You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

747 lines
22 KiB

 1. # translation of debian-installer.po to
 2. # translation of debian-installer.po to Norwegian Bokmål
 3. # Norwegian Bokmal messages for debian-installer.
 4. # Copyright (C) 2003 Software in the Public Interest, Inc.
 5. # This file is distributed under the same license as debian-installer.
 6. # Knut Yrvin <knuty@skolelinux.no>, 2004.
 7. #
 8. msgid ""
 9. msgstr ""
 10. "Project-Id-Version: debian-installer\n"
 11. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 12. "POT-Creation-Date: 2004-07-01 00:25-0700\n"
 13. "PO-Revision-Date: 2004-05-21 20:45+0200\n"
 14. "Last-Translator: Knut Yrvin <knuty@skolelinux.no>\n"
 15. "Language-Team: <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
 16. "MIME-Version: 1.0\n"
 17. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 18. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 19. "bokmal@lists.debian.org>\n"
 20. "X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
 21. #. Type: boolean
 22. #. Description
 23. #: ../netcfg-common.templates:4
 24. msgid "Auto-configure network with DHCP?"
 25. msgstr "Vil du sette opp nettverket automatisk med DHCP?"
 26. #. Type: boolean
 27. #. Description
 28. #: ../netcfg-common.templates:4
 29. msgid ""
 30. "Networking can either be configured by DHCP or by manually entering all the "
 31. "information. If you choose to use DHCP and the installer is unable to get a "
 32. "working configuration from a DHCP server on your network, you will be given "
 33. "the opportunity to configure your network manually after the attempt to "
 34. "configure it by DHCP."
 35. msgstr ""
 36. "Nettverket kan enten settes opp ved hjelp av en DHCP-tjener, eller ved å "
 37. "skrive inn all informasjonen manuelt. Hvis du bruker DHCP og "
 38. "installasjonsprogrammet ikke klarer å hente et oppsett som fungerer fra DHCP-"
 39. "tjeneren på nettverket ditt, vil du få anledning til å sette opp nettverket "
 40. "etter forsøket på å sette det opp med DHCP."
 41. #. Type: string
 42. #. Description
 43. #: ../netcfg-common.templates:14
 44. msgid "Domain name:"
 45. msgstr "Domenenavn:"
 46. #. Type: string
 47. #. Description
 48. #: ../netcfg-common.templates:14
 49. msgid ""
 50. "The domain name is the part of your Internet address to the right of your "
 51. "host name. It is often something that ends in .com, .net, .edu, or .org. "
 52. "If you are setting up a home network, you can make something up, but make "
 53. "sure you use the same domain name on all your computers."
 54. msgstr ""
 55. "Domenenavnet er den delen av Internett-adressa som står til høyre for "
 56. "vertsnavnet. Domenenavnet slutter ofte på .no, .com, .net, eller .org. Hvis "
 57. "du nå setter opp et hjemmenettverk, kan du finne på et domenenavn, men pass "
 58. "på at du bruker det samme domenenavn på alle maskinene dine."
 59. #. Type: string
 60. #. Description
 61. #: ../netcfg-common.templates:22
 62. msgid "Name server addresses:"
 63. msgstr "Adresser til navnetjenerne:"
 64. #. Type: string
 65. #. Description
 66. #: ../netcfg-common.templates:22
 67. msgid ""
 68. "The name servers are used to look up host names on the network. Please enter "
 69. "the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, separated by "
 70. "spaces. Do not use commas. The first name server in the list will be the "
 71. "first to be queried. If you don't want to use any name server, just leave "
 72. "this field blank."
 73. msgstr ""
 74. "Navnetjenere blir brukt til å slå opp vertsnavn på nettverket. Oppgi IP-"
 75. "adressene (ikke vertsnavnene) til opptil tre navnetjenere, adskilt med "
 76. "mellomrom. Ikke bruk komma. Tjenerne blir brukte i den rekkefølgen du skriv "
 77. "de i. Dersom du ikke vil bruke navnetjenere, kan du la feltet stå tomt."
 78. #. Type: select
 79. #. Description
 80. #: ../netcfg-common.templates:32
 81. msgid "Primary network interface:"
 82. msgstr "Primært nettverksgrensesnitt:"
 83. #. Type: select
 84. #. Description
 85. #: ../netcfg-common.templates:32
 86. msgid ""
 87. "Your system has multiple network interfaces. Choose the one to use as the "
 88. "primary network interface while installing Debian."
