You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

1857 lines
59 KiB

# tasksel - Slovak translation
#
# Peter Mann <Peter.Mann@tuke.sk>, 2008.
# Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-07-30 23:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-08-10 17:21+0100\n"
"Last-Translator: Ivan Masár <helix84@centrum.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:1001
14 years ago
msgid "SQL database"
msgstr "Databáza SQL"
14 years ago
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:1001
msgid ""
"This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr "Táto úloha vyberie klientské a serverové balíky databázy PostgreSQL."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:1001
msgid ""
14 years ago
"PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
"compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
"database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
"locking."
msgstr ""
14 years ago
"PostgreSQL je relačná databáza ponúkajúca stále lepšiu podporu SQL92 a "
"niektoré vlastnosti SQL3. Vďaka svojej podpore transakcií a jemnozrnnému "
"zamykaniu je PostgreSQL vhodný pre nasadenie do viacpoužívateľského "
"prostredia."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:2001
msgid "Graphical desktop environment"
msgstr "Grafické pracovné prostredie"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:2001
14 years ago
msgid ""
"This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
"GNOME and KDE desktop tasks."
msgstr ""
"Táto úloha poskytuje základné programy pracovného prostredia („desktop“) a "
"slúži ako základ pre úlohy GNOME a KDE."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3001
14 years ago
msgid "DNS server"
msgstr "DNS server"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3001
14 years ago
msgid ""
"Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgstr ""
"Vyberie DNS server BIND so súvisiacou dokumentáciou a užitočnými balíkmi."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:4001
14 years ago
msgid "File server"
msgstr "Súborový server"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:4001
14 years ago
msgid ""
"This task sets up your system to be a file server, supporting both CIFS and "
"NFS."
14 years ago
msgstr ""
"Táto úloha pripraví váš systém na funkciu súborového servera, ktorý "
"podporuje CIFS a NFS."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:5001
14 years ago
msgid "GNOME desktop environment"
msgstr "Pracovné prostredie GNOME"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:5001
msgid ""
14 years ago
"This task provides basic \"desktop\" software using the GNOME desktop "
"environment."
msgstr ""
"Táto úloha poskytuje základné programy pracovného prostredia („desktop“) "
"GNOME."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:6001
14 years ago
msgid "KDE desktop environment"
msgstr "Pracovné prostredie KDE"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:6001
14 years ago
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
"Environment."
msgstr ""
"Táto úloha poskytuje základné programy pracovného prostredia („desktop“) KDE."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:7001
14 years ago
msgid "Laptop"
msgstr "Notebook"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:7001
14 years ago
msgid "This task installs software useful for a laptop."
msgstr "Táto úloha nainštaluje programy užitočné pre notebooky."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:8001
msgid "LXDE desktop environment"
msgstr "Pracovné prostredie LXDE"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:8001
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the LXDE desktop "
"environment."
msgstr ""
"Táto úloha poskytuje základné programy pracovného prostredia („desktop“) "
"LXDE."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:9001
14 years ago
msgid "Mail server"
msgstr "Poštový server"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:9001
14 years ago
msgid ""
"This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
"server system."
msgstr "Táto úloha vyberie rôzne balíky užitočné pre všeobecný poštový server."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:10001
14 years ago
msgid "manual package selection"
msgstr "manuálny výber balíkov"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:10001
14 years ago
msgid "Manually select packages to install in aptitude."
msgstr ""
"Spustí aptitude, kde si manuálne zvolíte balíky, ktoré chcete nainštalovať."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:11001
14 years ago
msgid "Print server"
msgstr "Tlačový server"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:11001
14 years ago
msgid "This task sets up your system to be a print server."
msgstr "Táto úloha pripraví váš systém na úlohu tlačového servera."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:12001
msgid "SSH server"
msgstr "SSH server"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:12001
msgid ""
"This task sets up your system to be remotely accessed through SSH "
"connections."
msgstr ""
"Táto úloha pripraví váš systém na vzdialený prístup prostredníctvom SSH "
"pripojenia."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:13001
msgid "Standard system utilities"
msgstr "Štandardné systémové nástroje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:13001
msgid ""
"This task sets up a basic user environment, providing a reasonably small "
"selection of services and tools usable on the command line."
