You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

nn.po 24 KiB

17 years ago
17 years ago
17 years ago
17 years ago
17 years ago

 1. # translation of tasksel_tasks.po to Norsk Bokmål
 2. # translation of tasksel_tasks.po to Norwegian nynorsk
 3. # translation of tasksel_tasks.po to Norwegian Nynorsk
 4. # translation of tasksel_tasks.po to
 5. # translation of tasksel_tasks.po to
 6. # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 7. # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
 8. # Håvard Korsvoll <korsvoll@stud.ntnu.no>, 2004.
 9. # Håvard Korsvoll <korsvoll@skulelinux.no>, 2004.
 10. # Axel Bojer <axelb@skolelinux.no>, 2004.
 11. #
 12. msgid ""
 13. msgstr ""
 14. "Project-Id-Version: tasksel_tasks\n"
 15. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 16. "POT-Creation-Date: 2005-08-08 19:29-0400\n"
 17. "PO-Revision-Date: 2004-08-29 23:05+0200\n"
 18. "Last-Translator: Axel Bojer <axelb@skolelinux.no>\n"
 19. "Language-Team: Norsk Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
 20. "MIME-Version: 1.0\n"
 21. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 22. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 23. "X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
 24. "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 25. #. Description
 26. #: ../po/debian-tasks.desc:3
 27. #, fuzzy
 28. msgid ""
 29. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 30. "it easier for Arabic speakers to use Debian."
 31. msgstr ""
 32. "Med dette valet installerer du program, datafiler, skrifttypar og "
 33. "dokumentasjon på koreansk for å gjera det lettare for koreansktalande folk "
 34. "til å bruka Debian."
 35. #. Description
 36. #: ../po/debian-tasks.desc:14
 37. #, fuzzy
 38. msgid "Arabic environment"
 39. msgstr "Thai miljø"
 40. #. Description
 41. #: ../po/debian-tasks.desc:14
 42. #, fuzzy
 43. msgid "This task localises the desktop in Arabic."
 44. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit thai skrivebord"
 45. #. Description
 46. #: ../po/debian-tasks.desc:21
 47. msgid "Brazilian Portuguese environment"
 48. msgstr "Brasiliansk-Portugisisk miljø"
 49. #. Description
 50. #: ../po/debian-tasks.desc:21
 51. msgid ""
 52. "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 53. "easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
 54. msgstr ""
 55. "Med denne pakkegruppa installerer du program, datafiler og dokumentasjon for "
 56. "å gjere det lettare for brasiliansk-portugisisk talande folk til å bruka "
 57. "Debian."
 58. #. Description
 59. #: ../po/debian-tasks.desc:32
 60. msgid "Brazilian Portuguese desktop"
 61. msgstr "Brasiliansk-Portugisisk skrivebord"
 62. #. Description
 63. #: ../po/debian-tasks.desc:32
 64. msgid "This task localises the desktop in Brasilian Portuguese."
 65. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit Brasiliansk-Portogisisk skrivebord"
 66. #. Description
 67. #: ../po/debian-tasks.desc:39
 68. #, fuzzy
 69. msgid "Bulgarian environment"
 70. msgstr "Italiensk miljø"
 71. #. Description
 72. #: ../po/debian-tasks.desc:39
 73. #, fuzzy
 74. msgid ""
 75. "This task installs programs and data files that make it easier for Bulgarian "
 76. "speakers to use Debian."
 77. msgstr ""
 78. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar som gjer det lettare for "
 79. "koreansktalande folk til å bruka Debian."
 80. #. Description
 81. #: ../po/debian-tasks.desc:48
 82. #, fuzzy
 83. msgid "Bulgarian desktop"
 84. msgstr "Italiensk skrivebord"
 85. #. Description
 86. #: ../po/debian-tasks.desc:48
 87. #, fuzzy
 88. msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
 89. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit russisk skrivebord"
 90. #. Description
 91. #: ../po/debian-tasks.desc:55
 92. msgid "Catalan environment"
 93. msgstr "Katalan-miljø"
 94. #. Description
 95. #: ../po/debian-tasks.desc:55
 96. msgid ""
 97. "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
 98. "speaking people use Debian."
 99. msgstr ""
 100. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon i katalansk for "
 101. "å hjelpa folk som snakkar katalansk til å bruka Debian."