 89. msgstr ""
 90. "Systemet ditt har flere nettverksgrensesnitt. Velg det som skal brukes som "
 91. "primært nettverksgrensesnitt når du installerer Debian."
 92. #. Type: string
 93. #. Description
 94. #: ../netcfg-common.templates:38
 95. msgid "Wireless ESSID for ${iface}:"
 96. msgstr "Trådløs ESSID for ${iface}:"
 97. #. Type: string
 98. #. Description
 99. #: ../netcfg-common.templates:38
 100. msgid ""
 101. "${iface} is a wireless network interface. Please enter the name (the ESSID) "
 102. "of the wireless network you would like ${iface} to use. If you would like to "
 103. "use any available network, leave this field blank."
 104. msgstr ""
 105. "${iface} er et trådløst nettverksgrensesnitt. Skriv inn navnet (ESSID-en) på "
 106. "det trådløse nettverket du vil at ${iface} skal bruke. La feltet stå tomt "
 107. "hvis det er det samme hvilket nettverk du bruker."
 108. #. Type: string
 109. #. Description
 110. #: ../netcfg-common.templates:45
 111. msgid "WEP key for wireless device ${iface}:"
 112. msgstr "WEP-nøkkel for den trådløse enheten ${iface}:"
 113. #. Type: string
 114. #. Description
 115. #: ../netcfg-common.templates:45
 116. msgid ""
 117. "If applicable, please enter the WEP security key for the wireless device "
 118. "${iface}. There are two ways to do this:"
 119. msgstr ""
 120. "Skriv inn sikkerhetsnøkkelen for WEP hvis dette er nødvendig for det "
 121. "trådløse grensesnittet ${iface}. Det er to måter å gjøre dette på:"
 122. #. Type: string
 123. #. Description
 124. #: ../netcfg-common.templates:45
 125. msgid ""
 126. "If your WEP key is in the format 'nnnn-nnnn-nn' or 'nnnnnnnn', where n is a "
 127. "number, just enter it as it is into this field."
 128. msgstr ""
 129. "Hvis WEP-nøkkelen er på formatet «nnnn-nnnn-nn» eller «nnnnnnnn», der n er "
 130. "et tall, er det bare å skrive det inn som det er i dette feltet."
 131. #. Type: string
 132. #. Description
 133. #: ../netcfg-common.templates:45
 134. msgid ""
 135. "If your WEP key is in the format of a passphrase, prefix it with "
 136. "'s:' (without quotes)."
 137. msgstr ""
 138. "Hvis WEP-nøkkelen har format som et passord, skriv inn «s:» foran passordet."
 139. #. Type: string
 140. #. Description
 141. #: ../netcfg-common.templates:45
 142. msgid ""
 143. "Of course, if there is no WEP key for your wireless network, leave this "
 144. "field blank."
 145. msgstr ""
 146. "Hvis det trådløse nettverket ikke har noen WEP-nøkkel, så la feltet stå tomt."
 147. #. Type: error
 148. #. Description
 149. #: ../netcfg-common.templates:60
 150. msgid "Invalid WEP key"
 151. msgstr "Ugyldig WEP-nøkkel"
 152. #. Type: error
 153. #. Description
 154. #: ../netcfg-common.templates:60
 155. msgid ""
 156. "The WEP key '${wepkey}' is invalid. Please refer to the instructions on the "
 157. "next screen carefully on how to enter your WEP key correctly, and try again."
 158. msgstr ""
 159. "WEP-nøkkelen «${wepkey}» er ugyldig. Følg instruksjonen på neste side om "
 160. "hvordan du på rett vis skriver inn WEP-nøkkelen, og prøv igjen."
 161. #. Type: error
 162. #. Description
 163. #: ../netcfg-common.templates:67
 164. msgid "Invalid ESSID"
 165. msgstr "Ugyldig ESSID"
 166. #. Type: error
 167. #. Description
 168. #: ../netcfg-common.templates:67
 169. msgid ""
 170. "The ESSID \"${essid}\" is invalid. ESSIDs may only be up to 32 characters, "
 171. "but may contain all kinds of characters."
