Browse Source

Updated Swedish translation of program, debconf and tasks.

keep-around/43e990ab3f4cc50982f8dbc32e3465ca7c827876
Per Olofsson 18 years ago
parent
commit
027208260a
 1. 2
    debian/changelog
 2. 66
    debian/po/sv.po
 3. 20
    po/sv.po
 4. 164
    tasks/po/sv.po

2
debian/changelog

@ -44,6 +44,8 @@ tasksel (2.07) UNRELEASED; urgency=low
- Added Arabic translations (programs, debconf and tasks)
- Carlos Z.F. Liu
- Updated Simplified Chinese debconf translations.
- Per Olofsson
- Updated Swedish program, debconf and tasks.
* Christian Perrier
- Corrected Japanese desktop task description. Closes: #260233

66
debian/po/sv.po

@ -0,0 +1,66 @@
#
# Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
# documentation is worth reading, especially sections dedicated to
# this format, e.g. by running:
# info -n '(gettext)PO Files'
# info -n '(gettext)Header Entry'
#
# Some information specific to po-debconf are available at
# /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
# or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
# Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel 2.07 debconf\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-06-06 19:41-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2004-07-24 23:59+0200\n"
"Last-Translator: Per Olofsson <pelle@dsv.su.se>\n"
"Language-Team: Swedish <debian-boot@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../templates:3
msgid "${CHOICES}, manual package selection"
msgstr "${CHOICES}, manuellt paketval"
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:4
msgid ""
"At the moment, only the core of Debian is installed. To tune the "
"installation to your needs, you can choose to install one or more of the "
"following predefined collections of software. Experienced users may prefer "
"to select packages manually."
msgstr ""
"För närvarande är enbart Debians baspaket installerade. För att anpassa "
"installationen efter dina behov kan du välja att installera en eller flera "
"av följande fördefinierade paketgrupper. Erfarna användare kan välja paket "
"manuellt om detta föredras."
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:13
msgid "Choose software to install:"
msgstr "Välj programvara att installera:"
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:13
msgid ""
"You can choose to install one or more of the following predefined "
"collections of software."
msgstr ""
"Du kan välja att installera en eller flera av följande fördefinierade "
"paketgrupper."
#. Type: title
#. Description
#: ../templates:19
msgid "Debian software selection"
msgstr "Debians programvaruväljare"

20
po/sv.po

@ -7,8 +7,9 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel 1.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-07-20 22:44-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-13 13:18+0100\n"
"Last-Translator: André Dahlqvist <andre.dahlqvist@telia.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2004-07-24 18:24+0200\n"
"Last-Translator: Per Olofsson <pelle@dsv.su.se>\n"
"Language-Team: Swedish <debian-boot@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@ -29,10 +30,23 @@ msgid ""
"\t --task-packages list available packages in a task\n"
"\t --task-desc returns the description of a task\n"
msgstr ""
"Användning:\n"
"tasksel install <funktion>\n"
"tasksel [flaggor]; där flaggor är en kombination av:\n"
"\t-t, --test testläge; gör ingenting på riktigt\n"
"\t-r, --required installera alla paket med prioritet \"nödvändig\"\n"
"\t-i, --important installera alla paket med prioritet \"viktig\"\n"
"\t-s, --standard installera alla paket med prioritet \"standard\"\n"
"\t-n, --no-ui visa inte gränsittet; används normalt med -r\n"
"\t eller -i\n"
"\t --new-install installera några funktioner automatiskt\n"
"\t --list-tasks lista funktioner som skulle visas och avsluta\n"
"\t --task-packages lista tillgängliga paket i en funktion\n"
"\t --task-desc återge en funktions beskrivning\n"
#: ../tasksel.pl:392 ../tasksel.pl:403
msgid "aptitude failed"
msgstr ""
msgstr "aptitude misslyckades"
#~ msgid "Cannot allocate memory for enumeration buffer"
#~ msgstr "Kan inte allokera minne för uppräkningsbufferten"

