Browse Source

Updated

tags/2.49
Bjørn Steensrud 15 years ago
parent
commit
2ab145dc9a
1 changed files with 15 additions and 27 deletions
  1. +15
    -27
      tasks/po/nb.po

+ 15
- 27
tasks/po/nb.po View File

@@ -14,7 +14,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: nb\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-04-24 14:24-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-29 11:55+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-06-23 09:11+0200\n"
"Last-Translator: Bjørn Steensrud <bjornst@powertech.no>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -264,8 +264,7 @@ msgstr "SQL-database"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:181
msgid ""
"This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgid "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr "Dette oppgaven gir klient- og tjenerpakker for databasen PostgreSQL."

#. Description
@@ -301,10 +300,8 @@ msgstr "Navnetjener"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:205
msgid ""
"Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgstr ""
"Tar med navnetjeneren BIND og tilhørende dokumentasjon og verktøyspakker."
msgid "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgstr "Tar med navnetjeneren BIND og tilhørende dokumentasjon og verktøyspakker."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:213
@@ -470,31 +467,27 @@ msgstr "Denne oppgaven gir et skrivebord på hindi."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:337
#, fuzzy
msgid "Hungarian environment"
msgstr "Bulgarsk miljø"
msgstr "Ungarsk miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:337
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Hungarian to help Hungarian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denne oppgaven installerer pakker og dokumentasjon som hjelper "
"italiensktalende å bruke Debian."
"ungarsktalende å bruke Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:345
#, fuzzy
msgid "Hungarian desktop"
msgstr "Bulgarsk skrivebord"
msgstr "Ungarsk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:345
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Hungarian."
msgstr "Denne oppgaven gir et bulgarsk skrivebord."
msgstr "Denne oppgaven gir et ungarsk skrivebord."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:352
@@ -530,8 +523,7 @@ msgstr "Japansk miljø"
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
"Debian."
msgstr ""
"Denne oppgaven installerer pakker som hjelper japansktalende å bruke Debian."
msgstr "Denne oppgaven installerer pakker som hjelper japansktalende å bruke Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:382
@@ -545,19 +537,17 @@ msgstr "Denne oppgaven gir et japansk skrivebord."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:390
#, fuzzy
msgid "KDE desktop environment"
msgstr "Skrivebordsmiljø"
msgstr "KDE skrivebordsmiljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:390
#, fuzzy
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
"Environment."
msgstr ""
"Denne oppgaven skaffer grunnleggende «skrivebord»-programmer med "
"skrivebordsmiljøet Gnome."
"skrivebordsmiljøet K Desktop Environment."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:410
@@ -569,8 +559,7 @@ msgstr "Koreanske omgivelser"
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
"Debian."
msgstr ""
"Denne oppgaven installerer pakker som hjelper koreansktalande å bruke Debian."
msgstr "Denne oppgaven installerer pakker som hjelper koreansktalande å bruke Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:422
@@ -876,8 +865,7 @@ msgstr "Thai miljø"
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Thai speaking people to "
"use Debian."
msgstr ""
"Denne oppgaven installerer pakker som hjelper Thai-talende å bruke Debian."
msgstr "Denne oppgaven installerer pakker som hjelper Thai-talende å bruke Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:658
@@ -944,8 +932,7 @@ msgstr "Nettjener"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:702
msgid ""
"This task selects packages useful for a general purpose web server system."
msgid "This task selects packages useful for a general purpose web server system."
msgstr ""
"Denne oppgaven installerer pakker som er nyttige for et generelt system med "
"en nettjener."
@@ -960,3 +947,4 @@ msgstr ""
#~ "med ulike øktbehandlere, filbehandlere og nettlesere. Pakken inneholder "
#~ "både GNOME og KDE, og gir en innloggingsvelger som lar deg velge mellom "
#~ "de to."


Loading…
Cancel
Save