You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

nn.po 39 KiB

17 years ago
17 years ago
17 years ago
17 years ago
17 years ago

 1. # translation of nn.po to Norwegian Nynorsk
 2. # translation of tasksel_tasks.po to Norsk Bokmål
 3. # translation of tasksel_tasks.po to Norwegian nynorsk
 4. # translation of tasksel_tasks.po to Norwegian Nynorsk
 5. # translation of tasksel_tasks.po to
 6. # translation of tasksel_tasks.po to
 7. # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 8. # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
 9. # Håvard Korsvoll <korsvoll@stud.ntnu.no>, 2004.
 10. # Håvard Korsvoll <korsvoll@skulelinux.no>, 2004, 2006.
 11. # Axel Bojer <axelb@skolelinux.no>, 2004.
 12. #
 13. msgid ""
 14. msgstr ""
 15. "Project-Id-Version: nn\n"
 16. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 17. "POT-Creation-Date: 2006-07-23 11:49-0400\n"
 18. "PO-Revision-Date: 2006-05-14 19:03+0200\n"
 19. "Last-Translator: Håvard Korsvoll <korsvoll@skulelinux.no>\n"
 20. "Language-Team: Norwegian Nynorsk <nn@li.org>\n"
 21. "MIME-Version: 1.0\n"
 22. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 23. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 24. "X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
 25. "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 26. #. Description
 27. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 28. msgid "Arabic environment"
 29. msgstr "Arabisk miljø"
 30. #. Description
 31. #: ../po/debian-tasks.desc:1002
 32. msgid ""
 33. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 34. "it easier for Arabic speakers to use Debian."
 35. msgstr ""
 36. "Med dette valet installerer du program, datafiler, skrifttypar og "
 37. "dokumentasjon som gjer det lettare for arabisktalande folk å bruka Debian."
 38. #. Description
 39. #: ../po/debian-tasks.desc:2001
 40. #, fuzzy
 41. msgid "Arabic desktop"
 42. msgstr "Thai skrivebord"
 43. #. Description
 44. #: ../po/debian-tasks.desc:2002
 45. msgid "This task localises the desktop in Arabic."
 46. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit arabisk skrivebord"
 47. #. Description
 48. #: ../po/debian-tasks.desc:3001
 49. #, fuzzy
 50. msgid "Basque desktop"
 51. msgstr "Dansk skrivebord"
 52. #. Description
 53. #: ../po/debian-tasks.desc:3002
 54. #, fuzzy
 55. msgid "This task localises the desktop in Basque."
 56. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit japansk skrivebord."
 57. #. Description
 58. #: ../po/debian-tasks.desc:4001
 59. #, fuzzy
 60. msgid "Belarusian environment"
 61. msgstr "Bulgarsk miljø"
 62. #. Description
 63. #: ../po/debian-tasks.desc:4002
 64. #, fuzzy
 65. msgid ""
 66. "This task installs packages and documentation in Belarusian to help "
 67. "Belarusian speaking people use Debian."
 68. msgstr ""
 69. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på tysk for å "
 70. "hjelpa tysktalande folk til å bruka Debian."
 71. #. Description
 72. #: ../po/debian-tasks.desc:5001
 73. #, fuzzy
 74. msgid "Belarusian desktop"
 75. msgstr "Bulgarsk skrivebord"
 76. #. Description
 77. #: ../po/debian-tasks.desc:5002
 78. #, fuzzy
 79. msgid "This task localises the desktop in Belarusian."
 80. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit bulgarsk skrivebord"
 81. #. Description
 82. #: ../po/debian-tasks.desc:6001
 83. msgid "Bengali environment"
 84. msgstr "Bengalsk miljø"
 85. #. Description
 86. #: ../po/debian-tasks.desc:6002
 87. msgid ""
 88. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 89. "it easier for Bengali speakers to use Debian."
 90. msgstr ""
 91. "Med dette valet installerer du program, datafiler, skrifttypar og "
 92. "dokumentasjon som gjer det lettare for bengalitalande folk å bruka Debian."
 93. #. Description
 94. #: ../po/debian-tasks.desc:7001
 95. #, fuzzy
 96. msgid "Bengali desktop"
 97. msgstr "Bulgarsk skrivebord"
 98. #. Description
 99. #: ../po/debian-tasks.desc:7002
 100. msgid "This task localises the desktop in Bengali."
 101. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit bengalsk skrivebord"
 102. #. Description
 103. #: ../po/debian-tasks.desc:8001
 104. #, fuzzy
 105. msgid "Bosnian desktop"
 106. msgstr "Rumensk skrivebord"
 107. #. Description
 108. #: ../po/debian-tasks.desc:8002
 109. #, fuzzy
 110. msgid "This task localises the desktop in Bosnian."
 111. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit rumensk skrivebord"
 112. #. Description
 113. #: ../po/debian-tasks.desc:9001
 114. msgid "Brazilian Portuguese environment"
 115. msgstr "Brasiliansk-Portugisisk miljø"
 116. #. Description
 117. #: ../po/debian-tasks.desc:9002
 118. msgid ""
 119. "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 120. "easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
 121. msgstr ""
 122. "Med denne pakkegruppa installerer du program, datafiler og dokumentasjon for "
 123. "å gjere det lettare for brasiliansk-portugisisk talande folk til å bruka "
 124. "Debian."
 125. #. Description
 126. #: ../po/debian-tasks.desc:10001
 127. msgid "Brazilian Portuguese desktop"
 128. msgstr "Brasiliansk-Portugisisk skrivebord"
 129. #. Description
 130. #: ../po/debian-tasks.desc:10002
 131. msgid "This task localises the desktop in Brasilian Portuguese."
 132. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit Brasiliansk-Portogisisk skrivebord"
 133. #. Description
 134. #: ../po/debian-tasks.desc:11001
 135. msgid "Bulgarian environment"
 136. msgstr "Bulgarsk miljø"
 137. #. Description
 138. #: ../po/debian-tasks.desc:11002
 139. msgid ""
 140. "This task installs programs and data files that make it easier for Bulgarian "
 141. "speakers to use Debian."
 142. msgstr ""
 143. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar som gjer det lettare for "
 144. "bulgarsktalande å bruka Debian."
