Browse Source

Added slovenian translations by Jure Cuhalev

keep-around/43e990ab3f4cc50982f8dbc32e3465ca7c827876
Christian Perrier 19 years ago
parent
commit
033f96b628
  1. 2
      debian/changelog
  2. 225
      po/sl.po
  3. 416
      tasks/sl.po

2
debian/changelog

@ -11,6 +11,8 @@ tasksel (1.46) UNRELEASED; urgency=low
- Updated Lithuanian translation (tasks/po/lt.po)
- Giuseppe Sacco
- First italian translation for tasks/po/it.po
- Jure Cuhalev
- Added slovenian translations (both po/sl.po and tasks/po/sl.po)
-- Joey Hess <joeyh@debian.org> Thu, 11 Mar 2004 18:22:24 -0500

225
po/sl.po

@ -0,0 +1,225 @@
# translation of tasksel.po to Slovenian
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
# Matjaz Horvat <matjaz@owca.info>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-28 08:04+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-13 16:52+0100\n"
"Last-Translator: Matjaz Horvat <matjaz@owca.info>\n"
"Language-Team: Slovenian <sl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.3\n"
#: ../data.c:307 ../data.c:321
msgid "Cannot allocate memory for enumeration buffer"
msgstr "Ni mogoče dodeliti pomnilnika za števni medpomnilnik"
#: ../macros.h:42
#, c-format
msgid ""
"Fatal error encountered at %s:%d\n"
"\t"
msgstr ""
"Usodna napaka pri %s:%d\n"
"\t"
#: ../macros.h:51
#, c-format
msgid ""
"I/O error at %s:%d\n"
"\t"
msgstr ""
"Napaka I/O pri %s:%d\n"
"\t"
#: ../slangui.c:18 ../slangui.c:19
msgid "(no description)"
msgstr "(ni opisa)"
#: ../slangui.c:75
msgid "End-user"
msgstr "Končni uporabnik"
#: ../slangui.c:76
msgid "Hardware Support"
msgstr "Podpora strojne opreme"
#: ../slangui.c:77
msgid "Servers"
msgstr "Strežniki"
#: ../slangui.c:78
msgid "Development"
msgstr "Razvoj"
#: ../slangui.c:79
msgid "Localization"
msgstr "Krajevno prilagajanje"
#: ../slangui.c:80
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Mešano"
#: ../slangui.c:219
msgid "Unable to initialize the terminal"
msgstr "Ni mogoče inicializirati terminala"
#: ../slangui.c:221
msgid "Unable to initialize screen output"
msgstr "Ni mogoče inicializirati izhoda na zaslon"
#: ../slangui.c:222
msgid "Unable to initialize keyboard interface"
msgstr "Ni mogoče inicializirati vmesnika tipkovnice"
#: ../slangui.c:239
#, c-format
msgid "Debian Task Installer v%s - (c) 1999-2003 SPI and others"
msgstr "Debianov opravilni namestilnik r%s - (c) 1999-2003 SPI in drugi"
#: ../slangui.c:393
msgid "^Finish"
msgstr "^Konec"
#: ../slangui.c:401 ../slangui.c:402
msgid "Task ^Info"
msgstr "Podatk^i o opravilih"
#: ../slangui.c:406 ../slangui.c:407
msgid "^Help"
msgstr "^Pomoč"
#: ../slangui.c:441
msgid "Select tasks to install"
msgstr "Izberite opravila, ki jih želite namestiti"
#: ../slangui.c:576
msgid "Ok"
msgstr "V redu"
#: ../slangui.c:685 ../slangui.c:699 ../slangui.c:810
#, c-format
msgid "Index out of bounds: %d >= %d"
msgstr "Kazalo je prekoračilo meje: %d >= %d"
#: ../slangui.c:776
msgid "Help"
msgstr "Pomoč"
#: ../slangui.c:777
msgid ""
"Tasks allow you to quickly install a selection of packages that performs a "
"given task.\n"
"\n"
"The main chooser list shows a list of tasks that you can choose to install. "
"The arrow keys moves the cursor. Pressing ENTER or the SPACEBAR toggles the "
"selection of the task at the cursor. You can also press A to select all "
"tasks, or N to deselect all tasks. Pressing Q will exit this program and "
"begin installation of your selected tasks.\n"
"\n"
"Thank you for using Debian.\n"
"\n"
"Press enter to return to the task selection screen"
msgstr ""
"Opravila vam omogočajo hitro namestitev izbire paketov, ki izvede dano opravilo.\n"
"\n"
"Glavni seznam prikazuje seznam opravil, ki jih lahko izberete za namestitev. "
"Tipke s puščicami premikajo kazalko. Pritisnite ENTER ali PRESLEDNICO, če želite spremeniti izbor določenega opravila. Če pritisnete A, izberete vsa opravila, z N pa ne izberete nobenega. Za izhod iz programa in začetek namestitve izbranih opravil pritisnite Q.\n"
"\n"
"Hvala, ker uporabljate Debian.\n"
"\n"
"Pritisnite ENTER za vrnitev na zaslon z izbiro opravil."
