Browse Source

Slovak tasks translation update

keep-around/43e990ab3f4cc50982f8dbc32e3465ca7c827876
Christian Perrier 18 years ago
parent
commit
27ba79f52a
  1. 4
      debian/changelog
  2. 68
      tasks/po/sk.po

4
debian/changelog

@ -13,8 +13,10 @@ tasksel (1.48) UNRELEASED; urgency=low
- Update Portuguese translation (tasks/po/pt.po)
- André Dahlqvist
- Updated Swedish translation (tasks/po/sv.po).
- Peter Mann
- Updated Slovak translation (tasks/po/sk.po)
-- Christian Perrier <bubulle@debian.org> Tue, 30 Mar 2004 22:32:31 +0200
-- Christian Perrier <bubulle@kheops.frmug.org> Fri, 2 Apr 2004 09:06:30 +0200
tasksel (1.47) unstable; urgency=low

68
tasks/po/sk.po

@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-29 11:46-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-25 13:34+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-04-01 17:32+0200\n"
"Last-Translator: Peter KLFMANiK Mann <Peter.Mann@tuke.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -27,8 +27,8 @@ msgid ""
"running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a set "
"of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
msgstr ""
"Táto úloha vyberie neodmyslitelné súčasti pre samostatnú pracovnú stanicu s "
"X Window Systémom. Poskytuje X knižnice, X server, fonty a niekoľko "
"Táto úloha vyberie neodmyslitelné súčasti pre samostatnú pracovnú stanicu "
"s X Window Systémom. Poskytuje X knižnice, X server, fonty a niekoľko "
"základných X klientov a nástrojov."
#. Description
@ -69,8 +69,8 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu prácu s "
"Debianom pre katalánsky hovoriacich používateľov."
"Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu prácu "
"s Debianom pre katalánsky hovoriacich používateľov."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:41
@ -129,8 +129,8 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu prácu s "
"Debianom pre dánsky hovoriacich používateľov."
"Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu prácu "
"s Debianom pre dánsky hovoriacich používateľov."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:89
@ -207,11 +207,12 @@ msgstr "S
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:130
#, fuzzy
msgid ""
"This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
"and NFS."
msgstr "Táto úloha nastaví váš systém na funkciu súborového servera."
msgstr ""
"Táto úloha nastaví váš systém na funkciu súborového servera, ktorý podporuje "
"NetBIOS a NFS."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:139
@ -224,8 +225,8 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in French to help French "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu prácu s "
"Debianom pre francúzsky hovoriacich používateľov."
"Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu prácu "
"s Debianom pre francúzsky hovoriacich používateľov."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:148
@ -255,8 +256,8 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in German to help German "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu prácu s "
"Debianom pre nemecky hovoriacich používateľov."
"Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu prácu "
"s Debianom pre nemecky hovoriacich používateľov."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:164
@ -269,24 +270,22 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu prácu s "
"Debianom pre grécky hovoriacich používateľov."
"Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu prácu "
"s Debianom pre grécky hovoriacich používateľov."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:173
#, fuzzy
msgid "Hebrew environment"
msgstr "Grécke prostredie"
msgstr "Hebrejské prostredie"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:173
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu prácu s "
"Debianom pre grécky hovoriacich používateľov."
"Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu prácu "
"s Debianom pre hebrejsky hovoriacich používateľov."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:179
@ -299,8 +298,8 @@ msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
"Debian."
msgstr ""
"Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu prácu s "
"Debianom pre japonsky hovoriacich používateľov."
"Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu prácu "
"s Debianom pre japonsky hovoriacich používateľov."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:192
@ -356,31 +355,28 @@ msgstr "Prenosn
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:224
#, fuzzy
msgid ""
"This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
"system. It includes some special utilities for laptops including IBM "
"Thinkpads, Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
msgstr ""
"Toto je sada nástrojov, ktoré uľahčia život použivateľom s prenosnými "
"Toto je sada nástrojov, ktoré v systéme očakávajú používatelia s prenosnými "
"poèítaèmi. Okrem iného obsahuje aj ¹peciálne nástroje pre konkrétne modely "
"ako sú IBM Thinkpad, Sony Vaio, Toshiba a Dell Inspiron."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:234
#, fuzzy
msgid "Lithuanian environment"
msgstr "Thajské prostredie"
msgstr "Litovské prostredie"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:234
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
"Lithuanian speaking people use Debian."
msgstr ""
"Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu prácu s "
"Debianom pre katalánsky hovoriacich používateľov."
"Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu prácu "
"s Debianom pre litovsky hovoriacich používateľov."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:242
@ -442,7 +438,9 @@ msgstr "N
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
"speaking people use Debian."
msgstr "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu v nórštine."
msgstr ""
"Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu prácu "
"s Debianom pre nórsky hovoriacich používateľov."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:281
@ -471,8 +469,8 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu prácu s "
"Debianom pre poľsky hovoriacich používateľov."
"Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu prácu "
"s Debianom pre poľsky hovoriacich používateľov."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:300
@ -509,8 +507,8 @@ msgid ""
"This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu prácu s "
"Debianom pre rusky hovoriacich používateľov."
"Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu prácu "
"s Debianom pre rusky hovoriacich používateľov."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:326
@ -565,6 +563,8 @@ msgstr "TeX/LaTeX prostredie"
msgid ""
"This task provides necessary packages for composing documents in TeX/LaTeX."
msgstr ""
"Táto úloha poskytuje balíky potrebné pre tvorbu dokumentov "
"v systéme TeX/LaTeX."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:361

Loading…
Cancel
Save