 145. #. Description
 146. #: ../po/debian-tasks.desc:12001
 147. msgid "Bulgarian desktop"
 148. msgstr "Bulgarsk skrivebord"
 149. #. Description
 150. #: ../po/debian-tasks.desc:12002
 151. msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
 152. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit bulgarsk skrivebord"
 153. #. Description
 154. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 155. msgid "Catalan environment"
 156. msgstr "Katalan-miljø"
 157. #. Description
 158. #: ../po/debian-tasks.desc:13002
 159. msgid ""
 160. "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
 161. "speaking people use Debian."
 162. msgstr ""
 163. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon i katalansk for "
 164. "å hjelpa folk som snakkar katalansk til å bruka Debian."
 165. #. Description
 166. #: ../po/debian-tasks.desc:14001
 167. msgid "Catalan desktop"
 168. msgstr "Katalansk skrivebord"
 169. #. Description
 170. #: ../po/debian-tasks.desc:14002
 171. msgid "This task localises the desktop in Catalan."
 172. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit katalansk skrivebord"
 173. #. Description
 174. #: ../po/debian-tasks.desc:15001
 175. msgid "Simplified Chinese environment"
 176. msgstr "Forenkla kinesisk miljø"
 177. #. Description
 178. #: ../po/debian-tasks.desc:15002
 179. msgid ""
 180. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
 181. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
 182. "encoding."
 183. msgstr ""
 184. "Med denne pakkegruppa installerer du program, datafiler, skrifttyper og "
 185. "dokumentasjon som gjer det enklare for kinesisktalande folk til å bruka "
 186. "Debian, ved bruk av forenkla kinesisk koding."
 187. #. Description
 188. #: ../po/debian-tasks.desc:16001
 189. msgid "Simplified Chinese desktop"
 190. msgstr "Forenkla kinesisk skrivebord"
 191. #. Description
 192. #: ../po/debian-tasks.desc:16002
 193. msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese."
 194. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit skrivebord på forenkla kinesisk."
 195. #. Description
 196. #: ../po/debian-tasks.desc:17001
 197. msgid "Traditional Chinese environment"
 198. msgstr "Tradisjonelt kinesisk miljø"
 199. #. Description
 200. #: ../po/debian-tasks.desc:17002
 201. msgid ""
 202. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
 203. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
 204. "encoding."
 205. msgstr ""
 206. "Med denne pakkegruppa installerer du program, datafiler, skriftypar og "
 207. "dokumentasjon som gjer det enklare for kinesisktalande folk til å bruka "
 208. "Debian, ved bruk av tradisjonell kinesisk koding."
 209. #. Description
 210. #: ../po/debian-tasks.desc:18001
 211. #, fuzzy
 212. msgid "Traditional Chinese desktop"
 213. msgstr "Tradisjonelt kinesisk miljø"
 214. #. Description
 215. #: ../po/debian-tasks.desc:18002
 216. msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
 217. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit skrivebord på tradisjonelt kinesisk."
 218. #. Description
 219. #: ../po/debian-tasks.desc:19001
 220. #, fuzzy
 221. msgid "Croatian desktop"
 222. msgstr "Katalansk skrivebord"
 223. #. Description
 224. #: ../po/debian-tasks.desc:19002
 225. #, fuzzy
 226. msgid "This task localises the desktop in Croatian."
 227. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit katalansk skrivebord"
 228. #. Description
 229. #: ../po/debian-tasks.desc:20001
 230. msgid "Cyrillic environment"
 231. msgstr "Kyrillisk miljø"
 232. #. Description
 233. #: ../po/debian-tasks.desc:20002
 234. msgid ""
 235. "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
 236. "to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
 237. "Serbian and Ukrainian."
 238. msgstr ""
 239. "Med denne pakkegruppa installerer du kyrilliske skrifttypar og anna "
 240. "programvare du treng for å bruka kyrillisk. Ho støttar kviterussisk, "
 241. "bulgarsk, makedonisk, russisk, serbisk og ukrainsk."
 242. #. Description
 243. #: ../po/debian-tasks.desc:21001
 244. msgid "Cyrillic desktop"
 245. msgstr "Kyrillisk skrivebord"
 246. #. Description
 247. #: ../po/debian-tasks.desc:21002
 248. msgid ""
 249. "This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, "
 250. "Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
 251. msgstr ""
 252. "Denne pakkegruppa gjev eit skrivebord på kyrillisk. Ho støttar kviterussisk, "
 253. "bulgarsk, makedonsk, russisk, serbisk og ukrainsk."
 254. #. Description
 255. #: ../po/debian-tasks.desc:22001
 256. msgid "Czech environment"
 257. msgstr "Tsjekkisk miljø"
 258. #. Description
 259. #: ../po/debian-tasks.desc:22002
 260. msgid ""
 261. "This task installs packages and documentation in Czech to help Czech "
 262. "speaking people use Debian."
 263. msgstr ""
 264. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon for å hjelpe "
 265. "fransktalande folk å bruka Debian."
 266. #. Description
 267. #: ../po/debian-tasks.desc:23001
 268. msgid "Czech desktop"
 269. msgstr "Tsjekkisk skrivebord"
 270. #. Description
 271. #: ../po/debian-tasks.desc:23002
 272. msgid "This task localises the desktop in Czech."
 273. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit tsjekkisk skrivebord."
 274. #. Description
 275. #: ../po/debian-tasks.desc:24001
 276. msgid "Danish environment"
 277. msgstr "Dansk miljø"
 278. #. Description
 279. #: ../po/debian-tasks.desc:24002
 280. msgid ""
 281. "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
 282. "speaking people use Debian."
 283. msgstr ""
 284. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på dansk for å "
 285. "hjelpa dansktalande folk til å bruka Debian."
 286. #. Description
 287. #: ../po/debian-tasks.desc:25001
 288. msgid "Danish desktop"
 289. msgstr "Dansk skrivebord"
 290. #. Description
 291. #: ../po/debian-tasks.desc:25002
 292. msgid "This task localises the desktop in Danish."
 293. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit skrivebord på dansk."
 294. #. Description
 295. #: ../po/debian-tasks.desc:26001
 296. msgid "SQL database"
 297. msgstr "SQL-database"
 298. #. Description
 299. #: ../po/debian-tasks.desc:26002
 300. msgid ""
 301. "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 302. msgstr ""
 303. "Denne pakkegruppa gjev klient- og tenarpakkar for PostgreSQL-databasen."
