You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

310 lines
10 KiB

 1. # Swedish translation for netcfg
 2. # Copyright (C) 2002 David Kimdon
 3. # This file is distributed under the same license as the netcfg package.
 4. # David Weinehall <tao@kernel.org>, 2002.
 5. #
 6. #, fuzzy
 7. msgid ""
 8. msgstr ""
 9. "Project-Id-Version: netcfg 0.20\n"
 10. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 11. "POT-Creation-Date: 2003-09-19 22:32+0200\n"
 12. "PO-Revision-Date: 2002-11-27 15:20+0100\n"
 13. "Last-Translator: David Weinehall <tao@kernel.org>\n"
 14. "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 15. "MIME-Version: 1.0\n"
 16. "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
 17. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 18. #. Description
 19. #: ../netcfg-common.templates:3
 20. msgid "Choose the domain name."
 21. msgstr "Välj domännamn."
 22. #. Description
 23. #: ../netcfg-common.templates:3
 24. msgid ""
 25. "The domain name is the part of your Internet address to the right of your "
 26. "host name. It is often something that ends in .com, .net, .edu, or .org. "
 27. "If you are setting up a home network, you can make something up, but make "
 28. "sure you use the same domain name on all your computers."
 29. msgstr ""
 30. "Domännamnet är den del av din internetadress som finns på höger sida av "
 31. "värdnamnet. Domännamnet slutar oftast med .com, .net, .edu, .org eller .se. "
 32. "Om du installerar ett nätverk för hemmabruk kan du hitta på någonting, men "
 33. "se till att du använder samma domännamn på alla dina datorer."
 34. #. Description
 35. #: ../netcfg-common.templates:11
 36. msgid "Choose the DNS Server Addresses"
 37. msgstr "Välj adresser till namnservrar"
 38. #. Description
 39. #: ../netcfg-common.templates:11
 40. msgid ""
 41. "Please enter the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, "
 42. "separated by spaces. Do not use commas. The servers will be queried in the "
 43. "order in which you enter them. If you don't want to use any name servers "
 44. "just leave this field blank."
 45. msgstr ""
 46. "Ange IP-adressen (inte värdnamnen) för upp till 3 namnservrar, åtskilda av "
 47. "blanksteg. Använd inte komman. Servrarna kommer att utfrågas i den ordning "
 48. "du anger dem. Om du inte vill använda några namnservrar, kan du lämna fältet "
 49. "tomt."
 50. #. Description
 51. #: ../netcfg-common.templates:20
 52. msgid "Choose an interface."
 53. msgstr "Välj ett nätverkskort."
 54. #. Description
 55. #: ../netcfg-common.templates:20
 56. msgid ""
 57. "The following interfaces were detected. Choose the type of your primary "
 58. "network interface that you will need for installing the Debian system (via "
 59. "NFS or HTTP)."
 60. msgstr ""
 61. "Följande nätverkskort har hittats. Välj typen av nätverkskort du vill "
 62. "använda för att installera Debiansystemet (via NFS eller HTTP)."
 63. #. Description
 64. #: ../netcfg-common.templates:27
 65. msgid "An error occured."
 66. msgstr "Ett fel uppstod."
 67. #. Description
 68. #: ../netcfg-common.templates:27
 69. msgid "Something went wrong when I tried to activate your network."
 70. msgstr "Någonting gick fel vid aktiveringen av ditt nätverk."
 71. #. Description
 72. #: ../netcfg-common.templates:33
 73. msgid "Enter the system's hostname."
 74. msgstr "Ange systemets värdnamn."
 75. #. Description
 76. #: ../netcfg-common.templates:33
 77. msgid ""
 78. "The hostname is a single word that identifies your system to the network. "
 79. "If you don't know what your hostname should be, consult your network "
 80. "administrator. If you are setting up your own home network, you can make "
 81. "something up here."
 82. msgstr ""
 83. "Värdnamnet är ett ord som identifierar ditt system på nätverket. Om du inte "
 84. "vet vad ditt värdnamn skall vara bör du fråga din nätverksadministratör. Om "
 85. "du installerar ett nätverk för hemmabruk kan du hitta på ett namn."
 86. #. Description
 87. #: ../netcfg-common.templates:41
 88. msgid "The hostname \"${hostname}\" is invalid."
 89. msgstr "Värdnamnet \"${hostname}\" är ogiltigt."
