 264. " gateway = ${gateway}\n"
 265. " pointopoint = ${pointopoint}\n"
 266. " nameservers = ${nameservers}"
 267. msgstr ""
 268. " netkort = ${interface}\n"
 269. " maskinnavn = ${hostname}\n"
 270. " domæne = ${domain}\n"
 271. " IP-adresse = ${ipaddress}\n"
 272. " netmaske = ${netmask}\n"
 273. " gateway = ${gateway}\n"
 274. " punkt-til-punkt = ${pointopoint}\n"
 275. " navneservere = ${nameservers}"
 276. #~ msgid "${ifchoices}"
 277. #~ msgstr "${ifchoices}"
 278. #~ msgid "debian"
 279. #~ msgstr "debian"