164
tasks/po/sv.po

@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel tasks\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-07-24 04:53-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-30 00:24+0100\n"
"Last-Translator: André Dahlqvist <andre.dahlqvist@telia.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2004-07-24 23:44+0200\n"
"Last-Translator: Per Olofsson <pelle@dsv.su.se>\n"
"Language-Team: Swedish <debian-boot@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@ -17,30 +17,27 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3
#, fuzzy
msgid "Brazilian Portuguese environment"
msgstr "Japansk miljö"
msgstr "Miljö för brasiliansk portugisiska"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs programs, data files, and documentation that makes it "
"easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på spanska för att hjälpa "
"människor som talar spanska att använda Debian."
"Denna funktion installerar program, datafiler och dokumentation som gör det "
"lättare för människor som talar brasiliansk portugisiska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14
#, fuzzy
msgid "Brazilian Portuguese desktop"
msgstr "Japansk miljö"
msgstr "Skrivbordsmiljö för brasiliansk portugisiska"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14
msgid "This task makes the desktop be localised in Brasilian Portuguese."
msgstr ""
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för brasiliansk portugisiska."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:21
@ -59,12 +56,12 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:31
msgid "Catalan desktop"
msgstr ""
msgstr "Katalansk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:31
msgid "This task makes the desktop be localised in Catalan."
msgstr ""
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för katalanska."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:38
@ -84,14 +81,13 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:55
#, fuzzy
msgid "Simplified Chinese desktop"
msgstr "Miljö för förenklad kinesiska"
msgstr "Skrivbordsmiljö för förenklad kinesiska"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:55
msgid "This task makes the desktop be localised in Simplified Chinese"
msgstr ""
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för förenklad kinesiska"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:62
@ -112,7 +108,7 @@ msgstr "Miljö för traditionell kinesiska"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:79
msgid "This task makes the desktop be localised in Traditional Chinese."
msgstr ""
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för traditionell kinesiska"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:86
@ -127,25 +123,22 @@ msgid ""
"Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
"Denna funktion tillhandahåller kyrilliska teckensnitt och annan programvara "
"som du behöver för att använda kyrilliska. Den stödjer vitryska, bulgariska, "
"makedonska, ryska, serbiska och ukrainska."
"som du behöver för att använda kyrilliska. Den innehåller stöd för vitryska, "
"bulgariska, makedonska, ryska, serbiska och ukrainska."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:98
#, fuzzy
msgid "Cyrillic desktop"
msgstr "Kyrillisk miljö"
msgstr "Kyrillisk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:98
#, fuzzy
msgid ""
"This task makes the desktop be localised in Cyrillic It supports Belarusian, "
"Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
"Denna funktion tillhandahåller kyrilliska teckensnitt och annan programvara "
"som du behöver för att använda kyrilliska. Den stödjer vitryska, bulgariska, "
"makedonska, ryska, serbiska och ukrainska."
"Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för kyrilliska. Den innehåller stöd "
"för vitryska, bulgariska, makedonska, ryska, serbiska och ukrainska."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:106
@ -164,12 +157,12 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:116
msgid "Danish desktop"
msgstr ""
msgstr "Dansk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:116
msgid "This task makes the desktop be localised in Danish"
msgstr ""
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för danska"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:123
@ -192,7 +185,7 @@ msgid ""
"locking."
msgstr ""
"PostgreSQL är en SQL-relationsdatabas som erbjuder tilltagande stöd för "
"SQL92 och vissa SQL3-funktioner. Den är lämlig att använda vid "
"SQL92 och vissa SQL3-funktioner. Den är lämplig att använda vid "
"fleranvändaråtkomst till databasen på grund av sina faciliteter för "
"transaktioner och finkornig låsning."
@ -224,7 +217,7 @@ msgstr "DNS-server"
msgid ""
"Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgstr ""
"Väljer DNS-servern BIND och relaterad dokumentations- och verktygspaket."
"Väljer DNS-servern BIND och relaterade dokumentations- och verktygspaket."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:158
@ -237,7 +230,7 @@ msgid ""
"This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
"and NFS."
msgstr ""
"Denna funktion konfigurerar ditt system till att vara en filserver, med stöd "
"Denna funktion konfigurerar ditt system för att vara en filserver med stöd "
"för både NetBIOS och NFS."
#. Description
@ -257,12 +250,12 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:179
msgid "French desktop"
msgstr ""
msgstr "Fransk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:179
msgid "This task makes the desktop be localised in French"
msgstr ""
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för franska"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:186
@ -281,12 +274,12 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:197
msgid "German desktop"
msgstr ""
msgstr "Tysk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:197
msgid "This task makes the desktop be localised in German"
msgstr ""
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för tyska"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:204
@ -305,12 +298,12 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:214
msgid "Greek desktop"
msgstr ""
msgstr "Grekisk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:214
msgid "This task makes the desktop be localised in Greek"
msgstr ""
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för grekiska"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:221
@ -329,38 +322,36 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:229
msgid "Hebrew desktop"
msgstr ""
msgstr "Hebreisk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:229
msgid "This task makes the desktop be localised in Hebrew"
msgstr ""
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för hebreiska"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:236
#, fuzzy
msgid "Italian environment"
msgstr "Katalansk miljö"
msgstr "Italiensk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:236
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på katalanska för att "
"hjälpa människor som talar katalanska att använda Debian."
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på italienska för att "
"hjälpa människor som talar italienska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:247
