You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

fi.po 31 KiB

17 years ago
17 years ago
17 years ago
17 years ago
17 years ago
17 years ago
17 years ago

 1. # Translation of newtasksel to Finnish
 2. # This file is distributed under the same license as the newtasksel package.
 3. # Tommi Vainikainen <thv+debian@iki.fi>, 2003.
 4. # Tapio Lehtonen <tale@debian.org>, 2004.
 5. #
 6. #
 7. msgid ""
 8. msgstr ""
 9. "Project-Id-Version: newtasksel\n"
 10. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 11. "POT-Creation-Date: 2006-01-19 14:21-0500\n"
 12. "PO-Revision-Date: 2006-01-16 14:18+0200\n"
 13. "Last-Translator: Tapio Lehtonen <tale@debian.org>\n"
 14. "Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
 15. "MIME-Version: 1.0\n"
 16. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 17. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 18. "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 19. #. Description
 20. #: ../po/debian-tasks.desc:3
 21. msgid ""
 22. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 23. "it easier for Arabic speakers to use Debian."
 24. msgstr ""
 25. "Asentaa ohjelmat, datatiedostot, kirjasintyypit ja dokumentaation auttamaan "
 26. "arabiankielisiä Debianin käytössä."
 27. #. Description
 28. #: ../po/debian-tasks.desc:14
 29. msgid "Arabic environment"
 30. msgstr "Arabialainen ympäristö"
 31. #. Description
 32. #: ../po/debian-tasks.desc:14
 33. msgid "This task localises the desktop in Arabic."
 34. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi arabiankielisen"
 35. #. Description
 36. #: ../po/debian-tasks.desc:21
 37. msgid "Brazilian Portuguese environment"
 38. msgstr "Brasilian portugalinkielinen ympäristö"
 39. #. Description
 40. #: ../po/debian-tasks.desc:21
 41. msgid ""
 42. "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 43. "easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
 44. msgstr ""
 45. "Asentaa ohjelmat, datatiedostot ja dokumentaation auttamaan Brasilian "
 46. "portugalinkielisiä Debianin käytössä."
 47. #. Description
 48. #: ../po/debian-tasks.desc:32
 49. msgid "Brazilian Portuguese desktop"
 50. msgstr "Brasilian portugalinkielinen työpöytä"
 51. #. Description
 52. #: ../po/debian-tasks.desc:32
 53. msgid "This task localises the desktop in Brasilian Portuguese."
 54. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi Brasilian portugalinkielisen."
 55. #. Description
 56. #: ../po/debian-tasks.desc:39
 57. msgid "Bulgarian environment"
 58. msgstr "Bulgariankielinen ympäristö"
 59. #. Description
 60. #: ../po/debian-tasks.desc:39
 61. msgid ""
 62. "This task installs programs and data files that make it easier for Bulgarian "
 63. "speakers to use Debian."
 64. msgstr "Asentaa paketit auttamaan bulgariankielisiä Debianin käytössä."
 65. #. Description
 66. #: ../po/debian-tasks.desc:48
 67. msgid "Bulgarian desktop"
 68. msgstr "Bulgarialainen työpöytä"
 69. #. Description
 70. #: ../po/debian-tasks.desc:48
 71. msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
 72. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi bulgariankielisen."
 73. #. Description
 74. #: ../po/debian-tasks.desc:55
 75. msgid "Catalan environment"
 76. msgstr "Katalaanin ympäristö"
 77. #. Description
 78. #: ../po/debian-tasks.desc:55
 79. msgid ""
 80. "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
 81. "speaking people use Debian."
 82. msgstr ""
 83. "Asentaa paketit ja dokumentaation katalaaniksi auttamaan katalaaninkielisiä "
 84. "Debianin käytössä."
 85. #. Description
 86. #: ../po/debian-tasks.desc:65
 87. msgid "Catalan desktop"
 88. msgstr "Katalaaninkielinen työpöytä"
 89. #. Description
 90. #: ../po/debian-tasks.desc:65
 91. msgid "This task localises the desktop in Catalan."
 92. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi katalaaninkielisen."
 93. #. Description
 94. #: ../po/debian-tasks.desc:72
 95. msgid "Simplified Chinese environment"
 96. msgstr "Yksinkertaistettu kiinalainen ympäristö"
 97. #. Description
 98. #: ../po/debian-tasks.desc:72
 99. msgid ""
 100. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
 101. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
 102. "encoding."
 103. msgstr ""
 104. "Asentaa ohjelmat, datatiedostot, kirjasintyypit ja dokumentaation auttamaan "
 105. "kiinankielisiä Debianin käytössä kun käytössä on yksinkertaistettu "
 106. "kiinalainen merkistö."
 107. #. Description
 108. #: ../po/debian-tasks.desc:84
 109. msgid "Simplified Chinese desktop"
 110. msgstr "Yksinkertaistettua kiinalaista merkistöä käyttävä työpöytä"
 111. #. Description
 112. #: ../po/debian-tasks.desc:84
 113. msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese."
