You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

842 lines
25 KiB

 1. # translation of debian-installer_tools_netcfg_da.po to Danish
 2. # translation of da.po to Danish
 3. # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 4. # Translators, please read /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
 5. # or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
 6. # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
 7. # Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>, 2003, 2004.
 8. #
 9. msgid ""
 10. msgstr ""
 11. "Project-Id-Version: da\n"
 12. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 13. "POT-Creation-Date: 2004-07-01 00:25-0700\n"
 14. "PO-Revision-Date: 2004-05-16 11:16+0200\n"
 15. "Last-Translator: Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>\n"
 16. "Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
 17. "MIME-Version: 1.0\n"
 18. "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
 19. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 20. "X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
 21. "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 22. #. Type: boolean
 23. #. Description
 24. #: ../netcfg-common.templates:4
 25. msgid "Auto-configure network with DHCP?"
 26. msgstr "Sæt netværket op via DHCP?"
 27. #. Type: boolean
 28. #. Description
 29. #: ../netcfg-common.templates:4
 30. msgid ""
 31. "Networking can either be configured by DHCP or by manually entering all the "
 32. "information. If you choose to use DHCP and the installer is unable to get a "
 33. "working configuration from a DHCP server on your network, you will be given "
 34. "the opportunity to configure your network manually after the attempt to "
 35. "configure it by DHCP."
 36. msgstr ""
 37. "Netværket kan enten sættes op med DHCP eller ved manuelt at angive alle "
 38. "oplysningerne. Hvis du vælger DHCP, og installationsprogrammet ikke kan få "
 39. "en brugbar opsætning fra en DHCP-server på dit netværk, får du mulighed for "
 40. "at sætte netværket op manuelt, når det er forsøgt at sætte det op med DHCP."
 41. #. Type: string
 42. #. Description
 43. #: ../netcfg-common.templates:14
 44. msgid "Domain name:"
 45. msgstr "Domænenavn:"
 46. #. Type: string
 47. #. Description
 48. #: ../netcfg-common.templates:14
 49. msgid ""
 50. "The domain name is the part of your Internet address to the right of your "
 51. "host name. It is often something that ends in .com, .net, .edu, or .org. "
 52. "If you are setting up a home network, you can make something up, but make "
 53. "sure you use the same domain name on all your computers."
 54. msgstr ""
 55. "Domænenavnet er den del af din internetadresse, der er til højre for dit "
 56. "maskinnavn. Det ender oftest på .com, .net, .edu, .org eller .dk. Hvis du er "
 57. "på et hjemmenetværk kan du selv finde på et, men sørg for at alle dine "
 58. "computere bruger samme domænenavn."
 59. #. Type: string
 60. #. Description
 61. #: ../netcfg-common.templates:22
 62. msgid "Name server addresses:"
 63. msgstr "Navneserver-adresser:"
 64. #. Type: string
 65. #. Description
 66. #: ../netcfg-common.templates:22
 67. msgid ""
 68. "The name servers are used to look up host names on the network. Please enter "
 69. "the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, separated by "
 70. "spaces. Do not use commas. The first name server in the list will be the "
 71. "first to be queried. If you don't want to use any name server, just leave "
 72. "this field blank."
 73. msgstr ""
 74. "Navneservere bruges til at slå værtstnavne på internettet op med. Angiv IP-"
 75. "adressesrne på op til tre navneservere adskilt med mellemrum. Brug ikke "
 76. "kommaer. Den første server i listen vil blive forespurgt først. Hvis du ikke "
 77. "ønsker at bruge navneservere, kan du blot lade dette felt stå tomt."
 78. #. Type: select
 79. #. Description
 80. #: ../netcfg-common.templates:32
 81. msgid "Primary network interface:"
 82. msgstr "Primært netkort:"
 83. #. Type: select
 84. #. Description
 85. #: ../netcfg-common.templates:32
 86. msgid ""
 87. "Your system has multiple network interfaces. Choose the one to use as the "
 88. "primary network interface while installing Debian."
 89. msgstr ""
 90. "Dit system har flere netkort. Vælg det, der skal bruges som det primære "
 91. "netkort under installationen af Debian."
