You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

810 lines
25 KiB

 1. # translation of fi.po to Finnish
 2. # translation of netcfg to Finnish
 3. # Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
 4. # documentation is worth reading, especially sections dedicated to
 5. # this format, e.g. by running:
 6. # info -n '(gettext)PO Files'
 7. # info -n '(gettext)Header Entry'
 8. # Some information specific to po-debconf are available at
 9. # /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
 10. # or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
 11. # Developers do not need to manually edit POT or PO files.
 12. # Tommi Vainikainen <thv+debian@iki.fi>, 2003.
 13. # Tapio Lehtonen <tale@debian.org>, 2004.
 14. #
 15. #
 16. msgid ""
 17. msgstr ""
 18. "Project-Id-Version: netcfg\n"
 19. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 20. "POT-Creation-Date: 2004-07-01 00:25-0700\n"
 21. "PO-Revision-Date: 2004-05-20 16:28+0300\n"
 22. "Last-Translator: Tapio Lehtonen <tale@debian.org>\n"
 23. "Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
 24. "MIME-Version: 1.0\n"
 25. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 26. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 27. "X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
 28. #. Type: boolean
 29. #. Description
 30. #: ../netcfg-common.templates:4
 31. msgid "Auto-configure network with DHCP?"
 32. msgstr "Hae verkkoasetukset automaattisesti DHCP:lla?"
 33. #. Type: boolean
 34. #. Description
 35. #: ../netcfg-common.templates:4
 36. msgid ""
 37. "Networking can either be configured by DHCP or by manually entering all the "
 38. "information. If you choose to use DHCP and the installer is unable to get a "
 39. "working configuration from a DHCP server on your network, you will be given "
 40. "the opportunity to configure your network manually after the attempt to "
 41. "configure it by DHCP."
 42. msgstr ""
 43. "Verkkoasetukset voidaan hakea automaattisesti DHCP:llä tai tehdä itse. Jos "
 44. "valittuasi DHCP:n asennusohjelma ei saa haettua toimivia asetuksia verkkosi "
 45. "DHCP-palvelimelta, saat uudestaan mahdollisuuden tehdäasetukset itse. Jos et "
 46. "ole varma, käytä DHCP:tä."
 47. #. Type: string
 48. #. Description
 49. #: ../netcfg-common.templates:14
 50. msgid "Domain name:"
 51. msgstr "Verkkoaluenimi:"
 52. #. Type: string
 53. #. Description
 54. #: ../netcfg-common.templates:14
 55. msgid ""
 56. "The domain name is the part of your Internet address to the right of your "
 57. "host name. It is often something that ends in .com, .net, .edu, or .org. "
 58. "If you are setting up a home network, you can make something up, but make "
 59. "sure you use the same domain name on all your computers."
 60. msgstr ""
 61. "Verkkoaluenimi on se osa Internet-osoitettasi, joka on tietokoneesi nimen "
 62. "perässä. Se on usein jotain, joka loppuu .fi, .com, .net tai .org. Jos olet "
 63. "pystyttämässä kotiverkkoa, voit keksiä tähän jotain, mutta varmista, että "
 64. "käytät samaa verkkoaluenimeä kaikissa tietokoneissasi."
 65. #. Type: string
 66. #. Description
 67. #: ../netcfg-common.templates:22
 68. msgid "Name server addresses:"
 69. msgstr "Nimipalvelinten osoitteet:"
 70. #. Type: string
 71. #. Description
 72. #: ../netcfg-common.templates:22
 73. msgid ""
 74. "The name servers are used to look up host names on the network. Please enter "
 75. "the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, separated by "
 76. "spaces. Do not use commas. The first name server in the list will be the "
 77. "first to be queried. If you don't want to use any name server, just leave "
 78. "this field blank."
 79. msgstr ""
 80. "Nimipalvelimia käytetään verkon konenimien selvittämiseen.Kirjoita IP-"
 81. "osoitteet (ei konenimiä) korkeintaan kolmelle nimipalvelimelle välilyönnein "
 82. "eroteltuna. Älä käytä pilkkuja. Palvelimilta kysytään siinä järjestyksessä "
 83. "kuin syötät ne. Jos et halua käyttää mitään nimipalvelimia, voit jättää "
 84. "tämän kentän tyhjäksi."