 102. #. Description
 103. #: ../po/debian-tasks.desc:65
 104. msgid "Catalan desktop"
 105. msgstr "Katalansk skrivebord"
 106. #. Description
 107. #: ../po/debian-tasks.desc:65
 108. msgid "This task localises the desktop in Catalan."
 109. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit katalansk skrivebord"
 110. #. Description
 111. #: ../po/debian-tasks.desc:72
 112. msgid "Simplified Chinese environment"
 113. msgstr "Forenkla kinesisk miljø"
 114. #. Description
 115. #: ../po/debian-tasks.desc:72
 116. msgid ""
 117. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
 118. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
 119. "encoding."
 120. msgstr ""
 121. "Med denne pakkegruppa installerer du program, datafiler, skrifttyper og "
 122. "dokumentasjon som gjer det enklare for kinesisktalande folk til å bruka "
 123. "Debian, ved bruk av forenkla kinesisk koding."
 124. #. Description
 125. #: ../po/debian-tasks.desc:84
 126. msgid "Simplified Chinese desktop"
 127. msgstr "Forenkla kinesisk skrivebord"
 128. #. Description
 129. #: ../po/debian-tasks.desc:84
 130. #, fuzzy
 131. msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese."
 132. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit skrivebord på forenkla kinesisk."
 133. #. Description
 134. #: ../po/debian-tasks.desc:91
 135. msgid ""
 136. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
 137. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
 138. "encoding."
 139. msgstr ""
 140. "Med denne pakkegruppa installerer du program, datafiler, skriftypar og "
 141. "dokumentasjon som gjer det enklare for kinesisktalande folk til å bruka "
 142. "Debian, ved bruk av tradisjonell kinesisk koding."
 143. #. Description
 144. #: ../po/debian-tasks.desc:103
 145. msgid "Traditional Chinese environment"
 146. msgstr "Tradisjonelt kinesisk miljø"
 147. #. Description
 148. #: ../po/debian-tasks.desc:103
 149. #, fuzzy
 150. msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
 151. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit skrivebord på tradisjonelt kinesisk."
 152. #. Description
 153. #: ../po/debian-tasks.desc:110
 154. msgid "Cyrillic environment"
 155. msgstr "Kyrillisk miljø"
 156. #. Description
 157. #: ../po/debian-tasks.desc:110
 158. msgid ""
 159. "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
 160. "to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
 161. "Serbian and Ukrainian."
 162. msgstr ""
 163. "Med denne pakkegruppa installerer du kyrilliske skrifttypar og anna "
 164. "programvare du treng for å bruka kyrillisk. Ho støttar kviterussisk, "
 165. "bulgarsk, makedonisk, russisk, serbisk og ukrainsk."
 166. #. Description
 167. #: ../po/debian-tasks.desc:121
 168. msgid "Cyrillic desktop"
 169. msgstr "Kyrillisk skrivebord"
 170. #. Description
 171. #: ../po/debian-tasks.desc:121
 172. #, fuzzy
 173. msgid ""
 174. "This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, "
 175. "Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
 176. msgstr ""
 177. "Denne pakkegruppa gjev eit skrivebord på kyrillisk. Ho støttar kviterussisk, "
 178. "bulgarsk, makedonisk, russisk, serbisk og ukrainsk."
 179. #. Description
 180. #: ../po/debian-tasks.desc:131
 181. #, fuzzy
 182. msgid "Czech environment"
 183. msgstr "Fransk miljø"
 184. #. Description
 185. #: ../po/debian-tasks.desc:131
 186. #, fuzzy
 187. msgid ""
 188. "This task installs packages and documentation in Czech to help Czech "
 189. "speaking people use Debian."
 190. msgstr ""
 191. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på fransk for å "
 192. "hjelpa fransktalande folk til å bruka Debian."
 193. #. Description
 194. #: ../po/debian-tasks.desc:139
 195. #, fuzzy
 196. msgid "Czech desktop"
 197. msgstr "Fransk skrivebord"
 198. #. Description
 199. #: ../po/debian-tasks.desc:139
 200. #, fuzzy
 201. msgid "This task localises the desktop in Czech."
 202. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit fransk skrivebord."