msgstr ""
"Táto úloha pripraví základné používateľské prostredie, ktoré poskytuje "
"rozumne malý výber služieb a nástrojov použiteľných na príkazovom riadku."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14001
14 years ago
msgid "Web server"
msgstr "Webový server"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14001
msgid ""
14 years ago
"This task selects packages useful for a general purpose web server system."
msgstr "Táto úloha vyberie balíky užitočné pre všeobecný webový server."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:15001
14 years ago
msgid "Xfce desktop environment"
msgstr "Pracovné prostredie Xfce"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:15001
14 years ago
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the Xfce desktop "
"environment."
msgstr ""
"Táto úloha poskytuje základné programy pracovného prostredia („desktop“) "
"Xfce."
14 years ago
#~ msgid "Desktop environment"
#~ msgstr "Pracovné prostredie"
#~ msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
#~ msgstr "Táto úloha nainštaluje rozumne malý systém v textovom režime."
14 years ago
#~ msgid "Amharic environment"
#~ msgstr "Amharské prostredie"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "makes it easier for Amharic speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy, dátové súbory a dokumentáciu, ktoré "
#~ "umožnia ľahšiu prácu s Debianom pre amharsky hovoriacich používateľov."
#~ msgid "Amharic desktop"
#~ msgstr "Amharský desktop"
#~ msgid "This task localises the desktop in Amharic."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre amharčinu."
14 years ago
#~ msgid "Amharic GNOME desktop"
#~ msgstr "Amharský desktop"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Amharic."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre amharčinu."
14 years ago
#~ msgid "Amharic KDE desktop"
#~ msgstr "Amharský desktop"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Amharic."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre amharčinu."
14 years ago
#~ msgid "Arabic environment"
#~ msgstr "Arabské prostredie"
14 years ago
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "makes it easier for Arabic speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy, dátové súbory a dokumentáciu, ktoré "
#~ "umožnia ľahšiu prácu s Debianom pre arabsky hovoriacich používateľov."
14 years ago
#~ msgid "Arabic desktop"
#~ msgstr "Arabský desktop"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the desktop in Arabic."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre arabčinu."
14 years ago
#~ msgid "Arabic GNOME desktop"
#~ msgstr "Arabský desktop"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Arabic."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre arabčinu."
14 years ago
#~ msgid "Arabic KDE desktop"
#~ msgstr "Arabský desktop"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Arabic."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre arabčinu."
14 years ago
#~ msgid "Basque desktop"
#~ msgstr "Baskický desktop"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the desktop in Basque."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre baskičtinu."
14 years ago
#~ msgid "Basque GNOME desktop"
#~ msgstr "Baskický desktop"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Basque."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre baskičtinu."
14 years ago
#~ msgid "Basque KDE desktop"
#~ msgstr "Baskický desktop"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Basque."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre baskičtinu."
14 years ago
#~ msgid "Belarusian environment"
#~ msgstr "Bieloruské prostredie"
14 years ago
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Belarusian to help "
#~ "Belarusian speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
#~ "prácu s Debianom pre bielorusky hovoriacich používateľov."
14 years ago
#~ msgid "Belarusian desktop"
#~ msgstr "Bieloruský desktop"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the desktop in Belarusian."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre bieloruštinu."
14 years ago
#~ msgid "Belarusian GNOME desktop"
#~ msgstr "Bieloruský desktop"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Belarusian."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre bieloruštinu."
14 years ago
#~ msgid "Belarusian KDE desktop"
#~ msgstr "Bieloruský desktop"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Belarusian."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre bieloruštinu."
14 years ago
#~ msgid "Bengali environment"
#~ msgstr "Bengálske prostredie"
14 years ago
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "makes it easier for Bengali speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy, dátové súbory a dokumentáciu, ktoré "
#~ "umožnia ľahšiu prácu s Debianom pre bengálsky hovoriacich používateľov."
14 years ago
#~ msgid "Bengali desktop"
#~ msgstr "Bengálsky desktop"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the desktop in Bengali."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre bengálčinu."
14 years ago
#~ msgid "Bengali GNOME desktop"
#~ msgstr "Bengálsky desktop"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Bengali."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre bengálčinu."