 85. #. Type: select
 86. #. Description
 87. #: ../netcfg-common.templates:32
 88. msgid "Primary network interface:"
 89. msgstr "Ensisijainen verkkoliitäntä:"
 90. #. Type: select
 91. #. Description
 92. #: ../netcfg-common.templates:32
 93. msgid ""
 94. "Your system has multiple network interfaces. Choose the one to use as the "
 95. "primary network interface while installing Debian."
 96. msgstr ""
 97. "Järjestelmässä on useita verkkoliitäntöjä. Valitse mitä niistä käytetään "
 98. "ensisijaisena verkkoliitäntänä Debiania asennettaessa."
 99. #. Type: string
 100. #. Description
 101. #: ../netcfg-common.templates:38
 102. msgid "Wireless ESSID for ${iface}:"
 103. msgstr "Langattoman verkon ESSID liitännälle ${iface}:"
 104. #. Type: string
 105. #. Description
 106. #: ../netcfg-common.templates:38
 107. msgid ""
 108. "${iface} is a wireless network interface. Please enter the name (the ESSID) "
 109. "of the wireless network you would like ${iface} to use. If you would like to "
 110. "use any available network, leave this field blank."
 111. msgstr ""
 112. "${iface} on langattoman verkon liitäntä. Kirjoita sen langattoman verkon "
 113. "nimi (ESSID) jota haluat liitännän ${iface} käyttävän. Jos haluat käyttää "
 114. "mitä tahansa käytettävissä olevaa verkkoa, jätä tämä tyhjäksi."
 115. #. Type: string
 116. #. Description
 117. #: ../netcfg-common.templates:45
 118. msgid "WEP key for wireless device ${iface}:"
 119. msgstr "Langattoman laitteen ${iface} WEP-avain:"
 120. #. Type: string
 121. #. Description
 122. #: ../netcfg-common.templates:45
 123. msgid ""
 124. "If applicable, please enter the WEP security key for the wireless device "
 125. "${iface}. There are two ways to do this:"
 126. msgstr ""
 127. "Jos käytössä, kirjoita langattoman laitteen ${iface} WEP-salausavain. Tämän "
 128. "voi tehdä kahdella tavalla:"
 129. #. Type: string
 130. #. Description
 131. #: ../netcfg-common.templates:45
 132. msgid ""
 133. "If your WEP key is in the format 'nnnn-nnnn-nn' or 'nnnnnnnn', where n is a "
 134. "number, just enter it as it is into this field."
 135. msgstr ""
 136. "Jos WEP-avain on muodossa \"nnnn-nnnn-nn\" tai \"nnnnnnnn\", missä n on "
 137. "numero, kirjoita se sellaisenaan tähän kenttään."
 138. #. Type: string
 139. #. Description
 140. #: ../netcfg-common.templates:45
 141. msgid ""
 142. "If your WEP key is in the format of a passphrase, prefix it with "
 143. "'s:' (without quotes)."
 144. msgstr ""
 145. "Jos WEP-avain on tunnuslause, kirjoita sen eteen \"s:\" (ilman "
 146. "lainausmerkkejä)."
 147. #. Type: string
 148. #. Description
 149. #: ../netcfg-common.templates:45
 150. msgid ""
 151. "Of course, if there is no WEP key for your wireless network, leave this "
 152. "field blank."
 153. msgstr ""
 154. "Jos langattomassa verkossasi ei ole WEP-avainta, jätät tämän kentän "
 155. "tietenkin tyhjäksi. "
 156. #. Type: error
 157. #. Description
 158. #: ../netcfg-common.templates:60
 159. msgid "Invalid WEP key"
 160. msgstr "WEP-avain ei kelpaa"
 161. #. Type: error
 162. #. Description
 163. #: ../netcfg-common.templates:60
 164. msgid ""
 165. "The WEP key '${wepkey}' is invalid. Please refer to the instructions on the "
 166. "next screen carefully on how to enter your WEP key correctly, and try again."
 167. msgstr ""
 168. "WEP-avain ${wepkey} ei kelpaa. Noudata tarkasti seuraavan ruudun ohjeita WEP-"
 169. "avaimen oikeasta kirjoittamisesta ja yritä uudestaan."