 172. msgstr ""
 173. "ESSID-en «${essid}» er ugyldig. ESSID-er kan ha opptil 32 tegn, og kan "
 174. "inneholde all slags tegn."
 175. #. Type: string
 176. #. Description
 177. #: ../netcfg-common.templates:74
 178. msgid "Hostname:"
 179. msgstr "Vertsnavn:"
 180. #. Type: string
 181. #. Description
 182. #: ../netcfg-common.templates:74
 183. msgid "Please enter the hostname for this system."
 184. msgstr "Skriv inn vertsnavnet for dette systemet."
 185. #. Type: string
 186. #. Description
 187. #: ../netcfg-common.templates:74
 188. msgid ""
 189. "The hostname is a single word that identifies your system to the network. If "
 190. "you don't know what your hostname should be, consult your network "
 191. "administrator. If you are setting up your own home network, you can make "
 192. "something up here."
 193. msgstr ""
 194. "Vertsnavnet er ett ord som navngir systemet ditt på nettet. Hvis du ikke vet "
 195. "hva vertsnavnet skal være, så snakk med nettverksadministratoren. Hvis du er "
 196. "i ferd med å sette opp ditt eget hjemmenett, kan du bare finne på et navn "
 197. "selv."
 198. #. Type: error
 199. #. Description
 200. #: ../netcfg-common.templates:84
 201. msgid "Invalid hostname"
 202. msgstr "Ugyldig vertsnavn."
 203. #. Type: error
 204. #. Description
 205. #: ../netcfg-common.templates:84
 206. msgid "The name \"${hostname}\" is invalid."
 207. msgstr "Vertsnavnet «${hostname}» er ugyldig."
 208. #. Type: error
 209. #. Description
 210. #: ../netcfg-common.templates:84
 211. msgid ""
 212. "A valid hostname may contain only alphanumeric characters and the minus "
 213. "sign. It must be between 2 and 63 characters long, and may not begin or end "
 214. "with a minus sign."
 215. msgstr ""
 216. "Et gyldig vertsnavn kan bare inneholde tall, bokstaver og minus-tegn. Det må "
 217. "ha mellom 2 og 63 tegn, og kan ikke begynne eller slutte med et minus-tegn."
 218. #. Type: error
 219. #. Description
 220. #: ../netcfg-common.templates:93
 221. msgid "Error"
 222. msgstr "Feil"
 223. #. Type: error
 224. #. Description
 225. #: ../netcfg-common.templates:93
 226. msgid ""
 227. "An error occured and the network configuration process has been aborted. You "
 228. "may retry it from the installation main menu."
 229. msgstr ""
 230. "En feil oppsto, og nettverksoppsettet ble avbrutt. Du kan prøve på nytt fra "
 231. "hovedmenyen i installasjonen."
 232. #. Type: error
 233. #. Description
 234. #: ../netcfg-common.templates:99
 235. msgid "No network interfaces detected"
 236. msgstr "Fant intet nettverksgrensesnitt"
 237. #. Type: error
 238. #. Description
 239. #: ../netcfg-common.templates:99
 240. msgid ""
 241. "No network interfaces were found. The installation system was unable to find "
 242. "a network device."
 243. msgstr ""
 244. "Fant intet nettverksgrensesnitt. Det betyr at installasjonssystemet ikke "
 245. "klarte å finne en nettverksenhet."
 246. #. Type: error
 247. #. Description
 248. #: ../netcfg-common.templates:99
 249. msgid ""
 250. "You may need to load a specific module for your network card, if you have "
 251. "one. For this, go back to the network hardware detection step."
 252. msgstr ""
 253. "Det kan være du må laste en egen modul for nettverkskortet ditt, hvis du har "
 254. "et. For å gjøre dette, gå tilbake til trinnet der installasjonsystemet "
 255. "finner nettverksutstyr."
 256. #. Type: select
 257. #. Choices
 258. #: ../netcfg-common.templates:109
 259. msgid "Infrastructure (Managed) network, Ad-hoc network (Peer to peer)"
 260. msgstr ""
 261. "Infrastruktur (Håndtert) nettverk, Ad-hoc-nettverk (mellom datamaskiner)"
 262. #. Type: select
 263. #. Description
 264. #: ../netcfg-common.templates:110
 265. msgid "Wireless network kind:"
 266. msgstr "Type trådløst nettverk:"
 267. #. Type: select
 268. #. Description
 269. #: ../netcfg-common.templates:110
 270. msgid ""
 271. "Wireless networks are either managed or ad-hoc. If you use a real access "
 272. "point of some sort, your network is Managed. If another computer is your "
 273. "'access point', then your network may be Ad-hoc."