 92. #. Type: string
 93. #. Description
 94. #: ../netcfg-common.templates:38
 95. msgid "Wireless ESSID for ${iface}:"
 96. msgstr "Trådlås ESSID til ${iface}:"
 97. #. Type: string
 98. #. Description
 99. #: ../netcfg-common.templates:38
 100. msgid ""
 101. "${iface} is a wireless network interface. Please enter the name (the ESSID) "
 102. "of the wireless network you would like ${iface} to use. If you would like to "
 103. "use any available network, leave this field blank."
 104. msgstr ""
 105. "${iface} er et trådløst netkort. Angiv navnet (såkaldt ESSID) på det "
 106. "trådløse netværk, du vil have ${iface} til at bruge. Hvis du vil bruge "
 107. "ethvert tilgængeligt netværk, skal du ikke skrive noget her."
 108. #. Type: string
 109. #. Description
 110. #: ../netcfg-common.templates:45
 111. msgid "WEP key for wireless device ${iface}:"
 112. msgstr "WEP-nøgle til den trådløse enhed ${iface}:"
 113. #. Type: string
 114. #. Description
 115. #: ../netcfg-common.templates:45
 116. msgid ""
 117. "If applicable, please enter the WEP security key for the wireless device "
 118. "${iface}. There are two ways to do this:"
 119. msgstr ""
 120. "Angiv WEB-sikkerhedsnøgle for den trådløse enhed ${iface}, hvis der skal "
 121. "bruges en sådan nøgle. Der er to måder at gøre dette på:"
 122. #. Type: string
 123. #. Description
 124. #: ../netcfg-common.templates:45
 125. msgid ""
 126. "If your WEP key is in the format 'nnnn-nnnn-nn' or 'nnnnnnnn', where n is a "
 127. "number, just enter it as it is into this field."
 128. msgstr ""
 129. "Din WEB-nøgle har et af formaterne 'nnnn-nnnn-nn' eller 'nnnnnnnn', hvor n "
 130. "er tal. Skriv det blot som det er i dette felt."
 131. #. Type: string
 132. #. Description
 133. #: ../netcfg-common.templates:45
 134. msgid ""
 135. "If your WEP key is in the format of a passphrase, prefix it with "
 136. "'s:' (without quotes)."
 137. msgstr ""
 138. "Din WEP-nøgle er angivet som et adgangskodeord. Skriv \"s:\" foran (uden "
 139. "gåseøjnene)."
 140. #. Type: string
 141. #. Description
 142. #: ../netcfg-common.templates:45
 143. msgid ""
 144. "Of course, if there is no WEP key for your wireless network, leave this "
 145. "field blank."
 146. msgstr ""
 147. "Hvis der ikke er nogen WEP-nøgle til dit trådløse netværk, skal du blot lade "
 148. "feltet stå tomt."
 149. #. Type: error
 150. #. Description
 151. #: ../netcfg-common.templates:60
 152. msgid "Invalid WEP key"
 153. msgstr "Ugyldig WEP-nøgle"
 154. #. Type: error
 155. #. Description
 156. #: ../netcfg-common.templates:60
 157. msgid ""
 158. "The WEP key '${wepkey}' is invalid. Please refer to the instructions on the "
 159. "next screen carefully on how to enter your WEP key correctly, and try again."
 160. msgstr ""
 161. "WEP-nøglen \"${webkey}\" er ugyldig. Læs omhyggeligt instruktionerne på "
 162. "næste side om hvordan du angiver din WEP-nøgle korrekt, og prøv igen."
 163. #. Type: error
 164. #. Description
 165. #: ../netcfg-common.templates:67
 166. msgid "Invalid ESSID"
 167. msgstr "Ugyldig ESSID"
 168. #. Type: error
 169. #. Description
 170. #: ../netcfg-common.templates:67
 171. msgid ""
 172. "The ESSID \"${essid}\" is invalid. ESSIDs may only be up to 32 characters, "
 173. "but may contain all kinds of characters."
 174. msgstr ""
 175. "ESSID'en \"${essid}\" er ugyldig. ESSID'er må højst være på 32 tegn og kan "
 176. "indeholde alle slags tegn."
 177. #. Type: string
 178. #. Description
 179. #: ../netcfg-common.templates:74
 180. msgid "Hostname:"
 181. msgstr "Værtsnavn:"
 182. #. Type: string
 183. #. Description
 184. #: ../netcfg-common.templates:74
 185. msgid "Please enter the hostname for this system."
