Browse Source

Convert Romanian translations to use the correct diacritics

tags/2.75
Eddy Petrișor 13 years ago
parent
commit
06a3c4b653
4 changed files with 109 additions and 106 deletions
 1. +4
  -1
    debian/changelog
 2. +5
  -5
    debian/po/ro.po
 3. +5
  -5
    po/ro.po
 4. +95
  -95
    tasks/po/ro.po

+ 4
- 1
debian/changelog View File

@@ -74,7 +74,10 @@ tasksel (2.75) UNRELEASED; urgency=low
follow through by including it in the desktop task as well.
Closes: #467324

-- Joey Hess <joeyh@debian.org> Wed, 14 May 2008 17:10:27 -0400
[ Eddy Petrișor ]
* Convert Romanian translations to use the correct diacritics

-- Joey Hess <joeyh@debian.org> Sun, 29 Jun 2008 20:46:03 +0300

tasksel (2.74.2) unstable; urgency=medium+ 5
- 5
debian/po/ro.po View File

@@ -32,7 +32,7 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../templates:1001 ../templates:2001
msgid "Choose software to install:"
msgstr "Alegeţi programele de instalat:"
msgstr "Alegeți programele de instalat:"

#. Type: multiselect
#. Description
@@ -43,8 +43,8 @@ msgid ""
"predefined collections of software."
msgstr ""
"Momentan, numai nucleul sistemului este instalat. Pentru a regla sistemul "
"conform cu propriile dvs. necesităţi, puteţi alege să instalaţi una sau mai "
"multe din următoarele colecţii predefinite de programe."
"conform cu propriile dvs. necesități, puteți alege să instalați una sau mai "
"multe din următoarele colecții predefinite de programe."

#. Type: multiselect
#. Description
@@ -53,14 +53,14 @@ msgid ""
"You can choose to install one or more of the following predefined "
"collections of software."
msgstr ""
"Puteţi alege să instalaţi una sau mai multe din următoarele colecţii "
"Puteți alege să instalați una sau mai multe din următoarele colecții "
"predefinite de programe."

#. Type: title
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Software selection"
msgstr "Selecţia de programe"
msgstr "Selecția de programe"

#~ msgid "${ORIGCHOICES}"
#~ msgstr "${CHOICES}"

+ 5
- 5
po/ro.po View File

@@ -1,7 +1,7 @@
# Romanian translation
# This file is distributed under the same license as the tasksel package.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
# Eddy Petrişor <eddy.petrisor@gmail.com>, 2004, 2005.
# Eddy Petrișor <eddy.petrisor@gmail.com>, 2004, 2005.
#
msgid ""
msgstr ""
@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-05-14 17:41-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2005-11-20 21:57+0200\n"
"Last-Translator: Eddy Petrişor <eddy.petrisor@gmail.com>\n"
"Last-Translator: Eddy Petrișor <eddy.petrisor@gmail.com>\n"
"Language-Team: Romanian <debian-l10n-romanian@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -33,13 +33,13 @@ msgstr ""
"Utilizare:\n"
"tasksel install <sarcină>\n"
"tasksel remove <sarcină>\n"
"tasksel [opţiuni]\n"
"tasksel [opțiuni]\n"
"\t-t, --test mod test; nu se face nimic\n"
"\t --new-install instalează automat unele sarcini\n"
"\t --list-tasks listează sarcinile care ar fi afişate şi se iese\n"
"\t --list-tasks listează sarcinile care ar fi afișate și se iese\n"
"\t --task-packages listează pachetele disponibile într-o sarcină\n"
"\t --task-desc întoarce descrierea unei sarcini\n"

#: ../tasksel.pl:608 ../tasksel.pl:620
msgid "aptitude failed"
msgstr "aptitude a eşuat"
msgstr "aptitude a eșuat"

+ 95
- 95
tasks/po/ro.po View File

@@ -30,7 +30,7 @@ msgstr "Bază de date SQL"
msgid ""
"This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr ""
"Acestă sarcină selectează pachetele client şi server pentru baza de date "
"Acestă sarcină selectează pachetele client și server pentru baza de date "
"PostgreSQL."