#: ../slangui.c:818
#, c-format
msgid ""
"Description:\n"
"%s\n"
"\n"
"Included packages:\n"
msgstr ""
"Opis:\n"
"%s\n"
"\n"
"Vsebovani paketi:\n"
#: ../slangui.c:826
msgid "(no description available)"
msgstr "(opis ni na voljo)"
#: ../tasksel.c:33
msgid "Unknown signal seen"
msgstr "Neznan signal"
#: ../tasksel.c:39
#, c-format
msgid "tasksel install <task>\n"
msgstr "tasksel install <task>\n"
#: ../tasksel.c:40
#, c-format
msgid "tasksel [options]; where options is any combination of:\n"
msgstr "tasksel [možnosti], kjer so možnosti poljubna kombinacija:\n"
#: ../tasksel.c:41
msgid "-t -- test mode; don't actually run apt-get on exit"
msgstr "-t -- poskusni način, ki ob izhodu ne požene apt-get"
#: ../tasksel.c:42
msgid ""
"-q -- queue installs; do not install packages with apt-get;\n"
"\t\tjust queue them in dpkg"
msgstr ""
"-q -- namestitve postavi v vrsto in paketov ne namesti z apt-get;\n"
"\t\tsamo postavi jih v vrsto za dpkg"
#: ../tasksel.c:43
msgid "-r -- install all required-priority packages"
msgstr "-r -- namesti vse pakete z zahtevano prioriteto"
#: ../tasksel.c:44
msgid "-i -- install all important-priority packages"
msgstr "-i -- namesti vse pakete s pomembno prioriteto"
#: ../tasksel.c:45
msgid "-s -- install all standard-priority packages"
msgstr "-s -- namesti vse pakete z običajno prioriteto"
#: ../tasksel.c:46
msgid "-n -- don't show UI; use with -r or -i usually"
msgstr "-n -- ne prikaže UI; ponavadi skupaj z -r ali -i"
#: ../tasksel.c:47
msgid "-a -- show all tasks, even those with no packages in them"
msgstr "-a -- prikaže vsa opravila, tudi tista, ki ne vsebujejo paketov"
#: ../tasksel.c:88 ../tasksel.c:123
#, c-format
msgid "No packages selected\n"
msgstr "Ni izbranih paketov\n"
#: ../tasksel.c:197
#, c-format
msgid "No tasks found on this system.\n"
msgstr "Na tem sistemu ni opravil.\n"
#: ../util.c:21
msgid "Cannot allocate memory for strdup"
msgstr "Ni mogoče dodeliti pomnilnika za strdup"
#: ../util.c:39
#, c-format
msgid "Cannot allocate %d bytes of memory"
msgstr "Ni mogoče dodeliti %d bajtov pomnilnika"
#: ../util.c:48
#, c-format
msgid "Cannot reallocate %d bytes of memory"
msgstr "Ni mogoče ponovno dodeliti %d bajtov pomnilnika"

416
tasks/sl.po

@ -0,0 +1,416 @@
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-10 14:22-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-14 12:35+0100\n"
"Last-Translator: Matjaz Horvat <matjaz@owca.info>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:4
msgid "X window system"
msgstr "Okenski sistem X"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:4
msgid "This task provides the essential components for a standalone workstation running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a set of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
msgstr "To opravilo namesti kljuène komponente za samostojno delovno postajo, ki uporablja X Window System. Vsebuje knji¾nice in stre¾nik X, nabor pisav in skupino osnovnih odjemalcev X ter pripomoèkov."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:13
msgid "Broadband internet connection"
msgstr "©irokopasovna internetna povezava"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:13
msgid "This task selects packages that address special needs of computers that connect to the internet using DSL, Cable, and the like."