 114. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi yksinkertaistetun kiinankielisen"
 115. #. Description
 116. #: ../po/debian-tasks.desc:91
 117. msgid ""
 118. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
 119. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
 120. "encoding."
 121. msgstr ""
 122. "Asentaa ohjelmat, datatiedostot, kirjasintyypit ja dokumentaation auttamaan "
 123. "kiinankielisiä Debianin käytössä kun käytössä on perinteinen kiinalainen "
 124. "merkistö."
 125. #. Description
 126. #: ../po/debian-tasks.desc:103
 127. msgid "Traditional Chinese environment"
 128. msgstr "Perinteistä merkistöä käyttävä kiinalainen ympäristö"
 129. #. Description
 130. #: ../po/debian-tasks.desc:103
 131. msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
 132. msgstr "Tämä tehtävä asettaa työpöydän käyttämään perinteistä kiinalaista merkistöä."
 133. #. Description
 134. #: ../po/debian-tasks.desc:110
 135. msgid "Cyrillic environment"
 136. msgstr "Kyrillinen ympäristö"
 137. #. Description
 138. #: ../po/debian-tasks.desc:110
 139. msgid ""
 140. "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
 141. "to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
 142. "Serbian and Ukrainian."
 143. msgstr ""
 144. "Asentaa kyrilliset kirjasintyypit ja muut ohjelmistot, jotka tarvitaan "
 145. "käytettäessä kyrillistä ympäristöä. Tämä tukee valkovenäjää, bulgariaa, "
 146. "makedoniaa, venäjää, serbiaa ja ukrainaa."
 147. #. Description
 148. #: ../po/debian-tasks.desc:121
 149. msgid "Cyrillic desktop"
 150. msgstr "Kyrillinen työpöytä"
 151. #. Description
 152. #: ../po/debian-tasks.desc:121
 153. msgid ""
 154. "This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, "
 155. "Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
 156. msgstr ""
 157. "Tekee työpöydästä kyrillisen. Tämä tukee valkovenäjää, bulgariaa, "
 158. "makedoniaa, venäjää, serbiaa ja ukrainaa."
 159. #. Description
 160. #: ../po/debian-tasks.desc:131
 161. msgid "Czech environment"
 162. msgstr "Tsekkiläinen ympäristö"
 163. #. Description
 164. #: ../po/debian-tasks.desc:131
 165. msgid ""
 166. "This task installs packages and documentation in Czech to help Czech "
 167. "speaking people use Debian."
 168. msgstr ""
 169. "Asentaa paketit ja dokumentaation tsekiksi auttamaan tsekinkielisiä Debianin "
 170. "käytössä."
 171. #. Description
 172. #: ../po/debian-tasks.desc:139
 173. msgid "Czech desktop"
 174. msgstr "Tsekkiläinen työpöytä"
 175. #. Description
 176. #: ../po/debian-tasks.desc:139
 177. msgid "This task localises the desktop in Czech."
 178. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi tsekinkielisen."
 179. #. Description
 180. #: ../po/debian-tasks.desc:146
 181. msgid "Danish environment"
 182. msgstr "Tanskalainen ympäristö"
 183. #. Description
 184. #: ../po/debian-tasks.desc:146
 185. msgid ""
 186. "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
 187. "speaking people use Debian."
 188. msgstr ""
 189. "Asentaa paketit ja dokumentaation tanskaksi auttamaan tanskankielisiä "
 190. "Debianin käytössä."
 191. #. Description
 192. #: ../po/debian-tasks.desc:156
 193. msgid "Danish desktop"
 194. msgstr "Tanskalainen työpöytä"
 195. #. Description
 196. #: ../po/debian-tasks.desc:156
 197. msgid "This task localises the desktop in Danish."
 198. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi tanskankielisen"
 199. #. Description
 200. #: ../po/debian-tasks.desc:163
 201. msgid "SQL database"
 202. msgstr "SQL-tietokanta"
 203. #. Description
 204. #: ../po/debian-tasks.desc:163
 205. msgid ""
 206. "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 207. msgstr "Valitsee asiakas- ja palvelinpaketit PostgreSQL-tietokannalle."
 208. #. Description
 209. #: ../po/debian-tasks.desc:163
 210. msgid ""
 211. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 212. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 213. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 214. "locking."
 215. msgstr ""
 216. "PostgreSQL on SQL-relaatiotietokanta, josta löytyy parantuva SQL92-"
 217. "yhteensopivuus ja joitain SQL3-ominaisuuksia. Se sopii käytettäväksi monen "
 218. "käyttäjän tietokantana johtuen sen kyvyistä transaktioihin ja "
 219. "hienojakoisesta lukituksesta."
 220. #. Description
 221. #: ../po/debian-tasks.desc:177
 222. msgid "Desktop environment"
 223. msgstr "Työpöytäympäristö"
 224. #. Description
 225. #: ../po/debian-tasks.desc:177
 226. msgid ""
 227. "This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
 228. "Gnome and KDE desktop tasks."