 203. #. Description
 204. #: ../po/debian-tasks.desc:146
 205. msgid "Danish environment"
 206. msgstr "Dansk miljø"
 207. #. Description
 208. #: ../po/debian-tasks.desc:146
 209. msgid ""
 210. "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
 211. "speaking people use Debian."
 212. msgstr ""
 213. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på dansk for å "
 214. "hjelpa dansktalande folk til å bruka Debian."
 215. #. Description
 216. #: ../po/debian-tasks.desc:156
 217. msgid "Danish desktop"
 218. msgstr "Dansk skrivebord"
 219. #. Description
 220. #: ../po/debian-tasks.desc:156
 221. #, fuzzy
 222. msgid "This task localises the desktop in Danish."
 223. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit skrivebord på dansk."
 224. #. Description
 225. #: ../po/debian-tasks.desc:163
 226. msgid "SQL database"
 227. msgstr "SQL-database"
 228. #. Description
 229. #: ../po/debian-tasks.desc:163
 230. msgid ""
 231. "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 232. msgstr ""
 233. "Denne pakkegruppa gjev klient- og tenarpakkar for PostgreSQL-databasen."
 234. #. Description
 235. #: ../po/debian-tasks.desc:163
 236. msgid ""
 237. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 238. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 239. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 240. "locking."
 241. msgstr ""
 242. "PostgreSQL er ein SQL relasjonsdatabase, som tilbyr aukande SQL92-"
 243. "kompabilitet og nokre SQL3-eigenskapar. PostgreSQL er passande for "
 244. "fleirbrukar databasetilgang gjennom fasilitetar for overføringar og "
 245. "fininndelt låsing."
 246. #. Description
 247. #: ../po/debian-tasks.desc:177
 248. msgid "Desktop environment"
 249. msgstr "Skrivebordsmiljø"
 250. #. Description
 251. #: ../po/debian-tasks.desc:177
 252. msgid ""
 253. "This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
 254. "Gnome and KDE desktop tasks."
 255. msgstr ""
 256. #. Description
 257. #: ../po/debian-tasks.desc:187
 258. msgid "DNS server"
 259. msgstr "Namnetenar"
 260. #. Description
 261. #: ../po/debian-tasks.desc:187
 262. msgid ""
 263. "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 264. msgstr "Tar med namnetenaren BIND og relatert dokumentasjon og verktøyspakkar."
 265. #. Description
 266. #: ../po/debian-tasks.desc:195
 267. #, fuzzy
 268. msgid ""
 269. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 270. "it easier for Dutch speakers to use Debian."
 271. msgstr ""
 272. "Med dette valet installerer du program, datafiler, skrifttypar og "
 273. "dokumentasjon på koreansk for å gjera det lettare for koreansktalande folk "
 274. "til å bruka Debian."
 275. #. Description
 276. #: ../po/debian-tasks.desc:206
 277. #, fuzzy
 278. msgid "Dutch environment"
 279. msgstr "Fransk miljø"
 280. #. Description
 281. #: ../po/debian-tasks.desc:206
 282. #, fuzzy
 283. msgid "This task makes the desktop be localised in Dutch"
 284. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit thai skrivebord"
 285. #. Description
 286. #: ../po/debian-tasks.desc:218
 287. msgid "File server"
 288. msgstr "Filtenar"
 289. #. Description
 290. #: ../po/debian-tasks.desc:218
 291. msgid ""
 292. "This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
 293. "and NFS."
 294. msgstr ""
 295. "Denne pakkegruppa set opp systemet ditt som ein filtenar som støttar både "
 296. "NetBIOS og NFS."
 297. #. Description
 298. #: ../po/debian-tasks.desc:228
 299. msgid "French environment"
 300. msgstr "Fransk miljø"
 301. #. Description
 302. #: ../po/debian-tasks.desc:228
 303. msgid ""
 304. "This task installs packages and documentation in French to help French "
 305. "speaking people use Debian."
 306. msgstr ""
 307. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på fransk for å "
 308. "hjelpa fransktalande folk til å bruka Debian."
 309. #. Description
 310. #: ../po/debian-tasks.desc:239
 311. msgid "French desktop"
 312. msgstr "Fransk skrivebord"
 313. #. Description
 314. #: ../po/debian-tasks.desc:239
 315. #, fuzzy
 316. msgid "This task localises the desktop in French."
 317. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit fransk skrivebord."
