You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

1070 lines
31 KiB

# Swedish translation of tasksel's tasks.
# Copyright (C) 2004
# This file is distributed under the same license as the tasksel package.
# André Dahlqvist <andre.dahlqvist@telia.com>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel tasks\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-09-22 10:17+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-07-24 23:44+0200\n"
"Last-Translator: Per Olofsson <pelle@dsv.su.se>\n"
"Language-Team: Swedish <debian-boot@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Arabic speakers to use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar program, datafiler, teckensnitt och dokumentation "
"för att göra det lättare för människor som talar koreanska att använda "
"Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14
#, fuzzy
msgid "Arabic environment"
msgstr "Thailändsk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Arabic."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för thailändska"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:21
msgid "Brazilian Portuguese environment"
msgstr "Miljö för brasiliansk portugisiska"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:21
msgid ""
"This task installs programs, data files, and documentation that make it "
"easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar program, datafiler och dokumentation som gör det "
"lättare för människor som talar brasiliansk portugisiska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:32
msgid "Brazilian Portuguese desktop"
msgstr "Skrivbordsmiljö för brasiliansk portugisiska"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:32
msgid "This task localises the desktop in Brasilian Portuguese."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för brasiliansk portugisiska."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:39
#, fuzzy
msgid "Bulgarian environment"
msgstr "Italiensk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:39
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs programs and data files that make it easier for Bulgarian "
"speakers to use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket som gör det lättare för människor som talar "
"koreanska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:48
#, fuzzy
msgid "Bulgarian desktop"
msgstr "Italiensk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:48
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för ryska"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:55
msgid "Catalan environment"
msgstr "Katalansk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:55
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på katalanska för att "
"hjälpa människor som talar katalanska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:65
msgid "Catalan desktop"
msgstr "Katalansk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:65
msgid "This task localises the desktop in Catalan."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för katalanska."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:72
msgid "Simplified Chinese environment"
msgstr "Miljö för förenklad kinesiska"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:72
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"Denna funktion installerar program, datafiler, teckensnitt och dokumentation "
"som gör det lättare för människor som talar kinesiska att använda Debian via "
"den förenklade kinesiska kodningen."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:84
msgid "Simplified Chinese desktop"
msgstr "Skrivbordsmiljö för förenklad kinesiska"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:84
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för förenklad kinesiska"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:91
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"Denna funktion installerar program, datafiler, teckensnitt och dokumentation "
"som gör det lättare för människor som talar kinesiska att använda Debian via "
"den traditionella kinesiska kodningen."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:103
msgid "Traditional Chinese environment"
msgstr "Miljö för traditionell kinesiska"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:103
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för traditionell kinesiska"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:110
msgid "Cyrillic environment"
msgstr "Kyrillisk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:110
msgid ""
"This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
"to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
"Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
"Denna funktion tillhandahåller kyrilliska teckensnitt och annan programvara "
"som du behöver för att använda kyrilliska. Den innehåller stöd för vitryska, "
"bulgariska, makedonska, ryska, serbiska och ukrainska."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:121
msgid "Cyrillic desktop"
msgstr "Kyrillisk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:121
#, fuzzy
msgid ""
"This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, "
"Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
"Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för kyrilliska. Den innehåller stöd "
"för vitryska, bulgariska, makedonska, ryska, serbiska och ukrainska."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:131
#, fuzzy
msgid "Czech environment"
msgstr "Fransk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:131
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Czech to help Czech "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på franska för att hjälpa "
"människor som talar franska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:139
#, fuzzy
msgid "Czech desktop"
msgstr "Fransk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:139
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Czech."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för franska"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:146
msgid "Danish environment"
msgstr "Dansk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:146
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på danska för att hjälpa "
"människor som talar danska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:156
msgid "Danish desktop"
msgstr "Dansk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:156
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Danish."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för danska"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:163
msgid "SQL database"
msgstr "SQL-databas"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:163
msgid ""
"This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr ""
"Denna funktion väljer klient- och serverpaket för PostgreSQL-databasen."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:163
msgid ""
"PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
"compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
"database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
"locking."
msgstr ""
"PostgreSQL är en SQL-relationsdatabas som erbjuder tilltagande stöd för "
"SQL92 och vissa SQL3-funktioner. Den är lämplig att använda vid "
"fleranvändaråtkomst till databasen på grund av sina faciliteter för "
"transaktioner och finkornig låsning."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:177
msgid "Desktop environment"
msgstr "Skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:177
msgid ""
"This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
"Gnome and KDE desktop tasks."
msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:187
msgid "DNS server"
msgstr "DNS-server"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:187
msgid ""
"Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgstr ""
"Väljer DNS-servern BIND och relaterade dokumentations- och verktygspaket."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:195
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Dutch speakers to use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar program, datafiler, teckensnitt och dokumentation "
"för att göra det lättare för människor som talar koreanska att använda "
"Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:204
#, fuzzy
msgid "Dutch environment"
msgstr "Fransk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:204
#, fuzzy
msgid "This task makes the desktop be localised in Dutch"
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för thailändska"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:211
msgid "File server"
msgstr "Filserver"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:211
19 years ago
msgid ""
"This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
"and NFS."