14 years ago
#~ msgid "Bengali KDE desktop"
#~ msgstr "Bengálsky desktop"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Bengali."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre bengálčinu."
14 years ago
#~ msgid "Bosnian environment"
#~ msgstr "Bosnianske prostredie"
14 years ago
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Bosnian to help Bosnian "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
#~ "prácu s Debianom pre bosniansky hovoriacich používateľov."
14 years ago
#~ msgid "Bosnian desktop"
#~ msgstr "Bosniansky desktop"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the desktop in Bosnian."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre bosniančinu."
14 years ago
#~ msgid "Bosnian GNOME desktop"
#~ msgstr "Bosniansky desktop"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Bosnian."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre bosniančinu."
14 years ago
#~ msgid "Bosnian KDE desktop"
#~ msgstr "Bosniansky desktop"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Bosnian."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre bosniančinu."
14 years ago
#~ msgid "Brazilian Portuguese environment"
#~ msgstr "Prostredie pre brazílsku portugalčinu"
14 years ago
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
#~ "easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy, dátové súbory a dokumentáciu, ktoré "
#~ "umožnia ľahšiu prácu s Debianom pre používateľov hovoriacich brazílskou "
#~ "portugalčinou."
14 years ago
#~ msgid "Brazilian Portuguese desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou brazílskej portugalčiny"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the desktop in Brasilian Portuguese."
#~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v brazílskej portugalčine."
14 years ago
#~ msgid "Brazilian Portuguese GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou brazílskej portugalčiny"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Brazilian Portuguese."
#~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v brazílskej portugalčine."
14 years ago
#~ msgid "Brazilian Portuguese KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou brazílskej portugalčiny"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Brazilian Portuguese."
#~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v brazílskej portugalčine."
14 years ago
#~ msgid "British English environment"
#~ msgstr "Prostredie britskej angličtiny"
14 years ago
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in British English to help "
#~ "British English speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
#~ "prácu s Debianom pre používateľov hovoriacich britskou angličtinou."
14 years ago
#~ msgid "British English desktop"
#~ msgstr "Desktop pre britskú angličtinu"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the desktop in British English."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre britskú angličtinu."
14 years ago
#~ msgid "British GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop pre britskú angličtinu"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in British."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre írštinu."
14 years ago
#~ msgid "British KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop pre britskú angličtinu"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in British."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre írštinu."
14 years ago
#~ msgid "Bulgarian environment"
#~ msgstr "Bulharské prostredie"
14 years ago
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs and data files that make it easier for "
#~ "Bulgarian speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
#~ "prácu s Debianom pre bulharsky hovoriacich používateľov."
14 years ago
#~ msgid "Bulgarian desktop"
#~ msgstr "Bulharský desktop"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre bulharštinu."
14 years ago
#~ msgid "Bulgarian GNOME desktop"
#~ msgstr "Bulharský desktop"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Bulgarian."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre bulharštinu."
14 years ago
#~ msgid "Bulgarian KDE desktop"
#~ msgstr "Bulharský desktop"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Bulgarian."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre bulharštinu."
14 years ago
#~ msgid "Catalan environment"
#~ msgstr "Katalánske prostredie"
14 years ago
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
#~ "prácu s Debianom pre katalánsky hovoriacich používateľov."
14 years ago
#~ msgid "Catalan desktop"
#~ msgstr "Katalánsky desktop"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the desktop in Catalan."
#~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v katalánčine."
14 years ago
#~ msgid "Catalan GNOME desktop"
#~ msgstr "Katalánsky desktop"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Catalan."
#~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v katalánčine."
14 years ago
#~ msgid "Catalan KDE desktop"
#~ msgstr "Katalánsky desktop"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Catalan."
#~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v katalánčine."
14 years ago
#~ msgid "Simplified Chinese environment"
#~ msgstr "Zjednodušené čínske prostredie"
14 years ago
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "make it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified "
#~ "Chinese encoding."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy, fonty a dokumentáciu v zjednodušenom "
#~ "čínskom kódování. Tie uľahčia používanie Debianu čínsky hovoriacim "
#~ "používateľom."
14 years ago
#~ msgid "Simplified Chinese desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou zjednodušenej čínštiny"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre zjednodušenú čínštinu."