 304. #. Description
 305. #: ../po/debian-tasks.desc:26003
 306. msgid ""
 307. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 308. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 309. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 310. "locking."
 311. msgstr ""
 312. "PostgreSQL er ein SQL relasjonsdatabase, som tilbyr aukande SQL92-"
 313. "kompabilitet og nokre SQL3-eigenskapar. PostgreSQL er passande for "
 314. "fleirbrukar databasetilgang gjennom fasilitetar for overføringar og "
 315. "fininndelt låsing."
 316. #. Description
 317. #: ../po/debian-tasks.desc:27001
 318. msgid "Desktop environment"
 319. msgstr "Skrivebordsmiljø"
 320. #. Description
 321. #: ../po/debian-tasks.desc:27002
 322. msgid ""
 323. "This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
 324. "Gnome and KDE desktop tasks."
 325. msgstr ""
 326. "Denne pakkegruppa inneheld grunnleggjande program for skrivebordet som "
 327. "fungerer som underlag for pakkegruppene for Gnome og KDE."
 328. #. Description
 329. #: ../po/debian-tasks.desc:28001
 330. msgid "DNS server"
 331. msgstr "Namnetenar"
 332. #. Description
 333. #: ../po/debian-tasks.desc:28002
 334. msgid ""
 335. "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 336. msgstr "Tar med namnetenaren BIND og relatert dokumentasjon og verktøyspakkar."
 337. #. Description
 338. #: ../po/debian-tasks.desc:29001
 339. msgid "Dutch environment"
 340. msgstr "Nederlandsk miljø"
 341. #. Description
 342. #: ../po/debian-tasks.desc:29002
 343. msgid ""
 344. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 345. "it easier for Dutch speakers to use Debian."
 346. msgstr ""
 347. "Med dette valet installerer du program, datafiler, skrifttypar og "
 348. "dokumentasjon som gjer det lettare for nederlandsktalande folk å bruka "
 349. "Debian."
 350. #. Description
 351. #: ../po/debian-tasks.desc:30001
 352. #, fuzzy
 353. msgid "Dutch desktop"
 354. msgstr "Tsjekkisk skrivebord"
 355. #. Description
 356. #: ../po/debian-tasks.desc:30002
 357. msgid "This task localises the desktop in Dutch."
 358. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit nederlandsk skrivebord"
 359. #. Description
 360. #: ../po/debian-tasks.desc:31001
 361. #, fuzzy
 362. msgid "Dzongkha desktop"
 363. msgstr "Dansk skrivebord"
 364. #. Description
 365. #: ../po/debian-tasks.desc:31002
 366. #, fuzzy
 367. msgid "This task localises the desktop in Dzongkha."
 368. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit skrivebord på dansk."
 369. #. Description
 370. #: ../po/debian-tasks.desc:32001
 371. #, fuzzy
 372. msgid "Esperanto desktop"
 373. msgstr "Tysk skrivebord"
 374. #. Description
 375. #: ../po/debian-tasks.desc:32002
 376. #, fuzzy
 377. msgid "This task localises the desktop in Esperanto."
 378. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit tysk skrivebord."
 379. #. Description
 380. #: ../po/debian-tasks.desc:33001
 381. #, fuzzy
 382. msgid "Estonian desktop"
 383. msgstr "Rumensk skrivebord"
 384. #. Description
 385. #: ../po/debian-tasks.desc:33002
 386. #, fuzzy
 387. msgid "This task localises the desktop in Estonian."
 388. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit rumensk skrivebord"
 389. #. Description
 390. #: ../po/debian-tasks.desc:34001
 391. msgid "File server"
 392. msgstr "Filtenar"
 393. #. Description
 394. #: ../po/debian-tasks.desc:34002
 395. msgid ""
 396. "This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
 397. "and NFS."
 398. msgstr ""
 399. "Denne pakkegruppa set opp systemet ditt som ein filtenar som støttar både "
 400. "NetBIOS og NFS."
 401. #. Description
 402. #: ../po/debian-tasks.desc:35001
 403. #, fuzzy
 404. msgid "Finnish environment"
 405. msgstr "Dansk miljø"
 406. #. Description
 407. #: ../po/debian-tasks.desc:35002
 408. #, fuzzy
 409. msgid ""
 410. "This task installs packages and documentation in Finnish to help Finnish "
 411. "speaking people use Debian."
 412. msgstr ""
 413. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på dansk for å "
 414. "hjelpa dansktalande folk til å bruka Debian."
 415. #. Description
 416. #: ../po/debian-tasks.desc:36001
 417. #, fuzzy
 418. msgid "Finnish desktop"
 419. msgstr "Dansk skrivebord"
 420. #. Description
 421. #: ../po/debian-tasks.desc:36002
 422. #, fuzzy
 423. msgid "This task localises the desktop in Finnish."
 424. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit skrivebord på dansk."
 425. #. Description
 426. #: ../po/debian-tasks.desc:37001
 427. msgid "French environment"
 428. msgstr "Fransk miljø"
 429. #. Description
 430. #: ../po/debian-tasks.desc:37002
 431. msgid ""
 432. "This task installs packages and documentation in French to help French "
 433. "speaking people use Debian."
 434. msgstr ""
 435. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på fransk for å "
 436. "hjelpa fransktalande folk til å bruka Debian."
 437. #. Description
 438. #: ../po/debian-tasks.desc:38001
 439. msgid "French desktop"
 440. msgstr "Fransk skrivebord"
 441. #. Description
 442. #: ../po/debian-tasks.desc:38002
 443. msgid "This task localises the desktop in French."
 444. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit fransk skrivebord."
 445. #. Description
 446. #: ../po/debian-tasks.desc:39001
 447. #, fuzzy
 448. msgid "Galician environment"
 449. msgstr "Italiensk miljø"
 450. #. Description
 451. #: ../po/debian-tasks.desc:39002
 452. #, fuzzy
 453. msgid ""
 454. "This task installs packages and documentation in Galician to help Galician "
 455. "speaking people use Debian."
 456. msgstr ""
 457. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på italiensk "
 458. "for å hjelpa folk som snakkar italiensk til å bruka Debian."
