You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

306 lines
11 KiB

 1. # translation of debian-installer.po to Norwegian bokmål
 2. # Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
 3. # Bjørn Steensrud <bjornst@powertech.no>, 2003
 4. # Herman Robak <herman@skolelinux.no>, 2003
 5. # Hans Fredrik Nordhaug <hans.fredrik@nordhaug.no>, 2003
 6. #
 7. msgid ""
 8. msgstr ""
 9. "Project-Id-Version: debian-installer\n"
 10. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 11. "POT-Creation-Date: 2003-09-19 22:32+0200\n"
 12. "PO-Revision-Date: 2003-05-03 08:45+0100\n"
 13. "Last-Translator: Hans Fredrik Nordhaug <hans.fredrik@nordhaug.no>\n"
 14. "Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
 15. "MIME-Version: 1.0\n"
 16. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 17. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 18. #. Description
 19. #: ../netcfg-common.templates:3
 20. msgid "Choose the domain name."
 21. msgstr "Velg domenenavn."
 22. #. Description
 23. #: ../netcfg-common.templates:3
 24. msgid ""
 25. "The domain name is the part of your Internet address to the right of your "
 26. "host name. It is often something that ends in .com, .net, .edu, or .org. "
 27. "If you are setting up a home network, you can make something up, but make "
 28. "sure you use the same domain name on all your computers."
 29. msgstr ""
 30. "Domenenavnet er den delen av Internet-adressemn din som står til høyre for "
 31. "vertsnavnet. Det er ofte noe som slutter med .no, .com, .net, eller .org. "
 32. "Hvis du nå setter opp et hjemme-nett, kan du finne på noe, men pass på at du "
 33. "bruker samme domenenavn på alle maskinene dine."
 34. #. Description
 35. #: ../netcfg-common.templates:11
 36. msgid "Choose the DNS Server Addresses"
 37. msgstr "Velg adresser for DNS-tjenerne"
 38. #. Description
 39. #: ../netcfg-common.templates:11
 40. msgid ""
 41. "Please enter the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, "
 42. "separated by spaces. Do not use commas. The servers will be queried in the "
 43. "order in which you enter them. If you don't want to use any name servers "
 44. "just leave this field blank."
 45. msgstr ""
 46. "Tast inn IP-adresser (ikke vertsnavn) for opptil 3 navnetjenere, atskilt med "
 47. "mellomrom. Ikke bruk komma. Tjenerne blir spurt i den rekkefølgen du taster "
 48. "dem inn. Hvis du ikke vil bruke noen navnetjenere, bare la feltet stå tomt."
 49. #. Description
 50. #: ../netcfg-common.templates:20
 51. msgid "Choose an interface."
 52. msgstr "Velg et (nett)grensesnitt."
 53. #. Description
 54. #: ../netcfg-common.templates:20
 55. msgid ""
 56. "The following interfaces were detected. Choose the type of your primary "
 57. "network interface that you will need for installing the Debian system (via "
 58. "NFS or HTTP)."
 59. msgstr ""
 60. "Følgende grensesnitt ble oppdaget. Velg type for ditt hoved-nettgrensesnitt "
 61. "som du vil trenge for å installere Debian-systemet (via NFS eller HTTP)."
 62. #. Description
 63. #: ../netcfg-common.templates:27
 64. msgid "An error occured."
 65. msgstr "Det oppsto en feil."
 66. #. Description
 67. #: ../netcfg-common.templates:27
 68. msgid "Something went wrong when I tried to activate your network."
 69. msgstr "Noe gikk galt da jeg forsøkte å aktivere nettet ditt."
 70. #. Description
 71. #: ../netcfg-common.templates:33
 72. msgid "Enter the system's hostname."
 73. msgstr "Tast inn systemets vertsnavn."
 74. #. Description
 75. #: ../netcfg-common.templates:33
 76. msgid ""
 77. "The hostname is a single word that identifies your system to the network. "
 78. "If you don't know what your hostname should be, consult your network "
 79. "administrator. If you are setting up your own home network, you can make "
 80. "something up here."
 81. msgstr ""
 82. "Vertsnavnet er ett ord som navngir systemet ditt overfor nettet. Hvis du "
 83. "ikke vet hva vertsnavnet bør være, så snakk med din nettverksadministrator. "
 84. "Hvis du er i ferd med å sette opp ditt eget hjemmenett kan du bare finne på "
 85. "noe her."
 86. #. Description
 87. #: ../netcfg-common.templates:41
 88. msgid "The hostname \"${hostname}\" is invalid."