 229. msgstr ""
 230. "Työpöydän perusohjelmat ja toimii perustuksena Gnome- ja KDE-"
 231. "työpöytäympäristöille."
 232. #. Description
 233. #: ../po/debian-tasks.desc:187
 234. msgid "DNS server"
 235. msgstr "DNS-palvelin"
 236. #. Description
 237. #: ../po/debian-tasks.desc:187
 238. msgid ""
 239. "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 240. msgstr ""
 241. "Valitsee BIND DNS-palvelimen, siihen liittyvän ohjeistuksen sekä "
 242. "hyötyohjelmapaketit."
 243. #. Description
 244. #: ../po/debian-tasks.desc:195
 245. msgid ""
 246. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 247. "it easier for Dutch speakers to use Debian."
 248. msgstr ""
 249. "Asentaa ohjelmat, datatiedostot, kirjasintyypit ja dokumentaation auttamaan "
 250. "hollanninkielisiä Debianin käytössä."
 251. #. Description
 252. #: ../po/debian-tasks.desc:204
 253. msgid "Dutch environment"
 254. msgstr "Hollantilainen ympäristö"
 255. #. Description
 256. #: ../po/debian-tasks.desc:204
 257. msgid "This task makes the desktop be localised in Dutch"
 258. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi hollanninkielisen"
 259. #. Description
 260. #: ../po/debian-tasks.desc:211
 261. msgid "File server"
 262. msgstr "Tiedostopalvelin"
 263. #. Description
 264. #: ../po/debian-tasks.desc:211
 265. msgid ""
 266. "This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
 267. "and NFS."
 268. msgstr ""
 269. "Asettaa järjestelmäsi toimimaan tiedostopalvelimena. Sekä NetBIOS että NFS "
 270. "ovat käytettävissä."
 271. #. Description
 272. #: ../po/debian-tasks.desc:221
 273. msgid "French environment"
 274. msgstr "Ranskalainen ympäristö"
 275. #. Description
 276. #: ../po/debian-tasks.desc:221
 277. msgid ""
 278. "This task installs packages and documentation in French to help French "
 279. "speaking people use Debian."
 280. msgstr ""
 281. "Asentaa paketit ja dokumentaation ranskaksi auttamaan ranskankielisiä "
 282. "Debianin käytössä."
 283. #. Description
 284. #: ../po/debian-tasks.desc:232
 285. msgid "French desktop"
 286. msgstr "Ranskalainen työpöytä"
 287. #. Description
 288. #: ../po/debian-tasks.desc:232
 289. msgid "This task localises the desktop in French."
 290. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi ranskankielisen"
 291. #. Description
 292. #: ../po/debian-tasks.desc:239
 293. msgid "German environment"
 294. msgstr "Saksalainen ympäristö"
 295. #. Description
 296. #: ../po/debian-tasks.desc:239
 297. msgid ""
 298. "This task installs packages and documentation in German to help German "
 299. "speaking people use Debian."
 300. msgstr ""
 301. "Asentaa paketit ja dokumentaation saksaksi auttamaan saksankielisiä Debianin "
 302. "käytössä."
 303. #. Description
 304. #: ../po/debian-tasks.desc:250
 305. msgid "German desktop"
 306. msgstr "Saksalainen työpöytä"
 307. #. Description
 308. #: ../po/debian-tasks.desc:250
 309. msgid "This task localises the desktop in German."
 310. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi saksankielisen"
 311. #. Description
 312. #: ../po/debian-tasks.desc:258
 313. msgid "Gnome desktop environment"
 314. msgstr "Gnome-työpöytäympäristö"
 315. #. Description
 316. #: ../po/debian-tasks.desc:258
 317. msgid ""
 318. "This task provides basic \"desktop\" software using the Gnome desktop "
 319. "environment."
 320. msgstr "Tarjoaa työpöydän perusohjelmat käyttämällä Gnome-työpöytäympäristöä."
 321. #. Description
 322. #: ../po/debian-tasks.desc:269
 323. msgid "Greek environment"
 324. msgstr "Kreikkalainen ympäristö"
 325. #. Description
 326. #: ../po/debian-tasks.desc:269
 327. msgid ""
 328. "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
 329. "speaking people use Debian."
 330. msgstr ""
 331. "Asentaa paketit ja dokumentaation kreikaksi auttamaan kreikankielisiä "
 332. "Debianin käytössä."
 333. #. Description
 334. #: ../po/debian-tasks.desc:279
 335. msgid "Greek desktop"
 336. msgstr "Kreikkalainen työpöytä"
 337. #. Description
 338. #: ../po/debian-tasks.desc:279
 339. msgid "This task localises the desktop in Greek."
 340. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi kreikankielisen"
 341. #. Description
 342. #: ../po/debian-tasks.desc:286
 343. msgid "Hebrew environment"
 344. msgstr "Hepreankielinen ympäristö"
 345. #. Description
 346. #: ../po/debian-tasks.desc:286
 347. msgid ""
 348. "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
 349. "speaking people use Debian."
