You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

206 lines
6.1 KiB

# translation of tasksel.po to Slovenian
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
# Matjaz Horvat <matjaz@owca.info>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-05-14 17:41-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2006-12-27 10:58+0100\n"
"Last-Translator: Matej Kovačič <matej.kovacic@owca.info>\n"
"Language-Team: Slovenian <sl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.3\n"
#: ../tasksel.pl:357
msgid ""
"Usage:\n"
"tasksel install <task>\n"
"tasksel remove <task>\n"
16 years ago
"tasksel [options]\n"
"\t-t, --test test mode; don't really do anything\n"
"\t --new-install automatically install some tasks\n"
"\t --list-tasks list tasks that would be displayed and exit\n"
"\t --task-packages list available packages in a task\n"
"\t --task-desc returns the description of a task\n"
msgstr ""
"Uporaba:\n"
"tasksel install <opravilni paket>\n"
"tasksel remove <opravilni paket>\n"
"tasksel [možnosti]\n"
"\t-t, --test testni način; ne naredi ničesar\n"
"\t --new-install samodejno namesti določene opravilne pakete\n"
"\t --list-tasks izpiše opravilne pakete in konča\n"
"\t --task-packages izpiše programske pakete, ki so na voljo v opravilnem "
"paketu\n"
"\t --task-desc izpiše opis opravilnega paketa\n"
#: ../tasksel.pl:608 ../tasksel.pl:620
msgid "aptitude failed"
msgstr "aptitude ni bil uspešen"
#~ msgid "Cannot allocate memory for enumeration buffer"
#~ msgstr "Ni mogoče dodeliti pomnilnika za števni medpomnilnik"
#~ msgid ""
#~ "Fatal error encountered at %s:%d\n"
#~ "\t"
#~ msgstr ""
#~ "Usodna napaka pri %s:%d\n"
#~ "\t"
#~ msgid ""
#~ "I/O error at %s:%d\n"
#~ "\t"
#~ msgstr ""
#~ "Napaka I/O pri %s:%d\n"
#~ "\t"
#~ msgid "(no description)"
#~ msgstr "(ni opisa)"
#~ msgid "End-user"
#~ msgstr "Končni uporabnik"
#~ msgid "Hardware Support"
#~ msgstr "Podpora strojne opreme"
#~ msgid "Servers"
#~ msgstr "Strežniki"
#~ msgid "Development"
#~ msgstr "Razvoj"
#~ msgid "Localization"
#~ msgstr "Krajevno prilagajanje"
#~ msgid "Miscellaneous"
#~ msgstr "Mešano"
#~ msgid "Unable to initialize the terminal"
#~ msgstr "Ni mogoče inicializirati terminala"
#~ msgid "Unable to initialize screen output"
#~ msgstr "Ni mogoče inicializirati izhoda na zaslon"
#~ msgid "Unable to initialize keyboard interface"
#~ msgstr "Ni mogoče inicializirati vmesnika tipkovnice"
#~ msgid "Debian Task Installer v%s - (c) 1999-2004 SPI and others"
#~ msgstr "Debianov opravilni namestilnik r%s - (c) 1999-2004 SPI in drugi"
#~ msgid "^Finish"
#~ msgstr "^Konec"
#~ msgid "Task ^Info"
#~ msgstr "Podatk^i o opravilih"
#~ msgid "^Help"
#~ msgstr "^Pomoč"
#~ msgid "Select tasks to install"
#~ msgstr "Izberite opravila, ki jih želite namestiti"
#~ msgid "Ok"
#~ msgstr "V redu"
#~ msgid "Index out of bounds: %d >= %d"
#~ msgstr "Kazalo je prekoračilo meje: %d >= %d"
#~ msgid "Help"
#~ msgstr "Pomoč"
#~ msgid ""
#~ "Tasks allow you to quickly install a selection of packages that performs "
#~ "a given task.\n"
#~ "\n"
