You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

vi.po 5.9 KiB

13 years ago
13 years ago
13 years ago
13 years ago
13 years ago
13 years ago
13 years ago
13 years ago
13 years ago
13 years ago
13 years ago
13 years ago
13 years ago
13 years ago
13 years ago
13 years ago
13 years ago
13 years ago
13 years ago
13 years ago
13 years ago
13 years ago
13 years ago
13 years ago
13 years ago
13 years ago
13 years ago
13 years ago
13 years ago
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192
 1. # Translation of tasksel tasks to Vietnamese
 2. # Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc.
 3. # This file is distributed under the same license as the tasksel_tasks package.
 4. # Phan Vinh Thinh <teppi@vnoss.org>, 2005.
 5. # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2008.
 6. #
 7. msgid ""
 8. msgstr ""
 9. "Project-Id-Version: tasksel tasks\n"
 10. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 11. "POT-Creation-Date: 2008-06-10 14:04-0400\n"
 12. "PO-Revision-Date: 2008-06-11 17:39+0930\n"
 13. "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
 14. "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
 15. "MIME-Version: 1.0\n"
 16. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 17. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 18. "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 19. "X-Generator: LocFactoryEditor 1.7b3\n"
 20. #. Description
 21. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 22. msgid "SQL database"
 23. msgstr "Cơ sơ dữ liệu SQL"
 24. #. Description
 25. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 26. msgid ""
 27. "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 28. msgstr ""
 29. "Công việc này chọn các gói ứng dụng khách và trình phục vụ cho cơ sở dữ liệu "
 30. "kiểu PostgreSQL."
 31. #. Description
 32. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 33. msgid ""
 34. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 35. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 36. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 37. "locking."
 38. msgstr ""
 39. "PostgreSQL là một cơ sở dữ liệu cách liên quan, cung cấp sự tương thích "
 40. "nhiều hơn với SQL92 và một vài tính năng của SQL3. Có thể dùng nó để cung "
 41. "cấp truy cập cho nhiều người dùng, thông qua khả năng giao dịch và khóa "
 42. "triệt để."
 43. #. Description
 44. #: ../po/debian-tasks.desc:2001
 45. msgid "Desktop environment"
 46. msgstr "Môi trường làm việc"
 47. #. Description
 48. #: ../po/debian-tasks.desc:2001
 49. msgid ""
 50. "This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
 51. "GNOME and KDE desktop tasks."
 52. msgstr ""
 53. "Công việc này cung cấp phần mềm màn hình nền cơ bản và đáp ứng là cơ sở cho "
 54. "các công việc của môi trường làm việc GNOME và KDE."
 55. #. Description
 56. #: ../po/debian-tasks.desc:3001
 57. msgid "DNS server"
 58. msgstr "Trình phục vụ DNS"
 59. #. Description
 60. #: ../po/debian-tasks.desc:3001
 61. msgid ""
 62. "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 63. msgstr ""
 64. "Chọn gói trình phục vụ DNS kiểu BIND, gói tài liệu và tiện ích tương ứng."
 65. #. Description
 66. #: ../po/debian-tasks.desc:4001
 67. msgid "File server"
 68. msgstr "Trình phục vụ tập tin"
 69. #. Description
 70. #: ../po/debian-tasks.desc:4001
 71. msgid ""
 72. "This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
 73. "and NFS."
 74. msgstr ""
 75. "Công việc này thiết lập hệ thống của bạn là trình phục vụ tập tin, hỗ trợ cả "
 76. "NetBIOS lẫn NFS."
 77. #. Description
 78. #: ../po/debian-tasks.desc:5001
 79. msgid "GNOME desktop environment"
 80. msgstr "Môi trường làm việc GNOME"
 81. #. Description
 82. #: ../po/debian-tasks.desc:5001
 83. msgid ""
 84. "This task provides basic \"desktop\" software using the GNOME desktop "
 85. "environment."
 86. msgstr ""
 87. "Công việc này cung cấp phần mềm « màn hình nền » cơ bản, dùng môi trường làm "
 88. "việc GNOME."
 89. #. Description
 90. #: ../po/debian-tasks.desc:6001
 91. msgid "KDE desktop environment"
 92. msgstr "Môi trường làm việc KDE"
 93. #. Description
 94. #: ../po/debian-tasks.desc:6001
 95. msgid ""
 96. "This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
 97. "Environment."
 98. msgstr ""
 99. "Công việc này cung cấp phần mềm « màn hình nền » cơ bản, dùng môi trường làm "
 100. "việc KDE."
 101. #. Description
 102. #: ../po/debian-tasks.desc:7001
 103. msgid "Laptop"
 104. msgstr "Máy tính xách tay"
 105. #. Description
 106. #: ../po/debian-tasks.desc:7001
 107. msgid "This task installs software useful for a laptop."
 108. msgstr "Công việc này cài đặt phầm mềm có ích cho máy tính xách tay."
 109. #. Description
 110. #: ../po/debian-tasks.desc:8001
 111. msgid "Mail server"
 112. msgstr "Trình phục vụ thư"
 113. #. Description
 114. #: ../po/debian-tasks.desc:8001
 115. msgid ""
 116. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 117. "server system."
 118. msgstr ""
 119. "Công việc này chọn các gói khác nhau hỗ trợ cho hệ thống trình phục vụ thư "
 120. "thường dụng."
 121. #. Description
 122. #: ../po/debian-tasks.desc:9001
 123. msgid "manual package selection"
 124. msgstr "tự chọn gói"
 125. #. Description
 126. #: ../po/debian-tasks.desc:9001
 127. msgid "Manually select packages to install in aptitude."
 128. msgstr "Tự chọn gói cần cài đặt bằng aptitude."
 129. #. Description
 130. #: ../po/debian-tasks.desc:10001
 131. msgid "Print server"
 132. msgstr "Trình phục vụ in"
 133. #. Description
 134. #: ../po/debian-tasks.desc:10001
 135. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 136. msgstr "Công việc này thiết lập hệ thống bạn là trình phục vụ in."
 137. #. Description
 138. #: ../po/debian-tasks.desc:11001
 139. msgid "Standard system"
 140. msgstr "Hệ thống chuẩn"
 141. #. Description
 142. #: ../po/debian-tasks.desc:11001
 143. msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
 144. msgstr "Công việc này cài đặt một hệ thống hơi nhỏ chế độ ký tự."
 145. #. Description
 146. #: ../po/debian-tasks.desc:12001
 147. msgid "Web server"
 148. msgstr "Trình phục vụ Web"
 149. #. Description
 150. #: ../po/debian-tasks.desc:12001
 151. msgid ""
 152. "This task selects packages useful for a general purpose web server system."
 153. msgstr "Nhón này chọn các gói hỗ trợ cho một hệ thống phục vụ Web thường dụng."
 154. #. Description
 155. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 156. msgid "Xfce desktop environment"
 157. msgstr "Môi trường làm việc Xfce"
 158. #. Description
 159. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 160. msgid ""
 161. "This task provides basic \"desktop\" software using the Xfce desktop "
 162. "environment."
 163. msgstr ""
 164. "Công việc này cung cấp phần mềm « màn hình nền » cơ bản, dùng môi trường làm "
 165. "việc Xfce."