 350. msgstr ""
 351. "Asentaa paketit ja dokumentaation hepreaksi auttamaan hepreankielisiä "
 352. "Debianin käytössä."
 353. #. Description
 354. #: ../po/debian-tasks.desc:294
 355. msgid "Hebrew desktop"
 356. msgstr "Hebrealainen työpöytä"
 357. #. Description
 358. #: ../po/debian-tasks.desc:294
 359. msgid "This task localises the desktop in Hebrew."
 360. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi hebreankielisen"
 361. #. Description
 362. #: ../po/debian-tasks.desc:301
 363. msgid "Italian environment"
 364. msgstr "Italiankielinen ympäristö"
 365. #. Description
 366. #: ../po/debian-tasks.desc:301
 367. msgid ""
 368. "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
 369. "speaking people use Debian."
 370. msgstr ""
 371. "Asentaa paketit ja dokumentaation italiaksi auttamaan italiankielisiä "
 372. "Debianin käytössä."
 373. #. Description
 374. #: ../po/debian-tasks.desc:312
 375. msgid "Italian desktop"
 376. msgstr "Italialainen työpöytä"
 377. #. Description
 378. #: ../po/debian-tasks.desc:312
 379. msgid "This task localises the desktop in Italian."
 380. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi italiankielisen"
 381. #. Description
 382. #: ../po/debian-tasks.desc:319
 383. msgid "Japanese environment"
 384. msgstr "Japanilainen ympäristö"
 385. #. Description
 386. #: ../po/debian-tasks.desc:319
 387. msgid ""
 388. "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
 389. "Debian."
 390. msgstr "Asentaa paketit auttamaan japaninkielisiä Debianin käytössä."
 391. #. Description
 392. #: ../po/debian-tasks.desc:331
 393. msgid "Japanese desktop environment"
 394. msgstr "Japanilainen työpöytä"
 395. #. Description
 396. #: ../po/debian-tasks.desc:331
 397. msgid "This task localises the desktop in Japanese."
 398. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi japaninkielisen"
 399. #. Description
 400. #: ../po/debian-tasks.desc:338
 401. msgid "Korean environment"
 402. msgstr "Korealainen ympäristö"
 403. #. Description
 404. #: ../po/debian-tasks.desc:338
 405. msgid ""
 406. "This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
 407. "Debian."
 408. msgstr "Asentaa paketit auttamaan koreankielisiä Debianin käytössä."
 409. #. Description
 410. #: ../po/debian-tasks.desc:350
 411. msgid "Korean desktop"
 412. msgstr "Korealainen työpöytä"
 413. #. Description
 414. #: ../po/debian-tasks.desc:350
 415. msgid "This task localises the desktop in Korean."
 416. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi koreankielisen"
 417. #. Description
 418. #: ../po/debian-tasks.desc:357
 419. msgid "Laptop"
 420. msgstr "Kannettava"
 421. #. Description
 422. #: ../po/debian-tasks.desc:357
 423. msgid "This task installs software useful for a laptop."
 424. msgstr "Kannettavassa tietokoneessa hyödyllisiä ohjelmia."
 425. #. Description
 426. #: ../po/debian-tasks.desc:364
 427. msgid "Lithuanian environment"
 428. msgstr "Latvialainen ympäristö"
 429. #. Description
 430. #: ../po/debian-tasks.desc:364
 431. msgid ""
 432. "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
 433. "Lithuanian speaking people use Debian."
 434. msgstr ""
 435. "Asentaa paketit ja dokumentaation latviaksi auttamaan latviankielisiä "
 436. "Debianin käytössä."
 437. #. Description
 438. #: ../po/debian-tasks.desc:374
 439. msgid "Lithuanian desktop"
 440. msgstr "Latvialainen työpöytä"
 441. #. Description
 442. #: ../po/debian-tasks.desc:374
 443. msgid "This task localises the desktop in Lithuanian."
 444. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi latviankielisen"
 445. #. Description
 446. #: ../po/debian-tasks.desc:381
 447. msgid "Mail server"
 448. msgstr "Postipalvelin"
 449. #. Description
 450. #: ../po/debian-tasks.desc:381
 451. msgid ""
 452. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 453. "server system."
 454. msgstr ""
 455. "Valitsee kokoelman paketteja, jotka ovat hyödyllisiä yleiskäyttöisessä "
 456. "postipalvelinjärjestelmässä."
 457. #. Description
 458. #: ../po/debian-tasks.desc:391
 459. msgid "manual package selection"
 460. msgstr "valitse paketit itse"
 461. #. Description
 462. #: ../po/debian-tasks.desc:391
 463. msgid "Manually select packages to install in aptitude."
 464. msgstr "Valitse aptitude:lla asennettavat paketit itse."
 465. #. Description
 466. #: ../po/debian-tasks.desc:398
 467. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
 468. msgstr "Norjalainen (bokmål ja nynorsk) ympäristö"
 469. #. Description
 470. #: ../po/debian-tasks.desc:398
 471. msgid ""
 472. "This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
 473. "speaking people use Debian."