#. Description
@@ -41,10 +41,10 @@ msgid ""
"database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
"locking."
msgstr ""
"PostgreSQL este o bază de date relaţională SQL, care oferă o compatibilitate "
"ridicată cu SQL92 şi câteva facilităţi SQL3. Este potrivită pentru acces "
"multi-utilizator la baza de date, prin facilităţile sale pentru tranzacţii "
"şi mecanismele de interblocare rafinate."
"PostgreSQL este o bază de date relațională SQL, care oferă o compatibilitate "
"ridicată cu SQL92 și câteva facilități SQL3. Este potrivită pentru acces "
"multi-utilizator la baza de date, prin facilitățile sale pentru tranzacții "
"și mecanismele de interblocare rafinate."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:2001
@@ -57,8 +57,8 @@ msgid ""
"This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
"GNOME and KDE desktop tasks."
msgstr ""
"Acestă sarcină furnizează un set minimal de aplicaţii pentru mediul grafic "
"şi serveşte ca bază pentru sarcinile pentru mediile grafice GNOME şi KDE."
"Acestă sarcină furnizează un set minimal de aplicații pentru mediul grafic "
"și servește ca bază pentru sarcinile pentru mediile grafice GNOME și KDE."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3001
@@ -70,13 +70,13 @@ msgstr "Server DNS"
msgid ""
"Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgstr ""
"Selectează serverul DNS BIND, şi documentaţie pentru acesta, cât şi pachete "
"Selectează serverul DNS BIND, și documentație pentru acesta, cât și pachete "
"de utilitare."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:4001
msgid "File server"
msgstr "Server de fişiere"
msgstr "Server de fișiere"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:4001
@@ -84,8 +84,8 @@ msgid ""
"This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
"and NFS."
msgstr ""
"Această sarcină vă peregăteşte sistemul dvs. să fie un server de fişiere "
"care suportă atât NetBIOS cât şi NFS."
"Această sarcină vă peregătește sistemul dvs. să fie un server de fișiere "
"care suportă atât NetBIOS cât și NFS."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:5001
@@ -98,7 +98,7 @@ msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the GNOME desktop "
"environment."
msgstr ""
"Acestă sarcină furnizează un set minimal de aplicaţii pentru mediul grafic "
"Acestă sarcină furnizează un set minimal de aplicații pentru mediul grafic "
"GNOME."

#. Description
@@ -112,7 +112,7 @@ msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
"Environment."
msgstr ""
"Acestă sarcină furnizează un set minimal de aplicaţii pentru mediul grafic K."
"Acestă sarcină furnizează un set minimal de aplicații pentru mediul grafic K."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:7001
@@ -127,7 +127,7 @@ msgstr "Această sarcină instalează programe utile pentru un laptop."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:8001
msgid "Mail server"
msgstr "Server de poştă electronică"
msgstr "Server de poștă electronică"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:8001
@@ -136,17 +136,17 @@ msgid ""
"server system."
msgstr ""
"Acestă sarcină selectează o varietate de pachetele utile pentru un sistem-"
"server de poştă electronică de uz general."
"server de poștă electronică de uz general."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:9001
msgid "manual package selection"
msgstr "selecţie manuală a pachetelor"
msgstr "selecție manuală a pachetelor"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:9001
msgid "Manually select packages to install in aptitude."
msgstr "Selectaţi manual în aptitude pachetele de instalat."
msgstr "Selectați manual în aptitude pachetele de instalat."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:10001
@@ -157,7 +157,7 @@ msgstr "Server de listare (print)"
#: ../po/debian-tasks.desc:10001
msgid "This task sets up your system to be a print server."
msgstr ""
"Această sarcină vă peregăteşte sistemul dvs. să fie un server de listare."
"Această sarcină vă peregătește sistemul dvs. să fie un server de listare."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:11001
@@ -195,7 +195,7 @@ msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the Xfce desktop "
"environment."
msgstr ""
"Acestă sarcină furnizează un set minimal de aplicaţii pentru mediul grafic "
"Acestă sarcină furnizează un set minimal de aplicații pentru mediul grafic "
"Xfce."