msgstr "To opravilo izbere pakete, ki jih potrebujejo nekateri raèunalnik za povezavo na internet z uporabo DSL, kabla ipd."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:21
msgid "C and C++"
msgstr "C in C++"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:21
msgid "A complete environment for development of programs in the C and C++ programming languages."
msgstr "Celotno okolje za razvoj programov v programskih jezikih C in C++."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:33
msgid "Catalan environment"
msgstr "Katalonsko okolje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:33
msgid "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan speaking people use Debian."
msgstr "To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v katalon¹èini."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:41
msgid "Simplified Chinese environment"
msgstr "Poenostavljeno kitajsko okolje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:41
msgid "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese encoding."
msgstr "To opravilo namesti programe, datoteke, pisave in dokumentacijo za uporabo Debiana v kitaj¹èini s poenostavljenim kitajskim kodiranjem."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:56
msgid "Traditional Chinese environment"
msgstr "Tradicionalno kitajsko okolje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:56
msgid "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese encoding."
msgstr "To opravilo namesti programe, datoteke, pisave in dokumentacijo za uporabo Debiana v kitaj¹èini s tradicionalnim kitajskim kodiranjem."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:71
msgid "Cyrillic environment"
msgstr "Cirilsko okolje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:71
msgid "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
msgstr "To opravilo namesti programe in pisave za uporabo cirilice v Debianu, Podpira beloru¹èino, bolgar¹èino, makedon¹èino, ru¹èino, srb¹èino in ukrajin¹èino."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:81
msgid "Danish environment"
msgstr "Dansko okolje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:81
msgid "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish speaking people use Debian."
msgstr "To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v dan¹èini."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:89
msgid "SQL database"
msgstr "Podatkovna zbirka SQL"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:89
msgid "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr "To opravilo izbere odjemalce in stre¾ni¹ke pakete za podatkovno zbirko PostgreSQL."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:89
msgid "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user database access, through its facilities for transactions and fine-grained locking."
msgstr "PostgreSQL je relacijska podatkovna zbirka SQL, ki ponuja nara¹èajoèo skladnost z SQL92 in nekatere mo¾nosti SQL3. Primerna je za veèuporabni¹ki dostop do zbirk, predvsem zaradi spretnosti pri izvr¹evanju in drobnozrnatega zaklepanja."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:102
msgid "Desktop environment"
msgstr "Namizno okolje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:102
msgid "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of session managers, file managers and web browsers. It incorporates both the GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the user choose between the two."
msgstr "To opravilo prina¹a osnovno \"namizno\" programsko opramo, med drugim razliène upravljalce sej, upravljalce datotek in spletne brskalnike. Vkljuèuje namizji GNOME in KDE in prina¹a upravljalca prijav, ki uporabniku omogoèa izbiro med okolji."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:114
msgid "Dialup internet"
msgstr "Klicni dostop do interneta"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:114
msgid "This task selects packages that address special needs of computers using a slow part-time dialup connection (by modem, ISDN, or similar)."