 89. msgstr "Vertsnavnet «${hostname}» er ugyldig."
 90. #. Description
 91. #: ../netcfg-common.templates:41
 92. msgid ""
 93. "A valid hostname may contain only alphanumeric characters and the minus "
 94. "sign, be between 2 and 63 characters long, and cannot begin or end with a "
 95. "minus sign."
 96. msgstr ""
 97. "Et gyldig vertsnavn må bare inneholde tall, bostaver og minus-tegn, være "
 98. "mellom 2 og 63 tegn langt, og kan ikke begynne eller slutte med et minus-"
 99. "tegn."
 100. #. Description
 101. #: ../netcfg-common.templates:48
 102. msgid "An error occured and I cannot continue."
 103. msgstr "Det oppsto en feil og jeg kan ikke fortsette."
 104. #. Description
 105. #: ../netcfg-common.templates:48
 106. msgid "Feel free to retry."
 107. msgstr "Prøv omigjen om du vil."
 108. #. Description
 109. #: ../netcfg-common.templates:53
 110. msgid "No interfaces were detected."
 111. msgstr "Kunne ikke oppdage noen grensesnitt."
 112. #. Description
 113. #: ../netcfg-common.templates:53
 114. #, fuzzy
 115. msgid ""
 116. "No network interfaces were found. That means that the installation system "
 117. "was unable to find a network device. If you do have a network card, then it "
 118. "is possible that the module for it hasn't been selected yet. Go back to "
 119. "'Detect network hardware and load kernel drivers for it'."
 120. msgstr ""
 121. "Fant ingen nettverksgrensesnitt. Det betyr at installasjonssystemet ikke "
 122. "klarte å finne en nettverksenhet. Hvis du har et nettverkskort i maskinen "
 123. "kan det hende at modulen for dette ikke er valgt ennå. Gå tilbake til «Sett "
 124. "opp nettverks-maskinvare»."
 125. #. Description
 126. #: ../netcfg-dhcp.templates:3
 127. msgid "What is your dhcp hostname?"
 128. msgstr "Hva er ditt DHCP-vertsnavn?"
 129. #. Description
 130. #: ../netcfg-dhcp.templates:3
 131. #, fuzzy
 132. msgid ""
 133. "You may need to supply a DHCP host name. If you are using a cable modem, you "
 134. "might need to specify an account number here. Most other users can just "
 135. "leave this blank."
 136. msgstr ""
 137. "I noen situasjoner kan det være at du må oppgi et DHCP-vertsnavn. Slike "
 138. "situasjoner er sjeldne. Som regel dreier det seg om kabelmodem-brukere. "
 139. "Hvis du bruker kabelmodem må du kanskje oppgi et kontonummer her. Ellers "
 140. "kan du la det stå åpent."
 141. #. Description
 142. #: ../netcfg-dhcp.templates:11
 143. msgid "Is this information correct?"
 144. msgstr "Er disse opplysningene riktige?"
 145. #. Description
 146. #: ../netcfg-dhcp.templates:11
 147. msgid ""
 148. " interface = ${interface}\n"
 149. " hostname = ${hostname}\n"
 150. " domain = ${domain}\n"
 151. " dhcp hostname = ${dhcp_hostname}\n"
 152. " nameservers = ${nameservers}"
 153. msgstr ""
 154. " grensesnitt = ${interface}\n"
 155. " vertsnavn = ${hostname}\n"
 156. " domene = ${domain}\n"
 157. " dhcp vertsnavn = ${dhcp_hostname}\n"
 158. " navnetjenere = ${nameservers}"
 159. #. Description
 160. #: ../netcfg-dhcp.templates:20
 161. msgid "I will now configure the network."
 162. msgstr "Jeg skal nå sette opp nettverket."
 163. #. Description
 164. #: ../netcfg-dhcp.templates:20
 165. msgid "This may take some time. It shouldn't take more than a minute or two."
 166. msgstr "Dette kan ta litt tid. Det burde ikke ta mer enn et minutt eller to."
 167. #. Description
 168. #: ../netcfg-dhcp.templates:25
 169. msgid "No dhcp client found. I cannot continue."
 170. msgstr "Fant ingen dhcp-klient. Jeg kan ikke fortsette."
 171. #. Description
 172. #: ../netcfg-dhcp.templates:25
 173. msgid "This package requires pump or dhcp-client."
 174. msgstr "Denne pakken trenger punp eller dhcp-klient."
 175. #. Description
 176. #: ../netcfg-static.templates:3
 177. msgid "IP address?"
 178. msgstr "IP-adresse?"