 474. msgstr ""
 475. "Asentaa paketit ja dokumentaation norjaksi auttamaan norjankielisiä Debianin "
 476. "käytössä."
 477. #. Description
 478. #: ../po/debian-tasks.desc:409
 479. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
 480. msgstr "Norjalainen (bokmål ja nynorsk) työpöytä"
 481. #. Description
 482. #: ../po/debian-tasks.desc:409
 483. msgid "This task localises the desktop in Norwegian."
 484. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi norjankielisen"
 485. #. Description
 486. #: ../po/debian-tasks.desc:416
 487. msgid "Polish environment"
 488. msgstr "Puolalainen ympäristö"
 489. #. Description
 490. #: ../po/debian-tasks.desc:416
 491. msgid ""
 492. "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
 493. "speaking people use Debian."
 494. msgstr ""
 495. "Asentaa paketit ja dokumentaation puolaksi auttamaan puolankielisiä Debianin "
 496. "käytössä."
 497. #. Description
 498. #: ../po/debian-tasks.desc:427
 499. msgid "Polish desktop"
 500. msgstr "Puolalainen työpöytä"
 501. #. Description
 502. #: ../po/debian-tasks.desc:427
 503. msgid "This task localises the desktop in Polish."
 504. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi puolankielisen"
 505. #. Description
 506. #: ../po/debian-tasks.desc:435
 507. msgid "Print server"
 508. msgstr "Tulostuspalvelin"
 509. #. Description
 510. #: ../po/debian-tasks.desc:435
 511. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 512. msgstr "Asettaa järjestelmäsi toimimaan tulostuspalvelimena."
 513. #. Description
 514. #: ../po/debian-tasks.desc:445
 515. msgid "Romanian environment"
 516. msgstr "Romanialainen ympäristö"
 517. #. Description
 518. #: ../po/debian-tasks.desc:445
 519. msgid ""
 520. "This task installs packages and documentation in Romanian to help Romanian "
 521. "speaking people use Debian."
 522. msgstr ""
 523. "Asentaa paketit ja dokumentaation romaniaksi auttamaan romaniankielisiä "
 524. "Debianin käytössä."
 525. #. Description
 526. #: ../po/debian-tasks.desc:456
 527. msgid "Romanian desktop"
 528. msgstr "Romanialainen työpöytä"
 529. #. Description
 530. #: ../po/debian-tasks.desc:456
 531. msgid "This task localises the desktop in Romanian."
 532. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi romaniankielisen."
 533. #. Description
 534. #: ../po/debian-tasks.desc:463
 535. msgid "Russian environment"
 536. msgstr "Venäläinen ympäristö"
 537. #. Description
 538. #: ../po/debian-tasks.desc:463
 539. msgid ""
 540. "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
 541. "speaking people use Debian."
 542. msgstr ""
 543. "Asentaa ohjelmat ja dokumentaation venäjäksi auttamaan venäjänkielisiä "
 544. "Debianin käytössä."
 545. #. Description
 546. #: ../po/debian-tasks.desc:474
 547. msgid "Russian desktop"
 548. msgstr "Venäläinen työpöytä"
 549. #. Description
 550. #: ../po/debian-tasks.desc:474
 551. msgid "This task localises the desktop in Russian."
 552. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi venäjänkielisen"
 553. #. Description
 554. #: ../po/debian-tasks.desc:481
 555. msgid "Slovak environment"
 556. msgstr "Slovakialainen ympäristö"
 557. #. Description
 558. #: ../po/debian-tasks.desc:481
 559. msgid ""
 560. "This task installs packages and documentation in Slovak to help Slovak "
 561. "speaking people use Debian."
 562. msgstr ""
 563. "Asentaa paketit ja dokumentaation slovakiaksi auttamaan slovakiankielisiä "
 564. "Debianin käytössä."
 565. #. Description
 566. #: ../po/debian-tasks.desc:489
 567. msgid "Slovak desktop"
 568. msgstr "Slovakialainen työpöytä"
 569. #. Description
 570. #: ../po/debian-tasks.desc:489
 571. msgid "This task localises the desktop in Slovak."
 572. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi slovakiankielisen"
 573. #. Description
 574. #: ../po/debian-tasks.desc:496
 575. msgid "Spanish environment"
 576. msgstr "Espanjalainen ympäristö"
 577. #. Description
 578. #: ../po/debian-tasks.desc:496
 579. msgid ""
 580. "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 581. "easier for Spanish speakers to use Debian."
 582. msgstr ""
 583. "Asentaa ohjelmat, datatiedostot ja dokumentaation espanjaksi auttamaan "
 584. "espanjankielisiä Debianin käytössä."
 585. #. Description
 586. #: ../po/debian-tasks.desc:507
 587. msgid "Spanish desktop"
 588. msgstr "Espanjalainen työpöytä"
 589. #. Description
 590. #: ../po/debian-tasks.desc:507
 591. msgid "This task localises the desktop in Spanish."