 318. #. Description
 319. #: ../po/debian-tasks.desc:246
 320. msgid "German environment"
 321. msgstr "Tysk miljø"
 322. #. Description
 323. #: ../po/debian-tasks.desc:246
 324. msgid ""
 325. "This task installs packages and documentation in German to help German "
 326. "speaking people use Debian."
 327. msgstr ""
 328. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på tysk for å "
 329. "hjelpa tysktalande folk til å bruka Debian."
 330. #. Description
 331. #: ../po/debian-tasks.desc:257
 332. msgid "German desktop"
 333. msgstr "Tysk skrivebord"
 334. #. Description
 335. #: ../po/debian-tasks.desc:257
 336. #, fuzzy
 337. msgid "This task localises the desktop in German."
 338. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit tysk skrivebord"
 339. #. Description
 340. #: ../po/debian-tasks.desc:265
 341. #, fuzzy
 342. msgid "Gnome desktop environment"
 343. msgstr "Japansk skrivebord"
 344. #. Description
 345. #: ../po/debian-tasks.desc:265
 346. msgid ""
 347. "This task provides basic \"desktop\" software using the Gnome desktop "
 348. "environment."
 349. msgstr ""
 350. #. Description
 351. #: ../po/debian-tasks.desc:276
 352. msgid "Greek environment"
 353. msgstr "Gresk miljø"
 354. #. Description
 355. #: ../po/debian-tasks.desc:276
 356. msgid ""
 357. "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
 358. "speaking people use Debian."
 359. msgstr ""
 360. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på gresk for å "
 361. "hjelpa gresktalande folk til å bruka Debian."
 362. #. Description
 363. #: ../po/debian-tasks.desc:286
 364. msgid "Greek desktop"
 365. msgstr "Gresk skrivebord"
 366. #. Description
 367. #: ../po/debian-tasks.desc:286
 368. #, fuzzy
 369. msgid "This task localises the desktop in Greek."
 370. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit gresk skrivebord"
 371. #. Description
 372. #: ../po/debian-tasks.desc:293
 373. msgid "Hebrew environment"
 374. msgstr "Hebraisk miljø"
 375. #. Description
 376. #: ../po/debian-tasks.desc:293
 377. msgid ""
 378. "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
 379. "speaking people use Debian."
 380. msgstr ""
 381. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på hebraisk for "
 382. "å hjelpa hebraisktalande folk til å bruka Debian."
 383. #. Description
 384. #: ../po/debian-tasks.desc:301
 385. msgid "Hebrew desktop"
 386. msgstr "Hebraisk skrivebord"
 387. #. Description
 388. #: ../po/debian-tasks.desc:301
 389. #, fuzzy
 390. msgid "This task localises the desktop in Hebrew."
 391. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit hebraisk skrivebord."
 392. #. Description
 393. #: ../po/debian-tasks.desc:308
 394. msgid "Italian environment"
 395. msgstr "Italiensk miljø"
 396. #. Description
 397. #: ../po/debian-tasks.desc:308
 398. msgid ""
 399. "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
 400. "speaking people use Debian."
 401. msgstr ""
 402. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på italiensk "
 403. "for å hjelpa folk som snakkar italiensk til å bruka Debian."
 404. #. Description
 405. #: ../po/debian-tasks.desc:319
 406. msgid "Italian desktop"
 407. msgstr "Italiensk skrivebord"
 408. #. Description
 409. #: ../po/debian-tasks.desc:319
 410. #, fuzzy
 411. msgid "This task localises the desktop in Italian."
 412. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit italiensk skrivebord"
 413. #. Description
 414. #: ../po/debian-tasks.desc:326
 415. msgid "Japanese environment"
 416. msgstr "Japansk miljø"
 417. #. Description
 418. #: ../po/debian-tasks.desc:326
 419. msgid ""
 420. "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
 421. "Debian."
 422. msgstr ""
 423. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar som gjer det lettare for "
 424. "japansktalande folk til å bruka Debian."
 425. #. Description
 426. #: ../po/debian-tasks.desc:338
 427. msgid "Japanese desktop environment"
 428. msgstr "Japansk skrivebord"
 429. #. Description
 430. #: ../po/debian-tasks.desc:338
 431. #, fuzzy
 432. msgid "This task localises the desktop in Japanese."
