Browse Source

Forgot to "svn add po/cy.po".

keep-around/43e990ab3f4cc50982f8dbc32e3465ca7c827876
Dafydd Harries 18 years ago
parent
commit
3ce7309344
  1. 226
      po/cy.po

226
po/cy.po

@ -0,0 +1,226 @@
# Welsh translations for tasksel.
# This file is distributed under the same license as tasksel.
# Dafydd Harries <daf@muse.19inch.net>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tarksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-28 08:04+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-10 18:53+0000\n"
"Last-Translator: Dafydd Harries <daf@muse.19inch.net>\n"
"Language-Team: Welsh <cy@pengwyn.linux.org.uk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: ../data.c:307 ../data.c:321
msgid "Cannot allocate memory for enumeration buffer"
msgstr "Ni ellir neilltuo cof ar gyfer y byffer rhifiad"
#: ../macros.h:42
#, c-format
msgid ""
"Fatal error encountered at %s:%d\n"
"\t"
msgstr ""
"Digwyddodd gwall marwol at %s:%d\n"
"\t"
#: ../macros.h:51
#, c-format
msgid ""
"I/O error at %s:%d\n"
"\t"
msgstr ""
"Gwall I/O at %s:%d\n"
"\t"
#: ../slangui.c:18 ../slangui.c:19
msgid "(no description)"
msgstr "(dim disgrifiad)"
#: ../slangui.c:75
msgid "End-user"
msgstr "Defnyddiwr Diwedd"
#: ../slangui.c:76
msgid "Hardware Support"
msgstr "Cynhaliaeth Caledwedd"
#: ../slangui.c:77
msgid "Servers"
msgstr "Gweinyddion"
#: ../slangui.c:78
msgid "Development"
msgstr "Datblygaeth"
#: ../slangui.c:79
msgid "Localization"
msgstr "Lleoliadaeth"
#: ../slangui.c:80
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Amrywiol"
#: ../slangui.c:219
msgid "Unable to initialize the terminal"
msgstr "Ni ellir paratoi'r terfynell"
#: ../slangui.c:221
msgid "Unable to initialize screen output"
msgstr "Ni ellir paratoi allbwn sgrîn"
#: ../slangui.c:222
msgid "Unable to initialize keyboard interface"
msgstr "Ni ellir paratoi'r rhyngwyneb bysellfwrdd"
#: ../slangui.c:239
#, c-format
msgid "Debian Task Installer v%s - (c) 1999-2003 SPI and others"
msgstr "Sefydlydd Tasg Debian v%s - (c) 1999-2003 SPI ag eraill"
#: ../slangui.c:393
msgid "^Finish"
msgstr "^Gorffen"
#: ../slangui.c:401 ../slangui.c:402
msgid "Task ^Info"
msgstr "^Manylion Tasg"
#: ../slangui.c:406 ../slangui.c:407
msgid "^Help"
msgstr "^Cymorth"
#: ../slangui.c:441
msgid "Select tasks to install"
msgstr "Dewis tasgau i'w sefydlu"
#: ../slangui.c:576
msgid "Ok"
msgstr "Iawn"
#: ../slangui.c:685 ../slangui.c:699 ../slangui.c:810
#, c-format
msgid "Index out of bounds: %d >= %d"
msgstr "Mynegai y tu allan i derfynnau: %d >= %d"
#: ../slangui.c:776
msgid "Help"
msgstr "Cymorth"
#: ../slangui.c:777
msgid ""
"Tasks allow you to quickly install a selection of packages that performs a "
"given task.\n"
"\n"
"The main chooser list shows a list of tasks that you can choose to install. "
"The arrow keys moves the cursor. Pressing ENTER or the SPACEBAR toggles the "
"selection of the task at the cursor. You can also press A to select all "
"tasks, or N to deselect all tasks. Pressing Q will exit this program and "