 592. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi espanjankielisen"
 593. #. Description
 594. #: ../po/debian-tasks.desc:514
 595. msgid "Standard system"
 596. msgstr "Tavallinen järjestelmä"
 597. #. Description
 598. #: ../po/debian-tasks.desc:514
 599. msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
 600. msgstr "Asentaa pienehkön komentoriviltä käytettävän järjestelmän."
 601. #. Description
 602. #: ../po/debian-tasks.desc:521
 603. msgid "Swedish environment"
 604. msgstr "Ruotsalainen ympäristö"
 605. #. Description
 606. #: ../po/debian-tasks.desc:521
 607. msgid ""
 608. "This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
 609. "speaking people use Debian."
 610. msgstr ""
 611. "Asentaa paketit ja dokumentaation ruotsiksi auttamaan ruotsinkielisiä "
 612. "Debianin käytössä."
 613. #. Description
 614. #: ../po/debian-tasks.desc:531
 615. msgid "Swedish desktop"
 616. msgstr "Ruotsalainen työpöytä"
 617. #. Description
 618. #: ../po/debian-tasks.desc:531
 619. msgid "This task localises the desktop in Swedish."
 620. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi ruotsinkielisen"
 621. #. Description
 622. #: ../po/debian-tasks.desc:538
 623. msgid "Thai environment"
 624. msgstr "Thailainen ympäristö"
 625. #. Description
 626. #: ../po/debian-tasks.desc:538
 627. msgid ""
 628. "This task installs packages that make it easier for Thai speaking people to "
 629. "use Debian."
 630. msgstr "Asentaa paketit auttamaan thainkielisiä Debianin käytössä."
 631. #. Description
 632. #: ../po/debian-tasks.desc:550
 633. msgid "Thai desktop"
 634. msgstr "Thaimaalainen työpöytä"
 635. #. Description
 636. #: ../po/debian-tasks.desc:550
 637. msgid "This task localises the desktop in Thai."
 638. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi thainkielisen"
 639. #. Description
 640. #: ../po/debian-tasks.desc:557
 641. msgid "Turkish environment"
 642. msgstr "Turkkilainen ympäristö"
 643. #. Description
 644. #: ../po/debian-tasks.desc:557
 645. msgid ""
 646. "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
 647. "speaking people use Debian."
 648. msgstr ""
 649. "Asentaa paketit ja dokumentaation turkiksi auttamaan turkinkielisiä Debianin "
 650. "käytössä."
 651. #. Description
 652. #: ../po/debian-tasks.desc:569
 653. msgid "Turkish desktop"
 654. msgstr "Turkkilainen työpöytä"
 655. #. Description
 656. #: ../po/debian-tasks.desc:569
 657. msgid "This task localises the desktop in Turkish."
 658. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi turkinkielisen"
 659. #. Description
 660. #: ../po/debian-tasks.desc:576
 661. msgid "Ukrainian environment"
 662. msgstr "Ukrainalainen ympäristö"
 663. #. Description
 664. #: ../po/debian-tasks.desc:576
 665. msgid ""
 666. "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
 667. "speaking people use Debian."
 668. msgstr ""
 669. "Asentaa ohjelmat ja dokumentaation ukrainaksi auttamaan ukrainankielisiä "
 670. "Debianin käytössä."
 671. #. Description
 672. #: ../po/debian-tasks.desc:586
 673. msgid "Ukrainian desktop"
 674. msgstr "Ukrainalainen työpöytä"
 675. #. Description
 676. #: ../po/debian-tasks.desc:586
 677. msgid "This task localises the desktop in Ukrainian."
 678. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi ukrainankielisen"
 679. #. Description
 680. #: ../po/debian-tasks.desc:594
 681. msgid "Web server"
 682. msgstr "WWW-palvelin"
 683. #. Description
 684. #: ../po/debian-tasks.desc:594
 685. msgid ""
 686. "This task selects packages useful for a general purpose web server system."
 687. msgstr ""
 688. "Valitsee paketit, jotka ovat hyödyllisiä yleiskäyttöisessä www-"
 689. "palvelinjärjestelmässä."
 690. #, fuzzy
 691. #~ msgid "KDE desktop environment"
 692. #~ msgstr "Työpöytäympäristö"
 693. #~ msgid ""
 694. #~ "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
 695. #~ "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both "
 696. #~ "the GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the "
 697. #~ "user choose between the two."
 698. #~ msgstr ""
 699. #~ "Tarjoaa perustyöpöytäohjelmistot, muun muassa istunnonhallitsimia, "
 700. #~ "tiedostonhallintaa ja www-selaimia. Tämä sisältää sekä Gnome- että KDE-"
 701. #~ "työpöydät ja tarjoaa kirjautumisohjelman, joka antaa käyttäjän valita "
 702. #~ "näiden väliltä."
 703. #, fuzzy
 704. #~ msgid "This task makes the desktop be localised in Bulgarian."
 705. #~ msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi italiankielisen"
 706. #, fuzzy
 707. #~ msgid "This task causes the standard base system to be installed."
