You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

752 lines
22 KiB

# Slovenian messages for debian-installer.
# Copyright (C) 2003 Software in the Public Interest, Inc.
# This file is distributed under the same license as debian-installer.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-installer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-08-31 21:51-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2004-05-23 12:50+0100\n"
"Last-Translator: Matjaz Horvat <matjaz@owca.info>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:4
msgid "Auto-configure network with DHCP?"
msgstr "Samodejno nastavim omrežje z DHCP?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:4
msgid ""
"Networking can either be configured by DHCP or by manually entering all the "
"information. If you choose to use DHCP and the installer is unable to get a "
"working configuration from a DHCP server on your network, you will be given "
"the opportunity to configure your network manually after the attempt to "
"configure it by DHCP."
msgstr ""
"Omrežje lahko nastavite z DHCP ali z ročnim vnašanjem vseh informacij. Če "
"boste izbrali DHCP in namestilnik ne bo mogel dobiti delujočih nastavitev od "
"DHCP strežnika na vašem omrežju, boste po poizkusu nastavitve omrežja z DHCP "
"dobili možnost nastaviti omrežje ročno."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:14
msgid "Domain name:"
msgstr "Ime domene:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:14
msgid ""
"The domain name is the part of your Internet address to the right of your "
"host name. It is often something that ends in .com, .net, .edu, or .org. "
"If you are setting up a home network, you can make something up, but make "
"sure you use the same domain name on all your computers."
msgstr ""
"Ime domene je del vašega Internetnega naslova desno od vašega gostiteljskega "
"imena. Pogosto se konča z com, .net, .edu, or .org. Če nastavljate domače "
"omrežje si lahko nekaj izmislite, vendar se prepričajte, da na vseh "
"računalnikih uporabljate isto ime domene."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:22
msgid "Name server addresses:"
msgstr "Naslovi imenskih strežnikov:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:22
msgid ""
"The name servers are used to look up host names on the network. Please enter "
"the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, separated by "
"spaces. Do not use commas. The first name server in the list will be the "
"first to be queried. If you don't want to use any name server, just leave "
"this field blank."
msgstr ""
"Imenski strežniki se uporabljajo za iskanje gostiteljskih imen računalnikov "
"v omrežju. Vnesite naslove IP (ne gostiteljska imena) do treh imenskih "
"strežnikov, ločenih s presledki. Ne uporabljajte vejic. Vaš računalnik se bo "
"z njimi posvetoval v vrstnem po redu po katerem ste jih vnesli. Če imenskih "
"strežnikov ne želite uporabljati, to polje pustite prazno."
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:32
msgid "Primary network interface:"
msgstr "Primarni mrežni vmesnik:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:32
msgid ""
"Your system has multiple network interfaces. Choose the one to use as the "
"primary network interface while installing Debian."
msgstr ""
"Vaš sistem ima več mrežnih naprav. Izberite napravo, ki jo želite uporabiti "
"kot primarno mrežno napravo med namestitvijo Debiana."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:38
msgid "Wireless ESSID for ${iface}:"
msgstr "Brezžični ESSID za ${iface}:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:38
msgid ""
"${iface} is a wireless network interface. Please enter the name (the ESSID) "
"of the wireless network you would like ${iface} to use. If you would like to "
"use any available network, leave this field blank."
msgstr ""
"${iface} je brezžična mrežna naprava. Prosim vnesite ime (ESSID) brezžičnega "
"omrežja za katerega želite, da ga ${iface} uporablja. Če želite uporabiti "
"katerokoli omrežje, ki je na voljo, pustite to polje prazno."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid "WEP key for wireless device ${iface}:"
msgstr "WEP ključ za brezžično napravo ${iface}:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If applicable, please enter the WEP security key for the wireless device "
"${iface}. There are two ways to do this:"
msgstr ""
"Če je potrebno, vnesite varnostni ključ WEP za brezžično napravo ${iface}. "
"To lahko storite na dva načina:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If your WEP key is in the format 'nnnn-nnnn-nn' or 'nnnnnnnn', where n is a "
"number, just enter it as it is into this field."
msgstr ""
"Če je vaš WEP ključ v obliki 'nnnn-nnnn-nn' ali 'nnnnnnnn', kjer je n "
"številka, ga vnesite v to polje."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If your WEP key is in the format of a passphrase, prefix it with "
"'s:' (without quotes)."
msgstr ""
"Če je vaš WEP ključ v obliki gesla pred njega vstavite 's:' (brez "
"narekovajev)."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"Of course, if there is no WEP key for your wireless network, leave this "
"field blank."
