Browse Source

Updated Lithuanian translation

tags/2.07
Kęstutis Biliūnas 17 years ago
parent
commit
10dc1cb4c6
3 changed files with 21 additions and 37 deletions
 1. +1
  -1
    debian/changelog
 2. +12
  -15
    po/lt.po
 3. +8
  -21
    tasks/po/lt.po

+ 1
- 1
debian/changelog View File

@@ -21,7 +21,7 @@ tasksel (2.07) UNRELEASED; urgency=low
to the turkish-desktop task
* Translations
- Kęstutis Biliūnas
- Updated Lithuanian translation of tasks.
- Updated Lithuanian debconf and tasks translations.
- Claus Hindsgaul
- Updated Danish translation of tasks and program translation.
- Eugeniy Meshcheryakov


+ 12
- 15
po/lt.po View File

@@ -5,10 +5,10 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Project-Id-Version: tasksel_po\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-07-19 07:19+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-06-17 01:50+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2004-07-20 20:12+0300\n"
"Last-Translator: Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>\n"
"Language-Team: Lithuanian <komp_lt@konferencijos.lt>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,7 +17,6 @@ msgstr ""
"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"

#: ../tasksel.pl:240
#, fuzzy
msgid ""
"Usage:\n"
"tasksel install <task>\n"
@@ -34,20 +33,18 @@ msgid ""
msgstr ""
"Naudojimas:\n"
"tasksel install <uždavinys>\n"
"tasksel [parametrai]; kur parametrai yra bet kuri kombinacija iš šių:\n"
"\t-t -- testinis režimas; iš tikrųjų nedaro nieko\n"
"\t-r -- įdiegti visus paketus, kurių prioritetiškumas - reikiami (required)\n"
"\t-i -- įdiegti visus paketus, kurių prioritetiškumas - svarbūs (important)\n"
"\t-s -- įdiegti visus standartinio prioritetiškumo paketus\n"
"\t-n -- nerodyti UI; paprastai naudojamas su -r ar -i\n"
"\t-a -- rodyti visus uždavinius, net tuos, kuriuose nėra paketų\n"
"tasksel [parametrai]; kur parametrai yra bet kuri kombinacija iš:\n"
"\t-t, --test testinis režimas; iš tikrųjų nedaro nieko\n"
"\t-r, --required įdiegia visus paketus, kurių prioritet. - reikiami\n"
"\t-i, --important įdiegia visus paketus, kurių prioritet. - svarbūs\n"
"\t-s, --standard įdiegia visus standartinio prioritet. paketus\n"
"\t-n, --no-ui nerodo UI; paprastai naudojamas su -r ar -i\n"
"\t --new-install automatiškai įdiegia kai kuriuos uždavinius\n"
"\t --list-tasks parodo uždavinių sąrašą ir išeina\n"
"\t --task-packages pateikia uždavinyje esamų paketų sąrašą\n"
"\t --task-desc gražina uždavinio aprašymą\n"

#: ../tasksel.pl:358 ../tasksel.pl:386
msgid "aptitude failed"
msgstr "aptitude vykdymas nepavyko"

#~ msgid ""
#~ "ignoring other selected packages in favour of manual package selection"
#~ msgstr ""
#~ "ignoruojami kiti parinkti (pažymėti) paketai, atiduodant pirmenybę "
#~ "rankiniam paketų pasirinkimui"

+ 8
- 21
tasks/po/lt.po View File

@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel_tasks\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-07-19 17:14+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-07-15 17:48+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2004-07-20 18:34+0300\n"
"Last-Translator: Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>\n"
"Language-Team: Lithuanian <komp_lt@konferencijos.lt>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -38,8 +38,7 @@ msgstr "Brazilijos portugalų darbastalis"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14
msgid "This task makes the desktop be localised in Brasilian Portuguese."
msgstr ""
"Šis uždavinys paruošia Brazilijos portugalų kalba lokalizuotą darbastalį."
msgstr "Šis uždavinys paruošia Brazilijos portugalų kalba lokalizuotą darbastalį."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:21
@@ -89,8 +88,7 @@ msgstr "Supaprastintos kinų kalbos darbastalis"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:55
msgid "This task makes the desktop be localised in Simplified Chinese"
msgstr ""
"Šis uždavinys paruošia supaprastinta kinų kalba lokalizuotą darbastalį."
msgstr "Šis uždavinys paruošia supaprastinta kinų kalba lokalizuotą darbastalį."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:62
@@ -174,8 +172,7 @@ msgstr "SQL duomenų bazė"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:123
msgid ""
"This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgid "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr ""
"Šis uždavinys išrenka įdiegimui PostgreSQL duomenų bazes kliento ir serverio "
"paketus. "
@@ -218,8 +215,7 @@ msgstr "Vardų serveris (DNS)"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:150
msgid ""
"Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgid "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgstr ""
"Parinks BIND DNS serverį ir atitinkamus dokumentacijos ir pagalbinių "
"programų paketus."
@@ -374,9 +370,8 @@ msgstr ""

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:267
#, fuzzy
msgid "Japanese desktop environment"
msgstr "Japonų kalbos aplinka"
msgstr "Japoniškas darbastalis"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:267
@@ -390,12 +385,11 @@ msgstr "Korėjiečių kalbos aplinka"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:274
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
"Debian."
msgstr ""
"Šis uždavinys įdiegia paketus, kad palengvintų japonų kalba kalbantiems "
"Šis uždavinys įdiegia paketus, kad palengvintų korėjiečių kalba kalbantiems "
"žmonėms naudotis Debian'u."

#. Description
@@ -655,15 +649,8 @@ msgstr "Žiniatinklio (web) serveris"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:473
msgid ""
"This task selects a packages useful for a general purpose web server system."
msgid "This task selects a packages useful for a general purpose web server system."
msgstr ""
"Šis uždavinys parinks paketus, naudingus bendros paskirties žiniatinklio "
"(web) serverio sistemai."

#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation to make "
#~ "it easier for Korean speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Šis uždavinys įdiegia programas, duomenų failus, šriftus ir dokumentus, "
#~ "kurie palengvins korėjiečių kalba kalbantiems žmonėms naudotis Debian'u."

Loading…
Cancel
Save