#~ msgid "Amharic environment"
@@ -205,8 +205,8 @@ msgstr ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "makes it easier for Amharic speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină instalează programe, fişiere de date, fonturi şi "
#~ "documentaţie care uşurează, vorbitorilor de arabă, folosirea Debian."
#~ "Acestă sarcină instalează programe, fișiere de date, fonturi și "
#~ "documentație care ușurează, vorbitorilor de arabă, folosirea Debian."

#~ msgid "Amharic desktop"
#~ msgstr "Sistem de birou arab"
@@ -233,8 +233,8 @@ msgstr ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "makes it easier for Arabic speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină instalează programe, fişiere de date, fonturi şi "
#~ "documentaţie care uşurează, vorbitorilor de arabă, folosirea Debian."
#~ "Acestă sarcină instalează programe, fișiere de date, fonturi și "
#~ "documentație care ușurează, vorbitorilor de arabă, folosirea Debian."

#~ msgid "Arabic desktop"
#~ msgstr "Sistem de birou arab"
@@ -279,7 +279,7 @@ msgstr ""
#~ "This task installs packages and documentation in Belarusian to help "
#~ "Belarusian speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină instalează pachete şi documentaţie în limba bielorusă, "
#~ "Acestă sarcină instalează pachete și documentație în limba bielorusă, "
#~ "pentru a ajuta vorbitorii de bielorusă să folosească Debian."

#~ msgid "Belarusian desktop"
@@ -307,8 +307,8 @@ msgstr ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "makes it easier for Bengali speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină instalează programe, fişiere de date, fonturi şi "
#~ "documentaţie care uşurează, vorbitorilor de bengali, folosirea Debian."
#~ "Acestă sarcină instalează programe, fișiere de date, fonturi și "
#~ "documentație care ușurează, vorbitorilor de bengali, folosirea Debian."

#~ msgid "Bengali desktop"
#~ msgstr "Sistem de birou bengali"
@@ -335,24 +335,24 @@ msgstr ""
#~ "This task installs packages and documentation in Bosnian to help Bosnian "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină instalează pachete şi documentaţie în limba bosniacă, "
#~ "Acestă sarcină instalează pachete și documentație în limba bosniacă, "
#~ "pentru a ajuta vorbitorii de bosniacă să folosească Debian."

# deşi în limba română noi le spunem bosniaci, termenul corect este bosnian (cf. unui nativ "bosniac")
# deși în limba română noi le spunem bosniaci, termenul corect este bosnian (cf. unui nativ "bosniac")
#~ msgid "Bosnian desktop"
#~ msgstr "Sistem de birou bosniac"

#~ msgid "This task localises the desktop in Bosnian."
#~ msgstr "Această sarcină localizează mediul de birou în bosniacă."

# deşi în limba română noi le spunem bosniaci, termenul corect este bosnian (cf. unui nativ "bosniac")
# deși în limba română noi le spunem bosniaci, termenul corect este bosnian (cf. unui nativ "bosniac")
#~ msgid "Bosnian GNOME desktop"
#~ msgstr "Sistem de birou bosniac"

#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Bosnian."
#~ msgstr "Această sarcină localizează mediul de birou în bosniacă."

# deşi în limba română noi le spunem bosniaci, termenul corect este bosnian (cf. unui nativ "bosniac")
# deși în limba română noi le spunem bosniaci, termenul corect este bosnian (cf. unui nativ "bosniac")
#~ msgid "Bosnian KDE desktop"
#~ msgstr "Sistem de birou bosniac"

@@ -366,8 +366,8 @@ msgstr ""
#~ "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
#~ "easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină instalează programe, fişiere de date, şi documentaţie care "
#~ "uşurează vorbitorilor de portugheză braziliană, folosirea Debian."
#~ "Acestă sarcină instalează programe, fișiere de date, și documentație care "
#~ "ușurează vorbitorilor de portugheză braziliană, folosirea Debian."