#~ "The main chooser list shows a list of tasks that you can choose to "
#~ "install. The arrow keys moves the cursor. Pressing ENTER or the SPACEBAR "
#~ "toggles the selection of the task at the cursor. You can also press A to "
#~ "select all tasks, or N to deselect all tasks. Pressing Q will exit this "
#~ "program and begin installation of your selected tasks.\n"
#~ "\n"
#~ "Thank you for using Debian.\n"
#~ "\n"
#~ "Press enter to return to the task selection screen"
#~ msgstr ""
#~ "Opravila vam omogočajo hitro namestitev izbire paketov, ki izvede dano "
#~ "opravilo.\n"
#~ "\n"
#~ "Glavni seznam prikazuje seznam opravil, ki jih lahko izberete za "
#~ "namestitev. Tipke s puščicami premikajo kazalko. Pritisnite ENTER ali "
#~ "PRESLEDNICO, če želite spremeniti izbor določenega opravila. Če "
#~ "pritisnete A, izberete vsa opravila, z N pa ne izberete nobenega. Za "
#~ "izhod iz programa in začetek namestitve izbranih opravil pritisnite Q.\n"
#~ "\n"
#~ "Hvala, ker uporabljate Debian.\n"
#~ "\n"
#~ "Pritisnite ENTER za vrnitev na zaslon z izbiro opravil."
#~ msgid ""
#~ "Description:\n"
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "Included packages:\n"
#~ msgstr ""
#~ "Opis:\n"
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "Vsebovani paketi:\n"
#~ msgid "(no description available)"
#~ msgstr "(opis ni na voljo)"
#~ msgid "Unknown signal seen"
#~ msgstr "Neznan signal"
#~ msgid "tasksel install <task>\n"
#~ msgstr "tasksel install <task>\n"
#~ msgid "tasksel [options]; where options is any combination of:\n"
#~ msgstr "tasksel [možnosti], kjer so možnosti poljubna kombinacija:\n"
#~ msgid "-t -- test mode; don't actually run apt-get on exit"
#~ msgstr "-t -- poskusni način, ki ob izhodu ne požene apt-get"
#~ msgid ""
#~ "-q -- queue installs; do not install packages with apt-get;\n"
#~ "\t\tjust queue them in dpkg"
#~ msgstr ""
#~ "-q -- namestitve postavi v vrsto in paketov ne namesti z apt-get;\n"
#~ "\t\tsamo postavi jih v vrsto za dpkg"
#~ msgid "-r -- install all required-priority packages"
#~ msgstr "-r -- namesti vse pakete z zahtevano prioriteto"
#~ msgid "-i -- install all important-priority packages"
#~ msgstr "-i -- namesti vse pakete s pomembno prioriteto"
#~ msgid "-s -- install all standard-priority packages"
#~ msgstr "-s -- namesti vse pakete z običajno prioriteto"
#~ msgid "-n -- don't show UI; use with -r or -i usually"
#~ msgstr "-n -- ne prikaže UI; ponavadi skupaj z -r ali -i"
#~ msgid "-a -- show all tasks, even those with no packages in them"
#~ msgstr "-a -- prikaže vsa opravila, tudi tista, ki ne vsebujejo paketov"
#~ msgid "No packages selected\n"
#~ msgstr "Ni izbranih paketov\n"
#~ msgid "No tasks found on this system.\n"
#~ msgstr "Na tem sistemu ni opravil.\n"
#~ msgid "Cannot allocate memory for strdup"
#~ msgstr "Ni mogoče dodeliti pomnilnika za strdup"
#~ msgid "Cannot allocate %d bytes of memory"
#~ msgstr "Ni mogoče dodeliti %d bajtov pomnilnika"
#~ msgid "Cannot reallocate %d bytes of memory"
#~ msgstr "Ni mogoče ponovno dodeliti %d bajtov pomnilnika"