msgid "Italian desktop"
msgstr ""
msgstr "Italiensk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:247
msgid "This task makes the desktop be localised in Italian"
msgstr ""
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för italienska"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:254
@ -378,14 +369,13 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:267
#, fuzzy
msgid "Japanese desktop environment"
msgstr "Japansk miljö"
msgstr "Japansk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:267
msgid "This task makes the desktop be localised in Japanese"
msgstr ""
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för japanska"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:274
@ -394,23 +384,22 @@ msgstr "Koreansk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:274
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
"Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket som gör det lättare för människor som talar "
"japanska att använda Debian."
"koreanska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:286
msgid "Korean desktop"
msgstr ""
msgstr "Koreansk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:286
msgid "This task makes the desktop be localised in Korean"
msgstr ""
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för koreanska"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:293
@ -428,14 +417,13 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:303
#, fuzzy
msgid "Lithuanian desktop"
msgstr "Litauisk miljö"
msgstr "Litauisk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:303
msgid "This task makes the desktop be localised in Lithuanian"
msgstr ""
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för litauiska"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:310
@ -448,8 +436,8 @@ msgid ""
"This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
"server system."
msgstr ""
"Denna funktion väljer en mängd paket som är användbara för ett allmänt e-"
"postserversystem."
"Denna funktion väljer en mängd paket som är användbara för ett e-"
"postserversystem för allmänt bruk."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:319
@ -467,14 +455,13 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:330
#, fuzzy
msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
msgstr "Norsk (bokmål och nynorsk) miljö"
msgstr "Norsk (bokmål och nynorsk) skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:330
msgid "This task makes the desktop be localised in Norwegian"
msgstr ""
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för norska"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:337
@ -493,12 +480,12 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:348
msgid "Polish desktop"
msgstr ""
msgstr "Polsk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:348
msgid "This task makes the desktop be localised in Polish"
msgstr ""
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för polska"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:356
@ -508,7 +495,7 @@ msgstr "Utskriftsserver"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:356
msgid "This task sets up your system to be a print server."
msgstr "Denna funktion konfigurerar ditt system till att vara utskriftsserver."
msgstr "Denna funktion konfigurerar ditt system för att vara utskriftsserver."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:366
@ -527,12 +514,12 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:377
msgid "Russian desktop"
msgstr ""
msgstr "Rysk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:377
msgid "This task makes the desktop be localised in Russian"
msgstr ""
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för ryska"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:384
@ -551,38 +538,36 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:395
msgid "Spanish desktop"
msgstr ""
msgstr "Spansk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:395
msgid "This task makes the desktop be localised in Spanish"
msgstr ""
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för spanska"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:402
#, fuzzy
msgid "Swedish environment"
msgstr "Spansk miljö"
msgstr "Svensk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:402
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på polska för att hjälpa "
"människor som talar polska att använda Debian."
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på svenska för att hjälpa "
"människor som talar svenska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:412
msgid "Swedish desktop"
msgstr ""
msgstr "Svensk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:412
msgid "This task makes the desktop be localised in Swedish"
msgstr ""
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för svenska"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:419
@ -599,65 +584,60 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:430
msgid "Thai desktop"
msgstr ""
msgstr "Thailändsk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:430
msgid "This task makes the desktop be localised in Thai"
msgstr ""
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för thailändska"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:437
#, fuzzy
msgid "Turkish environment"
msgstr "Dansk miljö"
msgstr "Turkisk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:437
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på polska för att hjälpa "
"människor som talar polska att använda Debian."
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på turkiska för att "
"hjälpa människor som talar turkiska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:449
msgid "Turkish desktop"
msgstr ""
msgstr "Turkisk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:449
msgid "This task makes the desktop be localised in Turkish"
msgstr ""
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för turkiska"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:456
#, fuzzy
msgid "Ukrainian environment"
msgstr "Litauisk miljö"
msgstr "Ukrainsk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:456
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på ryska för att hjälpa "
"människor som talar ryska att använda Debian."
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på ukrainska för att "
"hjälpa människor som talar ukrainska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:466
#, fuzzy
msgid "Ukrainian desktop"
msgstr "Litauisk miljö"
msgstr "Ukrainsk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:466
msgid "This task makes the desktop be localised in Ukrainian"
msgstr ""
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för ukrainska"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:474
@ -669,8 +649,8 @@ msgstr "Webbserver"
msgid ""
"This task selects a packages useful for a general purpose web server system."
msgstr ""
"Denna funktion väljer paket som är användbara för ett allmänt "
"webbserversystem."
"Denna funktion väljer paket som är användbara för ett webbserversystem för "
"allmänt bruk."
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation to make "

Loading…
Cancel
Save