#~ msgid "Brazilian Portuguese desktop"
#~ msgstr "Sistem de birou portughez brazilian"
@@ -397,7 +397,7 @@ msgstr ""
#~ "This task installs packages and documentation in British English to help "
#~ "British English speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină instalează pachete şi documentaţie în limba engleză "
#~ "Acestă sarcină instalează pachete și documentație în limba engleză "
#~ "britanică, pentru a ajuta vorbitorii de engleză britanică să folosească "
#~ "Debian."

@@ -426,7 +426,7 @@ msgstr ""
#~ "This task installs programs and data files that make it easier for "
#~ "Bulgarian speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină instalează pachete care uşurează vorbitorilor de bulgară "
#~ "Acestă sarcină instalează pachete care ușurează vorbitorilor de bulgară "
#~ "utilizarea Debian."

#~ msgid "Bulgarian desktop"
@@ -454,7 +454,7 @@ msgstr ""
#~ "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină instalează pachete şi documentaţie în limba catalană, "
#~ "Acestă sarcină instalează pachete și documentație în limba catalană, "
#~ "pentru a ajuta vorbitorii de catalană să folosească Debian."

#~ msgid "Catalan desktop"
@@ -483,8 +483,8 @@ msgstr ""
#~ "make it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified "
#~ "Chinese encoding."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină instalează programe, fişiere de date, fonturi şi "
#~ "documentaţie care uşurează vorbitorilor de chineză folosirea Debian, "
#~ "Acestă sarcină instalează programe, fișiere de date, fonturi și "
#~ "documentație care ușurează vorbitorilor de chineză folosirea Debian, "
#~ "utilizând codificarea chineză simplificată."

#~ msgid "Simplified Chinese desktop"
@@ -507,23 +507,23 @@ msgstr ""
#~ msgstr "Această sarcină localizează mediul de birou în vietnameză."

#~ msgid "Traditional Chinese environment"
#~ msgstr "Mediu chinezesc tradiţional"
#~ msgstr "Mediu chinezesc tradițional"

#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "make it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional "
#~ "Chinese encoding."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină instalează programe, fişiere de date, fonturi şi "
#~ "documentaţie care uşurează vorbitorilor de chineză folosirea Debian, "
#~ "utilizând codificarea chineză tradiţională."
#~ "Acestă sarcină instalează programe, fișiere de date, fonturi și "
#~ "documentație care ușurează vorbitorilor de chineză folosirea Debian, "
#~ "utilizând codificarea chineză tradițională."

#~ msgid "Traditional Chinese desktop"
#~ msgstr "Sistem de birou chinezesc tradiţional"
#~ msgstr "Sistem de birou chinezesc tradițional"

#~ msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
#~ msgstr ""
#~ "Această sarcină localizează mediul de birou în chineză tradiţională."
#~ "Această sarcină localizează mediul de birou în chineză tradițională."

#~ msgid "Chinese-t GNOME desktop"
#~ msgstr "Sistem de birou vietnamez"
@@ -544,7 +544,7 @@ msgstr ""
#~ "This task installs packages and documentation in Croatian to help "
#~ "Croatian speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină instalează pachete şi documentaţie în limba croată, pentru "
#~ "Acestă sarcină instalează pachete și documentație în limba croată, pentru "
#~ "a ajuta vorbitorii de croată să folosească Debian."

#~ msgid "Croatian desktop"
@@ -573,9 +573,9 @@ msgstr ""
#~ "order to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, "
#~ "Russian, Serbian and Ukrainian."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină oferă fonturi chirilice şi alte programe necesare pentru a "
#~ "Acestă sarcină oferă fonturi chirilice și alte programe necesare pentru a "
#~ "utiliza chirilice. Suportă bielorusă, bulgară, macedoneană, rusă, sârbă "
#~ "şi ucraineană."
#~ "și ucraineană."

#~ msgid "Cyrillic desktop"
#~ msgstr "Sistem de birou chirilic"
@@ -586,7 +586,7 @@ msgstr ""
#~ msgstr ""
#~ "Această sarcină face ca sistemul de birou să prezinte suport de "
#~ "localizare cu chirilice. Suportă limbile bielorusă, bulgară, macedoneană, "
#~ "rusă, sârbă şi ucraineană."
#~ "rusă, sârbă și ucraineană."