 186. msgstr "Angiv dette systems værtsnavn."
 187. #. Type: string
 188. #. Description
 189. #: ../netcfg-common.templates:74
 190. msgid ""
 191. "The hostname is a single word that identifies your system to the network. If "
 192. "you don't know what your hostname should be, consult your network "
 193. "administrator. If you are setting up your own home network, you can make "
 194. "something up here."
 195. msgstr ""
 196. "Værtsnavnet er et enkelt ord, der identificerer dit system på netværket. "
 197. "Hvis du ikke ved, hvad dit værtsnavn bør være, bør du spørge din "
 198. "netværksadministrator. Hvis du laver dit eget hjemmenetværk, kan du selv "
 199. "finde på et navn."
 200. #. Type: error
 201. #. Description
 202. #: ../netcfg-common.templates:84
 203. msgid "Invalid hostname"
 204. msgstr "Ugyldigt værtsnavn"
 205. #. Type: error
 206. #. Description
 207. #: ../netcfg-common.templates:84
 208. msgid "The name \"${hostname}\" is invalid."
 209. msgstr "Navnet \"${hostname}\" er ugyldigt."
 210. #. Type: error
 211. #. Description
 212. #: ../netcfg-common.templates:84
 213. msgid ""
 214. "A valid hostname may contain only alphanumeric characters and the minus "
 215. "sign. It must be between 2 and 63 characters long, and may not begin or end "
 216. "with a minus sign."
 217. msgstr ""
 218. "Gyldige værtsnavne indeholder kun bogstaver, tal og minustegn. Det skal være "
 219. "mellem 2 og 63 tegn langt, og må ikke begynde eller ende med et minustegn."
 220. #. Type: error
 221. #. Description
 222. #: ../netcfg-common.templates:93
 223. msgid "Error"
 224. msgstr "Fejl"
 225. #. Type: error
 226. #. Description
 227. #: ../netcfg-common.templates:93
 228. msgid ""
 229. "An error occured and the network configuration process has been aborted. You "
 230. "may retry it from the installation main menu."
 231. msgstr ""
 232. "Der opstod en fejl og netværks-opsætningen er blevet afbrudt. Du kan forsøge "
 233. "igen fra installationens hovedmenu."
 234. #. Type: error
 235. #. Description
 236. #: ../netcfg-common.templates:99
 237. msgid "No network interfaces detected"
 238. msgstr "Der blev ikke fundet nogen netkort"
 239. #. Type: error
 240. #. Description
 241. #: ../netcfg-common.templates:99
 242. msgid ""
 243. "No network interfaces were found. The installation system was unable to find "
 244. "a network device."
 245. msgstr ""
 246. "Der blev ikke fundet nogen netkort. Installationssystemet var ikke i stand "
 247. "til at finde nogen netværksenhed."
 248. #. Type: error
 249. #. Description
 250. #: ../netcfg-common.templates:99
 251. msgid ""
 252. "You may need to load a specific module for your network card, if you have "
 253. "one. For this, go back to the network hardware detection step."
 254. msgstr ""
 255. "Det kan være nødvendigt at indlæse et bestemt modul til dit netkort, hvis du "
 256. "virkelig har sådan et. For at gøre dette, skal du gå tilbage til trinnet for "
 257. "søgning efter netværksudstyr."
 258. #. Type: select
 259. #. Choices
 260. #: ../netcfg-common.templates:109
 261. msgid "Infrastructure (Managed) network, Ad-hoc network (Peer to peer)"
 262. msgstr "Infrastruktur (Styret) netværk, Ad-hoc netværk (vært-til-vært)"
 263. #. Type: select
 264. #. Description
 265. #: ../netcfg-common.templates:110
 266. msgid "Wireless network kind:"
 267. msgstr "Trådløs netværkstype:"
 268. #. Type: select
 269. #. Description
 270. #: ../netcfg-common.templates:110
 271. msgid ""
 272. "Wireless networks are either managed or ad-hoc. If you use a real access "
 273. "point of some sort, your network is Managed. If another computer is your "
 274. "'access point', then your network may be Ad-hoc."