 170. #. Type: error
 171. #. Description
 172. #: ../netcfg-common.templates:67
 173. msgid "Invalid ESSID"
 174. msgstr "ESSID ei kelpaa"
 175. #. Type: error
 176. #. Description
 177. #: ../netcfg-common.templates:67
 178. msgid ""
 179. "The ESSID \"${essid}\" is invalid. ESSIDs may only be up to 32 characters, "
 180. "but may contain all kinds of characters."
 181. msgstr ""
 182. "ESSID \"${essid}\" ei kelpaa. ESSID:t voivat olla enintään 32 merkkiä, mutta "
 183. "voivat sisältä kaikenlaisia merkkejä. "
 184. #. Type: string
 185. #. Description
 186. #: ../netcfg-common.templates:74
 187. msgid "Hostname:"
 188. msgstr "Konenimi:"
 189. #. Type: string
 190. #. Description
 191. #: ../netcfg-common.templates:74
 192. msgid "Please enter the hostname for this system."
 193. msgstr "Tämän järjestelmän konenimi."
 194. #. Type: string
 195. #. Description
 196. #: ../netcfg-common.templates:74
 197. msgid ""
 198. "The hostname is a single word that identifies your system to the network. If "
 199. "you don't know what your hostname should be, consult your network "
 200. "administrator. If you are setting up your own home network, you can make "
 201. "something up here."
 202. msgstr ""
 203. "Konenimi toimii koneesi tunnisteena verkossa. Jos et tiedä mikä konenimen "
 204. "pitäisi olla, kysy verkon ylläpitäjältä. Jos olet pystyttämässä omaa "
 205. "kotiverkkoasi, voit valita nimen vapaasti."
 206. #. Type: error
 207. #. Description
 208. #: ../netcfg-common.templates:84
 209. msgid "Invalid hostname"
 210. msgstr "Konenimi ei kelpaa"
 211. #. Type: error
 212. #. Description
 213. #: ../netcfg-common.templates:84
 214. msgid "The name \"${hostname}\" is invalid."
 215. msgstr "Konenimi \"${hostname}\" ei kelpaa."
 216. #. Type: error
 217. #. Description
 218. #: ../netcfg-common.templates:84
 219. msgid ""
 220. "A valid hostname may contain only alphanumeric characters and the minus "
 221. "sign. It must be between 2 and 63 characters long, and may not begin or end "
 222. "with a minus sign."
 223. msgstr ""
 224. "Kelvollinen konenimi voi sisältää vain kirjaimia, numeroita ja miinusmerkin. "
 225. "Se on pituudeltaan kahden ja 63 merkin välillä eikä voi alkaa tai loppua "
 226. "miinusmerkkiin."
 227. #. Type: error
 228. #. Description
 229. #: ../netcfg-common.templates:93
 230. msgid "Error"
 231. msgstr "Virhe"
 232. #. Type: error
 233. #. Description
 234. #: ../netcfg-common.templates:93
 235. msgid ""
 236. "An error occured and the network configuration process has been aborted. You "
 237. "may retry it from the installation main menu."
 238. msgstr ""
 239. "Tapahtui virhe ja verkon asetusten teko on keskeytetty. Voit yrittää "
 240. "uudestaan asennusohjelman päävalikosta."
 241. #. Type: error
 242. #. Description
 243. #: ../netcfg-common.templates:99
 244. msgid "No network interfaces detected"
 245. msgstr "Verkkoliitäntöjä ei havaittu"
 246. #. Type: error
 247. #. Description
 248. #: ../netcfg-common.templates:99
 249. msgid ""
 250. "No network interfaces were found. The installation system was unable to find "
 251. "a network device."
 252. msgstr ""
 253. "Verkkosovittimia ei löytynyt. Tämä tarkoittaa, että asennusjärjestelmä ei "
 254. "löytänyt verkkolaitetta."
 255. #. Type: error
 256. #. Description
 257. #: ../netcfg-common.templates:99
 258. msgid ""
 259. "You may need to load a specific module for your network card, if you have "
 260. "one. For this, go back to the network hardware detection step."