#~ msgid "Cyrillic GNOME desktop"
#~ msgstr "Sistem de birou chirilic"
@@ -607,7 +607,7 @@ msgstr ""
#~ "This task installs packages and documentation in Czech to help Czech "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină instalează pachete şi documentaţie în limba cehă, pentru a "
#~ "Acestă sarcină instalează pachete și documentație în limba cehă, pentru a "
#~ "ajuta vorbitorii de cehă să folosească Debian."

#~ msgid "Czech desktop"
@@ -635,7 +635,7 @@ msgstr ""
#~ "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină instalează pachete şi documentaţie în limba daneză, pentru "
#~ "Acestă sarcină instalează pachete și documentație în limba daneză, pentru "
#~ "a ajuta vorbitorii de daneză să folosească Debian."

#~ msgid "Danish desktop"
@@ -663,8 +663,8 @@ msgstr ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "makes it easier for Dutch speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină instalează programe, fişiere de date, fonturi şi "
#~ "documentaţie care uşurează, vorbitorilor de olandeză, folosirea Debian."
#~ "Acestă sarcină instalează programe, fișiere de date, fonturi și "
#~ "documentație care ușurează, vorbitorilor de olandeză, folosirea Debian."

#~ msgid "Dutch desktop"
#~ msgstr "Sistem de birou olandez"
@@ -745,7 +745,7 @@ msgstr ""
#~ "This task installs packages and documentation in Finnish to help Finnish "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină instalează pachete şi documentaţie în limba finlandeză, "
#~ "Acestă sarcină instalează pachete și documentație în limba finlandeză, "
#~ "pentru a ajuta vorbitorii de finlandeză să folosească Debian."

#~ msgid "Finnish desktop"
@@ -773,7 +773,7 @@ msgstr ""
#~ "This task installs packages and documentation in French to help French "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină instalează pachete şi documentaţie în limba franceză, "
#~ "Acestă sarcină instalează pachete și documentație în limba franceză, "
#~ "pentru a ajuta vorbitorii de franceză să folosească Debian."

#~ msgid "French desktop"
@@ -801,7 +801,7 @@ msgstr ""
#~ "This task installs packages and documentation in Galician to help "
#~ "Galician speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină instalează pachete şi documentaţie în limba galiciană, "
#~ "Acestă sarcină instalează pachete și documentație în limba galiciană, "
#~ "pentru a ajuta vorbitorii de galiciană să folosească Debian."

#~ msgid "Galician desktop"
@@ -835,7 +835,7 @@ msgstr ""
#~ "This task installs packages and documentation in German to help German "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină instalează pachete şi documentaţie în limba germană, "
#~ "Acestă sarcină instalează pachete și documentație în limba germană, "
#~ "pentru a ajuta vorbitorii de germană să folosească Debian."

#~ msgid "German desktop"
@@ -863,7 +863,7 @@ msgstr ""
#~ "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină instalează pachete şi documentaţie în limba greacă, pentru "
#~ "Acestă sarcină instalează pachete și documentație în limba greacă, pentru "
#~ "a ajuta vorbitorii de greacă să folosească Debian."

#~ msgid "Greek desktop"
@@ -909,7 +909,7 @@ msgstr ""
#~ "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină instalează programe şi documentaţie în limba ebraică, "
#~ "Acestă sarcină instalează programe și documentație în limba ebraică, "
#~ "pentru a ajuta vorbitorii de ebraică să folosească Debian."

#~ msgid "Hebrew desktop"
@@ -937,8 +937,8 @@ msgstr ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "makes it easier for Hindi speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină instalează programe, fişiere de date, fonturi şi "
#~ "documentaţie care uşurează, vorbitorilor de hindi, folosirea Debian."
#~ "Acestă sarcină instalează programe, fișiere de date, fonturi și "
#~ "documentație care ușurează, vorbitorilor de hindi, folosirea Debian."

#~ msgid "Hindi desktop"
#~ msgstr "Sistem de birou hindi"
@@ -965,7 +965,7 @@ msgstr ""
#~ "This task installs packages and documentation in Hungarian to help "
#~ "Hungarian speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină instalează pachete şi documentaţie în limba maghiară, "
#~ "Acestă sarcină instalează pachete și documentație în limba maghiară, "
#~ "pentru a ajuta vorbitorii de italiană să folosească Debian."

