Browse Source

Add Danish task translations

tags/version_1_37
Claus Hindsgaul 18 years ago
parent
commit
31b5f53760
3 changed files with 557 additions and 1 deletions
 1. +1
  -1
    Makefile
 2. +2
  -0
    debian/changelog
 3. +554
  -0
    tasks/po/da.po

+ 1
- 1
Makefile View File

@@ -18,7 +18,7 @@ VERSION=$(shell expr "`dpkg-parsechangelog 2>/dev/null |grep Version:`" : '.*Ver
LIBS=-lslang -ltextwrap #-lccmalloc -ldl
OBJS=tasksel.o slangui.o data.o util.o strutl.o
LANGS=ca cs da de es fi fr gl hu it ja nl nn no pl pt_BR ru sv zh_TW
LANGS_DESC=de fi fr ja no pt_BR
LANGS_DESC=da de fi fr ja no pt_BR
LOCALEDIR=$(DESTDIR)/usr/share/locale
COMPILE = $(CC) $(CFLAGS) $(DEFS) -c
LINK = $(CC) $(CFLAGS) $(DEFS) -o


+ 2
- 0
debian/changelog View File

@@ -11,6 +11,8 @@ tasksel (1.37) UNRELEASED; urgency=low
* Claus Hindsgaul
- Add openoffice.org-hyphenation-da and koffice-i18n-da to
Danish task.
- Add complete Danish task translations from ddtp.org.
- Add da to LANGS_DESC in top-level Makefile.