 459. #. Description
 460. #: ../po/debian-tasks.desc:40001
 461. #, fuzzy
 462. msgid "Galician desktop"
 463. msgstr "Italiensk skrivebord"
 464. #. Description
 465. #: ../po/debian-tasks.desc:40002
 466. #, fuzzy
 467. msgid "This task localises the desktop in Galician."
 468. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit italiensk skrivebord."
 469. #. Description
 470. #: ../po/debian-tasks.desc:41001
 471. #, fuzzy
 472. msgid "Georgian desktop"
 473. msgstr "Tysk skrivebord"
 474. #. Description
 475. #: ../po/debian-tasks.desc:41002
 476. #, fuzzy
 477. msgid "This task localises the desktop in Georgian."
 478. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit tysk skrivebord."
 479. #. Description
 480. #: ../po/debian-tasks.desc:42001
 481. msgid "German environment"
 482. msgstr "Tysk miljø"
 483. #. Description
 484. #: ../po/debian-tasks.desc:42002
 485. msgid ""
 486. "This task installs packages and documentation in German to help German "
 487. "speaking people use Debian."
 488. msgstr ""
 489. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på tysk for å "
 490. "hjelpa tysktalande folk til å bruka Debian."
 491. #. Description
 492. #: ../po/debian-tasks.desc:43001
 493. msgid "German desktop"
 494. msgstr "Tysk skrivebord"
 495. #. Description
 496. #: ../po/debian-tasks.desc:43002
 497. msgid "This task localises the desktop in German."
 498. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit tysk skrivebord."
 499. #. Description
 500. #: ../po/debian-tasks.desc:44001
 501. msgid "Gnome desktop environment"
 502. msgstr "Gnome skrivebordsmiljø"
 503. #. Description
 504. #: ../po/debian-tasks.desc:44002
 505. #, fuzzy
 506. msgid ""
 507. "This task provides basic \"desktop\" software using the Gnome desktop "
 508. "environment."
 509. msgstr ""
 510. "Denne pakkegruppa inneheld grunnleggjande «skrivebordprogram» med "
 511. "skrivebordsmiljøet KDE."
 512. #. Description
 513. #: ../po/debian-tasks.desc:45001
 514. msgid "Greek environment"
 515. msgstr "Gresk miljø"
 516. #. Description
 517. #: ../po/debian-tasks.desc:45002
 518. msgid ""
 519. "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
 520. "speaking people use Debian."
 521. msgstr ""
 522. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på gresk for å "
 523. "hjelpa gresktalande folk til å bruka Debian."
 524. #. Description
 525. #: ../po/debian-tasks.desc:46001
 526. msgid "Greek desktop"
 527. msgstr "Gresk skrivebord"
 528. #. Description
 529. #: ../po/debian-tasks.desc:46002
 530. msgid "This task localises the desktop in Greek."
 531. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit gresk skrivebord."
 532. #. Description
 533. #: ../po/debian-tasks.desc:47001
 534. msgid "Hebrew environment"
 535. msgstr "Hebraisk miljø"
 536. #. Description
 537. #: ../po/debian-tasks.desc:47002
 538. msgid ""
 539. "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
 540. "speaking people use Debian."
 541. msgstr ""
 542. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på hebraisk for "
 543. "å hjelpa hebraisktalande folk til å bruka Debian."
 544. #. Description
 545. #: ../po/debian-tasks.desc:48001
 546. msgid "Hebrew desktop"
 547. msgstr "Hebraisk skrivebord"
 548. #. Description
 549. #: ../po/debian-tasks.desc:48002
 550. msgid "This task localises the desktop in Hebrew."
 551. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit hebraisk skrivebord."
 552. #. Description
 553. #: ../po/debian-tasks.desc:49001
 554. msgid "Hindi environment"
 555. msgstr "Hindisk miljø"
 556. #. Description
 557. #: ../po/debian-tasks.desc:49002
 558. msgid ""
 559. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 560. "it easier for Hindi speakers to use Debian."
 561. msgstr ""
 562. "Med dette valet installerer du program, datafiler, skrifttypar og "
 563. "dokumentasjon som gjer det lettare for hindisktalande folk å bruka Debian."
 564. #. Description
 565. #: ../po/debian-tasks.desc:50001
 566. #, fuzzy
 567. msgid "Hindi desktop"
 568. msgstr "Dansk skrivebord"
 569. #. Description
 570. #: ../po/debian-tasks.desc:50002
 571. msgid "This task localises the desktop in Hindi."
 572. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit skrivebord på hindi."
 573. #. Description
 574. #: ../po/debian-tasks.desc:51001
 575. msgid "Hungarian environment"
 576. msgstr "Ungarsk miljø"
 577. #. Description
 578. #: ../po/debian-tasks.desc:51002
 579. msgid ""
 580. "This task installs packages and documentation in Hungarian to help Hungarian "
 581. "speaking people use Debian."
 582. msgstr ""
 583. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon for å hjelpa "
 584. "folk som snakkar ungarsk til å bruka Debian."
 585. #. Description
 586. #: ../po/debian-tasks.desc:52001
 587. msgid "Hungarian desktop"
 588. msgstr "Ungarsk skrivebord"
 589. #. Description
 590. #: ../po/debian-tasks.desc:52002
 591. msgid "This task localises the desktop in Hungarian."
 592. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit ungarsk skrivebord."
 593. #. Description
 594. #: ../po/debian-tasks.desc:53001
 595. #, fuzzy
 596. msgid "Icelandic environment"
 597. msgstr "Italiensk miljø"
 598. #. Description
 599. #: ../po/debian-tasks.desc:53002
 600. #, fuzzy
 601. msgid ""
 602. "This task installs packages and documentation in Icelandic to help Icelandic "
 603. "speaking people use Debian."
 604. msgstr ""
 605. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på italiensk "
 606. "for å hjelpa folk som snakkar italiensk til å bruka Debian."
 607. #. Description
 608. #: ../po/debian-tasks.desc:54001
 609. #, fuzzy
 610. msgid "Icelandic desktop"
 611. msgstr "Italiensk skrivebord"
 612. #. Description
 613. #: ../po/debian-tasks.desc:54002
 614. #, fuzzy
 615. msgid "This task localises the desktop in Icelandic."
 616. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit italiensk skrivebord."