#~ msgid "Hungarian desktop"
@@ -993,7 +993,7 @@ msgstr ""
#~ "This task installs packages and documentation in Icelandic to help "
#~ "Icelandic speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină instalează pachete şi documentaţie în limba islandeză, "
#~ "Acestă sarcină instalează pachete și documentație în limba islandeză, "
#~ "pentru a ajuta vorbitorii de islandeză să folosească Debian."

#~ msgid "Icelandic desktop"
@@ -1021,7 +1021,7 @@ msgstr ""
#~ "This task installs packages and documentation in Irish to help Irish "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină instalează pachete şi documentaţie în limba irlandeză, "
#~ "Acestă sarcină instalează pachete și documentație în limba irlandeză, "
#~ "pentru a ajuta vorbitorii de irlandeză să folosească Debian."

#~ msgid "Irish desktop"
@@ -1049,7 +1049,7 @@ msgstr ""
#~ "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină instalează pachete şi documentaţie în limba italiană, "
#~ "Acestă sarcină instalează pachete și documentație în limba italiană, "
#~ "pentru a ajuta vorbitorii de italiană să folosească Debian."

#~ msgid "Italian desktop"
@@ -1077,7 +1077,7 @@ msgstr ""
#~ "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to "
#~ "use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină instalează pachete care uşurează vorbitorilor de japoneză "
#~ "Acestă sarcină instalează pachete care ușurează vorbitorilor de japoneză "
#~ "utilizarea Debian."

#~ msgid "Japanese desktop"
@@ -1105,7 +1105,7 @@ msgstr ""
#~ "This task installs packages and documentation in Khmer to help Khmer "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină instalează pachete şi documentaţie în limba khmer, pentru "
#~ "Acestă sarcină instalează pachete și documentație în limba khmer, pentru "
#~ "a ajuta vorbitorii de khmer să folosească Debian."

#~ msgid "Khmer desktop"
@@ -1133,7 +1133,7 @@ msgstr ""
#~ "This task installs packages that make it easier for Korean speakers to "
#~ "use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină instalează pachete care uşurează vorbitorilor de coreană "
#~ "Acestă sarcină instalează pachete care ușurează vorbitorilor de coreană "
#~ "utilizarea Debian."

#~ msgid "Korean desktop"
@@ -1161,7 +1161,7 @@ msgstr ""
#~ "This task installs packages and documentation in Kurdish to help Kurds "
#~ "use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină instalează pachete şi documentaţie în limba turcă, pentru "
#~ "Acestă sarcină instalează pachete și documentație în limba turcă, pentru "
#~ "a ajuta vorbitorii de turcă să folosească Debian."

#~ msgid "Kurdish desktop"
@@ -1207,7 +1207,7 @@ msgstr ""
#~ "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
#~ "Lithuanian speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină instalează pachete şi documentaţie în limba lituaniană, "
#~ "Acestă sarcină instalează pachete și documentație în limba lituaniană, "
#~ "pentru a ajuta vorbitorii de lituaniană să folosească Debian."

#~ msgid "Lithuanian desktop"
@@ -1235,7 +1235,7 @@ msgstr ""
#~ "This task installs packages and documentation in Macedonian to help "
#~ "Macedonian speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină instalează pachete şi documentaţie în limba macedoneană, "
#~ "Acestă sarcină instalează pachete și documentație în limba macedoneană, "
#~ "pentru a ajuta vorbitorii de macedoneană să folosească Debian."

#~ msgid "Macedonian desktop"
@@ -1299,7 +1299,7 @@ msgstr ""
#~ "This task installs packages and documentation in North Sami to help North "
#~ "Sami speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină instalează pachete şi documentaţie în limba norvegiană, "
#~ "Acestă sarcină instalează pachete și documentație în limba norvegiană, "
#~ "pentru a ajuta vorbitorii de norvegiană să folosească Debian."