"begin installation of your selected tasks.\n"
"\n"
"Thank you for using Debian.\n"
"\n"
"Press enter to return to the task selection screen"
msgstr ""
"Mae tasgau yn eich galluogi i sefydlu nifer o becynnau sy'n cyflawni tasg "
"penodol.\n"
"Mae'r prif ddewisydd yn dangos rhestr o dasgau gallwch ddewis sefydlu. "
"Mae'r bysellau saeth yn symud y cyrchydd. Mae gwasgu ENTER neu BWLCH yn "
"dewis neu datddewis y tasg ger y cyrchydd. Gallwch hefyd wasgu A er mwyn "
"dewis pob tasg, neu N er mwyn datddewis pob tasg. Bydd gwasgu Q yn gadael "
"y rhaglen hwn a cychwyn sefydlaeth y tasgau dewiswyd.\n"
"\n"
"Diolch am ddefnyddio Debian.\n"
"\n"
"Gwasgwch ENTER er mwyn dychwelyd i'r sgrîn dewis tasgau"
#: ../slangui.c:818
#, c-format
msgid ""
"Description:\n"
"%s\n"
"\n"
"Included packages:\n"
msgstr ""
"Disgrifiad:\n"
"%s\n"
"\n"
"Pecynnau a gynhwysir:\n"
#: ../slangui.c:826
msgid "(no description available)"
msgstr "(dim disgrifiad ar gael)"
#: ../tasksel.c:33
msgid "Unknown signal seen"
msgstr "Gwelwyd arwydd anhysbys"
#: ../tasksel.c:39
#, c-format
msgid "tasksel install <task>\n"
msgstr "tasksel install <tasg>\n"
#: ../tasksel.c:40
#, c-format
msgid "tasksel [options]; where options is any combination of:\n"
msgstr "tasksel [opsiynnau]; le mae opsiynnau yn unrhyw gyfuniad o:\n"
#: ../tasksel.c:41
msgid "-t -- test mode; don't actually run apt-get on exit"
msgstr "-t -- modd profi; peidio a rhedeg apt-get wrth adael"
#: ../tasksel.c:42
msgid ""
"-q -- queue installs; do not install packages with apt-get;\n"
"\t\tjust queue them in dpkg"
msgstr ""
"-q -- ciwio sefydliadau; peidio a sefydlu pecynnau efo apt-get;\n"
"\t\teu ciwio nhw yn dpkg yn unig"
#: ../tasksel.c:43
msgid "-r -- install all required-priority packages"
msgstr "-r -- sefydlu pob pecyn a'r blaenoriaeth 'angenrheidiol'"
#: ../tasksel.c:44
msgid "-i -- install all important-priority packages"
msgstr "-i -- sefydlu pob pecyn a'r blaenoriaeth 'pwysig'"
#: ../tasksel.c:45
msgid "-s -- install all standard-priority packages"
msgstr "-s -- sefydlu pob pecyn a'r blaenoriaeth 'safonnol'"
#: ../tasksel.c:46
msgid "-n -- don't show UI; use with -r or -i usually"
msgstr "-n -- peidio dangos y rhyngwyneb defnyddiwr; defnyddir gyda -r neu "
"\t\tyn gyffredinol"
#: ../tasksel.c:47
msgid "-a -- show all tasks, even those with no packages in them"
msgstr "-a -- dangos pob tasg, hyd yn oed y rheiny gyda dim pecyn ynddynt"
#: ../tasksel.c:88 ../tasksel.c:123
#, c-format
msgid "No packages selected\n"
msgstr "Dim pecyn wedi ei ddewis\n"
#: ../tasksel.c:197
#, c-format
msgid "No tasks found on this system.\n"
msgstr "Ni chanfuwyd unrhyw dasgau ar y system hwn.\n"
#: ../util.c:21
msgid "Cannot allocate memory for strdup"
msgstr "Ni ellir neilltuo cof ar gyfer strdup"
#: ../util.c:39
#, c-format
msgid "Cannot allocate %d bytes of memory"
msgstr "Ni ellir neilltuo %d beit o gof"
#: ../util.c:48
#, c-format
msgid "Cannot reallocate %d bytes of memory"
msgstr "Ni ellir ailneilltuo %d beit o gof"
Loading…
Cancel
Save