You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

lt.po 6.6 KiB

13 years ago
13 years ago
13 years ago
13 years ago
13 years ago
13 years ago
13 years ago
13 years ago
13 years ago
13 years ago
13 years ago
13 years ago
13 years ago
13 years ago
13 years ago
13 years ago
13 years ago
13 years ago
13 years ago
13 years ago
13 years ago
13 years ago
13 years ago
13 years ago
13 years ago
13 years ago
13 years ago

 1. # translation of tasksel_tasks.po to Lithuanian
 2. # This file is distributed under the same license as the tasksel package.
 3. # Copyright (C) 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
 4. #
 5. # Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009.
 6. msgid ""
 7. msgstr ""
 8. "Project-Id-Version: tasksel_tasks\n"
 9. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 10. "POT-Creation-Date: 2010-07-31 21:35-0300\n"
 11. "PO-Revision-Date: 2009-09-07 09:27+0300\n"
 12. "Last-Translator: Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>\n"
 13. "Language-Team: Lithuanian <komp_lt@konferencijos.lt>\n"
 14. "Language: lt\n"
 15. "MIME-Version: 1.0\n"
 16. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 17. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 18. #. Description
 19. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 20. msgid "SQL database"
 21. msgstr "SQL duomenų bazė"
 22. #. Description
 23. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 24. msgid ""
 25. "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 26. msgstr ""
 27. "Šis uždavinys išrenka įdiegimui PostgreSQL duomenų bazes kliento ir serverio "
 28. "paketus."
 29. #. Description
 30. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 31. msgid ""
 32. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 33. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 34. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 35. "locking."
 36. msgstr ""
 37. "PostgreSQL yra reliacinė SQL duomenų bazė, siūlanti didėjantį suderinamumą "
 38. "su SQL92 ir kai kuriomis SQL3 galimybėmis. Dėka tranzakcijų galimybės ir "
 39. "gerai apgalvotos blokavimo sistemos, ji tinkama naudoti esant daugelio "
 40. "naudotojų kreipimuisi į duomenų bazę."
 41. #. Description
 42. #: ../po/debian-tasks.desc:2001
 43. msgid "Graphical desktop environment"
 44. msgstr "Grafinė darbastalio aplinka"
 45. #. Description
 46. #: ../po/debian-tasks.desc:2001
 47. msgid ""
 48. "This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
 49. "GNOME and KDE desktop tasks."
 50. msgstr ""
 51. "Šis uždavinys rūpinasi pagrindine darbastalio programine įranga ir tarnauja "
 52. "kaip GNOME ir KDE darbastalių įdiegimo uždavinių bazinė dalis."
 53. #. Description
 54. #: ../po/debian-tasks.desc:3001
 55. msgid "DNS server"
 56. msgstr "Vardų serveris (DNS)"
 57. #. Description
 58. #: ../po/debian-tasks.desc:3001
 59. msgid ""
 60. "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 61. msgstr ""
 62. "Parinks BIND DNS serverį ir atitinkamus dokumentacijos ir pagalbinių "
 63. "programų paketus."
 64. #. Description
 65. #: ../po/debian-tasks.desc:4001
 66. msgid "File server"
 67. msgstr "Failų serveris"
 68. #. Description
 69. #: ../po/debian-tasks.desc:4001
 70. msgid ""
 71. "This task sets up your system to be a file server, supporting both CIFS and "
 72. "NFS."
 73. msgstr ""
 74. "Šis uždavinys atliks tokius Jūsų sistemos nustatymus, kad ji galės būti "
 75. "failų serveriu, dirbančiu abiem protokolais: CIFS ir NFS."
 76. #. Description
 77. #: ../po/debian-tasks.desc:5001
 78. msgid "GNOME desktop environment"
 79. msgstr "GNOME darbastalio aplinka"
 80. #. Description
 81. #: ../po/debian-tasks.desc:5001
 82. msgid ""
 83. "This task provides basic \"desktop\" software using the GNOME desktop "
 84. "environment."
 85. msgstr ""
 86. "Šis uždavinys rūpinasi pagrindine darbastalio programine įranga, naudojant "
 87. "GNOME darbastalio aplinką."
 88. #. Description
 89. #: ../po/debian-tasks.desc:6001
 90. msgid "KDE desktop environment"
 91. msgstr "KDE darbastalio aplinka"