 261. msgstr ""
 262. "Mahdollisesti joudut lataamaan tietyn moduulin verkkokortillesi. Jos "
 263. "semmoinen moduuli on saatavilla, palaa takaisin verkkolaitteiden "
 264. "tunnistukseen. "
 265. #. Type: select
 266. #. Choices
 267. #: ../netcfg-common.templates:109
 268. msgid "Infrastructure (Managed) network, Ad-hoc network (Peer to peer)"
 269. msgstr ""
 270. "Runkoverkko (hallinnoitu), verkon solmujen omin päin luoma (vertaisverkko)"
 271. #. Type: select
 272. #. Description
 273. #: ../netcfg-common.templates:110
 274. msgid "Wireless network kind:"
 275. msgstr "Langattoman verkon laji:"
 276. #. Type: select
 277. #. Description
 278. #: ../netcfg-common.templates:110
 279. msgid ""
 280. "Wireless networks are either managed or ad-hoc. If you use a real access "
 281. "point of some sort, your network is Managed. If another computer is your "
 282. "'access point', then your network may be Ad-hoc."
 283. msgstr ""
 284. "Langattomat verkot ovat joko hallinnoituja tai verkon solmujen omin päin "
 285. "muodostamia (ad-hoc). Jos käytössä on tukiasema, verkko on hallinnoitu. Jos "
 286. "toinen tietokone on \"tukiasema\", verkko saattaa olla ad-hoc."
 287. #. Type: text
 288. #. Description
 289. #: ../netcfg-common.templates:117
 290. msgid "Wireless network configuration"
 291. msgstr "Langattoman verkon asetukset"
 292. #. Type: text
 293. #. Description
 294. #: ../netcfg-common.templates:121
 295. msgid "Searching for wireless access points ..."
 296. msgstr "Etsitään langattomia tukiasemia ..."
 297. #. Type: boolean
 298. #. Description
 299. #: ../netcfg-common.templates:131
 300. msgid "<none>"
 301. msgstr "<ei mitään>"
 302. #. Type: text
 303. #. Description
 304. #: ../netcfg-common.templates:135
 305. msgid "Wireless ethernet (802.11x)"
 306. msgstr "Langaton ethernet (802.11x)"
 307. #. Type: text
 308. #. Description
 309. #: ../netcfg-common.templates:139
 310. msgid "Ethernet or Fast Ethernet"
 311. msgstr "Ethernet tai Fast Ethernet"
 312. #. Type: text
 313. #. Description
 314. #: ../netcfg-common.templates:143
 315. msgid "Token Ring"
 316. msgstr "Token Ring"
 317. #. Type: text
 318. #. Description
 319. #: ../netcfg-common.templates:147
 320. msgid "Arcnet"
 321. msgstr "Arcnet"
 322. #. Type: text
 323. #. Description
 324. #: ../netcfg-common.templates:151
 325. msgid "Serial-line IP"
 326. msgstr "Sarjalinja-IP"
 327. #. Type: text
 328. #. Description
 329. #: ../netcfg-common.templates:155
 330. msgid "Parallel-port IP"
 331. msgstr "Rinnakkaisportin IP"
 332. #. Type: text
 333. #. Description
 334. #: ../netcfg-common.templates:159
 335. msgid "Point-to-Point Protocol"
 336. msgstr "Kaksipisteyhteyskäytäntö (point-to-point)"
 337. #. Type: text
 338. #. Description
 339. #: ../netcfg-common.templates:163
 340. msgid "IPv6-in-IPv4"
 341. msgstr "IPv6-in-IPv4"
 342. #. Type: text
 343. #. Description
 344. #: ../netcfg-common.templates:167
 345. msgid "ISDN Point-to-Point Protocol"
 346. msgstr "ISDN-kaksipisteyhteyskäytäntö (point-to-point)"
 347. #. Type: text
 348. #. Description
 349. #: ../netcfg-common.templates:171
 350. msgid "Channel-to-channel"
 351. msgstr "Channel-to-channel"
 352. #. Type: text
 353. #. Description
 354. #: ../netcfg-common.templates:175
 355. msgid "Real channel-to-channel"
 356. msgstr "Oikea channel-to-channel"
 357. #. Type: text
 358. #. Description
 359. #: ../netcfg-common.templates:179
 360. msgid "Hypersocket"
 361. msgstr "Hypersocket"
 362. #. Type: text
 363. #. Description
 364. #: ../netcfg-common.templates:183
 365. msgid "Inter-user communication vehicle"
 366. msgstr "Inter-user communication vehicle"
 367. #. Type: text
 368. #. Description
 369. #: ../netcfg-common.templates:187
 370. msgid "Unknown interface"
 371. msgstr "Tuntematon sovitin"
 372. #. Type: text
 373. #. Description
 374. #. Prebaseconfig progress bar item
 375. #: ../netcfg-common.templates:192
 376. msgid "Configuring network ..."