msgstr ""
"Seveda, če ne potrebujete WEP ključa za vaše omrežje, pustite to polje "
"prazno."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:60
msgid "Invalid WEP key"
msgstr "Nepravilen WEP ključ"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:60
msgid ""
"The WEP key '${wepkey}' is invalid. Please refer to the instructions on the "
"next screen carefully on how to enter your WEP key correctly, and try again."
msgstr ""
"WEP kluč '${wepkey}' ni pravilen. Pozorno sledite navodilom na naslednjem "
"zaslonu kako pravilno vnesti WEP ključ in poskusite ponovno."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:67
msgid "Invalid ESSID"
msgstr "Nepravilen ESSID"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:67
msgid ""
"The ESSID \"${essid}\" is invalid. ESSIDs may only be up to 32 characters, "
"but may contain all kinds of characters."
msgstr ""
"ESSID \"${essid}\" ni pravilen. Dolžina ESSID-jev je laho do 32 znakov "
"vendar lahko vsebuje vse vrste znakov."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:74
msgid "Hostname:"
msgstr "Gostiteljsko ime:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:74
msgid "Please enter the hostname for this system."
msgstr "Prosim vnesite gostiteljsko ime za ta sistem."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:74
msgid ""
"The hostname is a single word that identifies your system to the network. If "
"you don't know what your hostname should be, consult your network "
"administrator. If you are setting up your own home network, you can make "
"something up here."
msgstr ""
"Gostiteljsko ime je ena beseda, ki predstavlja vaš sistem v omrežju. Če ne "
"veste kakšno mora biti vaše gostiteljsko ime, se posvetujte z vašim "
"skrbnikom omrežja. Če postavljate svoje domače omrežje, si tu lahko nekaj "
"izmislite."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
msgid "Invalid hostname"
msgstr "Neveljavno gostiteljsko ime"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
msgid "The name \"${hostname}\" is invalid."
msgstr "Ime \"${hostname}\" ni veljavno."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
#, fuzzy
msgid ""
"A valid hostname may contain only the numbers 0-9, the lowercase letters a-"
"z, and the minus sign. It must be between 2 and 63 characters long, and may "
"not begin or end with a minus sign."
msgstr ""
"Veljavno gostiteljsko ime lahko vsebuje le črke A-Z, številke in znak minus, "
"dolgo je lahko od 2 do 63 znakov in se ne sme začeti ali končati z minusom."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:93
msgid "Error"
msgstr "Napaka"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:93
msgid ""
"An error occurred and the network configuration process has been aborted. "
"You may retry it from the installation main menu."
msgstr ""
"Prišlo je do napake in proces nastavljanja omrežja je bil prekinjen. Ponovno "
"ga lahko poženete iz glavnega menija."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid "No network interfaces detected"
msgstr "Nisem zaznal nobenega mrežnega vmesnika"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid ""
"No network interfaces were found. The installation system was unable to find "
"a network device."
msgstr ""
"Nisem našel nobenega mrežnega vmesnika. Namestitevni sistem ni mogel najti "
"nobene mrežne naprave."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid ""
"You may need to load a specific module for your network card, if you have "
"one. For this, go back to the network hardware detection step."
msgstr ""
"Morda morate naložiti točno določen modul za vašo mrežno kartico, če ga "
"imate. Če želite to storiti pojdite nazaj na korak za zaznavo omrežne "
"strojne opreme."
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-common.templates:109
msgid "Infrastructure (Managed) network, Ad-hoc network (Peer to peer)"
msgstr ""
"Omrežje z infrastrukturo (upravljano), neposredno omrežje (uporabnik do "
"uporabnika)"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:110
msgid "Wireless network kind:"
msgstr "Tip brezžičnega omrežja:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:110
msgid ""
"Wireless networks are either managed or ad-hoc. If you use a real access "
"point of some sort, your network is Managed. If another computer is your "
"'access point', then your network may be Ad-hoc."
msgstr ""
"Brezžična omrežja so ali upravljana ali pa ad-hoc. Če uporabljate pravo "
"dostopno točko določene vrste imate upravljano omrežje. Če je drugi "
"računalnik vaša 'dostopna točka', potem je vaše omrežje Ad-hoc."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:117
msgid "Wireless network configuration"
msgstr "Mrežne nastavitve brezžičnega omrežja"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:121
msgid "Searching for wireless access points ..."
