Browse Source

Initial Lithuanian translation (po/lt.po)

tags/version_1.44
Kęstutis Biliūnas 18 years ago
parent
commit
34a7d133e7
1 changed files with 229 additions and 0 deletions
  1. +229
    -0
      po/lt.po

+ 229
- 0
po/lt.po View File

@@ -0,0 +1,229 @@
# translation of tasksel.po to Lithuanian
# This file is distributed under the same license as the tasksel package.
# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-28 08:04+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-03 01:03+0200\n"
"Last-Translator: Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>\n"
"Language-Team: Lithuanian <komp_lt@konferencijos.lt>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.0.2\n"

#: ../data.c:307 ../data.c:321
msgid "Cannot allocate memory for enumeration buffer"
msgstr "Negaliu paskirti atminties sąrašiniam buferiui"

#: ../macros.h:42
#, c-format
msgid ""
"Fatal error encountered at %s:%d\n"
"\t"
msgstr ""
"Lemtinga klaida sutikta %s:%d\n"
"\t"

#: ../macros.h:51
#, c-format
msgid ""
"I/O error at %s:%d\n"
"\t"
msgstr ""
"Įvesties/išvesties klaida %s:%d\n"
"\t"

#: ../slangui.c:18 ../slangui.c:19
msgid "(no description)"
msgstr "(nėra aprašymo)"

#: ../slangui.c:75
msgid "End-user"
msgstr "Galutinis naudotojas"

#: ../slangui.c:76
msgid "Hardware Support"
msgstr "Aparatinės įrangos palaikymas"

#: ../slangui.c:77
msgid "Servers"
msgstr "Tarnybinės stotys (serveriai)"

#: ../slangui.c:78
msgid "Development"
msgstr "Projektavimas (programavimas)"

#: ../slangui.c:79
msgid "Localization"
msgstr "Lokalizacija"

#: ../slangui.c:80
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Įvairūs"

#: ../slangui.c:219
msgid "Unable to initialize the terminal"
msgstr "Negaliu inicializuoti terminalo"

#: ../slangui.c:221
msgid "Unable to initialize screen output"
msgstr "Negaliu inicializuoti išvedimo į ekraną"

#: ../slangui.c:222
msgid "Unable to initialize keyboard interface"
msgstr "Negaliu inicializuoti klaviatūros sąsajos"

#: ../slangui.c:239
#, c-format
msgid "Debian Task Installer v%s - (c) 1999-2003 SPI and others"
msgstr "Debian'o uždavinių įdiegiklis v%s - (c) 1999-2003 SPI ir kiti"

#: ../slangui.c:393
msgid "^Finish"
msgstr "Baigti (^F)"

#: ../slangui.c:401 ../slangui.c:402
msgid "Task ^Info"
msgstr "Uždavinio ^Info"

#: ../slangui.c:406 ../slangui.c:407
msgid "^Help"
msgstr "Pagalba (^H)"

#: ../slangui.c:441
msgid "Select tasks to install"
msgstr "Pasirinkite uždavinius įdiegimui"

#: ../slangui.c:576
msgid "Ok"
msgstr "Gerai"

#: ../slangui.c:685 ../slangui.c:699 ../slangui.c:810
#, c-format
msgid "Index out of bounds: %d >= %d"
msgstr "Indeksas netilpo į ribas: %d >= %d"

#: ../slangui.c:776
msgid "Help"
msgstr "Pagalba"

