Browse Source

Updated translation.

keep-around/43e990ab3f4cc50982f8dbc32e3465ca7c827876
Peter Karlsson 23 years ago
parent
commit
3f404ac148
  1. 50
      po/sv.po

50
po/sv.po

@ -5,8 +5,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel 1.0\n"
"POT-Creation-Date: 2000-04-18 19:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-04-18 19:42+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2000-05-12 23:35+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-05-12 23:40+0200\n"
"Last-Translator: peter karlsson <peter@softwolves.pp.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
@ -56,7 +56,27 @@ msgstr "Ok"
msgid "Help"
msgstr "Hjälp"
#: ../slangui.c:660
#: ../slangui.c:635
msgid ""
"Task packages are \"metapackages\" that allow you to quickly installa "
"selection of packages that performs a given task.\r\rThe main chooserlist "
"shows a list of tasks that you can choose to install. The arrow keys moves "
"the cursor. Pressing ENTER or the SPACEBAR toggles the selection of the "
"package at the cursor. You can also press A to select all packages, or N to "
"deselect all packages. Pressing Q will exit this program and begin "
"installation of your selected tasks.\r\rThank you for using Debian.\r\rPress "
"enter to return to the task selection screen"
msgstr ""
"Funktionspaket är \"metapaket\" som gör det möjligt att snabbt installera "
"ett urval av paket för att utföra en specifik funktion.\r\rHuvudvalslistan "
"visar en lista över funktioner du kan välja att installera. Piltangenterna "
"flyttar markören. Om du trycker ENTER eller MELLANSLAG ändrar du valet av "
"paketet vid markören. Du kan även trycka A för att välja alla paket, eller "
"N för att avmarkera alla paket. Trycker du Q kommer programmet avslutas, "
"och valda funktioner kommer att installeras.\r\rTack för att du använder "
"Debian.\r\rTryck Enter för att återgå till funktionsvalsskärmen"
#: ../slangui.c:669
#, c-format
msgid ""
"Description:\n"
@ -69,23 +89,23 @@ msgstr ""
"\n"
"Paket som ingår:\n"
#: ../slangui.c:668
#: ../slangui.c:677
msgid "(no description available)"
msgstr "(beskrivning saknas)"
#: ../tasksel.c:23
#: ../tasksel.c:26
msgid "Unknown signal seen"
msgstr "Okänd signal mottagen"
#: ../tasksel.c:30
#: ../tasksel.c:32
msgid "tasksel [options]; where options is any combination of:\n"
msgstr "tasksel [flaggor]; där flaggor kan vara en kombination av:\n"
#: ../tasksel.c:31
#: ../tasksel.c:33
msgid "-t -- test mode; don't actually run apt-get on exit"
msgstr "-t -- testläge; kör inte apt-get vid avslutning"
#: ../tasksel.c:32
#: ../tasksel.c:34
msgid ""
"-q -- queue installs; do not install packages with apt-get;\n"
"\t\tjust queue them in dpkg"
@ -93,23 +113,27 @@ msgstr ""
"-q -- köa installatioenr; installera inte paket med apt-get;\n"
"\t\tköa dem bara i dpkg"
#: ../tasksel.c:33
#: ../tasksel.c:35
msgid "-r -- install all required-priority packages"
msgstr "-r -- installera alla paket med prioriteten \"krävs\""
#: ../tasksel.c:34
#: ../tasksel.c:36
msgid "-i -- install all important-priority packages"
msgstr "-i -- installera alla paket med prioriteten \"viktig\""
#: ../tasksel.c:35
#: ../tasksel.c:37
msgid "-s -- install all standard-priority packages"
msgstr "-s -- installera alla paket med prioriteten \"normal\""
#: ../tasksel.c:36
#: ../tasksel.c:38
msgid "-n -- don't show UI; use with -r or -i usually"
msgstr "-n -- visa inte användargränssnittet; använd normalt med -r eller -i"
#: ../tasksel.c:137
#: ../tasksel.c:72 ../tasksel.c:100
msgid "No packages selected\n"
msgstr "Inga paket valda\n"
#: ../tasksel.c:140
msgid ""
"No task packages found on this system.\n"
"Did you update your available file?"

Loading…
Cancel
Save