msgstr "Iščem brezžične dostopne točke ..."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:131
msgid "<none>"
msgstr "<nobeden>"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:135
msgid "Wireless ethernet (802.11x)"
msgstr "Brezžični ethernet (802.11x)"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:139
msgid "wireless"
msgstr ""
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:143
msgid "Ethernet or Fast Ethernet"
msgstr "Ethernet ali Fast Ethernet"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:147
msgid "Token Ring"
msgstr "Token Ring"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:151
msgid "Arcnet"
msgstr "Arcnet"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:155
msgid "Serial-line IP"
msgstr "Serijska-povezava IP"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:159
msgid "Parallel-port IP"
msgstr "Paralelna vrata IP"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:163
msgid "Point-to-Point Protocol"
msgstr "Točka-do-Točka Protokol (Point-to-Point Protocol)"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:167
msgid "IPv6-in-IPv4"
msgstr "IPv6-v-IPv4"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:171
msgid "ISDN Point-to-Point Protocol"
msgstr "ISDN Točka-do-Točka Protokol (Point-to-Point)"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:175
msgid "Channel-to-channel"
msgstr "Kanal-do-kanal (Channel-to-channel)"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:179
msgid "Real channel-to-channel"
msgstr "Pravi kanal-do-kanal (channel-to-channel)"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:183
msgid "Hypersocket"
msgstr "Hypersocket"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:187
msgid "Inter-user communication vehicle"
msgstr "Inter-user communication vehicle"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:191
msgid "Unknown interface"
msgstr "Neznani vmesniki"
#. Type: text
#. Description
#. Prebaseconfig progress bar item
#: ../netcfg-common.templates:196
msgid "Configuring network ..."
msgstr "Nastavljam omrežje ..."
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-common.templates:201
msgid "Configure the network"
msgstr "Nastavi omrežje"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "DHCP hostname:"
msgstr "Gostiteljsko ime DHCP:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid ""
"You may need to supply a DHCP host name. If you are using a cable modem, you "
"might need to specify an account number here."
msgstr ""
"Morda morate vnesti gostiteljsko ime DHCP. Če uporabljate kabelski modem, "
"boste morali mora vnesti vašo številko računa."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "Most other users can just leave this blank."
msgstr "Večina ostalih uporabnikov lahko to pusti prazno."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:11
msgid "Configuring the network with DHCP"
msgstr "Nastavljam omrežje z DHCP"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:15
msgid "This may take some time."
msgstr "To lahko traja nekaj časa."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:19
msgid "Network autoconfiguration has succeeded"
msgstr "Samodejna nastavitev mreže je uspela"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:23
msgid "No DHCP client found"
msgstr "Nisem našel nobenega DHCP vmesnika."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:23
msgid "No DHCP client was found. This package requires pump or dhcp-client."
msgstr ""
"Nisem našel nobenega DHCP odjemalca. Ta paket potrebuje pump ali dhcp-client."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:23
msgid "The DHCP configuration process will be aborted."
msgstr "Proces DHCP nastavitve bo prekinjen."
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Retry network autoconfiguration"
msgstr "Ponovno poskusi s samodejno nastavitvijo mreže"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Retry network autoconfiguration with a DHCP hostname"
msgstr "Ponovno poskusi s samodejno nastavitvijo omrežja z DHCP imenom"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Configure network manually"
msgstr "Ročno nastavi omrežje"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "${wifireconf}"
msgstr "${wifireconf}"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Do not configure the network at this time"
msgstr "Ne nastavi omrežja sedaj"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:32
msgid "Network configuration method:"
msgstr "Način nastavitve mreže:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:32
#, fuzzy
msgid ""
"From here you can choose to retry DHCP network autoconfiguration (which may "
"succeed if your DHCP server takes a long time to respond) or to configure "
"the network manually. Some DHCP servers require a DHCP hostname to be sent "
"by the client, so you can also choose to retry DHCP network "
"autoconfiguration with a hostname that you provide."
msgstr ""
"Samodejna nastavitev mreže ni uspela. To je morda posledica počasnega DHCP "
"strežnika na mreži, tako da boste morda želeti ponovno poskusiti. Če vašo "
"omrežje ne uporablja DHCP-ja za samodejno nastavitev, ga lahko nastavite "
"ročno. Prav tako nekateri DHCP strežniki potrebujejo določeno DHCP ime, ki "
"ga lahko vnesete preden ponovno poskusite z DHCP."