 708. #~ msgstr "Asettaa järjestelmäsi toimimaan tulostuspalvelimena."
 709. #~ msgid "Office environment"
 710. #~ msgstr "ToimistoympÀristö"
 711. #~ msgid ""
 712. #~ "This task provides a suite of office productivity software, including a "
 713. #~ "word processor, a spreadsheet, a presentation program, and more. This is "
 714. #~ "a rather large collection of software."
 715. #~ msgstr ""
 716. #~ "Tarjoaa kokoelman toimistotyöskentelyohjelmia sisÀltÀen tekstinkÃ"
 717. #~ "€sittelyn, taulukkolaskennan, esitelmÀohjelmiston sekÀ muita. TÀmÀ on "
 718. #~ "melko suuri ohjelmistokokoelma."
 719. #~ msgid "X window system"
 720. #~ msgstr "X-ikkunointijÀrjestelmÀ"
 721. #~ msgid ""
 722. #~ "This task provides the essential components for a standalone workstation "
 723. #~ "running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a "
 724. #~ "set of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
 725. #~ msgstr ""
 726. #~ "Tarjoaa vÀlttÀmÀttömÀt komponentit itsenÀiseen työasemaan, jossa kÃ"
 727. #~ "€ytetÀÀn X-ikkunointijÀrjestelmÀÀ. TÀmÀ tarjoaa X-kirjastot, X-"
 728. #~ "palvelimen, joukon kirjasintyyppejÀ, X-asiakasohjelmia ja -apuohjelmia."
 729. #~ msgid "Broadband internet connection"
 730. #~ msgstr "Laajakaistainen Internetyhteys"
 731. #~ msgid ""
 732. #~ "This task selects packages that address special needs of computers that "
 733. #~ "connect to the internet using DSL, Cable, and the like."
 734. #~ msgstr ""
 735. #~ "Valitsee paketit Internetiin DSL:llÀ, kaapelilla tai vastaavalla "
 736. #~ "kytkeytyvien tietokoneiden erityistarpeisiin."
 737. #~ msgid "C and C++"
 738. #~ msgstr "C ja C++"
 739. #~ msgid ""
 740. #~ "A complete environment for development of programs in the C and C++ "
 741. #~ "programming languages."
 742. #~ msgstr ""
 743. #~ "TÀydellinen ympÀristö ohjelmien kehittÀmiseen C- ja C++-"
 744. #~ "ohjelmointikielillÀ."
 745. #~ msgid "Dialup internet"
 746. #~ msgstr "Soittoyhteys-internet"
 747. #~ msgid ""
 748. #~ "This task selects packages that address special needs of computers using "
 749. #~ "a slow part-time dialup connection (by modem, ISDN, or similar)."
 750. #~ msgstr ""
 751. #~ "Valitsee paketit hidasta vain osan aikaa pÀÀllÀ olevaasoittoyhteyttÀ "
 752. #~ "kÀyttÀvien tietokoneiden erityistarpeisiin (modeemi, ISDN tai vastaava)."
 753. #~ msgid "Games"
 754. #~ msgstr "Pelit"
 755. #~ msgid ""
 756. #~ "Selecting this task will install a broad selection of games, from "
 757. #~ "traditional textual unix games to card games, to fast-paced arcade games. "
 758. #~ "It won't install all the games in Debian, but it is a good starting point."
 759. #~ msgstr ""
 760. #~ "Asentaa laajan valikoiman pelejÀ alkaen perinteisisÀ tekstipohjaisista "
 761. #~ "Unix-peleistÀ korttipeleihin ja nopeatempoisiin toimintapeleihin. TÀmÀ "
 762. #~ "ei asenna kaikkia pelejÀ Debianissa, mutta tarjoaa hyvÀn alun."
 763. #~ msgid "Java"
 764. #~ msgstr "Java"
 765. #~ msgid "A java development environment."
 766. #~ msgstr "Java-kehitysympÀristö."
 767. #~ msgid "Debian Jr."
 768. #~ msgstr "Debian Jr."
 769. #~ msgid "Debian Jr. is a collection of Debian packages suitable for children."
 770. #~ msgstr "Debian Jr. on kokoelma Debian-paketteja, jotka soveltuvat lapsille."
 771. #~ msgid "Custom kernel compilation"
 772. #~ msgstr "Itse muokattavan ytimen kÀÀntö"
 773. #~ msgid ""
 774. #~ "This task includes everything you should need to build your own custom "
 775. #~ "kernel."
 776. #~ msgstr ""
 777. #~ "SisÀltÀÀ kaiken mitÀ tarvitset kÀÀntÀÀksesi itse muokkaamasi "
 778. #~ "ytimen."
 779. #~ msgid ""
 780. #~ "This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
 781. #~ "system. It includes some special utilities for laptops including IBM "
 782. #~ "Thinkpads, Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
 783. #~ msgstr ""
 784. #~ "TÀmÀ on kokoelma työkaluja, jotka kannettavan tietokoneen kÀyttÀjÃ"
 785. #~ "€t\n"
 786. #~ "odottavat löytÀvÀnsÀ jÀrjestelmÀstÀ. TÀmÀ sisÀltÀÀ joitain\n"
 787. #~ "erikoishyötyohjelmia joillekin kannettaville, muun muassa IBM\n"
 788. #~ "Thinkpad, Sony Vaio, Toshiba ja Dell Inspiron."