#~ msgid "North Sami desktop"
@@ -1321,17 +1321,17 @@ msgstr ""
#~ msgstr "Această sarcină localizează mediul de birou în sami de nord."

#~ msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
#~ msgstr "Mediu norvegian (bokmaal şi nynorsk)"
#~ msgstr "Mediu norvegian (bokmaal și nynorsk)"

#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Norwegian to help "
#~ "Norwegian speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină instalează pachete şi documentaţie în limba norvegiană, "
#~ "Acestă sarcină instalează pachete și documentație în limba norvegiană, "
#~ "pentru a ajuta vorbitorii de norvegiană să folosească Debian."

#~ msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
#~ msgstr "Sistem de birou norvegian (bokmaal şi nynorsk)"
#~ msgstr "Sistem de birou norvegian (bokmaal și nynorsk)"

#~ msgid "This task localises the desktop in Norwegian."
#~ msgstr "Această sarcină localizează mediul de birou în norvegiană."
@@ -1355,8 +1355,8 @@ msgstr ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "makes it easier for Persian speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină instalează programe, fişiere de date, fonturi şi "
#~ "documentaţie care uşurează, vorbitorilor de persană, folosirea Debian."
#~ "Acestă sarcină instalează programe, fișiere de date, fonturi și "
#~ "documentație care ușurează, vorbitorilor de persană, folosirea Debian."

#~ msgid "Persian desktop"
#~ msgstr "Sistem de birou persan"
@@ -1383,7 +1383,7 @@ msgstr ""
#~ "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină instalează pachete şi documentaţie în limba poloneză, "
#~ "Acestă sarcină instalează pachete și documentație în limba poloneză, "
#~ "pentru a ajuta vorbitorii de poloneză să folosească Debian."

#~ msgid "Polish desktop"
@@ -1411,7 +1411,7 @@ msgstr ""
#~ "This task installs packages and documentation in Portuguese to help "
#~ "Portuguese speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină instalează pachete şi documentaţie în limba portugheză, "
#~ "Acestă sarcină instalează pachete și documentație în limba portugheză, "
#~ "pentru a ajuta vorbitorii de portugheză să folosească Debian."

#~ msgid "Portuguese desktop"
@@ -1439,8 +1439,8 @@ msgstr ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "makes it easier for Punjabi speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină instalează programe, fişiere de date, fonturi şi "
#~ "documentaţie care uşurează, vorbitorilor de punjabi, folosirea Debian."
#~ "Acestă sarcină instalează programe, fișiere de date, fonturi și "
#~ "documentație care ușurează, vorbitorilor de punjabi, folosirea Debian."

#~ msgid "Punjabi desktop"
#~ msgstr "Sistem de birou punjabi"
@@ -1467,7 +1467,7 @@ msgstr ""
#~ "This task installs packages and documentation in Romanian to help "
#~ "Romanian speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină instalează pachete şi documentaţie în limba română, pentru "
#~ "Acestă sarcină instalează pachete și documentație în limba română, pentru "
#~ "a ajuta vorbitorii de română să folosească Debian."

#~ msgid "Romanian desktop"
@@ -1495,7 +1495,7 @@ msgstr ""
#~ "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină instalează programe şi documentaţie în limba rusă, pentru "
#~ "Acestă sarcină instalează programe și documentație în limba rusă, pentru "
#~ "a ajuta vorbitorii de rusă să folosească Debian."

#~ msgid "Russian desktop"
@@ -1523,7 +1523,7 @@ msgstr ""
#~ "This task installs packages and documentation in Serbian to help Serbian "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină instalează pachete şi documentaţie în limba sârbă, pentru "
#~ "Acestă sarcină instalează pachete și documentație în limba sârbă, pentru "
#~ "a ajuta vorbitorii de sârbă să folosească Debian."

#~ msgid "Serbian desktop"
@@ -1551,7 +1551,7 @@ msgstr ""
#~ "This task installs packages and documentation in Slovak to help Slovak "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină instalează pachete şi documentaţie în limba slovacă, "
#~ "Acestă sarcină instalează pachete și documentație în limba slovacă, "
#~ "pentru a ajuta vorbitorii de slovacă să folosească Debian."