 275. msgstr ""
 276. "Trådløse netværk er enten styrede ('managed') eller ad-hoc. Hvis du bruger "
 277. "et ægte adgangspunkt, er dit netværk styret. Hvis en anden computer er dit "
 278. "adgangspunkt, så kan dit netværk være ad-hoc."
 279. #. Type: text
 280. #. Description
 281. #: ../netcfg-common.templates:117
 282. msgid "Wireless network configuration"
 283. msgstr "Trådløs netværksopsætning"
 284. #. Type: text
 285. #. Description
 286. #: ../netcfg-common.templates:121
 287. msgid "Searching for wireless access points ..."
 288. msgstr "Søger efter trådløse stationer (\"access points\") ..."
 289. #. Type: boolean
 290. #. Description
 291. #: ../netcfg-common.templates:131
 292. msgid "<none>"
 293. msgstr "<ingen>"
 294. #. Type: text
 295. #. Description
 296. #: ../netcfg-common.templates:135
 297. msgid "Wireless ethernet (802.11x)"
 298. msgstr "Trådløst netværk (802.11x)"
 299. #. Type: text
 300. #. Description
 301. #: ../netcfg-common.templates:139
 302. msgid "Ethernet or Fast Ethernet"
 303. msgstr "Ethernet eller Fast Ethernet"
 304. #. Type: text
 305. #. Description
 306. #: ../netcfg-common.templates:143
 307. msgid "Token Ring"
 308. msgstr "Token Ring"
 309. #. Type: text
 310. #. Description
 311. #: ../netcfg-common.templates:147
 312. msgid "Arcnet"
 313. msgstr "Arcnet"
 314. #. Type: text
 315. #. Description
 316. #: ../netcfg-common.templates:151
 317. msgid "Serial-line IP"
 318. msgstr "Seriel-linje IP"
 319. #. Type: text
 320. #. Description
 321. #: ../netcfg-common.templates:155
 322. msgid "Parallel-port IP"
 323. msgstr "Parallel-port IP"
 324. #. Type: text
 325. #. Description
 326. #: ../netcfg-common.templates:159
 327. msgid "Point-to-Point Protocol"
 328. msgstr "Point-to-Point protokol"
 329. #. Type: text
 330. #. Description
 331. #: ../netcfg-common.templates:163
 332. msgid "IPv6-in-IPv4"
 333. msgstr "IPv6-in-IPv4"
 334. #. Type: text
 335. #. Description
 336. #: ../netcfg-common.templates:167
 337. msgid "ISDN Point-to-Point Protocol"
 338. msgstr "ISDN Point-to-Point protokol"
 339. #. Type: text
 340. #. Description
 341. #: ../netcfg-common.templates:171
 342. msgid "Channel-to-channel"
 343. msgstr "Channel-to-channel"
 344. #. Type: text
 345. #. Description
 346. #: ../netcfg-common.templates:175
 347. msgid "Real channel-to-channel"
 348. msgstr "Ægte channel-to-channel"
 349. #. Type: text
 350. #. Description
 351. #: ../netcfg-common.templates:179
 352. msgid "Hypersocket"
 353. msgstr "Hypersocket"
 354. #. Type: text
 355. #. Description
 356. #: ../netcfg-common.templates:183
 357. msgid "Inter-user communication vehicle"
 358. msgstr "Inter-user communication vehicle"
 359. #. Type: text
 360. #. Description
 361. #: ../netcfg-common.templates:187
 362. msgid "Unknown interface"
 363. msgstr "Ukendt netkort"
 364. #. Type: text
 365. #. Description
 366. #. Prebaseconfig progress bar item
 367. #: ../netcfg-common.templates:192
 368. msgid "Configuring network ..."
 369. msgstr "Sætter netværket op ..."
 370. #. Type: text
 371. #. Description
 372. #. Item in the main menu to select this package
 373. #: ../netcfg-common.templates:197
 374. msgid "Configure the network"
 375. msgstr "Sæt netværket op"
 376. #. Type: string
 377. #. Description
 378. #: ../netcfg-dhcp.templates:3
 379. msgid "DHCP hostname:"
 380. msgstr "DHCP-værtsnavn:"
 381. #. Type: string
 382. #. Description
 383. #: ../netcfg-dhcp.templates:3
 384. msgid ""
 385. "You may need to supply a DHCP host name. If you are using a cable modem, you "
 386. "might need to specify an account number here."
