You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

233 lines
6.7 KiB

# translation of tasksel_tasks.po to Lithuanian
# This file is distributed under the same license as the tasksel package.
# Copyright (C) 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
#
# Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel_tasks\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-07-30 23:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-09-07 09:27+0300\n"
"Last-Translator: Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>\n"
"Language-Team: Lithuanian <komp_lt@konferencijos.lt>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:1001
14 years ago
msgid "SQL database"
msgstr "SQL duomenų bazė"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:1001
msgid ""
"This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr ""
"Šis uždavinys išrenka įdiegimui PostgreSQL duomenų bazes kliento ir serverio "
"paketus."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:1001
msgid ""
14 years ago
"PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
"compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
"database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
"locking."
msgstr ""
14 years ago
"PostgreSQL yra reliacinė SQL duomenų bazė, siūlanti didėjantį suderinamumą "
"su SQL92 ir kai kuriomis SQL3 galimybėmis. Dėka tranzakcijų galimybės ir "
"gerai apgalvotos blokavimo sistemos, ji tinkama naudoti esant daugelio "
"naudotojų kreipimuisi į duomenų bazę."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:2001
#| msgid "Xfce desktop environment"
msgid "Graphical desktop environment"
msgstr "Grafinė darbastalio aplinka"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:2001
14 years ago
msgid ""
"This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
"GNOME and KDE desktop tasks."
msgstr ""
"Šis uždavinys rūpinasi pagrindine darbastalio programine įranga ir tarnauja "
"kaip GNOME ir KDE darbastalių įdiegimo uždavinių bazinė dalis."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3001
14 years ago
msgid "DNS server"
msgstr "Vardų serveris (DNS)"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3001
14 years ago
msgid ""
"Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgstr ""
"Parinks BIND DNS serverį ir atitinkamus dokumentacijos ir pagalbinių "
"programų paketus."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:4001
14 years ago
msgid "File server"
msgstr "Failų serveris"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:4001
14 years ago
msgid ""
"This task sets up your system to be a file server, supporting both CIFS and "
"NFS."
14 years ago
msgstr ""
"Šis uždavinys atliks tokius Jūsų sistemos nustatymus, kad ji galės būti "
"failų serveriu, dirbančiu abiem protokolais: CIFS ir NFS."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:5001
14 years ago
msgid "GNOME desktop environment"
msgstr "GNOME darbastalio aplinka"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:5001
msgid ""
14 years ago
"This task provides basic \"desktop\" software using the GNOME desktop "
"environment."
msgstr ""
14 years ago
"Šis uždavinys rūpinasi pagrindine darbastalio programine įranga, naudojant "
"GNOME darbastalio aplinką."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:6001
14 years ago
msgid "KDE desktop environment"
msgstr "KDE darbastalio aplinka"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:6001
14 years ago
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
"Environment."
msgstr ""
"Šis uždavinys rūpinasi pagrindine darbastalio programine įranga, naudojant "
"KDE darbastalio aplinką."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:7001
14 years ago
msgid "Laptop"
msgstr "Portatyvinis kompiuteris (laptop)"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:7001
14 years ago
msgid "This task installs software useful for a laptop."
msgstr ""
"Šis uždavinys įdiegia portatyviniams kompiuteriams naudingas programas."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:8001
msgid "LXDE desktop environment"
msgstr "LXDE darbastalio aplinka"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:8001
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the LXDE desktop "
"environment."
msgstr ""
"Šis uždavinys rūpinasi pagrindine darbastalio programine įranga, naudojant "
"LXDE darbastalio aplinką."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:9001
14 years ago
msgid "Mail server"
msgstr "Pašto serveris"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:9001
14 years ago
msgid ""
"This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
"server system."
msgstr ""
"Šis uždavinys parinks daugybę paketų, naudingų bendros paskirties pašto "
"serverio sistemai."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:10001
14 years ago
msgid "manual package selection"
msgstr "rankinis paketų pasirinkimas"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:10001
14 years ago
msgid "Manually select packages to install in aptitude."
msgstr "Rankiniu būdu pasirinkti paketus įdiegimui su aptitude."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:11001
14 years ago
msgid "Print server"
msgstr "Spausdinimo serveris"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:11001
14 years ago
msgid "This task sets up your system to be a print server."
msgstr ""
"Šis uždavinys atliks tokius Jūsų sistemos nustatymus, kad ji gales būti "
"spausdinimo serveriu."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:12001
#| msgid "DNS server"
msgid "SSH server"
msgstr "SSH serveris"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:12001
#| msgid "This task sets up your system to be a print server."
msgid ""
"This task sets up your system to be remotely accessed through SSH "
"connections."
msgstr ""
"Šis uždavinys atliks nustatymus, suteikiančius nuotolinę prieigą prie Jūsų "
"sistemos SSH protokolu."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:13001
#| msgid "Standard system"
msgid "Standard system utilities"
msgstr "Standartinės sistemos programos"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:13001
msgid ""
"This task sets up a basic user environment, providing a reasonably small "
"selection of services and tools usable on the command line."
msgstr ""
"Šis uždavinys įdiegs bazinę naudotojo aplinką, suteikiančią gana nedidelį "
"kiekį įrankių ir servisų, naudojamų komandinės eilutės pagalba. "
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14001
14 years ago
msgid "Web server"
msgstr "Žiniatinklio (web) serveris"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14001
msgid ""
14 years ago
"This task selects packages useful for a general purpose web server system."
msgstr ""
14 years ago
"Šis uždavinys parinks paketus, naudingus bendros paskirties žiniatinklio "
"(web) serverio sistemai."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:15001
14 years ago
msgid "Xfce desktop environment"
msgstr "Xfce darbastalio aplinka"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:15001
14 years ago
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the Xfce desktop "
"environment."
msgstr ""
"Šis uždavinys rūpinasi pagrindine darbastalio programine įranga, naudojant "
"Xfce darbastalio aplinką."