Browse Source

tags/2.56
Elian Myftiu 15 years ago
parent
commit
42cfe632d0
1 changed files with 37 additions and 68 deletions
  1. +37
    -68
      tasks/po/sq.po

+ 37
- 68
tasks/po/sq.po View File

@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel_tasks 0.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-08-27 12:33+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-09-30 14:01+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-10-03 15:33+0200\n"
"Last-Translator: Elian Myftiu <elian@lycos.com>\n"
"Language-Team: Albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -842,9 +842,8 @@ msgstr "Hapësira e punës Letone"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:68001
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Latvian."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Katalane."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Letone."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:69001
@@ -872,31 +871,27 @@ msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Lituanisht."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:71001
#, fuzzy
msgid "Macedonian environment"
msgstr "Hapësira e punës Rumune"
msgstr "Hapësira e punës Maqedonase"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:71001
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Macedonian to help "
"Macedonian speaking people use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Rumanisht për të ndihmuar "
"folësit e Rumanishtes të përdorin Debian."
"Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Maqedonisht për të ndihmuar "
"Maqedonasit të përdorin Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:72001
#, fuzzy
msgid "Macedonian desktop"
msgstr "Hapësira e punës Rumune"
msgstr "Hapësira e punës Maqedonase"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:72001
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Macedonian."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në·Rumanisht."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Maqedonisht."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:73001
@@ -924,27 +919,23 @@ msgstr "Zgjedh manualisht paketat për instalimin në aptitude."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:75001
#, fuzzy
msgid "Nepali desktop"
msgstr "Hapësira e punës Bullgare"
msgstr "Hapësira e punës Nepaleze"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:75001
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Nepali."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Bengali."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Nepalezçe."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:76001
#, fuzzy
msgid "Northern Sami desktop"
msgstr "Hapësira e punës Koreane"
msgstr "Hapësira e punës Sami-Veriore"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:76001
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Northern Sami."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Koreane."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Sami-Veriore."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:77001
@@ -986,9 +977,8 @@ msgstr ""

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:80001
#, fuzzy
msgid "Persian desktop"
msgstr "Hapësira e punës Gjermane"
msgstr "Hapësira e punës Persiane"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:80001
@@ -1021,31 +1011,27 @@ msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Polonisht."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:83001
#, fuzzy
msgid "Portuguese environment"
msgstr "Mjedisi Portugez i Brazilit"
msgstr "Mjedisi Portugez"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:83001
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Portuguese to help "
"Portuguese speaking people use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Greqisht për të ndihmuar "
"folësit Greqishtes të përdorin Debian."
"Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Portugalisht për të ndihmuar "
"Portugezët të përdorin Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:84001
#, fuzzy
msgid "Portuguese desktop"
msgstr "Hapësira e punës Portugeze Braziliane"
msgstr "Hapësira e punës Portugeze"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:84001
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Portuguese."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Portugalishten e Brazilit."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Portugalisht"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:85001
@@ -1073,9 +1059,8 @@ msgstr ""

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:87001
#, fuzzy
msgid "Punjabi desktop"
msgstr "Hapësira e punës Hungareze"
msgstr "Hapësira e punës Punjabi"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:87001
@@ -1156,31 +1141,27 @@ msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Sllovakisht."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:94001
#, fuzzy
msgid "Slovenian environment"
msgstr "Mjedisi Sllovak"
msgstr "Mjedisi Slloven"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:94001
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Slovenian to help Slovenian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Sllovakisht për të "
"ndihmuar folësit e Sllovakishtes të përdorin Debian."
"Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Sllovenisht për të "
"ndihmuar Sllovenët të përdorin Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:95001
#, fuzzy
msgid "Slovenian desktop"
msgstr "Hapësira e punës Sllovake"
msgstr "Hapësira e punës Sllovene"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:95001
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Slovenian."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Sllovakisht."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Sllovenisht."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:96001
@@ -1242,31 +1223,27 @@ msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Suedisht."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:101001
#, fuzzy
msgid "Tagalog environment"
msgstr "Mjedisi Tailandez"
msgstr "Mjedisi Tagalog"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:101001
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Tagalog to help Tagalog "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në gjuhën Katalane për të "
"ndihmuar folësit e gjuhës Katalane të përdorin Debian."
"Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në gjuhën Tagalog për të "
"ndihmuar folësit e gjuhës Tagaloge të përdorin Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:102001
#, fuzzy
msgid "Tamil desktop"
msgstr "Hapësira e punës Tailandeze"
msgstr "Hapësira e punës Tamil"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:102001
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Tamil."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Tailandeze."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Tamil."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:103001
@@ -1342,15 +1319,13 @@ msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në·gjuhën Ukrainase."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:109001
#, fuzzy
msgid "Vietnamese desktop"
msgstr "Hapësira e punës Daneze"
msgstr "Hapësira e punës Vietnameze"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:109001
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Vietnamese."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Japonisht."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Vietnamisht."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:110001
@@ -1367,43 +1342,37 @@ msgstr ""

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:111001
#, fuzzy
msgid "Welsh environment"
msgstr "Mjedisi Polak"
msgstr "Mjedisi U"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:111001
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Welsh to help Welsh "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Polonisht për të ndihmuar "
"folësit e Polonishtes të përdorin Debian."
"Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në gjuhën Galeze "
"për të ndihmuar Galikët të përdorin Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:112001
#, fuzzy
msgid "Welsh desktop"
msgstr "Hapësira e punës Polake"
msgstr "Hapësira e punës Galeze"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:112001
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Welsh."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Polonisht."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Galike."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:113001
#, fuzzy
msgid "Xhosa desktop"
msgstr "Hapësira e punës Tailandeze"
msgstr "Hapësira e punës Xhosa"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:113001
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Xhosa."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Tailandeze."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Xhosa."

#, fuzzy
#~ msgid "Albanian desktop"


Loading…
Cancel
Save