 617. #. Description
 618. #: ../po/debian-tasks.desc:55001
 619. #, fuzzy
 620. msgid "Irish environment"
 621. msgstr "Tyrkisk miljø"
 622. #. Description
 623. #: ../po/debian-tasks.desc:55002
 624. #, fuzzy
 625. msgid ""
 626. "This task installs packages and documentation in Irish to help Irish "
 627. "speaking people use Debian."
 628. msgstr ""
 629. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på tyrkisk for "
 630. "å hjelpa tyrkisktalande folk til å bruka Debian."
 631. #. Description
 632. #: ../po/debian-tasks.desc:56001
 633. #, fuzzy
 634. msgid "Irish desktop"
 635. msgstr "Tyrkisk skrivebord"
 636. #. Description
 637. #: ../po/debian-tasks.desc:56002
 638. #, fuzzy
 639. msgid "This task localises the desktop in Irish."
 640. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit tyrkisk skrivebord."
 641. #. Description
 642. #: ../po/debian-tasks.desc:57001
 643. msgid "Italian environment"
 644. msgstr "Italiensk miljø"
 645. #. Description
 646. #: ../po/debian-tasks.desc:57002
 647. msgid ""
 648. "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
 649. "speaking people use Debian."
 650. msgstr ""
 651. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på italiensk "
 652. "for å hjelpa folk som snakkar italiensk til å bruka Debian."
 653. #. Description
 654. #: ../po/debian-tasks.desc:58001
 655. msgid "Italian desktop"
 656. msgstr "Italiensk skrivebord"
 657. #. Description
 658. #: ../po/debian-tasks.desc:58002
 659. msgid "This task localises the desktop in Italian."
 660. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit italiensk skrivebord."
 661. #. Description
 662. #: ../po/debian-tasks.desc:59001
 663. msgid "Japanese environment"
 664. msgstr "Japansk miljø"
 665. #. Description
 666. #: ../po/debian-tasks.desc:59002
 667. msgid ""
 668. "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
 669. "Debian."
 670. msgstr ""
 671. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar som gjer det lettare for "
 672. "japansktalande folk til å bruka Debian."
 673. #. Description
 674. #: ../po/debian-tasks.desc:60001
 675. #, fuzzy
 676. msgid "Japanese desktop"
 677. msgstr "Japansk skrivebord"
 678. #. Description
 679. #: ../po/debian-tasks.desc:60002
 680. msgid "This task localises the desktop in Japanese."
 681. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit japansk skrivebord."
 682. #. Description
 683. #: ../po/debian-tasks.desc:61001
 684. msgid "KDE desktop environment"
 685. msgstr "Skrivebordsmiljøet KDE"
 686. #. Description
 687. #: ../po/debian-tasks.desc:61002
 688. msgid ""
 689. "This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
 690. "Environment."
 691. msgstr ""
 692. "Denne pakkegruppa inneheld grunnleggjande «skrivebordprogram» med "
 693. "skrivebordsmiljøet KDE."
 694. #. Description
 695. #: ../po/debian-tasks.desc:62001
 696. #, fuzzy
 697. msgid "Khmer environment"
 698. msgstr "Tysk miljø"
 699. #. Description
 700. #: ../po/debian-tasks.desc:62002
 701. #, fuzzy
 702. msgid ""
 703. "This task installs packages and documentation in Khmer to help Khmer "
 704. "speaking people use Debian."
 705. msgstr ""
 706. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på tysk for å "
 707. "hjelpa tysktalande folk til å bruka Debian."
 708. #. Description
 709. #: ../po/debian-tasks.desc:63001
 710. #, fuzzy
 711. msgid "Khmer desktop"
 712. msgstr "Koreansk skrivebord"
 713. #. Description
 714. #: ../po/debian-tasks.desc:63002
 715. #, fuzzy
 716. msgid "This task localises the desktop in Khmer."
 717. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit koreansk skrivebord."
 718. #. Description
 719. #: ../po/debian-tasks.desc:64001
 720. msgid "Korean environment"
 721. msgstr "Koreansk miljø"
 722. #. Description
 723. #: ../po/debian-tasks.desc:64002
 724. msgid ""
 725. "This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
 726. "Debian."
 727. msgstr ""
 728. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar som gjer det lettare for "
 729. "koreansktalande folk til å bruka Debian."
 730. #. Description
 731. #: ../po/debian-tasks.desc:65001
 732. msgid "Korean desktop"
 733. msgstr "Koreansk skrivebord"
 734. #. Description
 735. #: ../po/debian-tasks.desc:65002
 736. msgid "This task localises the desktop in Korean."
 737. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit koreansk skrivebord."
 738. #. Description
 739. #: ../po/debian-tasks.desc:66001
 740. msgid "Laptop"
 741. msgstr "Bærbar"
 742. #. Description
 743. #: ../po/debian-tasks.desc:66002
 744. msgid "This task installs software useful for a laptop."
 745. msgstr ""
 746. "Denne pakkegruppa inneheld programvare som er nyttig for ei bærbar maskin."
 747. #. Description
 748. #: ../po/debian-tasks.desc:67001
 749. #, fuzzy
 750. msgid "Latvian desktop"
 751. msgstr "Katalansk skrivebord"
 752. #. Description
 753. #: ../po/debian-tasks.desc:67002
 754. #, fuzzy
 755. msgid "This task localises the desktop in Latvian."
 756. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit katalansk skrivebord"
 757. #. Description
 758. #: ../po/debian-tasks.desc:68001
 759. msgid "Lithuanian environment"
 760. msgstr "Litauisk miljø"
 761. #. Description
 762. #: ../po/debian-tasks.desc:68002
 763. msgid ""
 764. "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
 765. "Lithuanian speaking people use Debian."
 766. msgstr ""
 767. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon i litauisk for "
 768. "å hjelpa folk som snakkar litauisk til å bruka Debian."
 769. #. Description
 770. #: ../po/debian-tasks.desc:69001
 771. msgid "Lithuanian desktop"
 772. msgstr "Litauisk skrivebord"
 773. #. Description
 774. #: ../po/debian-tasks.desc:69002
 775. msgid "This task localises the desktop in Lithuanian."
 776. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit litauisk skrivebord."
 777. #. Description
 778. #: ../po/debian-tasks.desc:70001
 779. #, fuzzy
 780. msgid "Macedonian environment"
 781. msgstr "Rumensk mijø"
 782. #. Description
 783. #: ../po/debian-tasks.desc:70002
 784. #, fuzzy
 785. msgid ""
 786. "This task installs packages and documentation in Macedonian to help "
 787. "Macedonian speaking people use Debian."