#~ msgid "Slovak desktop"
@@ -1579,7 +1579,7 @@ msgstr ""
#~ "This task installs packages and documentation in Slovenian to help "
#~ "Slovenian speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină instalează pachete şi documentaţie în limba slovenă, "
#~ "Acestă sarcină instalează pachete și documentație în limba slovenă, "
#~ "pentru a ajuta vorbitorii de slovenă să folosească Debian."

#~ msgid "Slovenian desktop"
@@ -1607,8 +1607,8 @@ msgstr ""
#~ "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
#~ "easier for Spanish speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină instalează programe, fişiere de date, şi documentaţie care "
#~ "uşurează vorbitorilor de spaniolă, folosirea Debian."
#~ "Acestă sarcină instalează programe, fișiere de date, și documentație care "
#~ "ușurează vorbitorilor de spaniolă, folosirea Debian."

#~ msgid "Spanish desktop"
#~ msgstr "Sistem de birou spaniol"
@@ -1635,7 +1635,7 @@ msgstr ""
#~ "This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină instalează pachete şi documentaţie în limba suedeză, "
#~ "Acestă sarcină instalează pachete și documentație în limba suedeză, "
#~ "pentru a ajuta vorbitorii de poloneză să folosească Debian."

#~ msgid "Swedish desktop"
@@ -1663,7 +1663,7 @@ msgstr ""
#~ "This task installs packages and documentation in Tagalog to help Tagalog "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină instalează pachete şi documentaţie în limba tagalog, "
#~ "Acestă sarcină instalează pachete și documentație în limba tagalog, "
#~ "pentru a ajuta vorbitorii de tagalog să folosească Debian."

#~ msgid "Tamil environment"
@@ -1673,8 +1673,8 @@ msgstr ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "makes it easier for Tamil speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină instalează programe, fişiere de date, fonturi şi "
#~ "documentaţie care uşurează, vorbitorilor de tamil, folosirea Debian."
#~ "Acestă sarcină instalează programe, fișiere de date, fonturi și "
#~ "documentație care ușurează, vorbitorilor de tamil, folosirea Debian."

#~ msgid "Tamil desktop"
#~ msgstr "Sistem de birou tamil"
@@ -1701,7 +1701,7 @@ msgstr ""
#~ "This task installs packages that make it easier for Thai speaking people "
#~ "to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină instalează pachete care uşurează vorbitorilor de thai "
#~ "Acestă sarcină instalează pachete care ușurează vorbitorilor de thai "
#~ "utilizarea Debian."

#~ msgid "Thai desktop"
@@ -1729,7 +1729,7 @@ msgstr ""
#~ "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină instalează pachete şi documentaţie în limba turcă, pentru "
#~ "Acestă sarcină instalează pachete și documentație în limba turcă, pentru "
#~ "a ajuta vorbitorii de turcă să folosească Debian."

#~ msgid "Turkish desktop"
@@ -1757,7 +1757,7 @@ msgstr ""
#~ "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help "
#~ "Ukrainian speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină instalează programe şi documentaţie în limba ucraineană "
#~ "Acestă sarcină instalează programe și documentație în limba ucraineană "
#~ "pentru a ajuta vorbitorii de ucraineană să folosească Debian."

#~ msgid "Ukrainian desktop"
@@ -1803,7 +1803,7 @@ msgstr ""
#~ "This task installs packages and documentation in Welsh to help Welsh "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină instalează pachete şi documentaţie în limba wales, pentru "
#~ "Acestă sarcină instalează pachete și documentație în limba wales, pentru "
#~ "a ajuta vorbitorii de wales să folosească Debian."

#~ msgid "Welsh desktop"
@@ -1855,5 +1855,5 @@ msgstr ""
#~ "This task provides basic \"desktop\" software using the GNOME desktop "
#~ "desktop."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină furnizează un set minimal de aplicaţii pentru mediul "
#~ "Acestă sarcină furnizează un set minimal de aplicații pentru mediul "
#~ "grafic GNOME."

Loading…
Cancel
Save