 377. msgstr "Tehdään verkkoasetukset ..."
 378. #. Type: text
 379. #. Description
 380. #. Item in the main menu to select this package
 381. #: ../netcfg-common.templates:197
 382. msgid "Configure the network"
 383. msgstr "Tee verkkoasetukset"
 384. #. Type: string
 385. #. Description
 386. #: ../netcfg-dhcp.templates:3
 387. msgid "DHCP hostname:"
 388. msgstr "DHCP:n konenimi:"
 389. #. Type: string
 390. #. Description
 391. #: ../netcfg-dhcp.templates:3
 392. msgid ""
 393. "You may need to supply a DHCP host name. If you are using a cable modem, you "
 394. "might need to specify an account number here."
 395. msgstr ""
 396. "Sinun kenties tarvitsee syöttää DHCP-konenimi. Jos käytät kaapelimodeemia, "
 397. "sinun kenties tarvitsee kirjoittaa käyttäjätunnuksen numero."
 398. #. Type: string
 399. #. Description
 400. #: ../netcfg-dhcp.templates:3
 401. msgid "Most other users can just leave this blank."
 402. msgstr "Useimmiten tämän voi jättää tyhjäksi."
 403. #. Type: text
 404. #. Description
 405. #: ../netcfg-dhcp.templates:11
 406. msgid "Configuring the network with DHCP"
 407. msgstr "Tehdään verkkoasetukset DHCP:lla"
 408. #. Type: text
 409. #. Description
 410. #: ../netcfg-dhcp.templates:15
 411. msgid "This may take some time."
 412. msgstr "Tämä voi kestää hetken aikaa."
 413. #. Type: text
 414. #. Description
 415. #: ../netcfg-dhcp.templates:19
 416. msgid "Network autoconfiguration has succeeded"
 417. msgstr "Verkkoasetukset saatiin tehtyä automaattisesti"
 418. #. Type: error
 419. #. Description
 420. #: ../netcfg-dhcp.templates:23
 421. msgid "No DHCP client found"
 422. msgstr "DHCP-asiakasohjelmaa ei löytynyt"
 423. #. Type: error
 424. #. Description
 425. #: ../netcfg-dhcp.templates:23
 426. msgid "No DHCP client was found. This package requires pump or dhcp-client."
 427. msgstr ""
 428. "DHCP-asiakasohjelmaa ei löydy. Tämä paketti vaatii pump:n tai dhcp-client:n."
 429. #. Type: error
 430. #. Description
 431. #: ../netcfg-dhcp.templates:23
 432. msgid "The DHCP configuration process will be aborted."
 433. msgstr "Verkkoasetusten haku automaattisesti keskeytetään"
 434. #. Type: select
 435. #. Choices
 436. #: ../netcfg-dhcp.templates:30
 437. msgid "Retry network autoconfiguration"
 438. msgstr "Yritä uudestaan verkkoasetusten tekoa automaattisesti"
 439. #. Type: select
 440. #. Choices
 441. #: ../netcfg-dhcp.templates:30
 442. msgid "Retry network autoconfiguration with a DHCP hostname"
 443. msgstr ""
 444. "Yritä uudestaan verkkoasetusten tekoa automaattisesti käyttäen DHCP-konenimeä"
 445. #. Type: select
 446. #. Choices
 447. #: ../netcfg-dhcp.templates:30
 448. msgid "Configure network manually"
 449. msgstr "Tee verkkoasetukset käsin"
 450. #. Type: select
 451. #. Choices
 452. #: ../netcfg-dhcp.templates:30
 453. msgid "${wifireconf}"
 454. msgstr "${wifireconf}"
 455. #. Type: select
 456. #. Choices
 457. #: ../netcfg-dhcp.templates:30
 458. msgid "Do not configure the network at this time"
 459. msgstr "Älä tee verkkoasetuksia tällä kertaa"
 460. #. Type: select
 461. #. Description
 462. #: ../netcfg-dhcp.templates:32
 463. msgid "Network configuration method:"
 464. msgstr "Verkkoasetusten tekotapa:"
 465. #. Type: select
 466. #. Description
 467. #: ../netcfg-dhcp.templates:32
 468. #, fuzzy
 469. msgid ""
 470. "From here you can choose to retry DHCP network autoconfiguration (which may "
 471. "work if your DHCP server takes a long time to respond) or to configure the "
 472. "network manually. Some DHCP servers require a DHCP hostname to be sent by "
 473. "the client, so you can also choose to retry DHCP network autoconfiguration "
 474. "with a hostname that you provide."
