Browse Source

Danish update

keep-around/43e990ab3f4cc50982f8dbc32e3465ca7c827876
Claus Hindsgaul 18 years ago
parent
commit
319a0218c5
  1. 40
      tasks/po/da.po

40
tasks/po/da.po

@ -8,13 +8,14 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: da\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-29 11:46-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-28 12:58+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-31 13:45+0200\n"
"Last-Translator: Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:4
@ -143,10 +144,8 @@ msgstr "SQL-database"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:89
msgid ""
"This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr ""
"Denne opgavepakke omfatter klient- og serverpakker til PostgreSQL-databasen."
msgid "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr "Denne opgavepakke omfatter klient- og serverpakker til PostgreSQL-databasen."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:89
@ -200,10 +199,8 @@ msgstr "DNS-server"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:123
msgid ""
"Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgstr ""
"Vælger DNS-serveren BIND samt tilhørende dokumentation og værktøjsprogrammer."
msgid "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgstr "Vælger DNS-serveren BIND samt tilhørende dokumentation og værktøjsprogrammer."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:130
@ -212,11 +209,12 @@ msgstr "Filserver"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:130
#, fuzzy
msgid ""
"This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
"and NFS."
msgstr "Denne opgavesamling sætter dit system op som filserver."
msgstr ""
"Denne opgavesamling sætter dit system op som filserver, der både understøtter "
"NetBIOS og NFS."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:139
@ -278,19 +276,17 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:173
#, fuzzy
msgid "Hebrew environment"
msgstr "Græsk miljø"
msgstr "Hebraisk miljø"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:173
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer græske pakker og dokumentation, til brug for "
"græsktalende Debianbrugere."
"Denne opgavepakke installerer hebraiske pakker og dokumentation, til brug for "
"Debianbrugere, der taler hebraisk."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:179
@ -361,7 +357,6 @@ msgstr "B
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:224
#, fuzzy
msgid ""
"This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
"system. It includes some special utilities for laptops including IBM "
@ -369,7 +364,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Dette er en samling værktøjer, som brugere af bærbare computere forventer at "
"have på deres system. Det omfatter bl.a. nogle specielle værktøjer til "
"bærbare computer som f.eks. IBM Thinkpad, Sony Vaio, Toshiba og Dell"
"bærbare computere som f.eks. IBM Thinkpad, Sony Vaio, Toshiba og Dell Inspirion."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:234
@ -572,9 +567,10 @@ msgstr "TeX/LaTeX-milj
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:351
msgid ""
"This task provides necessary packages for composing documents in TeX/LaTeX."
msgid "This task provides necessary packages for composing documents in TeX/LaTeX."
msgstr ""
"Denne opgavepakke indeholder de nødvendige pakker til at lave "
"dokumenter med TeX/LaTeX."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:361
@ -611,11 +607,11 @@ msgstr "Webserver"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:378
msgid ""
"This task selects a packages useful for a general purpose web server system."
msgid "This task selects a packages useful for a general purpose web server system."
msgstr ""
"Denne opgavepakke vælger pakker, der er nyttige på et almindeligt webserver-"
"system."
#~ msgid "a TeX/LaTeX environment"
#~ msgstr "et TeX/LaTeX-miljø"

Loading…
Cancel
Save