Browse Source

Finished tasksel

tags/2.29
Bjørn Steensrud 16 years ago
parent
commit
22810ecadc
2 changed files with 11 additions and 27 deletions
  1. +10
    -17
      po/nb.po
  2. +1
    -10
      po/nn.po

+ 10
- 17
po/nb.po View File

@@ -1,11 +1,4 @@
# translation of tasksel.po to Norsk Bokmål
# translation of tasksel.po to Norwegian Bokmål
# translation of tasksel.po to Norwegian
# translation of tasksel.po to
# translation of tasksel.po to Norwegian bokmål
# translation of tasksel.po to Norwegian (Nynorsk)
# translation of tasksel.po to
# translation of tasksel.po to
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
# Håvard Korsvoll <korsvoll@stud.ntnu.no>, 2004.
@@ -19,16 +12,15 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-06-11 07:41+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-08-29 22:26+0200\n"
"Last-Translator: Axel Bojer <axelb@skolelinux.no>\n"
"PO-Revision-Date: 2005-07-31 11:21+0200\n"
"Last-Translator: Bjørn Steensrud <bjornst@powertech.no>\n"
"Language-Team: Norsk Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
"X-Generator: Emacs 21.3.1\n"

#: ../tasksel.pl:305
#, fuzzy
msgid ""
"Usage:\n"
"tasksel install <task>\n"
@@ -41,13 +33,14 @@ msgid ""
"\t --task-desc returns the description of a task\n"
msgstr ""
"Bruk:\n"
"tasksel install «pakkegruppe»\n"
"tasksel install «oppgave»\n"
"tasksel remove «oppgave»\n"
"tasksel [valg]; der valg er enhver kombinasjon av:\n"
"\t-t -- test modus, ikke gjør egentlig noe\n"
"\t-r -- installer alle «nødvendig»e pakker\n"
"\t-i -- installer alle «viktig»e pakker\n"
"\t-s -- installer alle «standard»-pakker\n"
"\t-n -- ikke vis brukerflaten, bruk vanligvis med -r eller -i\n"
"\t-t, --test test modus, ikke egentlig gjør noe\n"
"\t --new-install installer automatisk noen oppgaver\n"
"\t --list-tasks list oppgaver som ville blitt vist og avslutt\n"
"\t --task-packages list pakker som tilhører en oppgave\n"
"\t --task-desc returnerer beskrivelsen av en oppgave\n"

#: ../tasksel.pl:483 ../tasksel.pl:499 ../tasksel.pl:516
msgid "aptitude failed"


+ 1
- 10
po/nn.po View File

@@ -1,8 +1,4 @@
# translation of tasksel.po to Norwegian nynorsk
# translation of tasksel.po to Norwegian (Nynorsk)
# translation of tasksel.po to Norwegian (Nynorsk)
# translation of tasksel.po to
# translation of tasksel.po to
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
# Håvard Korsvoll <korsvoll@stud.ntnu.no>, 2004.
@@ -13,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-06-11 07:41+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-08-28 17:01+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-07-31 11:25+0200\n"
"Last-Translator: Håvard Korsvoll <korsvoll@skulelinux.no>\n"
"Language-Team: Norwegian nynorsk <i18n-nn@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -23,7 +19,6 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: ../tasksel.pl:305
#, fuzzy
msgid ""
"Usage:\n"
"tasksel install <task>\n"
@@ -40,10 +35,6 @@ msgstr ""
"tasksel remove <oppgåve>\n"
"tasksel [val], der val er ein vilkårleg kombinasjon av:\n"
"\t-t, --test testmodus, gjer ingen endringar\n"
"\t-r, --required installerer alle pakkar med prioritet påkrevd\n"
"\t-i, --important installerer alle pakkar med prioritet viktig\n"
"\t-s, --standard installerer alle pakkar med prioritet standard\n"
"\t-n, --no-ui ikkje vis UI, vanlegvis brukt saman med -r eller -i\n"
"\t --new-install installerer automatisk nokre oppgåver\n"
"\t --list-tasks list opp oppgåver som vil bli vist og avslutt\n"
"\t --task-packages list opp tilgjengelege pakkar i ei oppgåve\n"


Loading…
Cancel
Save