 90. #. Description
 91. #: ../netcfg-common.templates:41
 92. msgid ""
 93. "A valid hostname may contain only alphanumeric characters and the minus "
 94. "sign, be between 2 and 63 characters long, and cannot begin or end with a "
 95. "minus sign."
 96. msgstr ""
 97. "Giltiga värdnamn får endast bestå av alfanumeriska tecken samt minustecken, "
 98. "måste vara mellan 2 och 63 tecken långt, och får inte börja eller sluta med "
 99. "ett minustecken."
 100. #. Description
 101. #: ../netcfg-common.templates:48
 102. msgid "An error occured and I cannot continue."
 103. msgstr "Ett fel uppstod. Kan inte fortsätta."
 104. #. Description
 105. #: ../netcfg-common.templates:48
 106. msgid "Feel free to retry."
 107. msgstr "Om du vill kan du försöka igen."
 108. #. Description
 109. #: ../netcfg-common.templates:53
 110. msgid "No interfaces were detected."
 111. msgstr "Inga nätverkskort kunde hittas."
 112. #. Description
 113. #: ../netcfg-common.templates:53
 114. #, fuzzy
 115. msgid ""
 116. "No network interfaces were found. That means that the installation system "
 117. "was unable to find a network device. If you do have a network card, then it "
 118. "is possible that the module for it hasn't been selected yet. Go back to "
 119. "'Detect network hardware and load kernel drivers for it'."
 120. msgstr ""
 121. "Installationsprogrammet kunde inte hitta några nätverkskort. Om du har ett "
 122. "nätverkskort kan det vara så att dess modul inte är vald. Gå tillbaka till "
 123. "menyn 'Konfigurera nätverkshårdvara'."
 124. #. Description
 125. #: ../netcfg-dhcp.templates:3
 126. msgid "What is your dhcp hostname?"
 127. msgstr "Vad är ditt dhcp-värdnamn?"
 128. #. Description
 129. #: ../netcfg-dhcp.templates:3
 130. #, fuzzy
 131. msgid ""
 132. "You may need to supply a DHCP host name. If you are using a cable modem, you "
 133. "might need to specify an account number here. Most other users can just "
 134. "leave this blank."
 135. msgstr ""
 136. "I vissa situationer kan du behöva ange ett DHCP-värdnamn. Detta är dock "
 137. "ovanligt. Oftast gäller det de som använder kabelmodem. Om du använder dig "
 138. "av ett kabelmodem, kan du behöva ange ett kontonummer här. I annat fall kan "
 139. "du lämna fältet tomt."
 140. #. Description
 141. #: ../netcfg-dhcp.templates:11
 142. msgid "Is this information correct?"
 143. msgstr "Är dessa inställningar korrekta?"
 144. #. Description
 145. #: ../netcfg-dhcp.templates:11
 146. msgid ""
 147. " interface = ${interface}\n"
 148. " hostname = ${hostname}\n"
 149. " domain = ${domain}\n"
 150. " dhcp hostname = ${dhcp_hostname}\n"
 151. " nameservers = ${nameservers}"
 152. msgstr ""
 153. " nätverkskort = ${interface}\n"
 154. " värdnamn = ${hostname}\n"
 155. " domän = ${domain}\n"
 156. " dhcp-värdnamn = ${dhcp_hostname}\n"
 157. " namnservrar = ${nameservers}"
 158. #. Description
 159. #: ../netcfg-dhcp.templates:20
 160. msgid "I will now configure the network."
 161. msgstr "Nätverket kommer nu att konfigureras."
 162. #. Description
 163. #: ../netcfg-dhcp.templates:20
 164. msgid "This may take some time. It shouldn't take more than a minute or two."
 165. msgstr ""
 166. "Det här kan ta ett tag. Det bör dock inte ta längre än ett par minuter."
 167. #. Description
 168. #: ../netcfg-dhcp.templates:25
 169. msgid "No dhcp client found. I cannot continue."
 170. msgstr "Inga DHCP-klienter funna. Kan inte fortsätta."
 171. #. Description
 172. #: ../netcfg-dhcp.templates:25
 173. msgid "This package requires pump or dhcp-client."
 174. msgstr "Det här paketet kräver paketen pump eller dhcp-client."
 175. #. Description
 176. #: ../netcfg-static.templates:3
 177. msgid "IP address?"
 178. msgstr "IP-adress?"
 179. #. Description
 180. #: ../netcfg-static.templates:3
 181. msgid ""
 182. "The IP address is unique to your computer and consists of four numbers "
 183. "separated by periods. If you don't know what to use here, consult your "
 184. "network administrator."