 387. msgstr ""
 388. "Du kan være nødt til at angive et DHCP-værtsnavn. Hvis du bruger et "
 389. "kabelmodem, skal du muligvis angive et kontonummer her."
 390. #. Type: string
 391. #. Description
 392. #: ../netcfg-dhcp.templates:3
 393. msgid "Most other users can just leave this blank."
 394. msgstr " De fleste andre brugere kan blot lade feltet være tomt."
 395. #. Type: text
 396. #. Description
 397. #: ../netcfg-dhcp.templates:11
 398. msgid "Configuring the network with DHCP"
 399. msgstr "Sætter netværket op via DHCP"
 400. #. Type: text
 401. #. Description
 402. #: ../netcfg-dhcp.templates:15
 403. msgid "This may take some time."
 404. msgstr "Det kan tage nogen tid."
 405. #. Type: text
 406. #. Description
 407. #: ../netcfg-dhcp.templates:19
 408. msgid "Network autoconfiguration has succeeded"
 409. msgstr "Den automatiske netværksopsætning lykkedes"
 410. #. Type: error
 411. #. Description
 412. #: ../netcfg-dhcp.templates:23
 413. msgid "No DHCP client found"
 414. msgstr "Fandt ingen DHCP-klient"
 415. #. Type: error
 416. #. Description
 417. #: ../netcfg-dhcp.templates:23
 418. msgid "No DHCP client was found. This package requires pump or dhcp-client."
 419. msgstr ""
 420. "Fandt ingen DHCP-klient. Denne pakke kræver pakken pump eller dhcp-client."
 421. #. Type: error
 422. #. Description
 423. #: ../netcfg-dhcp.templates:23
 424. msgid "The DHCP configuration process will be aborted."
 425. msgstr "Opsætningen af DHCP afbrydes."
 426. #. Type: select
 427. #. Choices
 428. #: ../netcfg-dhcp.templates:30
 429. msgid "Retry network autoconfiguration"
 430. msgstr "Forsøg automatisk netværksopsætningen igen"
 431. #. Type: select
 432. #. Choices
 433. #: ../netcfg-dhcp.templates:30
 434. msgid "Retry network autoconfiguration with a DHCP hostname"
 435. msgstr "Forsøg automatisk netværksopsætningen igen med et DHCP-værtsnavn"
 436. #. Type: select
 437. #. Choices
 438. #: ../netcfg-dhcp.templates:30
 439. msgid "Configure network manually"
 440. msgstr "Sæt netværket op manuelt"
 441. #. Type: select
 442. #. Choices
 443. #: ../netcfg-dhcp.templates:30
 444. msgid "${wifireconf}"
 445. msgstr "${wifireconf}"
 446. #. Type: select
 447. #. Choices
 448. #: ../netcfg-dhcp.templates:30
 449. msgid "Do not configure the network at this time"
 450. msgstr "Sæt ikke netværket op på nuværende tidspunkt"
 451. #. Type: select
 452. #. Description
 453. #: ../netcfg-dhcp.templates:32
 454. msgid "Network configuration method:"
 455. msgstr "Netværksopsætningsmetode:"
 456. #. Type: select
 457. #. Description
 458. #: ../netcfg-dhcp.templates:32
 459. #, fuzzy
 460. msgid ""
 461. "From here you can choose to retry DHCP network autoconfiguration (which may "
 462. "work if your DHCP server takes a long time to respond) or to configure the "
 463. "network manually. Some DHCP servers require a DHCP hostname to be sent by "
 464. "the client, so you can also choose to retry DHCP network autoconfiguration "
 465. "with a hostname that you provide."
 466. msgstr ""
 467. "Den automatiske opsætning af netværket mislykkedes. Dette kan skyldes en "
 468. "langsom DHCP-server på netværket, så du kan vælge at prøve igen. Hvis dit "
 469. "netværk ikke benytter DHCP til automatisk opsætning, kan du i stedet sætte "
 470. "det op manuelt. Visse DHCP-servere kræver et bestemt DHCP-værtsnavn, så du "
 471. "kan også vælge at angive sådan et værtsnavn før du prøver DHCP igen."