-- Denis Barbier <barbier@debian.org> Tue, 21 Oct 2003 22:21:14 +0200


+ 554
- 0
tasks/po/da.po View File

@@ -0,0 +1,554 @@
# translation of da.po to Danish
# Danish translation for tasksel tasks.
# Copyright (C) 2003 Claus Hindsgaul
# Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>, 2003.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: da\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-09 16:36-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2003-10-26 20:13+0100\n"
"Last-Translator: Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.0.2\n"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:4
msgid "X window system"
msgstr "X window-systemet"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:4
msgid ""
"This task provides the essential components for a standalone workstation "
"running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a set "
"of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
msgstr ""
"Denne pakke indeholder de essentielle dele til en selvstændig "
"arbejdsstation med X Window-systemet. Den har X-bibliotekerne, en "
"X-server, en skrifttypesamling samt en række grundlæggende X-klienter."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:13
msgid "Simplified Chinese environment"
msgstr "Simplificeret kinesisk miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:13
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"Denne programsamling indeholder programmer, datafiler, "
"skrifttyper og dokumentation, der letter brugen af "
"Debian for kinesisk-sprogede med simplificeret kinesisk "
"tegnsæt."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:28
msgid "C and C++"
msgstr "C og C++"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:28
msgid ""
"A complete environment for development of programs in the C and C++ "
"programming languages."
msgstr ""
"Et komplet miljø for udvikling af programmer i programmeringssprogene "
"C og C++."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:40
msgid "SQL database"
msgstr "SQL-database"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:40
msgid "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr "Denne opgavepakke omfatter klient- og serverpakker til PostgreSQL-databasen."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:40
msgid ""
"PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
"compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
"database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
"locking."
msgstr ""
"PostgreSQL er en SQL-relationsdatabase, der i højere og højere grad "
"overholder SQL92 og har nogle SQL3-funktioner. Det vil passe til flerbruger "
"databaseadgang på grund af dets transaktionsfaciliteter og finkornede "
"fillåsning."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:52
msgid "Traditional Chinese environment"
msgstr "Traditionelt kinesisk miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:52
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"This task installs programs, data files, fonts, and "
"documentation that makes it easier for Chinese speakers "
"to use Debian, using the traditional Chinese encoding."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:67
msgid "Cyrillic environment"
msgstr "Kyrillisk miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:67
msgid ""
"This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
"to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
"Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke indeholder kyrilliske skrifttyper og programmer, "
"du skal bruge for at kunne anvende kyrillisk skrift. Den understøtter "
"hviderussisk, bulgarsk, makedonsk, russisk, serbisk og ukrainsk."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:77
msgid "DNS server"
msgstr "DNS-server"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:77
msgid "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgstr "Vælger DNS-serveren BIND samt tilhørende dokumentation og værktøjsprogrammer."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:85
msgid "Desktop environment"
msgstr "Skrivebordsmiljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:85
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
"session managers, file managers and web browsers. It incorporates both the "
"GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the user "
"choose between the two."
msgstr ""
"Denne opgavepakke indeholder grundlæggende skriverbords-programmer, "
"heriblandt forskellige program- og filhåndteringer samt browsere. "
"Den indeholder både GNOME- og KDE-miljøerne samt et program, der "
"lader brugeren vælge mellem dem."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:96
msgid "Dialup internet"
msgstr "Opkaldsforbindelse"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:96
msgid ""
"This task selects packages that address special needs of computers using a "
"slow part-time dialup connection (by modem, ISDN, or similar)."
msgstr ""
"Denne pakkesamling tager hånd om de specielle behov, som "
"computerbrugere med en langsom opkaldsforbindelse (modem, ISDN eller "
"lignende) har."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:105
msgid "Danish environment"
msgstr "Dansk miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:105
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer danske pakker og dokumentation, til brug for "
"dansktalende Debianbrugere."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:113
msgid "File server"
msgstr "Filserver"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:113
msgid "This task sets up your system to be a file server."
msgstr "Denne opgavesamling sætter dit system op som filserver."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:121
msgid "Linux Standard Base"
msgstr "Linux standardbasis"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:121
msgid ""
"This task makes the system compliant with the Linux Standard Base, allowing "
"you to install and use LSB packages."
msgstr ""
"Denne opgavepakke får systemet til at overholde specifikationerne "
"i 'Linux Standard Base', så du kan installere og bruge LSB-pakker."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:129
msgid "Java"
msgstr "Java"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:129
msgid "A java development environment."
msgstr "Miljø for javaudvikling."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:137
msgid "French environment"
msgstr "Fransk miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:137
msgid ""
"This task installs packages and documentation in French to help French "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer franske pakker og dokumentation, til brug for "
"fransktalende Debianbrugere."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:146
msgid "Thai environment"
msgstr "Thai miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:146
msgid "This task installs packages that make it easier for Thai to use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer pakker der gøre det lettere for Thai-talende "
"at bruge Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:155
msgid "Games"
msgstr "Spil"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:155
msgid ""
"Selecting this task will install a broad selection of games, from "
"traditional textual unix games to card games, to fast-paced arcade games. It "
"won't install all the games in Debian, but it is a good starting point."
msgstr ""
"Med denne opgavepakke får du et bredt udvalg af spil. Lige fra "
"traditionelle tekstbaserede unix-spil til kortspil og hæsblæsende "
"arkadespil. Den vil ikke installere alle Debians spil, men er et godt "
"udgangspunkt."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:162
msgid "German environment"
msgstr "Tysk miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:162
msgid ""
"This task installs packages and documentation in German to help German "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer tyske pakker og dokumentation, der skal hjælpe "
"tysktalende i at bruge Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:172
msgid "Office environment"
msgstr "Kontormiljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:172
msgid ""
"This task provides a suite of office productivity software, including a word "