 433. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit japansk skrivebord"
 434. #. Description
 435. #: ../po/debian-tasks.desc:346
 436. #, fuzzy
 437. msgid "KDE desktop environment"
 438. msgstr "Skrivebordsmiljø"
 439. #. Description
 440. #: ../po/debian-tasks.desc:346
 441. msgid ""
 442. "This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
 443. "Environment."
 444. msgstr ""
 445. #. Description
 446. #: ../po/debian-tasks.desc:364
 447. msgid "Korean environment"
 448. msgstr "Koreansk miljø"
 449. #. Description
 450. #: ../po/debian-tasks.desc:364
 451. msgid ""
 452. "This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
 453. "Debian."
 454. msgstr ""
 455. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar som gjer det lettare for "
 456. "koreansktalande folk til å bruka Debian."
 457. #. Description
 458. #: ../po/debian-tasks.desc:376
 459. msgid "Korean desktop"
 460. msgstr "Koreansk skrivebord"
 461. #. Description
 462. #: ../po/debian-tasks.desc:376
 463. #, fuzzy
 464. msgid "This task localises the desktop in Korean."
 465. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit koreansk skrivebord"
 466. #. Description
 467. #: ../po/debian-tasks.desc:383
 468. msgid "Laptop"
 469. msgstr ""
 470. #. Description
 471. #: ../po/debian-tasks.desc:383
 472. msgid "This task installs software useful for a laptop."
 473. msgstr ""
 474. #. Description
 475. #: ../po/debian-tasks.desc:390
 476. msgid "Lithuanian environment"
 477. msgstr "Litauisk miljø"
 478. #. Description
 479. #: ../po/debian-tasks.desc:390
 480. msgid ""
 481. "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
 482. "Lithuanian speaking people use Debian."
 483. msgstr ""
 484. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon i litauisk for "
 485. "å hjelpa folk som snakkar litauisk til å bruka Debian."
 486. #. Description
 487. #: ../po/debian-tasks.desc:400
 488. msgid "Lithuanian desktop"
 489. msgstr "Litauisk skrivebord"
 490. #. Description
 491. #: ../po/debian-tasks.desc:400
 492. #, fuzzy
 493. msgid "This task localises the desktop in Lithuanian."
 494. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit litauisk skrivebord"
 495. #. Description
 496. #: ../po/debian-tasks.desc:407
 497. msgid "Mail server"
 498. msgstr "E-posttenar"
 499. #. Description
 500. #: ../po/debian-tasks.desc:407
 501. msgid ""
 502. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 503. "server system."
 504. msgstr ""
 505. "Med denne pakkegruppa installerer du ulike pakkar som er nyttige for ein "
 506. "generell e-posttenar."
 507. #. Description
 508. #: ../po/debian-tasks.desc:416
 509. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
 510. msgstr "Norsk (bokmål og nynorsk) miljø"
 511. #. Description
 512. #: ../po/debian-tasks.desc:416
 513. msgid ""
 514. "This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
 515. "speaking people use Debian."
 516. msgstr ""
 517. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på norsk for å "
 518. "hjelpa norsktalande folk til å bruka Debian."
 519. #. Description
 520. #: ../po/debian-tasks.desc:427
 521. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
 522. msgstr "Norsk (bokmål og nynorsk) skrivebord"
 523. #. Description
 524. #: ../po/debian-tasks.desc:427
 525. #, fuzzy
 526. msgid "This task localises the desktop in Norwegian."
 527. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit norsk skrivebord (nynorsk og bokmål)"
 528. #. Description
 529. #: ../po/debian-tasks.desc:434
 530. msgid "Polish environment"
 531. msgstr "Polsk miljø"
 532. #. Description
 533. #: ../po/debian-tasks.desc:434
 534. msgid ""
 535. "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
 536. "speaking people use Debian."
 537. msgstr ""
 538. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på polsk for å "
 539. "hjelpa polsktalande folk til å bruka Debian."
 540. #. Description
 541. #: ../po/debian-tasks.desc:445
 542. msgid "Polish desktop"
 543. msgstr "Polsk skrivebord"
 544. #. Description
 545. #: ../po/debian-tasks.desc:445
 546. #, fuzzy
 547. msgid "This task localises the desktop in Polish."