 472. #. Type: note
 473. #. Description
 474. #: ../netcfg-dhcp.templates:42
 475. #, fuzzy
 476. msgid "Network autoconfiguration failed"
 477. msgstr "Den automatiske netværksopsætning lykkedes"
 478. #. Type: note
 479. #. Description
 480. #: ../netcfg-dhcp.templates:42
 481. msgid ""
 482. "Your network is probably not using the DHCP protocol. Alternatively, the "
 483. "DHCP server may be slow or some network hardware is not working properly."
 484. msgstr ""
 485. #. Type: boolean
 486. #. Description
 487. #: ../netcfg-dhcp.templates:48
 488. msgid "Continue without a default route?"
 489. msgstr ""
 490. #. Type: boolean
 491. #. Description
 492. #: ../netcfg-dhcp.templates:48
 493. msgid ""
 494. "The network autoconfiguration was successful. However, no default route was "
 495. "set: the system does not know how to communicate with hosts on the Internet. "
 496. "This will make it impossible to continue with the installation unless you "
 497. "have the first official Debian CD-ROM, a 'Netinst' CD-ROM, or packages "
 498. "available on the local network."
 499. msgstr ""
 500. #. Type: boolean
 501. #. Description
 502. #: ../netcfg-dhcp.templates:48
 503. msgid ""
 504. "If you are unsure, you should not continue without a default route: contact "
 505. "your local network administrator about this problem."
 506. msgstr ""
 507. #. Type: text
 508. #. Description
 509. #: ../netcfg-dhcp.templates:60
 510. msgid "Reconfigure the wireless network"
 511. msgstr "Ret opsætning af trådløst netværk"
 512. #. Type: text
 513. #. Description
 514. #. Item in the main menu to select this package
 515. #: ../netcfg-dhcp.templates:65
 516. msgid "Configure the network using dynamic addressing (DHCP)"
 517. msgstr "Sæt nætværket op med dynamisk adressering (DHCP)"
 518. #. Type: string
 519. #. Description
 520. #: ../netcfg-static.templates:3
 521. msgid "IP address:"
 522. msgstr "IP-adresse:"
 523. #. Type: string
 524. #. Description
 525. #: ../netcfg-static.templates:3
 526. msgid ""
 527. "The IP address is unique to your computer and consists of four numbers "
 528. "separated by periods. If you don't know what to use here, consult your "
 529. "network administrator."
 530. msgstr ""
 531. "IP-adressen er unik for din computer og består af fire numre adskilt af "
 532. "punktummer. Hvis du ikke ved, hvad du skal bruge her, bør du spørge din "
 533. "netværksadministrator."
 534. #. Type: error
 535. #. Description
 536. #: ../netcfg-static.templates:10
 537. msgid "Malformed IP address"
 538. msgstr "Forkert udformet IP-adresse"
 539. #. Type: error
 540. #. Description
 541. #: ../netcfg-static.templates:10
 542. msgid ""
 543. "The IP address you provided is malformed. It should be in the form x.x.x.x "
 544. "where each 'x' is no larger than 255. Please try again."
 545. msgstr ""
 546. "Den IP-adresse, du angav, er forkert udformet. Den skal have formatet x.x.x."
 547. "x, hvor hvert 'x' er et tal mellem 0 og 255. Prøv igen."
 548. #. Type: string
 549. #. Description
 550. #: ../netcfg-static.templates:16
 551. msgid "Point-to-point address:"
 552. msgstr "Punkt-til-punkt-adresse:"
 553. #. Type: string
 554. #. Description
 555. #: ../netcfg-static.templates:16
 556. msgid ""
 557. "The point-to-point address is used to determine the other endpoint of the "
 558. "point to point network. Consult your network administrator if you do not "
 559. "know the value. The point-to-point address should be entered as four "
 560. "numbers separated by periods."
 561. msgstr ""
 562. "Punkt-til-punkt-adressen bruges til at definere den anden ende af et punkt-"
 563. "til-punkt-netværk. Spørg din netværksadministrator hvis du ikke kender "
 564. "værdien. Netmasken skal angives som fire tal adskilt af punktummer."