 179. #. Description
 180. #: ../netcfg-static.templates:3
 181. msgid ""
 182. "The IP address is unique to your computer and consists of four numbers "
 183. "separated by periods. If you don't know what to use here, consult your "
 184. "network administrator."
 185. msgstr ""
 186. "IP-adressen er entydig for din maskin og består av fire tall atskilt med "
 187. "punktum. Spør din nettverksadministrator hvis du ikke vet hva du skal bruke "
 188. "her."
 189. #. Description
 190. #: ../netcfg-static.templates:10
 191. msgid "Pointopoint address?"
 192. msgstr "Punktilpunkt-adresse?"
 193. #. Description
 194. #: ../netcfg-static.templates:10
 195. msgid ""
 196. "The pointopoint address is used to determine the other endpoint of the point "
 197. "to point network. Consult your network administrator if you do not know the "
 198. "value. The pointopoint address should be entered as four numbers separated "
 199. "by periods."
 200. msgstr ""
 201. "Punktilpunkt-adressen brukes for å finne den andre enden av et punkt-til-"
 202. "punkt-nett. Spør din nettverksadministrator hvis du ikke vet verdien. "
 203. "Punktilpunkt-adressen skal oppgis som fire tall atskilt med punktum."
 204. #. Description
 205. #: ../netcfg-static.templates:19
 206. msgid "Netmask?"
 207. msgstr "Nettmaske?"
 208. #. Description
 209. #: ../netcfg-static.templates:19
 210. msgid ""
 211. "The netmask is used to determine which machines are local to your network. "
 212. "Consult your network administrator if you do not know the value. The "
 213. "netmask should be entered as four numbers separated by periods."
 214. msgstr ""
 215. "Nettmasken brukes til å bestemme hvilke maskiner som hører til ditt lokale "
 216. "nettverk. Spør din nettverksadministrator hvis du ikke kjenner v erdien. "
 217. "Nettmasken skal oppgis som fire tall atskilt med punktum."
 218. #. Description
 219. #: ../netcfg-static.templates:27
 220. msgid "Gateway?"
 221. msgstr "Portner?"
 222. #. Description
 223. #: ../netcfg-static.templates:27
 224. msgid ""
 225. "This is an IP address (four numbers separated by periods) that indicates the "
 226. "gateway router, also known as the default router. All traffic that goes "
 227. "outside your LAN (for instance, to the Internet) is sent through this "
 228. "router. In rare circumstances, you may have no router; in that case, you "
 229. "can leave this blank. If you don't know the proper answer to this question, "
 230. "consult your network administrator."
 231. msgstr ""
 232. "Dette er en IP-adresse (fire tall atskilt med punktum) som tilhører portner-"
 233. "ruteren, også kalt default ruter. All trafikk som går ut av lokalnettet (f."
 234. "eks. til Internet) sendes gjennom denne ruteren. I sjeldne tilfeller kan det "
 235. "være at du ikke har noen, la det da stå åpent. Hvis du ikke kjenner rett "
 236. "svar på dette spørsmålet, snakk med din nettverksadministrator."
 237. #. Description
 238. #: ../netcfg-static.templates:37
 239. msgid "The gateway you entered is unreachable."
 240. msgstr "Det går ikke an å komme fram til portneren du oppga."
 241. #. Description
 242. #: ../netcfg-static.templates:37
 243. msgid ""
 244. "You may have made an error entering your IP address, netmask and/or gateway."
 245. msgstr "Du kan ha oppgitt feil IP-adresse, nettmaske og/eller portneradresse."
 246. #. Description
 247. #: ../netcfg-static.templates:44
 248. msgid "Is this configuration correct?"
 249. msgstr "Er disse innstillingene riktige?"
 250. #. Description
 251. #: ../netcfg-static.templates:44
 252. msgid ""
 253. " interface = ${interface}\n"
 254. " hostname = ${hostname}\n"
 255. " domain = ${domain}\n"
 256. " ipaddress = ${ipaddress}\n"
 257. " netmask = ${netmask}\n"
 258. " gateway = ${gateway}\n"
 259. " pointopoint = ${pointopoint}\n"
 260. " nameservers = ${nameservers}"
 261. msgstr ""
 262. " grensesnitt = ${interface}\n"
 263. " vertsnavn = ${hostname}\n"
 264. " domene = ${domain}\n"
 265. " ipdaresse....${ipadress}\n"
 266. " netmaske = ${netmask}\n"
 267. " portner = ${gateway}\n"
 268. " punktilpunkt = ${pointopoint}\n"
 269. " navnetjenere = ${nameservers}"