 789. #~ msgid ""
 790. #~ "This task makes the system compliant with the Linux Standard Base, "
 791. #~ "allowing you to install and use LSB packages."
 792. #~ msgstr ""
 793. #~ "Tekee jÀrjestelmÀstÀ yhteensopivan Linux Standard Basen kanssa sallien "
 794. #~ "LSB-pakettien asennuksen ja kÀytön."
 795. #~ msgid "Usenet news server"
 796. #~ msgstr "Nyyssipalvelin"
 797. #~ msgid ""
 798. #~ "This task selects the preferred version of the INN news server software "
 799. #~ "for new Debian installations."
 800. #~ msgstr ""
 801. #~ "Valitsee suositellun version INN-nyyssipalvelinohjelmistosta uusiin "
 802. #~ "Debian-asennuksiin."
 803. #~ msgid ""
 804. #~ "You do not need this package if you merely wish to read news from an "
 805. #~ "existing server, just select the news reader program you desire and it "
 806. #~ "will pull in any required pieces. Only use this task if you intend to "
 807. #~ "operate a server."
 808. #~ msgstr ""
 809. #~ "Et tarvitse tÀtÀ pakettia jos haluat vain lukea nyyssejÀ jo "
 810. #~ "olemassaolevalta palvelimelta. Valitse vain haluamasi nyyssilukijaohjelma "
 811. #~ "ja se tuo mukanaan tarvittavat palat. KÀytÀ tÀtÀ tehtÀvÀÀ vain jos "
 812. #~ "haluat pitÀÀ palvelinta."
 813. #~ msgid "Python"
 814. #~ msgstr "Python"
 815. #~ msgid ""
 816. #~ "Many Python tools and extensions, for developing scripts and simple or "
 817. #~ "complex applications in Python."
 818. #~ msgstr ""
 819. #~ "Monia Python-työkaluja ja -laajennuksia komentotiedostojen ja "
 820. #~ "yksinkertaisten tai monimutkaisten sovelluksien kehittÀmiseen Pythonilla."
 821. #~ msgid "Scientific applications"
 822. #~ msgstr "Tieteelliset sovellukset"
 823. #~ msgid ""
 824. #~ "This task selects packages which are suitable for scientific work. Under "
 825. #~ "a fairly loose definition of 'scientific', this includes numerical "
 826. #~ "analysis and computing, statistical data analysis as well as "
 827. #~ "visualization."
 828. #~ msgstr ""
 829. #~ "Valitsee paketit, jotka soveltuvat tieteelliseen työhön. Perustuen "
 830. #~ "melko löyhÀÀn mÀÀritelmÀÀn \"tieteelliselle\" tÀmÀ sisÀltÀÀ "
 831. #~ "numeerisen analyysin ja laskennan, tilastollisen data-analyysin sekÀ "
 832. #~ "visualisoinnin."
 833. #~ msgid "TeX/LaTeX environment"
 834. #~ msgstr "TeX/LaTeX-ympÀristö"
 835. #~ msgid ""
 836. #~ "This task provides necessary packages for composing documents in TeX/"
 837. #~ "LaTeX."
 838. #~ msgstr ""
 839. #~ "Asentaa tarvittavat paketit dokumenttien kirjoittamiseen TeX/LaTeX-"
 840. #~ "muodossa."
 841. #~ msgid "Conventional Unix server"
 842. #~ msgstr "Perinteinen Unix-palvelin"
 843. #~ msgid ""
 844. #~ "This task selects packages that would typically be found on a "
 845. #~ "conventional multi-user unix system with remote users. Do be warned that "
 846. #~ "this includes a number of daemons."
 847. #~ msgstr ""
 848. #~ "Valitsee paketit, jotka tyypillisesti löytyvÀt tavanomaisesta monen kÃ"
 849. #~ "€yttÀjÀn ja etÀkÀyttÀjÀn Unix-jÀrjestelmÀstÀ. Varoitus: tÀmÀ "
 850. #~ "sisÀltÀÀ monia palveluita jotka kÀynnistyvÀt asennuksen jÀlkeen."
 851. #~ msgid "Tcl/Tk"
 852. #~ msgstr "Tcl/Tk"
 853. #~ msgid ""
 854. #~ "Packages commonly used in developing applications using the Tcl language "
 855. #~ "and Tk Toolkit."
 856. #~ msgstr ""
 857. #~ "Paketit, joita yleensÀ kÀytetÀÀn kehitettÀessÀ sovelluksia Tcl-"
 858. #~ "kielellÀ ja Tk-työkaluohjelmistolla."
 859. #~ msgid "a TeX/LaTeX environment"
 860. #~ msgstr "TeX/LaTeX-ympÀristö"