 788. msgstr ""
 789. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon for å hjelpa "
 790. "rumensktalande folk å bruka Debian."
 791. #. Description
 792. #: ../po/debian-tasks.desc:71001
 793. #, fuzzy
 794. msgid "Macedonian desktop"
 795. msgstr "Rumensk skrivebord"
 796. #. Description
 797. #: ../po/debian-tasks.desc:71002
 798. #, fuzzy
 799. msgid "This task localises the desktop in Macedonian."
 800. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit rumensk skrivebord"
 801. #. Description
 802. #: ../po/debian-tasks.desc:72001
 803. msgid "Mail server"
 804. msgstr "E-posttenar"
 805. #. Description
 806. #: ../po/debian-tasks.desc:72002
 807. msgid ""
 808. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 809. "server system."
 810. msgstr ""
 811. "Med denne pakkegruppa installerer du ulike pakkar som er nyttige for ein "
 812. "generell e-posttenar."
 813. #. Description
 814. #: ../po/debian-tasks.desc:73001
 815. msgid "manual package selection"
 816. msgstr "manuelt pakkeval"
 817. #. Description
 818. #: ../po/debian-tasks.desc:73002
 819. msgid "Manually select packages to install in aptitude."
 820. msgstr ""
 821. "Bruk aptitude for å velje manuelt kva for pakker som skal installerast."
 822. #. Description
 823. #: ../po/debian-tasks.desc:74001
 824. #, fuzzy
 825. msgid "Nepali desktop"
 826. msgstr "Bulgarsk skrivebord"
 827. #. Description
 828. #: ../po/debian-tasks.desc:74002
 829. #, fuzzy
 830. msgid "This task localises the desktop in Nepali."
 831. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit bengalsk skrivebord"
 832. #. Description
 833. #: ../po/debian-tasks.desc:75001
 834. #, fuzzy
 835. msgid "Northern Sami desktop"
 836. msgstr "Koreansk skrivebord"
 837. #. Description
 838. #: ../po/debian-tasks.desc:75002
 839. #, fuzzy
 840. msgid "This task localises the desktop in Northern Sami."
 841. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit koreansk skrivebord."
 842. #. Description
 843. #: ../po/debian-tasks.desc:76001
 844. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
 845. msgstr "Norsk (bokmål og nynorsk) miljø"
 846. #. Description
 847. #: ../po/debian-tasks.desc:76002
 848. msgid ""
 849. "This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
 850. "speaking people use Debian."
 851. msgstr ""
 852. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på norsk for å "
 853. "hjelpa norsktalande folk til å bruka Debian."
 854. #. Description
 855. #: ../po/debian-tasks.desc:77001
 856. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
 857. msgstr "Norsk (bokmål og nynorsk) skrivebord"
 858. #. Description
 859. #: ../po/debian-tasks.desc:77002
 860. msgid "This task localises the desktop in Norwegian."
 861. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit norsk skrivebord (nynorsk og bokmål)."
 862. #. Description
 863. #: ../po/debian-tasks.desc:78001
 864. msgid "Persian environment"
 865. msgstr "Persisk miljø"
 866. #. Description
 867. #: ../po/debian-tasks.desc:78002
 868. msgid ""
 869. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 870. "it easier for Persian speakers to use Debian."
 871. msgstr ""
 872. "Med dette valet installerer du program, datafiler, skrifttypar og "
 873. "dokumentasjon for å gjere det lettare for persisktalande folk å bruka Debian."
 874. #. Description
 875. #: ../po/debian-tasks.desc:79001
 876. #, fuzzy
 877. msgid "Persian desktop"
 878. msgstr "Tysk skrivebord"
 879. #. Description
 880. #: ../po/debian-tasks.desc:79002
 881. msgid "This task localises the desktop in Persian."
 882. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit persisk skrivebord."
 883. #. Description
 884. #: ../po/debian-tasks.desc:80001
 885. msgid "Polish environment"
 886. msgstr "Polsk miljø"
 887. #. Description
 888. #: ../po/debian-tasks.desc:80002
 889. msgid ""
 890. "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
 891. "speaking people use Debian."
 892. msgstr ""
 893. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på polsk for å "
 894. "hjelpa polsktalande folk til å bruka Debian."
 895. #. Description
 896. #: ../po/debian-tasks.desc:81001
 897. msgid "Polish desktop"
 898. msgstr "Polsk skrivebord"
 899. #. Description
 900. #: ../po/debian-tasks.desc:81002
 901. msgid "This task localises the desktop in Polish."
 902. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit polsk skrivebord."
 903. #. Description
 904. #: ../po/debian-tasks.desc:82001
 905. #, fuzzy
 906. msgid "Portuguese environment"
 907. msgstr "Brasiliansk-Portugisisk miljø"
 908. #. Description
 909. #: ../po/debian-tasks.desc:82002
 910. #, fuzzy
 911. msgid ""
 912. "This task installs packages and documentation in Portuguese to help "
 913. "Portuguese speaking people use Debian."
 914. msgstr ""
 915. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på gresk for å "
 916. "hjelpa gresktalande folk til å bruka Debian."
 917. #. Description
 918. #: ../po/debian-tasks.desc:83001
 919. #, fuzzy
 920. msgid "Portuguese desktop"
 921. msgstr "Brasiliansk-Portugisisk skrivebord"
 922. #. Description
 923. #: ../po/debian-tasks.desc:83002
 924. #, fuzzy
 925. msgid "This task localises the desktop in Portuguese."
 926. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit Brasiliansk-Portogisisk skrivebord"
 927. #. Description
 928. #: ../po/debian-tasks.desc:84001
 929. msgid "Print server"
 930. msgstr "Utskriftstenar"
 931. #. Description
 932. #: ../po/debian-tasks.desc:84002
 933. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 934. msgstr "Denne pakkegruppa set systemet ditt opp til å vera ein utskriftstenar."
 935. #. Description
 936. #: ../po/debian-tasks.desc:85001
 937. msgid "Punjabi environment"
 938. msgstr "Punjabisk miljø"
 939. #. Description
 940. #: ../po/debian-tasks.desc:85002
 941. msgid ""
 942. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 943. "it easier for Punjabi speakers to use Debian."