 475. msgstr ""
 476. "Verkkoasetusten teko automaattisesti epäonnistui. Tämä voi johtua verkon "
 477. "hitaasta DHCP-palvelimesta, joten ehkä haluat yrittää uudestaan. Jos verkko "
 478. "ei käytä DHCP:tä asetusten tekoon, voit tehdä asetukset itse. Jotkin DHCP-"
 479. "palvelimet tarvitsevan tietyn DHCP-konenimen, joten voit valita semmoisen "
 480. "kirjoittamisen ennen kuin yrität DHCP:tä uudestaan. "
 481. #. Type: note
 482. #. Description
 483. #: ../netcfg-dhcp.templates:42
 484. #, fuzzy
 485. msgid "Network autoconfiguration failed"
 486. msgstr "Verkkoasetukset saatiin tehtyä automaattisesti"
 487. #. Type: note
 488. #. Description
 489. #: ../netcfg-dhcp.templates:42
 490. msgid ""
 491. "Your network is probably not using the DHCP protocol. Alternatively, the "
 492. "DHCP server may be slow or some network hardware is not working properly."
 493. msgstr ""
 494. #. Type: boolean
 495. #. Description
 496. #: ../netcfg-dhcp.templates:48
 497. msgid "Continue without a default route?"
 498. msgstr ""
 499. #. Type: boolean
 500. #. Description
 501. #: ../netcfg-dhcp.templates:48
 502. msgid ""
 503. "The network autoconfiguration was successful. However, no default route was "
 504. "set: the system does not know how to communicate with hosts on the Internet. "
 505. "This will make it impossible to continue with the installation unless you "
 506. "have the first official Debian CD-ROM, a 'Netinst' CD-ROM, or packages "
 507. "available on the local network."
 508. msgstr ""
 509. #. Type: boolean
 510. #. Description
 511. #: ../netcfg-dhcp.templates:48
 512. msgid ""
 513. "If you are unsure, you should not continue without a default route: contact "
 514. "your local network administrator about this problem."
 515. msgstr ""
 516. #. Type: text
 517. #. Description
 518. #: ../netcfg-dhcp.templates:60
 519. msgid "Reconfigure the wireless network"
 520. msgstr "Tee uudestaan langattoman verkon asetukset"
 521. #. Type: text
 522. #. Description
 523. #. Item in the main menu to select this package
 524. #: ../netcfg-dhcp.templates:65
 525. msgid "Configure the network using dynamic addressing (DHCP)"
 526. msgstr "Hae verkkoasetukset automaattisesti (DHCP)"
 527. #. Type: string
 528. #. Description
 529. #: ../netcfg-static.templates:3
 530. msgid "IP address:"
 531. msgstr "IP-osoite:"
 532. #. Type: string
 533. #. Description
 534. #: ../netcfg-static.templates:3
 535. msgid ""
 536. "The IP address is unique to your computer and consists of four numbers "
 537. "separated by periods. If you don't know what to use here, consult your "
 538. "network administrator."
 539. msgstr ""
 540. "IP-osoite on yksikäsitteinen tunniste verkon tietokoneille ja sisältää neljä "
 541. "lukua eroteltuna pisteillä. Jos et tiedä mitä käyttää tässä, kysy verkkosi "
 542. "ylläpitäjältä."
 543. #. Type: error
 544. #. Description
 545. #: ../netcfg-static.templates:10
 546. msgid "Malformed IP address"
 547. msgstr "Väärämuotoinen IP-osoite"
 548. #. Type: error
 549. #. Description
 550. #: ../netcfg-static.templates:10
 551. msgid ""
 552. "The IP address you provided is malformed. It should be in the form x.x.x.x "
 553. "where each 'x' is no larger than 255. Please try again."