14 years ago
#~ msgid "Chinese-s GNOME desktop"
#~ msgstr "Vietnamský desktop"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Chinese-s."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre vietnamčinu."
14 years ago
#~ msgid "Chinese-s KDE desktop"
#~ msgstr "Vietnamský desktop"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Chinese-s."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre vietnamčinu."
14 years ago
#~ msgid "Traditional Chinese environment"
#~ msgstr "Tradičné čínske prostredie"
14 years ago
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "make it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional "
#~ "Chinese encoding."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy, fonty a dokumentáciu v tradičnom čínskom "
#~ "kódování. Tie uľahčia používanie Debianu čínsky hovoriacim používateľom."
14 years ago
#~ msgid "Traditional Chinese desktop"
#~ msgstr "Tradičný čínsky desktop"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre tradičnú čínštinu."
14 years ago
#~ msgid "Chinese-t GNOME desktop"
#~ msgstr "Vietnamský desktop"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Chinese-t."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre vietnamčinu."
14 years ago
#~ msgid "Chinese-t KDE desktop"
#~ msgstr "Vietnamský desktop"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Chinese-t."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre vietnamčinu."
14 years ago
#~ msgid "Croatian environment"
#~ msgstr "Chorvátske prostredie"
14 years ago
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Croatian to help "
#~ "Croatian speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
#~ "prácu s Debianom pre chorvátsky hovoriacich používateľov."
14 years ago
#~ msgid "Croatian desktop"
#~ msgstr "Chorvátsky desktop"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the desktop in Croatian."
#~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v chorváčtine."
14 years ago
#~ msgid "Croatian GNOME desktop"
#~ msgstr "Chorvátsky desktop"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Croatian."
#~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v chorváčtine."
14 years ago
#~ msgid "Croatian KDE desktop"
#~ msgstr "Chorvátsky desktop"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Croatian."
#~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v chorváčtine."
14 years ago
#~ msgid "Cyrillic environment"
#~ msgstr "Cyrilika"
14 years ago
#~ msgid ""
#~ "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in "
#~ "order to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, "
#~ "Russian, Serbian and Ukrainian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha poskytuje fonty a ďalší softvér pre cyriliku. Podporuje "
#~ "bieloruské, bulharské, macedónske, ruské, srbské a ukrajinské prostredie."
14 years ago
#~ msgid "Cyrillic desktop"
#~ msgstr "Desktop s cyrilikou"
14 years ago
#~ msgid ""
#~ "This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, "
#~ "Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha prispôsobí desktop pre cyriliku. Podporuje bieloruské, "
#~ "bulharské, macedónske, ruské, srbské a ukrajinské prostredie."
14 years ago
#~ msgid "Cyrillic GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s cyrilikou"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Cyrillic."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre arabčinu."
14 years ago
#~ msgid "Cyrillic KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s cyrilikou"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Cyrillic."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre arabčinu."
14 years ago
#~ msgid "Czech environment"
#~ msgstr "České prostredie"
14 years ago
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Czech to help Czech "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
#~ "prácu s Debianom pre česky hovoriacich používateľov."
14 years ago
#~ msgid "Czech desktop"
#~ msgstr "Český desktop"
#~ msgid "This task localises the desktop in Czech."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre češtinu."
14 years ago
#~ msgid "Czech GNOME desktop"
#~ msgstr "Český desktop"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Czech."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre češtinu."
14 years ago
#~ msgid "Czech KDE desktop"
#~ msgstr "Český desktop"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Czech."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre češtinu."
14 years ago
#~ msgid "Danish environment"
#~ msgstr "Dánske prostredie"
14 years ago
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
#~ "prácu s Debianom pre dánsky hovoriacich používateľov."
#~ msgid "Danish desktop"
#~ msgstr "Dánsky desktop"
#~ msgid "This task localises the desktop in Danish."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre dánčinu."
14 years ago
#~ msgid "Danish GNOME desktop"
#~ msgstr "Dánsky desktop"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Danish."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre dánčinu."
14 years ago
#~ msgid "Danish KDE desktop"
#~ msgstr "Dánsky desktop"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Danish."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre dánčinu."
14 years ago
#~ msgid "Dutch environment"
#~ msgstr "Holandské prostredie"
14 years ago