 565. #. Type: string
 566. #. Description
 567. #: ../netcfg-static.templates:25
 568. msgid "Netmask:"
 569. msgstr "Netmaske:"
 570. #. Type: string
 571. #. Description
 572. #: ../netcfg-static.templates:25
 573. msgid ""
 574. "The netmask is used to determine which machines are local to your network. "
 575. "Consult your network administrator if you do not know the value. The "
 576. "netmask should be entered as four numbers separated by periods."
 577. msgstr ""
 578. "Netmasken bruges til at afgøre hvilke maskiner der er lokale på dit netværk. "
 579. "Spørg din netværksadministrator hvis du ikke kender værdien. Netmasken skal "
 580. "angives som fire tal adskilt af punktummer."
 581. #. Type: string
 582. #. Description
 583. #: ../netcfg-static.templates:33
 584. msgid "Gateway:"
 585. msgstr "Gateway:"
 586. #. Type: string
 587. #. Description
 588. #: ../netcfg-static.templates:33
 589. msgid ""
 590. "The gateway is an IP address (four numbers separated by periods) that "
 591. "indicates the gateway router, also known as the default router. All traffic "
 592. "that goes outside your LAN (for instance, to the Internet) is sent through "
 593. "this router. In rare circumstances, you may have no router; in that case, "
 594. "you can leave this blank. If you don't know the proper answer to this "
 595. "question, consult your network administrator."
 596. msgstr ""
 597. "Din gateway er en IP-adresse (fire numre adskilt af punktummer), der angiver "
 598. "din gateway, også kaldet standard-routeren. Al trafik, der skal ud fra dit "
 599. "lokale netværk (for eksempel til Internettet) sendes gennem denne. Kun i "
 600. "sjældne tilfælde har du ingen router. I så fald kan du lade dette felt være "
 601. "tomt. Hvis du ikke kender svaret på dette spørgsmål, bør du spørge din "
 602. "netværksadministrator."
 603. #. Type: error
 604. #. Description
 605. #: ../netcfg-static.templates:44
 606. msgid "Unreachable gateway"
 607. msgstr "Kunne ikke nå gateway"
 608. #. Type: error
 609. #. Description
 610. #: ../netcfg-static.templates:44
 611. msgid "The gateway address you entered is unreachable."
 612. msgstr "Den angivne gateway-adresse kan ikke nåes."
 613. #. Type: error
 614. #. Description
 615. #: ../netcfg-static.templates:44
 616. msgid ""
 617. "You may have made an error entering your IP address, netmask and/or gateway."
 618. msgstr ""
 619. "Du kan have skrevet forkert, da du angav IP-adresse, netmaske og/eller "
 620. "gateway."
 621. #. Type: boolean
 622. #. Description
 623. #: ../netcfg-static.templates:53
 624. msgid "Is this information correct?"
 625. msgstr "Er disse oplysninger korrekte?"
 626. #. Type: boolean
 627. #. Description
 628. #: ../netcfg-static.templates:53
 629. msgid "Currently configured network parameters:"
 630. msgstr "Aktuel netværksopsætning:"
 631. #. Type: boolean
 632. #. Description
 633. #: ../netcfg-static.templates:53
 634. msgid ""
 635. " interface = ${interface}\n"
 636. " ipaddress = ${ipaddress}\n"
 637. " netmask = ${netmask}\n"
 638. " gateway = ${gateway}\n"
 639. " pointopoint = ${pointopoint}\n"
 640. " nameservers = ${nameservers}"
 641. msgstr ""
 642. " netkort = ${interface}\n"
 643. " IP-adresse = ${ipaddress}\n"
 644. " netmaske = ${netmask}\n"
 645. " gateway = ${gateway}\n"
 646. " punkt-til-punkt = ${pointopoint}\n"
 647. " navneservere = ${nameservers}"
 648. #. Type: text
 649. #. Description
 650. #. Item in the main menu to select this package
 651. #: ../netcfg-static.templates:66
 652. msgid "Configure a network using static addressing"
 653. msgstr "Sæt nætværket op med statisk adressering"
 654. #~ msgid "Dynamic network configuration (DHCP)"
 655. #~ msgstr "Dynamisk netværksopsætning (DHCP)"
 656. #~ msgid ""
 657. #~ " interface = ${interface}\n"
 658. #~ " hostname = ${hostname}\n"
 659. #~ " domain = ${domain}\n"
 660. #~ " dhcp hostname = ${dhcp_hostname}\n"
 661. #~ " nameservers = ${nameservers}"
 662. #~ msgstr ""
 663. #~ " netkort = ${interface}\n"
 664. #~ " maskinnavn = ${hostname}\n"
 665. #~ " domæne = ${domain}\n"
 666. #~ " dhcp-værtsnav = ${dhcp_hostname}\n"
 667. #~ " navneservere = ${nameservers}"
 668. #~ msgid "Next network configuration step:"
 669. #~ msgstr "Næste trin i netværksopsætningen:"
 670. #~ msgid "PC-Card (PCMCIA) Ethernet or Token Ring"
 671. #~ msgstr "PC-Card (PCMCIA) Ethernet eller Token Ring"
 672. #~ msgid "Do you want to retry DHCP network configuration?"