 554. msgstr ""
 555. "Antamasi IP-osoite on väärän muotoinen. Sen pitäisi olla muodossa x.x.x.x "
 556. "missä jokainen x on enintään 255. Yritä uudelleen."
 557. #. Type: string
 558. #. Description
 559. #: ../netcfg-static.templates:16
 560. msgid "Point-to-point address:"
 561. msgstr "kaksipisteosoite:"
 562. #. Type: string
 563. #. Description
 564. #: ../netcfg-static.templates:16
 565. msgid ""
 566. "The point-to-point address is used to determine the other endpoint of the "
 567. "point to point network. Consult your network administrator if you do not "
 568. "know the value. The point-to-point address should be entered as four "
 569. "numbers separated by periods."
 570. msgstr ""
 571. "Kaksipisteosoitetta (Point-to-point) käytetään määrittämää pisteestä "
 572. "pisteeseen -verkosi toinen pää. Kysy verkkosi ylläpitäjältä jos et tiedä "
 573. "tätä arvoa. Kaksipisteosoite syötetään neljänä lukuna pistein eroteltuna."
 574. #. Type: string
 575. #. Description
 576. #: ../netcfg-static.templates:25
 577. msgid "Netmask:"
 578. msgstr "Verkon peite:"
 579. #. Type: string
 580. #. Description
 581. #: ../netcfg-static.templates:25
 582. msgid ""
 583. "The netmask is used to determine which machines are local to your network. "
 584. "Consult your network administrator if you do not know the value. The "
 585. "netmask should be entered as four numbers separated by periods."
 586. msgstr ""
 587. "Verkon peitettä käytetään määrittämään, mitkä koneet ovat "
 588. "paikallisverkossasi. Kysy verkkosi ylläpitäjältä, jos et tiedä tätä arvoa. "
 589. "Verkon peite syötetään neljänä lukuna eroteltuna pistein."
 590. #. Type: string
 591. #. Description
 592. #: ../netcfg-static.templates:33
 593. msgid "Gateway:"
 594. msgstr "Yhdyskäytävä eli reititin:"
 595. #. Type: string
 596. #. Description
 597. #: ../netcfg-static.templates:33
 598. msgid ""
 599. "The gateway is an IP address (four numbers separated by periods) that "
 600. "indicates the gateway router, also known as the default router. All traffic "
 601. "that goes outside your LAN (for instance, to the Internet) is sent through "
 602. "this router. In rare circumstances, you may have no router; in that case, "
 603. "you can leave this blank. If you don't know the proper answer to this "
 604. "question, consult your network administrator."
 605. msgstr ""
 606. "Yhdyskäytävä on IP-osoite (neljä numeroa eroteltuna pistein), joka kertoo "
 607. "yhdyskäytäväreitittimesi, tunnetaan myös oletusreitittimenä. Kaikki "
 608. "lähiverkkosi ulkopuolelle (esimerkiksi Internetiin) menevä liikenne "
 609. "lähetetään tämän reitittimen kautta. Jos sinulla poikkeuksellisesti ei ole "
 610. "reititintä, voit jättää tämän tyhjäksi. Jos et tiedä oikeaa arvoa, kysy "
 611. "verkkosi ylläpitäjältä."
 612. #. Type: error
 613. #. Description
 614. #: ../netcfg-static.templates:44
 615. msgid "Unreachable gateway"
 616. msgstr "Yhdyskäytävään eli reitittimeen ei saatu yhteyttä"
 617. #. Type: error
 618. #. Description
 619. #: ../netcfg-static.templates:44
 620. msgid "The gateway address you entered is unreachable."
 621. msgstr "Ei saatu yhteyttä antamaasi yhdyskäytävään."
 622. #. Type: error
 623. #. Description
 624. #: ../netcfg-static.templates:44
 625. msgid ""
 626. "You may have made an error entering your IP address, netmask and/or gateway."
 627. msgstr ""
 628. "Olet kenties syöttänyt virheellisesti IP-osoitteen, verkkopeitteen ja/tai "
 629. "yhdyskäytävän."
 630. #. Type: boolean
 631. #. Description
 632. #: ../netcfg-static.templates:53
 633. msgid "Is this information correct?"