msgstr ""
"Denna funktion konfigurerar ditt system för att vara en filserver med stöd "
"för både NetBIOS och NFS."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:221
msgid "French environment"
msgstr "Fransk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:221
msgid ""
"This task installs packages and documentation in French to help French "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på franska för att hjälpa "
"människor som talar franska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:232
msgid "French desktop"
msgstr "Fransk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:232
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in French."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för franska"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:239
msgid "German environment"
msgstr "Tysk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:239
msgid ""
"This task installs packages and documentation in German to help German "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på tyska för att hjälpa "
"människor som talar tyska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:250
msgid "German desktop"
msgstr "Tysk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:250
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in German."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för tyska"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:258
#, fuzzy
msgid "Gnome desktop environment"
msgstr "Japansk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:258
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the Gnome desktop "
"environment."
msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:269
msgid "Greek environment"
msgstr "Grekisk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:269
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på grekiska för att "
"hjälpa människor som talar grekiska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:279
msgid "Greek desktop"
msgstr "Grekisk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:279
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Greek."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för grekiska"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:286
19 years ago
msgid "Hebrew environment"
msgstr "Hebreisk miljö"
19 years ago
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:286
19 years ago
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på hebreiska för att "
"hjälpa människor som talar hebreiska att använda Debian."
19 years ago
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:294
msgid "Hebrew desktop"
msgstr "Hebreisk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:294
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Hebrew."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för hebreiska"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:301
msgid "Italian environment"
msgstr "Italiensk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:301
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på italienska för att "
"hjälpa människor som talar italienska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:312
msgid "Italian desktop"
msgstr "Italiensk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:312
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Italian."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för italienska"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:319
msgid "Japanese environment"
msgstr "Japansk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:319
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
"Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket som gör det lättare för människor som talar "
"japanska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:331
msgid "Japanese desktop environment"
msgstr "Japansk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:331
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Japanese."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för japanska"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:338
msgid "Korean environment"
msgstr "Koreansk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:338
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
"Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket som gör det lättare för människor som talar "
"koreanska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:350
msgid "Korean desktop"
msgstr "Koreansk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:350
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Korean."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för koreanska"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:357
msgid "Laptop"
msgstr "Bärbar dator"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:357
msgid "This task installs software useful for a laptop."
msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:364
msgid "Lithuanian environment"
msgstr "Litauisk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:364
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
"Lithuanian speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på litauiska för att "
"hjälpa människor som talar litauiska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:374
msgid "Lithuanian desktop"
msgstr "Litauisk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:374
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Lithuanian."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för litauiska"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:381
msgid "Mail server"
msgstr "E-postserver"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:381
msgid ""
"This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
"server system."
msgstr ""
"Denna funktion väljer en mängd paket som är användbara för ett e-"
"postserversystem för allmänt bruk."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:390
msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
msgstr "Norsk (bokmål och nynorsk) miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:390
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på norska för att hjälpa "
"människor som talar norska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:401
msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
msgstr "Norsk (bokmål och nynorsk) skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:401
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Norwegian."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för norska"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:408
msgid "Polish environment"
msgstr "Polsk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:408
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på polska för att hjälpa "
"människor som talar polska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:419
msgid "Polish desktop"
msgstr "Polsk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:419
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Polish."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för polska"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:427
msgid "Print server"
msgstr "Utskriftsserver"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:427
msgid "This task sets up your system to be a print server."
msgstr "Denna funktion konfigurerar ditt system för att vara utskriftsserver."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:437
#, fuzzy
msgid "Romanian environment"
msgstr "Ukrainsk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:437
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Romanian to help Romanian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på italienska för att "
"hjälpa människor som talar italienska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:448
#, fuzzy
msgid "Romanian desktop"
msgstr "Ukrainsk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:448
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Romanian."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för ukrainska"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:455
msgid "Russian environment"
msgstr "Rysk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:455
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på ryska för att hjälpa "
"människor som talar ryska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:466
msgid "Russian desktop"
msgstr "Rysk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:466
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Russian."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för ryska"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:473
#, fuzzy
msgid "Slovak environment"
msgstr "Koreansk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:473
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Slovak to help Slovak "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på italienska för att "
"hjälpa människor som talar italienska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:481
#, fuzzy
msgid "Slovak desktop"
msgstr "Koreansk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:481
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Slovak."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för koreanska"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:488
msgid "Spanish environment"
msgstr "Spansk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:488
msgid ""
"This task installs programs, data files, and documentation that make it "
"easier for Spanish speakers to use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på spanska för att hjälpa "
"människor som talar spanska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:499