 548. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit polsk skrivebord"
 549. #. Description
 550. #: ../po/debian-tasks.desc:453
 551. msgid "Print server"
 552. msgstr "Utskriftstenar"
 553. #. Description
 554. #: ../po/debian-tasks.desc:453
 555. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 556. msgstr "Denne pakkegruppa set systemet ditt opp til å vera ein utskriftstenar."
 557. #. Description
 558. #: ../po/debian-tasks.desc:463
 559. #, fuzzy
 560. msgid "Romanian environment"
 561. msgstr "Ukrainsk miljø"
 562. #. Description
 563. #: ../po/debian-tasks.desc:463
 564. #, fuzzy
 565. msgid ""
 566. "This task installs packages and documentation in Romanian to help Romanian "
 567. "speaking people use Debian."
 568. msgstr ""
 569. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på italiensk "
 570. "for å hjelpa folk som snakkar italiensk til å bruka Debian."
 571. #. Description
 572. #: ../po/debian-tasks.desc:474
 573. #, fuzzy
 574. msgid "Romanian desktop"
 575. msgstr "Ukrainsk skrivebord"
 576. #. Description
 577. #: ../po/debian-tasks.desc:474
 578. #, fuzzy
 579. msgid "This task localises the desktop in Romanian."
 580. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit ukrainsk skrivebord"
 581. #. Description
 582. #: ../po/debian-tasks.desc:481
 583. msgid "Russian environment"
 584. msgstr "Russisk miljø"
 585. #. Description
 586. #: ../po/debian-tasks.desc:481
 587. msgid ""
 588. "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
 589. "speaking people use Debian."
 590. msgstr ""
 591. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på russisk for "
 592. "å hjelpa russisktalande folk til å bruka Debian."
 593. #. Description
 594. #: ../po/debian-tasks.desc:492
 595. msgid "Russian desktop"
 596. msgstr "Russisk skrivebord"
 597. #. Description
 598. #: ../po/debian-tasks.desc:492
 599. #, fuzzy
 600. msgid "This task localises the desktop in Russian."
 601. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit russisk skrivebord"
 602. #. Description
 603. #: ../po/debian-tasks.desc:499
 604. #, fuzzy
 605. msgid "Slovak environment"
 606. msgstr "Koreansk miljø"
 607. #. Description
 608. #: ../po/debian-tasks.desc:499
 609. #, fuzzy
 610. msgid ""
 611. "This task installs packages and documentation in Slovak to help Slovak "
 612. "speaking people use Debian."
 613. msgstr ""
 614. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på italiensk "
 615. "for å hjelpa folk som snakkar italiensk til å bruka Debian."
 616. #. Description
 617. #: ../po/debian-tasks.desc:507
 618. #, fuzzy
 619. msgid "Slovak desktop"
 620. msgstr "Koreansk skrivebord"
 621. #. Description
 622. #: ../po/debian-tasks.desc:507
 623. #, fuzzy
 624. msgid "This task localises the desktop in Slovak."
 625. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit koreansk skrivebord"
 626. #. Description
 627. #: ../po/debian-tasks.desc:514
 628. msgid "Spanish environment"
 629. msgstr "Spansk miljø"
 630. #. Description
 631. #: ../po/debian-tasks.desc:514
 632. msgid ""
 633. "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 634. "easier for Spanish speakers to use Debian."
 635. msgstr ""
 636. "Med denne pakkegruppa installerer du program, datafiler og dokumentasjon på "
 637. "spansk for å hjelpa spansktalande folk til å bruka Debian."
 638. #. Description
 639. #: ../po/debian-tasks.desc:525
 640. msgid "Spanish desktop"
 641. msgstr "Spansk skrivebord"
 642. #. Description
 643. #: ../po/debian-tasks.desc:525
 644. #, fuzzy
 645. msgid "This task localises the desktop in Spanish."
 646. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit spansk skrivebord"
 647. #. Description
 648. #: ../po/debian-tasks.desc:532
 649. msgid "Standard system"
 650. msgstr ""
 651. #. Description
 652. #: ../po/debian-tasks.desc:532
 653. msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
 654. msgstr ""
 655. #. Description
 656. #: ../po/debian-tasks.desc:539
 657. msgid "Swedish environment"
 658. msgstr "Svensk miljø"
 659. #. Description
 660. #: ../po/debian-tasks.desc:539
 661. msgid ""
 662. "This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
 663. "speaking people use Debian."