 274. msgstr ""
 275. "Trådløse nettverk er enten håndterte eller ad-hoc. Hvis du bruker et "
 276. "virkelig tilgangspunkt av en eller annen type, så er nettverket ditt "
 277. "håndtert. Hvis en annen datamaskin er «tilgangspunktet» ditt, så er "
 278. "nettverket ad-hoc."
 279. #. Type: text
 280. #. Description
 281. #: ../netcfg-common.templates:117
 282. msgid "Wireless network configuration"
 283. msgstr "Oppsett av trådløst nettverk"
 284. #. Type: text
 285. #. Description
 286. #: ../netcfg-common.templates:121
 287. msgid "Searching for wireless access points ..."
 288. msgstr "Søker etter trådløse tilgangspunkt ..."
 289. #. Type: boolean
 290. #. Description
 291. #: ../netcfg-common.templates:131
 292. msgid "<none>"
 293. msgstr "<ingen>"
 294. #. Type: text
 295. #. Description
 296. #: ../netcfg-common.templates:135
 297. msgid "Wireless ethernet (802.11x)"
 298. msgstr "Trådløst ethernet (802.11x)"
 299. #. Type: text
 300. #. Description
 301. #: ../netcfg-common.templates:139
 302. msgid "Ethernet or Fast Ethernet"
 303. msgstr "Ethernet eller Fast Ethernet"
 304. #. Type: text
 305. #. Description
 306. #: ../netcfg-common.templates:143
 307. msgid "Token Ring"
 308. msgstr "Token Ring"
 309. #. Type: text
 310. #. Description
 311. #: ../netcfg-common.templates:147
 312. msgid "Arcnet"
 313. msgstr "Arcnet"
 314. #. Type: text
 315. #. Description
 316. #: ../netcfg-common.templates:151
 317. msgid "Serial-line IP"
 318. msgstr "IP over seriell-linje"
 319. #. Type: text
 320. #. Description
 321. #: ../netcfg-common.templates:155
 322. msgid "Parallel-port IP"
 323. msgstr "IP over parallell-linje"
 324. #. Type: text
 325. #. Description
 326. #: ../netcfg-common.templates:159
 327. msgid "Point-to-Point Protocol"
 328. msgstr "Punkt-til-punkt-protokoll"
 329. #. Type: text
 330. #. Description
 331. #: ../netcfg-common.templates:163
 332. msgid "IPv6-in-IPv4"
 333. msgstr "IPv6-i-IPv4"
 334. #. Type: text
 335. #. Description
 336. #: ../netcfg-common.templates:167
 337. msgid "ISDN Point-to-Point Protocol"
 338. msgstr "ISDN Punkt-til-punkt-protokoll"
 339. #. Type: text
 340. #. Description
 341. #: ../netcfg-common.templates:171
 342. msgid "Channel-to-channel"
 343. msgstr "Kanal-til-kanal"
 344. #. Type: text
 345. #. Description
 346. #: ../netcfg-common.templates:175
 347. msgid "Real channel-to-channel"
 348. msgstr "Ekte kanal-til-kanal"
 349. #. Type: text
 350. #. Description
 351. #: ../netcfg-common.templates:179
 352. msgid "Hypersocket"
 353. msgstr "Hypersokkel"
 354. #. Type: text
 355. #. Description
 356. #: ../netcfg-common.templates:183
 357. msgid "Inter-user communication vehicle"
 358. msgstr "Sambandsmiddel mellom brukere"
 359. #. Type: text
 360. #. Description
 361. #: ../netcfg-common.templates:187
 362. msgid "Unknown interface"
 363. msgstr "Ukjent grensesnitt."
 364. #. Type: text
 365. #. Description
 366. #. Prebaseconfig progress bar item
 367. #: ../netcfg-common.templates:192
 368. msgid "Configuring network ..."
 369. msgstr "Setter opp nettverk ..."
