Browse Source

Updated Catalan translation (tasks/po/ca.po).

tags/1.49
Jordi Mallach 17 years ago
parent
commit
2b238c1cb7
2 changed files with 10 additions and 24 deletions
  1. +2
    -0
      debian/changelog
  2. +8
    -24
      tasks/po/ca.po

+ 2
- 0
debian/changelog View File

@@ -5,6 +5,8 @@ tasksel (1.48) UNRELEASED; urgency=low
- Updated Lithuanian translation (tasks/po/uk.po).
- Denis Barbier
- Updated French translation (tasks/po/fr.po).
- Jordi Mallach
- Updated Catalan translation (tasks/po/ca.po).

-- Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt> Mon, 29 Mar 2004 23:42:23 +0300+ 8
- 24
tasks/po/ca.po View File

@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-29 11:46-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-30 13:48+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-30 16:34+0200\n"
"Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@debian.org>\n"
"Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -215,13 +215,10 @@ msgstr "Servidor de fitxers"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:130
#, fuzzy
msgid ""
"This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
"and NFS."
msgstr ""
"Aquesta tasca configura el vostre sistema per a que siga un servidor de "
"fitxers."
msgstr "Aquesta tasca configura el vostre sistema per a que siga un servidor de fitxers, suportant tant NetBIOS com NFS."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:139
@@ -284,19 +281,15 @@ msgstr ""

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:173
#, fuzzy
msgid "Hebrew environment"
msgstr "Entorn en grec"
msgstr "Entorn en hebreu"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:173
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Aquesta tasca instal·la paquets i documentació en grec per a ajudar als "
"usuaris de parla grega a utilitzar Debian."
msgstr "Aquesta tasca instal·la paquets i documentació en hebreu per a ajudar als usuaris de parla hebrea a utilitzar Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:179
@@ -368,32 +361,23 @@ msgstr "Portàtil"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:224
#, fuzzy
msgid ""
"This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
"system. It includes some special utilities for laptops including IBM "
"Thinkpads, Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
msgstr ""
"Aquesta és una col·leció d'eines que els usuaris de portàtils esperen trobar "
"al sistema. Inclou algunes utilitats especials que necessiten alguns "
"portàtils, inclossos els Thinkpad d'IBM, els Vaio de Sony, els Toshiba i els "
"Inpiron de Dell."
msgstr "Aquesta és una col·leció d'eines que els usuaris de portàtils esperen trobar al sistema. Inclou algunes utilitats especials que per a portàtils que inclouen els Thinkpad d'IBM, els Vaio de Sony, els Toshiba i els Inpiron de Dell."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:234
#, fuzzy
msgid "Lithuanian environment"
msgstr "Entorn en tailandès"
msgstr "Entorn en lituà"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:234
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
"Lithuanian speaking people use Debian."
msgstr ""
"Aquesta tasca instal·la paquets i documentació en català, per ajudar als "
"usuaris de parla catalana a utilitzar Debian."
msgstr "Aquesta tasca instal·la paquets i documentació en lituà, per ajudar als usuaris de parla lituana a utilitzar Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:242
@@ -588,7 +572,7 @@ msgstr "Entorn de Tex/LaTeX"
#: ../po/debian-tasks.desc:351
msgid ""
"This task provides necessary packages for composing documents in TeX/LaTeX."
msgstr ""
msgstr "Aquesta tasca proveeix els paquets necessaris per a composar documents en TeX/LaTeX."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:361


Loading…
Cancel
Save