#. Type: note
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:42
#, fuzzy
msgid "Network autoconfiguration failed"
msgstr "Samodejna nastavitev mreže je uspela"
#. Type: note
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:42
msgid ""
"Your network is probably not using the DHCP protocol. Alternatively, the "
"DHCP server may be slow or some network hardware is not working properly."
msgstr ""
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:48
msgid "Continue without a default route?"
msgstr ""
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:48
msgid ""
"The network autoconfiguration was successful. However, no default route was "
"set: the system does not know how to communicate with hosts on the Internet. "
"This will make it impossible to continue with the installation unless you "
"have the first official Debian CD-ROM, a 'Netinst' CD-ROM, or packages "
"available on the local network."
msgstr ""
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:48
msgid ""
"If you are unsure, you should not continue without a default route: contact "
"your local network administrator about this problem."
msgstr ""
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:60
msgid "Reconfigure the wireless network"
msgstr "Ponastavi brezžično omrežje"
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-dhcp.templates:65
msgid "Configure the network using dynamic addressing (DHCP)"
msgstr "Nastavi omrežje z uporabo dinamičnega naslavljanja (DHCP)"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid "IP address:"
msgstr "IP naslov:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid ""
"The IP address is unique to your computer and consists of four numbers "
"separated by periods. If you don't know what to use here, consult your "
"network administrator."
msgstr ""
"Naslov IP je edinstven in je sestavljen iz štirih številk, ki so med seboj "
"ločene s pikami. Če ne veste kaj morate uporabiti, se posvetujte z vašim "
"skrbnikom omrežja."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid "Malformed IP address"
msgstr "IP naslov ni pravilne oblike"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid ""
"The IP address you provided is malformed. It should be in the form x.x.x.x "
"where each 'x' is no larger than 255. Please try again."
msgstr ""
"IP naslov, ki ste ga vnesli je nepravilne oblike. Mora biti v obliki x.x.x.x "
"kjer vsak 'x' ni večji od 255. Poskusite ponovno."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:16
msgid "Point-to-point address:"
msgstr "Točkovni naslov:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:16
msgid ""
"The point-to-point address is used to determine the other endpoint of the "
"point to point network. Consult your network administrator if you do not "
"know the value. The point-to-point address should be entered as four "
"numbers separated by periods."
msgstr ""
"Točkovni naslov označuje končno točko točkovnega omrežja. Če te vrednosti ne "
"poznate, se posvetujte s skrbnikom omrežja. Točkovni naslov sestavljajo "
"štiri številke ločene s pikami."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:25
msgid "Netmask:"
msgstr "Omrežna maska:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:25
msgid ""
"The netmask is used to determine which machines are local to your network. "
"Consult your network administrator if you do not know the value. The "
"netmask should be entered as four numbers separated by periods."
msgstr ""
"Omrežna maska vam pove kateri računalniki so glede na vaše omežje krajevni. "
"Če vrednosti ne poznate, se posvetujte s skrbnikom omrežja. Omrežno masko "
"morate vnesti kot štiri številke, med seboj ločene s pikami."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:33
msgid "Gateway:"
msgstr "Prehod:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:33
msgid ""
"The gateway is an IP address (four numbers separated by periods) that "
"indicates the gateway router, also known as the default router. All traffic "
"that goes outside your LAN (for instance, to the Internet) is sent through "
"this router. In rare circumstances, you may have no router; in that case, "
"you can leave this blank. If you don't know the proper answer to this "
"question, consult your network administrator."
msgstr ""
"Prehod je naslov IP (štiri številke med seboj ločene s pikami), ki poimenuje "
"prehodni usmerjevalnik, znan tudi kot privzeti usmerjevalnik. Ves promet, "
"ki gre izven vašega LAN-a (na primer v Internet), se steka prek "
"usmerjevalnika. V redkih primerih morda nimate usmerjevalnika in v tem "
"primeru to polje lahko pustite prazno. Če na to vprašanje ne veste "
"pravilnega odgovora, se posvetujte s skrbnikom omrežja."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid "Unreachable gateway"
msgstr "Prehod ni dosegljiv"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid "The gateway address you entered is unreachable."
msgstr "Vneseni prehod ni dosegljiv."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid ""
"You may have made an error entering your IP address, netmask and/or gateway."
msgstr ""
"Verjetno ste se zmotili pri vnosu naslova IP, omrežne maske in/ali prehoda."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:53
msgid "Is this information correct?"
msgstr "Ali so te informacije pravilne?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:53
msgid "Currently configured network parameters:"
msgstr "Trenutne nastavitve omrežja:"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:53
msgid ""
" interface = ${interface}\n"
" ipaddress = ${ipaddress}\n"
" netmask = ${netmask}\n"
" gateway = ${gateway}\n"
" pointopoint = ${pointopoint}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
msgstr ""
" vmesnik = ${interface}\n"
" naslov ip = ${ipaddress}\n"
" maska = ${netmask}\n"
" prehod = ${gateway}\n"
" točkovni naslov = ${pointopoint}\n"
" imenski srežniki = ${nameservers}"
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-static.templates:66
msgid "Configure a network using static addressing"
msgstr "Nastavi omrežje z uporabo statičnega naslavljanja"
#, fuzzy
#~ msgid "Configure the network statically?"
#~ msgstr "Ročno nastavi omrežje"