 370. #. Type: text
 371. #. Description
 372. #. Item in the main menu to select this package
 373. #: ../netcfg-common.templates:197
 374. msgid "Configure the network"
 375. msgstr "Sett opp nettverket"
 376. #. Type: string
 377. #. Description
 378. #: ../netcfg-dhcp.templates:3
 379. msgid "DHCP hostname:"
 380. msgstr "DHCP-vertsnavn:"
 381. #. Type: string
 382. #. Description
 383. #: ../netcfg-dhcp.templates:3
 384. msgid ""
 385. "You may need to supply a DHCP host name. If you are using a cable modem, you "
 386. "might need to specify an account number here."
 387. msgstr ""
 388. "Det kan det hende du må oppgi et DHCP-vertsnavn. Hvis du bruker et "
 389. "kabelmodem må du kanskje oppgi et kontonummer."
 390. #. Type: string
 391. #. Description
 392. #: ../netcfg-dhcp.templates:3
 393. msgid "Most other users can just leave this blank."
 394. msgstr "De fleste andre brukere kan la dette feltet stå tomt."
 395. #. Type: text
 396. #. Description
 397. #: ../netcfg-dhcp.templates:11
 398. msgid "Configuring the network with DHCP"
 399. msgstr "Setter opp nettverket med DHCP"
 400. #. Type: text
 401. #. Description
 402. #: ../netcfg-dhcp.templates:15
 403. msgid "This may take some time."
 404. msgstr "Dette kan ta litt tid"
 405. #. Type: text
 406. #. Description
 407. #: ../netcfg-dhcp.templates:19
 408. msgid "Network autoconfiguration has succeeded"
 409. msgstr "Automatisk oppsett av nettverket er ferdig"
 410. #. Type: error
 411. #. Description
 412. #: ../netcfg-dhcp.templates:23
 413. msgid "No DHCP client found"
 414. msgstr "Fant ingen DHCP-klient"
 415. #. Type: error
 416. #. Description
 417. #: ../netcfg-dhcp.templates:23
 418. msgid "No DHCP client was found. This package requires pump or dhcp-client."
 419. msgstr "Fant ingen DHCP-klient. Denne pakken trenger pump eller dhcp-client."
 420. #. Type: error
 421. #. Description
 422. #: ../netcfg-dhcp.templates:23
 423. msgid "The DHCP configuration process will be aborted."
 424. msgstr "Avbryter oppsettet av DHCP"
 425. #. Type: select
 426. #. Choices
 427. #: ../netcfg-dhcp.templates:30
 428. msgid "Retry network autoconfiguration"
 429. msgstr "Prøv å sette opp nettverket automatisk en gang til"
 430. #. Type: select
 431. #. Choices
 432. #: ../netcfg-dhcp.templates:30
 433. msgid "Retry network autoconfiguration with a DHCP hostname"
 434. msgstr ""
 435. "Prøv å sette opp nettverket automatisk en gang til med et DHCP-vertsnavn"
 436. #. Type: select
 437. #. Choices
 438. #: ../netcfg-dhcp.templates:30
 439. msgid "Configure network manually"
 440. msgstr "Sett opp nettverket manuelt"
 441. #. Type: select
 442. #. Choices
 443. #: ../netcfg-dhcp.templates:30
 444. msgid "${wifireconf}"
 445. msgstr "${wifireconf}"
 446. #. Type: select
 447. #. Choices
 448. #: ../netcfg-dhcp.templates:30
 449. msgid "Do not configure the network at this time"
 450. msgstr "Ikke sett opp nettverket nå"
 451. #. Type: select
 452. #. Description
 453. #: ../netcfg-dhcp.templates:32
 454. msgid "Network configuration method:"
 455. msgstr "Metode for oppsett av nettverk:"
 456. #. Type: select
 457. #. Description
 458. #: ../netcfg-dhcp.templates:32
 459. #, fuzzy
 460. msgid ""
 461. "From here you can choose to retry DHCP network autoconfiguration (which may "
 462. "work if your DHCP server takes a long time to respond) or to configure the "
 463. "network manually. Some DHCP servers require a DHCP hostname to be sent by "
 464. "the client, so you can also choose to retry DHCP network autoconfiguration "
 465. "with a hostname that you provide."