"processor, a spreadsheat, a presentation program, and more. This is a rather "
"large collection of software."
msgstr ""
"Denne opgavepakke indeholder en samling kontorprogrammer, herunder tekstbehandling, "
"regneark, præsentationsprogram med mere. Det er en ret stor samling programmer."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:182
msgid "Japanese environment"
msgstr "Japansk miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:182
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
"Debian."
msgstr ""
"Denne programsamling installerer pakker, det gør det nemmere for "
"japansk-sprogede at bruge Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:195
msgid "Laptop"
msgstr "Bærbar"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:195
msgid ""
"This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
"system. It includes some special utilities laptops including IBM Thinkpads, "
"Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
msgstr ""
"Dette er en samling værktøjer, som brugere af bærbare computere forventer "
"at have på deres system. Det omfatter bl.a. nogle specielle værktøjer til "
"bærbare computer som f.eks. IBM Thinkpad, Sony Vaio, Toshiba og Dell"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:205
msgid "Debian Jr."
msgstr "Debian junior"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:205
msgid "Debian Jr. is a collection of Debian packages suitable for children."
msgstr " Debian Junior er en samling Debianpakker til børn."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:210
msgid "Korean environment"
msgstr "Koreansk miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:210
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation to make it "
"easier for Korean speakers to use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer programmer, datafiler, skrifttyper og "
"dokumentation, der gør det nemmere for koransk-sprogede at bruge "
"Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:221
msgid "Broadband internet connection"
msgstr "Bredbåndsforbindelse"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:221
msgid ""
"This task selects packages that address special needs of computers that "
"connect to the internet using DSL, Cable, and the like."
msgstr ""
"Denne opgavepakke indeholder pakker for computere, der forbinder sig til "
"internettet via DSL, kabelmodem og lignende."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:229
msgid "Mail server"
msgstr "Postserver"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:229
msgid ""
"This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
"server system."
msgstr ""
"Denne opgavepakke omfatter et udvalg af pakker, der er nyttige på et "
"almindeligt postserversystem."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:237
msgid "Usenet news server"
msgstr "Nyhedsgruppe-server"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:237
msgid ""
"This task selects the preferred version of the INN news server software for "
"new Debian installations."
msgstr ""
"Denne opgavepakke indeholder den foretrukne udgave at INN-nyhedsgruppeserveren "
"til nye Debian-installationer."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:237
msgid ""
"You do not need this package if you merely wish to read news from an "
"existing server, just select the news reader program you desire and it will "
"pull in any required pieces. Only use this task if you intend to operate a "
"server."
msgstr ""
"Du behøver ikke denne pakke hvis du blot ønsker at læse nyhedsgrupper "
"fra en eksisterende server. Vælg da blot det nyhedslæseprogram, du ønsker. "
"Brug kun denne opgavepakke hvis du vil huse en nyhedsgruppeserver."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:250
msgid "Scientific applications"
msgstr "Videnskabelige programmer"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:250
msgid ""
"This task selects packages which are suitable for scientific work. Under a "
"fairly loose definition of 'scientific', this includes numerical analysis "
"and computing, statistical data analysis as well as visualization."
msgstr ""
"Denne programsamling indeholder nyttige pakker til bredt defineret "
"'videnskabeligt' arbejde. Det omfatter numerisk analyse og beregninger, "
"statistisk dataanalyse såvel som -visualisering."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:257
msgid "Polish environment"
msgstr "Polsk miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:257
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer polske pakker og dokumentation, til brug for "
"polsktalende Debianbrugere."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:266
msgid "Print server"
msgstr "Printerserver"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:266
msgid "This task sets up your system to be a print server."
msgstr "Denne opgavepakke sætter dit system op til at være printerserver."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:276
msgid "Python"
msgstr "Python"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:276
msgid ""
"Many Python tools and extensions, for developing scripts and simple or "
"complex applications in Python."
msgstr ""
"Mange Python-værktøjer og udvidelser til udvikling af skripter såvel simple "
"som komplekse programmer i Python."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:284
msgid "Russian environment"
msgstr "Russisk miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:284
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denne pakkesamling indeholder programmer og russisk dokumentation "
"til at gøre det lettere for russiskprogede at bruge Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:293
msgid "Spanish environment"
msgstr "Spansk miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:293
msgid ""
"This task installs programs, data files, and documentation that makes it "
"easier for Spanish speakers to use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer programmer, datafiler og dokumentation, som "
"gør det lettere for spansktalende at bruge Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:302
msgid "Tcl/Tk"
msgstr "Tcl/Tk"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:302
msgid ""
"Packages commonly used in developing applications using the Tcl language and "
"Tk Toolkit."
msgstr ""
"Pakker, der typisk benyttes ved udvikling af programmer i sproget Tcl "
"og med Tk-værktøjssættet."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:311
msgid "TeX/LaTeX environment"
msgstr "TeX/LaTeX-miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:311
msgid "a TeX/LaTeX environment"
msgstr "et TeX/LaTeX-miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:321
msgid "Conventional Unix server"
msgstr "Almindelig unix-server"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:321
msgid ""
"This task selects packages that would typically be found on a conventional "
"multi-user unix system with remote users. Do be warned that this includes a "
"number of daemons."
msgstr ""
"Denne opgavepakke vælger pakker, der typisk findes på et almindeligt "
"flerbruger-unixsystem med fjernbrugere. Bemærk at de omfatter et antal "
"dæmoner."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:328
msgid "Web server"
msgstr "Webserver"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:328
msgid "This task selects a packages useful for a general purpose web server system."
msgstr ""
"Denne opgavepakke vælger pakker, der er nyttige på et almindeligt "
"webserver-system."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:336
msgid "Custom kernel compilation"
msgstr "Egen kerne-oversættelse"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:336
msgid ""
"This task includes everything you should need to build your own custom "
"kernel."
msgstr ""
"Denne opgavepakke indeholder alt hvad du behøver for at bygge din egen "
"Linuxkerne."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:345
msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
msgstr "Norsk (bokmål og nynorsk) miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:345
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer norske pakker og dokumentation, til hjælp "
"for norsktalende Debianbrugere."


Loading…
Cancel
Save