#: ../slangui.c:777
msgid ""
"Tasks allow you to quickly install a selection of packages that performs a "
"given task.\n"
"\n"
"The main chooser list shows a list of tasks that you can choose to install. "
"The arrow keys moves the cursor. Pressing ENTER or the SPACEBAR toggles the "
"selection of the task at the cursor. You can also press A to select all "
"tasks, or N to deselect all tasks. Pressing Q will exit this program and "
"begin installation of your selected tasks.\n"
"\n"
"Thank you for using Debian.\n"
"\n"
"Press enter to return to the task selection screen"
msgstr ""
"Uždaviniai leidžia greitai įdiegti atitinkamų užduočių paketų rinkinius.\n"
"\n"
"Pagrindinis pasirinkimo sąrašas rodo uždavinių, kuriuos Jūs galite pasirinkti "
"įdiegimui, sąrašą. Rodyklių klavišai perkelia žymeklį. Paspaudus tarpo ar ENTER "
"klavišą, Jūs įjungiate/išjungiate uždavinį iš pasirinktųjų sąrašo. Taip pat "
"paspaudus A Jūs galite pasirinkti visus uždavinius, arba paspaudus N, išjungti "
"visus jau pasirinktus uždavinius iš pasirinktų sąrašo. Paspaudus Q išeisite iš "
"programos ir prasidės pasirinktų paketų įdiegimas.\n"
"\n"
"Ačiū, kad naudojate Debian'ą.\n"
"\n"
"Paspauskite enter, kad grįžtumėte į uždavinių pasirinkimo ekraną."

#: ../slangui.c:818
#, c-format
msgid ""
"Description:\n"
"%s\n"
"\n"
"Included packages:\n"
msgstr ""
"Aprašymas:\n"
"%s\n"
"\n"
"Priklausantys paketai:\n"

#: ../slangui.c:826
msgid "(no description available)"
msgstr "(nėra aprašymo)"

#: ../tasksel.c:33
msgid "Unknown signal seen"
msgstr "Gautas nežinomas signalas"

#: ../tasksel.c:39
#, c-format
msgid "tasksel install <task>\n"
msgstr "tasksel install <task>\n"

#: ../tasksel.c:40
#, c-format
msgid "tasksel [options]; where options is any combination of:\n"
msgstr "tasksel [parametrai]; kur parametrai, tai sekančių raktų kombinacija:\n"

#: ../tasksel.c:41
msgid "-t -- test mode; don't actually run apt-get on exit"
msgstr "-t -- testinis režimas; neleisti apt-get programos vykdymo išeinant"

#: ../tasksel.c:42
msgid ""
"-q -- queue installs; do not install packages with apt-get;\n"
"\t\tjust queue them in dpkg"
msgstr ""
"-q -- įdiegimo eilė; nediegti paketų su apt-get;\n"
"\t\t tik pastatyti juos į eilę programai dpkg"

#: ../tasksel.c:43
msgid "-r -- install all required-priority packages"
msgstr "-r -- įdiegti visus paketus turinčius prioritetiškumą 'required'"

#: ../tasksel.c:44
msgid "-i -- install all important-priority packages"
msgstr "-i -- įdiegti visus paketus turinčius prioritetiškumą 'important'"

#: ../tasksel.c:45
msgid "-s -- install all standard-priority packages"
msgstr "-s -- įdiegti visus paketus turinčius prioritetiškumą 'standard'"

#: ../tasksel.c:46
msgid "-n -- don't show UI; use with -r or -i usually"
msgstr "-n -- nerodyti naudotojo sąsajos; paprastai naudoti su -r ar -i"

#: ../tasksel.c:47
msgid "-a -- show all tasks, even those with no packages in them"
msgstr "-a -- rodyti visus uždavinius, net jei juose nėra paketų"

#: ../tasksel.c:88 ../tasksel.c:123
#, c-format
msgid "No packages selected\n"
msgstr "Nėra pasirinkta paketų\n"

#: ../tasksel.c:197
#, c-format
msgid "No tasks found on this system.\n"
msgstr "Uždavinių šioje sistemoje nerasta.\n"

#: ../util.c:21
msgid "Cannot allocate memory for strdup"
msgstr "Negaliu paskirti atminties strdup vykdymui"

#: ../util.c:39
#, c-format
msgid "Cannot allocate %d bytes of memory"
msgstr "Negaliu paskirti %d baitųatminties"

#: ../util.c:48
#, c-format
msgid "Cannot reallocate %d bytes of memory"
msgstr "Negaliu naujai paskirti %d baitųatminties"


Loading…
Cancel
Save