 466. msgstr ""
 467. "Feilet ved autokonfigurasjon av nettverket. Du kan prøve på nytt da det kan "
 468. "skyldes treg DHCP-tjener på nettverket. Mangler nettet støtte for automatisk "
 469. "oppsett av DHCP kan konfigurering gjøres manuelt. Noen DHCP-tjenere trenger "
 470. "et bestemt vertsnavn (hostname). Tast gjerne inn et vertsnavn før DHCP- "
 471. "oppsettes prøves igjen."
 472. #. Type: note
 473. #. Description
 474. #: ../netcfg-dhcp.templates:42
 475. #, fuzzy
 476. msgid "Network autoconfiguration failed"
 477. msgstr "Automatisk oppsett av nettverket er ferdig"
 478. #. Type: note
 479. #. Description
 480. #: ../netcfg-dhcp.templates:42
 481. msgid ""
 482. "Your network is probably not using the DHCP protocol. Alternatively, the "
 483. "DHCP server may be slow or some network hardware is not working properly."
 484. msgstr ""
 485. #. Type: boolean
 486. #. Description
 487. #: ../netcfg-dhcp.templates:48
 488. msgid "Continue without a default route?"
 489. msgstr ""
 490. #. Type: boolean
 491. #. Description
 492. #: ../netcfg-dhcp.templates:48
 493. msgid ""
 494. "The network autoconfiguration was successful. However, no default route was "
 495. "set: the system does not know how to communicate with hosts on the Internet. "
 496. "This will make it impossible to continue with the installation unless you "
 497. "have the first official Debian CD-ROM, a 'Netinst' CD-ROM, or packages "
 498. "available on the local network."
 499. msgstr ""
 500. #. Type: boolean
 501. #. Description
 502. #: ../netcfg-dhcp.templates:48
 503. msgid ""
 504. "If you are unsure, you should not continue without a default route: contact "
 505. "your local network administrator about this problem."
 506. msgstr ""
 507. #. Type: text
 508. #. Description
 509. #: ../netcfg-dhcp.templates:60
 510. msgid "Reconfigure the wireless network"
 511. msgstr "Rekonfigurer trådløst nettverk"
 512. #. Type: text
 513. #. Description
 514. #. Item in the main menu to select this package
 515. #: ../netcfg-dhcp.templates:65
 516. msgid "Configure the network using dynamic addressing (DHCP)"
 517. msgstr "Sett opp nettverket med dynamisk adressering (DHCP)"
 518. #. Type: string
 519. #. Description
 520. #: ../netcfg-static.templates:3
 521. msgid "IP address:"
 522. msgstr "IP-adresse:"
 523. #. Type: string
 524. #. Description
 525. #: ../netcfg-static.templates:3
 526. msgid ""
 527. "The IP address is unique to your computer and consists of four numbers "
 528. "separated by periods. If you don't know what to use here, consult your "
 529. "network administrator."
 530. msgstr ""
 531. "IP-adressen er unik for din maskin, og består av fire tall med punktum "
 532. "mellom. Spør din nettverksadministrator hvis du ikke vet hva du skal bruke."
 533. #. Type: error
 534. #. Description
 535. #: ../netcfg-static.templates:10
 536. msgid "Malformed IP address"
 537. msgstr "Feilformatert IP-adresse"
 538. #. Type: error
 539. #. Description
 540. #: ../netcfg-static.templates:10
 541. msgid ""
 542. "The IP address you provided is malformed. It should be in the form x.x.x.x "
 543. "where each 'x' is no larger than 255. Please try again."
 544. msgstr ""
 545. "IP-adressen du skrev inn er ikke rett formatert. Den må ha formen x.x.x.x "
 546. "der hver «x» er høyst 255. Prøv igjen."
 547. #. Type: string
 548. #. Description
 549. #: ../netcfg-static.templates:16
 550. msgid "Point-to-point address:"
 551. msgstr "Punkt-til-punkt-adresse:"
 552. #. Type: string
 553. #. Description
 554. #: ../netcfg-static.templates:16
 555. msgid ""
 556. "The point-to-point address is used to determine the other endpoint of the "
 557. "point to point network. Consult your network administrator if you do not "
 558. "know the value. The point-to-point address should be entered as four "
 559. "numbers separated by periods."
 560. msgstr ""
 561. "Punkt-til-punkt-adressen brukes for å finne den andre enden av et punkt-til-"
 562. "punkt-nett. Spør nettverksadministratoren hvis du ikke vet verdien. Punkt-"
 563. "til-punkt-adressen skal oppgis som fire tall med punktum mellom."