msgstr "To opravilo izbere pakete, ki jih potrebujejo nekateri raèunalnik za poèasno povezavo na internet z uporabo klica (modem, ISDN, ipd.)."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:123
msgid "DNS server"
msgstr "Stre¾ni DNS"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:123
msgid "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgstr "Izbere stre¾nik BIND DNS ter povezano dokumentacijo in pripomoèke."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:130
msgid "File server"
msgstr "Datoteèni stre¾nik"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:130
msgid "This task sets up your system to be a file server."
msgstr "To opravilo spremeni va¹ sistem v datoteèni stre¾nik."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:138
msgid "French environment"
msgstr "Francosko okolje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:138
msgid "This task installs packages and documentation in French to help French speaking people use Debian."
msgstr "To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v franco¹èini."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:147
msgid "Games"
msgstr "Igre"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:147
msgid "Selecting this task will install a broad selection of games, from traditional textual unix games to card games, to fast-paced arcade games. It won't install all the games in Debian, but it is a good starting point."
msgstr "Èe izberete to opravilo, boste namestili obse¾en seznam iger, od tradicionalnih besedilnih iger in iger s kartami do arkadnih iger hitrega koraka. Ne bodo se namestile vse igre, vendar jih bo dovolj za zaèetek,"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:154
msgid "German environment"
msgstr "Nem¹ko okolje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:154
msgid "This task installs packages and documentation in German to help German speaking people use Debian."
msgstr "To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v nem¹èini."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:163
msgid "Greek environment"
msgstr "Gr¹ko okolje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:163
msgid "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek speaking people use Debian."
msgstr "To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v gr¹èini."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:172
msgid "Japanese environment"
msgstr "Japonsko okolje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:172
msgid "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use Debian."
msgstr "To opravilo namesti programe za uporabo Debiana v japon¹èini."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:185
msgid "Java"
msgstr "Java"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:185
msgid "A java development environment."
msgstr "Razvojno okolje Java,"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:193
msgid "Debian Jr."
msgstr "Debian Jr."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:193
msgid "Debian Jr. is a collection of Debian packages suitable for children."
msgstr "Debian Jr. je zbirka Debianovih paketov za otroke."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:198
msgid "Custom kernel compilation"
msgstr "Prevajanje jedra po meri"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:198
msgid "This task includes everything you should need to build your own custom kernel."
msgstr "To opravilo vsebuje vse, kar potrebujete za gradnjo lastnega jedra."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:207
msgid "Korean environment"
msgstr "Korejsko okolje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:207
msgid "This task installs programs, data files, fonts, and documentation to make it easier for Korean speakers to use Debian."
msgstr "To opravilo namesti programe, datoteke, pisave in dokumentacijo za uporabo Debiana v korej¹èini."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:217
msgid "Laptop"
msgstr "Prenosnik"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:217
msgid "This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a system. It includes some special utilities laptops including IBM Thinkpads, Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
msgstr "To je zbirka orodij, ki jih potrebujejo uporabniki prenosnikov. Vsebuje nekatere posebne pripomoèke za prenosnike IBM ThinkPad, Sony Vaio, Toshiba in Dell Inspiron."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:227
msgid "Linux Standard Base"
msgstr "Zbirka standardov za Linux (LSB)"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:227
msgid "This task makes the system compliant with the Linux Standard Base, allowing you to install and use LSB packages."
msgstr "To opravilo naredi sistem skladen z zbrirko standardov za Linux (Linux Standard Base) in omogoèa uporabo in namestitev paketov LSB,"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:235
msgid "Mail server"
msgstr "Po¹tni stre¾nik"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:235
msgid "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail server system."
msgstr "To opravilo izbere ¹tevilne pakete za splo¹no namenski po¹tni stre¾nik."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:243
msgid "Usenet news server"
msgstr "Novièarski ste¾nik Usenet"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:243
msgid "This task selects the preferred version of the INN news server software for new Debian installations."
msgstr "To opravilo izbere prednostno razlièico novièarskega stre¾nika INN za nove namestitve Debiana."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:243
msgid "You do not need this package if you merely wish to read news from an existing server, just select the news reader program you desire and it will pull in any required pieces. Only use this task if you intend to operate a server."