 634. msgstr "Ovatko nämä tiedot oikein?"
 635. #. Type: boolean
 636. #. Description
 637. #: ../netcfg-static.templates:53
 638. msgid "Currently configured network parameters:"
 639. msgstr "Verkkoasetukset ovat nyt:"
 640. #. Type: boolean
 641. #. Description
 642. #: ../netcfg-static.templates:53
 643. msgid ""
 644. " interface = ${interface}\n"
 645. " ipaddress = ${ipaddress}\n"
 646. " netmask = ${netmask}\n"
 647. " gateway = ${gateway}\n"
 648. " pointopoint = ${pointopoint}\n"
 649. " nameservers = ${nameservers}"
 650. msgstr ""
 651. " sovitin = ${interface}\n"
 652. " ip-osoite = ${ipaddress}\n"
 653. " verkkopeite = ${netmask}\n"
 654. " yhdyskäytävä = ${gateway}\n"
 655. " pointopoint = ${pointopoint}\n"
 656. " nimipalvelimet= ${nameservers}"
 657. #. Type: text
 658. #. Description
 659. #. Item in the main menu to select this package
 660. #: ../netcfg-static.templates:66
 661. msgid "Configure a network using static addressing"
 662. msgstr "Tee verkkoasetukset itse"
 663. #~ msgid "Dynamic network configuration (DHCP)"
 664. #~ msgstr "Verkkoasetusten haku automaattisesti (DHCP)"
 665. #~ msgid ""
 666. #~ " interface = ${interface}\n"
 667. #~ " hostname = ${hostname}\n"
 668. #~ " domain = ${domain}\n"
 669. #~ " dhcp hostname = ${dhcp_hostname}\n"
 670. #~ " nameservers = ${nameservers}"
 671. #~ msgstr ""
 672. #~ " sovitin = ${interface}\n"
 673. #~ " konenimi = ${hostname}\n"
 674. #~ " toimialue = ${domain}\n"
 675. #~ " dhcp-konenimi = ${dhcp_hostname}\n"
 676. #~ " nimipalvelimet = ${nameservers}"
 677. #, fuzzy
 678. #~ msgid "Next network configuration step:"
 679. #~ msgstr "Miten verkkoasetukset tehdään:"
 680. #~ msgid "PC-Card (PCMCIA) Ethernet or Token Ring"
 681. #~ msgstr "PC-Card(PCMCIA)-Ethernet tai -Token Ring"
 682. #~ msgid "Do you want to retry DHCP network configuration?"
 683. #~ msgstr "Yritetäänkö uudestaan verkkoasetusten automaattista hakua?"
 684. #~ msgid ""
 685. #~ "No IP address was found during automatic network configuration with DHCP. "
 686. #~ "DHCP servers are sometimes really slow. If you wish, you can retry."
 687. #~ msgstr ""
 688. #~ "IP-osoitetta ei saatu haettua DHCP:n avulla. DHCP-palvelimet ovat joskus "
 689. #~ "tosi hitaita, jos haluat voidaan yrittää uudestaan."
 690. #~ msgid "Dynamic addressing (DHCP), Static addressing (manual)"
 691. #~ msgstr "Hae verkkoasetukset automaattisesti (DHCP) tai tee asetukset itse"
 692. #~ msgid "Error while activating the network"
 693. #~ msgstr "Tapahtui virhe käynnistettäessä verkkoa"
 694. #~ msgid "An error occurred while activating the network."
 695. #~ msgstr "Virhe verkkoyhteyttä käynnistettäessä."
 696. #~ msgid "Interface:"
 697. #~ msgstr "Verkkoliitäntä:"
 698. #~ msgid ""
 699. #~ "Please choose the interface you want to configure. All currently detected "
 700. #~ "interfaces on your system are shown below. Please choose the type of your "
 701. #~ "primary network interface. This interface will be used for installing the "
 702. #~ "Debian system (via NFS or HTTP)."
 703. #~ msgstr ""
 704. #~ "Valitse verkkoliitäntä jolle haluat tehdä asetukset. Seuraavat sovittimet "
 705. #~ "havaittiin. Valitse ensisijaisen verkkosovittimesi tyyppi eli se, jota "
 706. #~ "tarvitset Debian-järjestelmän asentamiseen (NFS:n tai HTTP:n kautta)."