 92. #. Description
 93. #: ../po/debian-tasks.desc:6001
 94. msgid ""
 95. "This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
 96. "Environment."
 97. msgstr ""
 98. "Šis uždavinys rūpinasi pagrindine darbastalio programine įranga, naudojant "
 99. "KDE darbastalio aplinką."
 100. #. Description
 101. #: ../po/debian-tasks.desc:7001
 102. msgid "Laptop"
 103. msgstr "Portatyvinis kompiuteris (laptop)"
 104. #. Description
 105. #: ../po/debian-tasks.desc:7001
 106. msgid "This task installs software useful for a laptop."
 107. msgstr ""
 108. "Šis uždavinys įdiegia portatyviniams kompiuteriams naudingas programas."
 109. #. Description
 110. #: ../po/debian-tasks.desc:8001
 111. msgid "LXDE desktop environment"
 112. msgstr "LXDE darbastalio aplinka"
 113. #. Description
 114. #: ../po/debian-tasks.desc:8001
 115. msgid ""
 116. "This task provides basic \"desktop\" software using the LXDE desktop "
 117. "environment."
 118. msgstr ""
 119. "Šis uždavinys rūpinasi pagrindine darbastalio programine įranga, naudojant "
 120. "LXDE darbastalio aplinką."
 121. #. Description
 122. #: ../po/debian-tasks.desc:9001
 123. msgid "Mail server"
 124. msgstr "Pašto serveris"
 125. #. Description
 126. #: ../po/debian-tasks.desc:9001
 127. msgid ""
 128. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 129. "server system."
 130. msgstr ""
 131. "Šis uždavinys parinks daugybę paketų, naudingų bendros paskirties pašto "
 132. "serverio sistemai."
 133. #. Description
 134. #: ../po/debian-tasks.desc:10001
 135. msgid "manual package selection"
 136. msgstr "rankinis paketų pasirinkimas"
 137. #. Description
 138. #: ../po/debian-tasks.desc:10001
 139. msgid "Manually select packages to install in aptitude."
 140. msgstr "Rankiniu būdu pasirinkti paketus įdiegimui su aptitude."
 141. #. Description
 142. #: ../po/debian-tasks.desc:11001
 143. msgid "Print server"
 144. msgstr "Spausdinimo serveris"
 145. #. Description
 146. #: ../po/debian-tasks.desc:11001
 147. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 148. msgstr ""
 149. "Šis uždavinys atliks tokius Jūsų sistemos nustatymus, kad ji gales būti "
 150. "spausdinimo serveriu."
 151. #. Description
 152. #: ../po/debian-tasks.desc:12001
 153. msgid "SSH server"
 154. msgstr "SSH serveris"
 155. #. Description
 156. #: ../po/debian-tasks.desc:12001
 157. msgid ""
 158. "This task sets up your system to be remotely accessed through SSH "
 159. "connections."
 160. msgstr ""
 161. "Šis uždavinys atliks nustatymus, suteikiančius nuotolinę prieigą prie Jūsų "
 162. "sistemos SSH protokolu."
 163. #. Description
 164. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 165. msgid "Standard system utilities"
 166. msgstr "Standartinės sistemos programos"
 167. #. Description
 168. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 169. msgid ""
 170. "This task sets up a basic user environment, providing a reasonably small "
 171. "selection of services and tools usable on the command line."
 172. msgstr ""
 173. "Šis uždavinys įdiegs bazinę naudotojo aplinką, suteikiančią gana nedidelį "
 174. "kiekį įrankių ir servisų, naudojamų komandinės eilutės pagalba. "
 175. #. Description
 176. #: ../po/debian-tasks.desc:14001
 177. msgid "Web server"
 178. msgstr "Žiniatinklio (web) serveris"
 179. #. Description
 180. #: ../po/debian-tasks.desc:14001
 181. msgid ""
 182. "This task selects packages useful for a general purpose web server system."
 183. msgstr ""
 184. "Šis uždavinys parinks paketus, naudingus bendros paskirties žiniatinklio "
 185. "(web) serverio sistemai."
 186. #. Description
 187. #: ../po/debian-tasks.desc:15001
 188. msgid "Xfce desktop environment"
 189. msgstr "Xfce darbastalio aplinka"
 190. #. Description
 191. #: ../po/debian-tasks.desc:15001
 192. msgid ""
 193. "This task provides basic \"desktop\" software using the Xfce desktop "
 194. "environment."
 195. msgstr ""
 196. "Šis uždavinys rūpinasi pagrindine darbastalio programine įranga, naudojant "
 197. "Xfce darbastalio aplinką."