 564. #. Type: string
 565. #. Description
 566. #: ../netcfg-static.templates:25
 567. msgid "Netmask:"
 568. msgstr "Nettmaske:"
 569. #. Type: string
 570. #. Description
 571. #: ../netcfg-static.templates:25
 572. msgid ""
 573. "The netmask is used to determine which machines are local to your network. "
 574. "Consult your network administrator if you do not know the value. The "
 575. "netmask should be entered as four numbers separated by periods."
 576. msgstr ""
 577. "Nettmasken brukes til å avgjøre hvilke maskiner som hører til ditt lokale "
 578. "nettverk. Spør din nettverksadministrator hvis du ikke vet hvilken verdi du "
 579. "skal bruke. Nettmasken skal ha fire tall med punktum mellom."
 580. #. Type: string
 581. #. Description
 582. #: ../netcfg-static.templates:33
 583. msgid "Gateway:"
 584. msgstr "Standardruter:"
 585. #. Type: string
 586. #. Description
 587. #: ../netcfg-static.templates:33
 588. msgid ""
 589. "The gateway is an IP address (four numbers separated by periods) that "
 590. "indicates the gateway router, also known as the default router. All traffic "
 591. "that goes outside your LAN (for instance, to the Internet) is sent through "
 592. "this router. In rare circumstances, you may have no router; in that case, "
 593. "you can leave this blank. If you don't know the proper answer to this "
 594. "question, consult your network administrator."
 595. msgstr ""
 596. "Dette er en IP-adresse (fire tall med punktum mellom) som tilhører portner-"
 597. "ruteren, også kalt standardruteren. All trafikk ut av lokalnettet (f.eks. "
 598. "til Internett) sendes gjennom denne ruteren. I sjeldne tilfeller kan det "
 599. "være at du ikke har noen, la da feltet stå åpent. Hvis du ikke kjenner rett "
 600. "svar på spørsmålet, spør den som administrerer nettverket."
 601. #. Type: error
 602. #. Description
 603. #: ../netcfg-static.templates:44
 604. msgid "Unreachable gateway"
 605. msgstr "Kommer ikke fram til standardruteren"
 606. #. Type: error
 607. #. Description
 608. #: ../netcfg-static.templates:44
 609. msgid "The gateway address you entered is unreachable."
 610. msgstr "Det går ikke å komme frem til standardruteren du oppga."
 611. #. Type: error
 612. #. Description
 613. #: ../netcfg-static.templates:44
 614. msgid ""
 615. "You may have made an error entering your IP address, netmask and/or gateway."
 616. msgstr ""
 617. "Du kan ha oppgitt feil IP-adresse, nettmaske og/eller adresse til "
 618. "standardruter."
 619. #. Type: boolean
 620. #. Description
 621. #: ../netcfg-static.templates:53
 622. msgid "Is this information correct?"
 623. msgstr "Er denne informasjonen riktig?"
 624. #. Type: boolean
 625. #. Description
 626. #: ../netcfg-static.templates:53
 627. msgid "Currently configured network parameters:"
 628. msgstr "Parametere for nettverksoppsett:"
 629. #. Type: boolean
 630. #. Description
 631. #: ../netcfg-static.templates:53
 632. msgid ""
 633. " interface = ${interface}\n"
 634. " ipaddress = ${ipaddress}\n"
 635. " netmask = ${netmask}\n"
 636. " gateway = ${gateway}\n"
 637. " pointopoint = ${pointopoint}\n"
 638. " nameservers = ${nameservers}"
 639. msgstr ""
 640. " grensesnitt = ${interface}\n"
 641. " ip-adresse = ${ipadress}\n"
 642. " netmaske = ${netmask}\n"
 643. " portner = ${gateway}\n"
 644. " punktilpunkt = ${pointopoint}\n"
 645. " navnetjenere = ${nameservers}"
 646. #. Type: text
 647. #. Description
 648. #. Item in the main menu to select this package
 649. #: ../netcfg-static.templates:66
 650. msgid "Configure a network using static addressing"
 651. msgstr "Sett opp et nettverk ved hjelp av statisk adressering"
 652. #~ msgid "Dynamic network configuration (DHCP)"
 653. #~ msgstr "Dynamisk nettverksoppsett (DHCP)"