msgstr "Èe ¾elite brati novice z obstojeèih stre¾nikov, tega paketa ne potrebujete, ampak samo izberite program za branje novic, ki bo namestil ¹e ostale potrebne dele. Ta paket namestite le, èe ¾elite postaviti stre¾nik."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:256
msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
msgstr "Norve¹ko (Bokmaal in Nynorsk) okolje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:256
msgid "This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian speaking people use Debian."
msgstr "To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v norve¹èini."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:266
msgid "Office environment"
msgstr "Pisarni¹ko okolje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:266
msgid "This task provides a suite of office productivity software, including a word processor, a spreadsheet, a presentation program, and more. This is a rather large collection of software."
msgstr "To opravilo izbere zbirko pisarni¹ke programske opreme, med drugim urejevalnik besedil, preglednico, program za predstavitve in drugo. To je precej obse¾na zbirka programov."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:276
msgid "Polish environment"
msgstr "Poljsko okolje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:276
msgid "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish speaking people use Debian."
msgstr "To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v polj¹èini."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:285
msgid "Print server"
msgstr "Tiskalni¹ki stre¾nik"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:285
msgid "This task sets up your system to be a print server."
msgstr "To opravilo spremeni va¹ sistem v tiskalni¹ki stre¾nik."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:294
msgid "Python"
msgstr "Python"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:294
msgid "Many Python tools and extensions, for developing scripts and simple or complex applications in Python."
msgstr "©tevilna orodja in raz¹iritve za Python za razvoj skript ter preprostih ali zapletenih programov v Pythonu,"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:302
msgid "Russian environment"
msgstr "Rusko okolje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:302
msgid "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian speaking people use Debian."
msgstr "To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v ru¹èini."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:311
msgid "Scientific applications"
msgstr "Znanstveni programi"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:311
msgid "This task selects packages which are suitable for scientific work. Under a fairly loose definition of 'scientific', this includes numerical analysis and computing, statistical data analysis as well as visualization."
msgstr "To opravilo izbere pakete, ki so primerni za znanstveno delo. Pod precej svobodno definicijo pojma 'znanstveno' to pomeni ¹tevilsko analizo in raèunanje, statistièno obdelavo podatkov in tudi vizualizacijo,"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:318
msgid "Spanish environment"
msgstr "©pansko okolje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:318
msgid "This task installs programs, data files, and documentation that makes it easier for Spanish speakers to use Debian."
msgstr "To opravilo namesti programe, datoteke in dokumentacijo za uporabo Debiana v ¹pan¹èini."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:327
msgid "Tcl/Tk"
msgstr "Tcl/Tk"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:327
msgid "Packages commonly used in developing applications using the Tcl language and Tk Toolkit."
msgstr "Paketi, pogosto uporabljeni pri razvoju programov v jeziku Tcl in z zbirko orodij Tk."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:336
msgid "TeX/LaTeX environment"
msgstr "Okolje TeX/LaTeX"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:336
msgid "a TeX/LaTeX environment"
msgstr "Okolje TeX/LaTeX"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:345
msgid "Thai environment"
msgstr "Tajsko okolje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:345
msgid "This task installs packages that make it easier for Thai to use Debian."
msgstr "To opravilo namesti programe za uporabo Debiana v taj¹èini,"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:355
msgid "Conventional Unix server"
msgstr "Obièajen stre¾nik Unix"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:355
msgid "This task selects packages that would typically be found on a conventional multi-user unix system with remote users. Do be warned that this includes a number of daemons."
msgstr "To opravilo izbere pakete, ki so tipièni za obièajen veèuporabni¹ki stre¾nik Unix z oddaljenimi uporabniki. Vedite, da je med paketi veliko ¹tevilo demonov."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:362
msgid "Web server"
msgstr "Spletni stre¾nik"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:362
msgid "This task selects a packages useful for a general purpose web server system."
msgstr "To opravilo izbere pakete, uporabne za splo¹no namenski spletni stre¾nik."
Loading…
Cancel
Save