 673. #~ msgstr "Vil du forsøge DHCP-netværksopsætningen igen?"
 674. #~ msgid ""
 675. #~ "No IP address was found during automatic network configuration with DHCP. "
 676. #~ "DHCP servers are sometimes really slow. If you wish, you can retry."
 677. #~ msgstr ""
 678. #~ "Det blev ikke fundet nogen IP-adresse under DHCP-netværksopsætningen. "
 679. #~ "DHCP-servere kan nogen gange være meget langsomme. Hvis du vil, kan du "
 680. #~ "prøve igen."
 681. #~ msgid "Dynamic addressing (DHCP), Static addressing (manual)"
 682. #~ msgstr "Dynamisk adressering (DHCP), statisk adressering (manuel)"
 683. #~ msgid "Error while activating the network"
 684. #~ msgstr "Fejl under aktivering af netværket"
 685. #~ msgid "An error occurred while activating the network."
 686. #~ msgstr "Der skete en fejl under aktivering af netværket."
 687. #~ msgid "Interface:"
 688. #~ msgstr "Netkort:"
 689. #~ msgid ""
 690. #~ "Please choose the interface you want to configure. All currently detected "
 691. #~ "interfaces on your system are shown below. Please choose the type of your "
 692. #~ "primary network interface. This interface will be used for installing the "
 693. #~ "Debian system (via NFS or HTTP)."
 694. #~ msgstr ""
 695. #~ "Vælg det netkort, du vil sætte op. De allerede fundne netkort på dit "
 696. #~ "system er vist herunder. Vælg dit primære netkorts type. Dette netkort "
 697. #~ "vil blive brugt til at installere Debiansystemet (via NFS eller HTTP)."
 698. #~ msgid "DHCP Network Configuration"
 699. #~ msgstr "DHCP-netværksopsætning"
 700. #~ msgid "Choose the domain name."
 701. #~ msgstr "Vælg domænenavn."
 702. #~ msgid "Choose the DNS Server Addresses"
 703. #~ msgstr "Vælg adressen på DNS-serveren"
 704. #~ msgid "Choose an interface."
 705. #~ msgstr "Vælg netkort"
 706. #~ msgid "An error occured."
 707. #~ msgstr "Fejl!"
 708. #~ msgid "Something went wrong when I tried to activate your network."
 709. #~ msgstr "Noget gik galt, da jeg forsøgte at aktivere dit netværk."
 710. #~ msgid "Enter the system's hostname."
 711. #~ msgstr "Angiv dit systems maskinnavn."
 712. #~ msgid "Feel free to retry."
 713. #~ msgstr "Du kan evt. forsøge igen."
 714. #~ msgid "What is your dhcp hostname?"
 715. #~ msgstr "Hvad er dit dhcp-værtsnavn?"
 716. #~ msgid "No dhcp client found. I cannot continue."
 717. #~ msgstr "Fandt ingen dhcp-klient. Kan ikke fortsætte."
 718. #~ msgid ""
 719. #~ "This may take some time. It shouldn't take more than a minute or two."
 720. #~ msgstr ""
 721. #~ "Det kan tage nogen tid. Det bør dog ikke tage mere end et par minutter."
 722. #~ msgid "${ifchoices}"
 723. #~ msgstr "${ifchoices}"
 724. #~ msgid "debian"
 725. #~ msgstr "debian"