 185. msgstr ""
 186. "IP-adressen är unik för din dator och består av fyra nummer åtskilda av "
 187. "punkter. Om du inte vet vad du skall ange här bör du fråga din "
 188. "nätverksadministratör."
 189. #. Description
 190. #: ../netcfg-static.templates:10
 191. msgid "Pointopoint address?"
 192. msgstr "Punkt-till-punkt-adress?"
 193. #. Description
 194. #: ../netcfg-static.templates:10
 195. msgid ""
 196. "The pointopoint address is used to determine the other endpoint of the point "
 197. "to point network. Consult your network administrator if you do not know the "
 198. "value. The pointopoint address should be entered as four numbers separated "
 199. "by periods."
 200. msgstr ""
 201. "Punkt-till-punkt-adressen används för att bestämma den andra ändpunkten i "
 202. "ett punkt-till-punkt-nätverk. Om du inte vet vad du skall ange här bör du "
 203. "fråga din nätverksadministratör. Punkt-till-punkt-adressen skall anges som "
 204. "fyra nummer åtskilda av punkter."
 205. #. Description
 206. #: ../netcfg-static.templates:19
 207. msgid "Netmask?"
 208. msgstr "Nätmask?"
 209. #. Description
 210. #: ../netcfg-static.templates:19
 211. msgid ""
 212. "The netmask is used to determine which machines are local to your network. "
 213. "Consult your network administrator if you do not know the value. The "
 214. "netmask should be entered as four numbers separated by periods."
 215. msgstr ""
 216. "Nätmasken används för att bestämma vilka maskiner som är lokala på ditt "
 217. "nätverk. Om du inte vet vad du skall ange här bör du fråga din "
 218. "nätverksadministratör. Nätmasken anges som fyra nummer åtskilda av punkter."
 219. #. Description
 220. #: ../netcfg-static.templates:27
 221. msgid "Gateway?"
 222. msgstr "Gateway?"
 223. #. Description
 224. #: ../netcfg-static.templates:27
 225. msgid ""
 226. "This is an IP address (four numbers separated by periods) that indicates the "
 227. "gateway router, also known as the default router. All traffic that goes "
 228. "outside your LAN (for instance, to the Internet) is sent through this "
 229. "router. In rare circumstances, you may have no router; in that case, you "
 230. "can leave this blank. If you don't know the proper answer to this question, "
 231. "consult your network administrator."
 232. msgstr ""
 233. "Det här är en IP-adress (fyra nummer åtskilda av punkter) som anger din "
 234. "gateway, även kallad standard-routern. All trafik som skall ut från ditt "
 235. "lokala nätverk (exempelvis sådan som skall till Internet) sänds via den "
 236. "routern. I ovanliga fall finns ingen router, i sådana all lämnar du det här "
 237. "fältet tomt. Om du inte vet vad du skall ange här bör du fråga din "
 238. "nätverksadministratör."
 239. #. Description
 240. #: ../netcfg-static.templates:37
 241. msgid "The gateway you entered is unreachable."
 242. msgstr "Den gateway du angav kan inte nås."
 243. #. Description
 244. #: ../netcfg-static.templates:37
 245. #, fuzzy
 246. msgid ""
 247. "You may have made an error entering your IP address, netmask and/or gateway."
 248. msgstr ""
 249. "Du kan ha skrivit fel när du angav din IP-adress, nätmask och/eller gateway."
 250. #. Description
 251. #: ../netcfg-static.templates:44
 252. msgid "Is this configuration correct?"
 253. msgstr "Är de här inställningarna korrekta?"
 254. #. Description
 255. #: ../netcfg-static.templates:44
 256. msgid ""
 257. " interface = ${interface}\n"
 258. " hostname = ${hostname}\n"
 259. " domain = ${domain}\n"
 260. " ipaddress = ${ipaddress}\n"
 261. " netmask = ${netmask}\n"
 262. " gateway = ${gateway}\n"
 263. " pointopoint = ${pointopoint}\n"
 264. " nameservers = ${nameservers}"
 265. msgstr ""
 266. " nätverkskort = ${interface}\n"
 267. " värdnamn = ${hostname}\n"
 268. " domän = ${domain}\n"
 269. " IP-adress = ${ipaddress}\n"
 270. " netmask = ${netmask}\n"
 271. " gateway = ${gateway}\n"
 272. " punkt-till-punkt = ${pointopoint}\n"
 273. " namnservrar = ${nameservers}"