 944. msgstr ""
 945. "Med dette valet installerer du program, datafiler, skrifttypar og "
 946. "dokumentasjon for å gjere det lettare for punjabitalande folk å bruka Debian."
 947. #. Description
 948. #: ../po/debian-tasks.desc:86001
 949. #, fuzzy
 950. msgid "Punjabi desktop"
 951. msgstr "Ungarsk skrivebord"
 952. #. Description
 953. #: ../po/debian-tasks.desc:86002
 954. msgid "This task localises the desktop in Punjabi."
 955. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit punjabisk skrivebord"
 956. #. Description
 957. #: ../po/debian-tasks.desc:87001
 958. msgid "Romanian environment"
 959. msgstr "Rumensk mijø"
 960. #. Description
 961. #: ../po/debian-tasks.desc:87002
 962. msgid ""
 963. "This task installs packages and documentation in Romanian to help Romanian "
 964. "speaking people use Debian."
 965. msgstr ""
 966. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon for å hjelpa "
 967. "rumensktalande folk å bruka Debian."
 968. #. Description
 969. #: ../po/debian-tasks.desc:88001
 970. msgid "Romanian desktop"
 971. msgstr "Rumensk skrivebord"
 972. #. Description
 973. #: ../po/debian-tasks.desc:88002
 974. msgid "This task localises the desktop in Romanian."
 975. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit rumensk skrivebord"
 976. #. Description
 977. #: ../po/debian-tasks.desc:89001
 978. msgid "Russian environment"
 979. msgstr "Russisk miljø"
 980. #. Description
 981. #: ../po/debian-tasks.desc:89002
 982. msgid ""
 983. "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
 984. "speaking people use Debian."
 985. msgstr ""
 986. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på russisk for "
 987. "å hjelpa russisktalande folk til å bruka Debian."
 988. #. Description
 989. #: ../po/debian-tasks.desc:90001
 990. msgid "Russian desktop"
 991. msgstr "Russisk skrivebord"
 992. #. Description
 993. #: ../po/debian-tasks.desc:90002
 994. msgid "This task localises the desktop in Russian."
 995. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit russisk skrivebord."
 996. #. Description
 997. #: ../po/debian-tasks.desc:91001
 998. msgid "Slovak environment"
 999. msgstr "Slovakisk miljø"
 1000. #. Description
 1001. #: ../po/debian-tasks.desc:91002
 1002. msgid ""
 1003. "This task installs packages and documentation in Slovak to help Slovak "
 1004. "speaking people use Debian."
 1005. msgstr ""
 1006. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på slovakiskfor "
 1007. "å hjelpa folk som snakkar slovakisk å bruka Debian."
 1008. #. Description
 1009. #: ../po/debian-tasks.desc:92001
 1010. msgid "Slovak desktop"
 1011. msgstr "Slovakisk skrivebord"
 1012. #. Description
 1013. #: ../po/debian-tasks.desc:92002
 1014. msgid "This task localises the desktop in Slovak."
 1015. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit slovakisk skrivebord"
 1016. #. Description
 1017. #: ../po/debian-tasks.desc:93001
 1018. #, fuzzy
 1019. msgid "Slovenian environment"
 1020. msgstr "Slovakisk miljø"
 1021. #. Description
 1022. #: ../po/debian-tasks.desc:93002
 1023. #, fuzzy
 1024. msgid ""
 1025. "This task installs packages and documentation in Slovenian to help Slovenian "
 1026. "speaking people use Debian."
 1027. msgstr ""
 1028. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på slovakiskfor "
 1029. "å hjelpa folk som snakkar slovakisk å bruka Debian."
 1030. #. Description
 1031. #: ../po/debian-tasks.desc:94001
 1032. #, fuzzy
 1033. msgid "Slovenian desktop"
 1034. msgstr "Slovakisk skrivebord"
 1035. #. Description
 1036. #: ../po/debian-tasks.desc:94002
 1037. #, fuzzy
 1038. msgid "This task localises the desktop in Slovenian."
 1039. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit slovakisk skrivebord"
 1040. #. Description
 1041. #: ../po/debian-tasks.desc:95001
 1042. msgid "Spanish environment"
 1043. msgstr "Spansk miljø"
 1044. #. Description
 1045. #: ../po/debian-tasks.desc:95002
 1046. msgid ""
 1047. "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 1048. "easier for Spanish speakers to use Debian."
 1049. msgstr ""
 1050. "Med denne pakkegruppa installerer du program, datafiler og dokumentasjon på "
 1051. "spansk for å hjelpa spansktalande folk til å bruka Debian."
 1052. #. Description
 1053. #: ../po/debian-tasks.desc:96001
 1054. msgid "Spanish desktop"
 1055. msgstr "Spansk skrivebord"
 1056. #. Description
 1057. #: ../po/debian-tasks.desc:96002
 1058. msgid "This task localises the desktop in Spanish."
 1059. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit spansk skrivebord."
 1060. #. Description
 1061. #: ../po/debian-tasks.desc:97001
 1062. msgid "Standard system"
 1063. msgstr "Standardsystem"
 1064. #. Description
 1065. #: ../po/debian-tasks.desc:97002
 1066. msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
 1067. msgstr "Denne pakkegruppa installerer eit rimelig lite tekstbasert system."
 1068. #. Description
 1069. #: ../po/debian-tasks.desc:98001
 1070. msgid "Swedish environment"
 1071. msgstr "Svensk miljø"
 1072. #. Description
 1073. #: ../po/debian-tasks.desc:98002
 1074. msgid ""
 1075. "This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
 1076. "speaking people use Debian."
 1077. msgstr ""
 1078. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på svensk for å "
 1079. "hjelpa svensktalande folk til å bruka Debian."
 1080. #. Description
 1081. #: ../po/debian-tasks.desc:99001
 1082. msgid "Swedish desktop"
 1083. msgstr "Svensk skrivebord"
 1084. #. Description
 1085. #: ../po/debian-tasks.desc:99002
 1086. msgid "This task localises the desktop in Swedish."
 1087. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit svensk skrivebord."