 664. msgstr ""
 665. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på svensk for å "
 666. "hjelpa svensktalande folk til å bruka Debian."
 667. #. Description
 668. #: ../po/debian-tasks.desc:549
 669. msgid "Swedish desktop"
 670. msgstr "Svensk skrivebord"
 671. #. Description
 672. #: ../po/debian-tasks.desc:549
 673. #, fuzzy
 674. msgid "This task localises the desktop in Swedish."
 675. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit svensk skrivebord"
 676. #. Description
 677. #: ../po/debian-tasks.desc:556
 678. msgid "Thai environment"
 679. msgstr "Thai miljø"
 680. #. Description
 681. #: ../po/debian-tasks.desc:556
 682. msgid ""
 683. "This task installs packages that make it easier for Thai speaking people to "
 684. "use Debian."
 685. msgstr ""
 686. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar som gjer det enklare for folk "
 687. "som snakkar Thai til å bruka Debian."
 688. #. Description
 689. #: ../po/debian-tasks.desc:568
 690. msgid "Thai desktop"
 691. msgstr "Thai skrivebord"
 692. #. Description
 693. #: ../po/debian-tasks.desc:568
 694. #, fuzzy
 695. msgid "This task localises the desktop in Thai."
 696. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit thai skrivebord"
 697. #. Description
 698. #: ../po/debian-tasks.desc:575
 699. msgid "Turkish environment"
 700. msgstr "Tyrkisk miljø"
 701. #. Description
 702. #: ../po/debian-tasks.desc:575
 703. msgid ""
 704. "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
 705. "speaking people use Debian."
 706. msgstr ""
 707. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på tyrkisk for "
 708. "å hjelpa tyrkisktalande folk til å bruka Debian."
 709. #. Description
 710. #: ../po/debian-tasks.desc:587
 711. msgid "Turkish desktop"
 712. msgstr "Tyrkisk skrivebord"
 713. #. Description
 714. #: ../po/debian-tasks.desc:587
 715. #, fuzzy
 716. msgid "This task localises the desktop in Turkish."
 717. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit tyrkisk skrivebord"
 718. #. Description
 719. #: ../po/debian-tasks.desc:594
 720. msgid "Ukrainian environment"
 721. msgstr "Ukrainsk miljø"
 722. #. Description
 723. #: ../po/debian-tasks.desc:594
 724. msgid ""
 725. "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
 726. "speaking people use Debian."
 727. msgstr ""
 728. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på ukrainsk for "
 729. "å hjelpa ukrainsktalande folk til å bruka Debian."
 730. #. Description
 731. #: ../po/debian-tasks.desc:604
 732. msgid "Ukrainian desktop"
 733. msgstr "Ukrainsk skrivebord"
 734. #. Description
 735. #: ../po/debian-tasks.desc:604
 736. #, fuzzy
 737. msgid "This task localises the desktop in Ukrainian."
 738. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit ukrainsk skrivebord"
 739. #. Description
 740. #: ../po/debian-tasks.desc:612
 741. msgid "Web server"
 742. msgstr "Vev-tenar"
 743. #. Description
 744. #: ../po/debian-tasks.desc:612
 745. msgid ""
 746. "This task selects packages useful for a general purpose web server system."
 747. msgstr ""
 748. "Denne pakkegruppa vel pakkar som er nyttige for eit generelt system med vev-"
 749. "tenar."
 750. #~ msgid ""
 751. #~ "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
 752. #~ "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both "
 753. #~ "the GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the "
 754. #~ "user choose between the two."
 755. #~ msgstr ""
 756. #~ "Med denne pakkegruppa installerer du grunnleggjande «skivebords»-verktøy. "
 757. #~ "Dette inkluderer ulike økthandsamarar, filhandterarar og nettlesarar. Ho "
 758. #~ "inneheld både GNOME og KDE skrivebord, og gjev ein visingshandterar som "
 759. #~ "let deg velja mellom dei to."
 760. #, fuzzy
 761. #~ msgid "This task makes the desktop be localised in Bulgarian."
 762. #~ msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit italiensk skrivebord"
 763. #, fuzzy
 764. #~ msgid "This task causes the standard base system to be installed."
 765. #~ msgstr ""
 766. #~ "Denne pakkegruppa set systemet ditt opp til å vera ein utskriftstenar."