 1088. #. Description
 1089. #: ../po/debian-tasks.desc:100001
 1090. #, fuzzy
 1091. msgid "Tagalog environment"
 1092. msgstr "Thai miljø"
 1093. #. Description
 1094. #: ../po/debian-tasks.desc:100002
 1095. #, fuzzy
 1096. msgid ""
 1097. "This task installs packages and documentation in Tagalog to help Tagalog "
 1098. "speaking people use Debian."
 1099. msgstr ""
 1100. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon i katalansk for "
 1101. "å hjelpa folk som snakkar katalansk til å bruka Debian."
 1102. #. Description
 1103. #: ../po/debian-tasks.desc:101001
 1104. #, fuzzy
 1105. msgid "Tamil desktop"
 1106. msgstr "Thai skrivebord"
 1107. #. Description
 1108. #: ../po/debian-tasks.desc:101002
 1109. #, fuzzy
 1110. msgid "This task localises the desktop in Tamil."
 1111. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit thai skrivebord."
 1112. #. Description
 1113. #: ../po/debian-tasks.desc:102001
 1114. msgid "Thai environment"
 1115. msgstr "Thai miljø"
 1116. #. Description
 1117. #: ../po/debian-tasks.desc:102002
 1118. msgid ""
 1119. "This task installs packages that make it easier for Thai speaking people to "
 1120. "use Debian."
 1121. msgstr ""
 1122. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar som gjer det enklare for folk "
 1123. "som snakkar Thai til å bruka Debian."
 1124. #. Description
 1125. #: ../po/debian-tasks.desc:103001
 1126. msgid "Thai desktop"
 1127. msgstr "Thai skrivebord"
 1128. #. Description
 1129. #: ../po/debian-tasks.desc:103002
 1130. msgid "This task localises the desktop in Thai."
 1131. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit thai skrivebord."
 1132. #. Description
 1133. #: ../po/debian-tasks.desc:104001
 1134. msgid "Turkish environment"
 1135. msgstr "Tyrkisk miljø"
 1136. #. Description
 1137. #: ../po/debian-tasks.desc:104002
 1138. msgid ""
 1139. "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
 1140. "speaking people use Debian."
 1141. msgstr ""
 1142. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på tyrkisk for "
 1143. "å hjelpa tyrkisktalande folk til å bruka Debian."
 1144. #. Description
 1145. #: ../po/debian-tasks.desc:105001
 1146. msgid "Turkish desktop"
 1147. msgstr "Tyrkisk skrivebord"
 1148. #. Description
 1149. #: ../po/debian-tasks.desc:105002
 1150. msgid "This task localises the desktop in Turkish."
 1151. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit tyrkisk skrivebord."
 1152. #. Description
 1153. #: ../po/debian-tasks.desc:106001
 1154. msgid "Ukrainian environment"
 1155. msgstr "Ukrainsk miljø"
 1156. #. Description
 1157. #: ../po/debian-tasks.desc:106002
 1158. msgid ""
 1159. "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
 1160. "speaking people use Debian."
 1161. msgstr ""
 1162. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på ukrainsk for "
 1163. "å hjelpa ukrainsktalande folk til å bruka Debian."
 1164. #. Description
 1165. #: ../po/debian-tasks.desc:107001
 1166. msgid "Ukrainian desktop"
 1167. msgstr "Ukrainsk skrivebord"
 1168. #. Description
 1169. #: ../po/debian-tasks.desc:107002
 1170. msgid "This task localises the desktop in Ukrainian."
 1171. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit ukrainsk skrivebord."
 1172. #. Description
 1173. #: ../po/debian-tasks.desc:108001
 1174. #, fuzzy
 1175. msgid "Vietnamese desktop"
 1176. msgstr "Dansk skrivebord"
 1177. #. Description
 1178. #: ../po/debian-tasks.desc:108002
 1179. #, fuzzy
 1180. msgid "This task localises the desktop in Vietnamese."
 1181. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit japansk skrivebord."
 1182. #. Description
 1183. #: ../po/debian-tasks.desc:109001
 1184. msgid "Web server"
 1185. msgstr "Vev-tenar"
 1186. #. Description
 1187. #: ../po/debian-tasks.desc:109002
 1188. msgid ""
 1189. "This task selects packages useful for a general purpose web server system."
 1190. msgstr ""
 1191. "Denne pakkegruppa vel pakkar som er nyttige for eit generelt system med vev-"
 1192. "tenar."
 1193. #. Description
 1194. #: ../po/debian-tasks.desc:110001
 1195. #, fuzzy
 1196. msgid "Welsh environment"
 1197. msgstr "Polsk miljø"
 1198. #. Description
 1199. #: ../po/debian-tasks.desc:110002
 1200. #, fuzzy
 1201. msgid ""
 1202. "This task installs packages and documentation in Welsh to help Welsh "
 1203. "speaking people use Debian."
 1204. msgstr ""
 1205. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på polsk for å "
 1206. "hjelpa polsktalande folk til å bruka Debian."
 1207. #. Description
 1208. #: ../po/debian-tasks.desc:111001
 1209. #, fuzzy
 1210. msgid "Welsh desktop"
 1211. msgstr "Polsk skrivebord"
 1212. #. Description
 1213. #: ../po/debian-tasks.desc:111002
 1214. #, fuzzy
 1215. msgid "This task localises the desktop in Welsh."
 1216. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit polsk skrivebord."
 1217. #. Description
 1218. #: ../po/debian-tasks.desc:112001
 1219. #, fuzzy
 1220. msgid "Xhosa desktop"
 1221. msgstr "Thai skrivebord"
 1222. #. Description
 1223. #: ../po/debian-tasks.desc:112002
 1224. #, fuzzy
 1225. msgid "This task localises the desktop in Xhosa."
 1226. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit thai skrivebord."
 1227. #, fuzzy
 1228. #~ msgid "Albanian desktop"
 1229. #~ msgstr "Rumensk skrivebord"
 1230. #, fuzzy
 1231. #~ msgid "This task localises the desktop in Albanian."
 1232. #~ msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit rumensk skrivebord"
 1233. #, fuzzy
 1234. #~ msgid ""
 1235. #~ "This task provides basic \"desktop\" software using the Gnome desktop "
 1236. #~ "desktop."
 1237. #~ msgstr ""
 1238. #~ "Denne pakkegruppa inneheld grunnleggjande «skrivebordsprogram» med "
 1239. #~ "skrivebordsmiljøet Gnome."