Browse Source

[l10n] Updated Slovak translation

tags/2.69
Peter Mann 14 years ago
parent
commit
4613c9de2a
1 changed files with 8 additions and 13 deletions
  1. +8
    -13
      tasks/po/sk.po

+ 8
- 13
tasks/po/sk.po View File

@@ -2,13 +2,14 @@
#
# slovenske nazvy jazykov:
# http://www.snk.sk/vecne_spracovanie/jazykoveda.html
# http://www.snk.sk/swift_data/source/ODSD/doc/Jazyky_Nazvy.rtf
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-06-25 16:13-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2006-11-17 19:04+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-08-25 19:12+0200\n"
"Last-Translator: Peter Mann <Peter.Mann@tuke.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -874,31 +875,27 @@ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre kórejčinu."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:71001
#, fuzzy
msgid "Kurdish environment"
msgstr "Turecké prostredie"
msgstr "Kurdské prostredie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:71001
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Kurdish to help Kurds use "
"Debian."
msgstr ""
"Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu prácu s "
"Debianom pre turecky hovoriacich používateľov."
"Debianom pre kurdsky hovoriacich používateľov."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:72001
#, fuzzy
msgid "Kurdish desktop"
msgstr "Turecký desktop"
msgstr "Kurdský desktop"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:72001
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Kurdish."
msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre turečtinu."
msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre kurdčinu."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:73001
@@ -982,15 +979,13 @@ msgstr "Táto úloha vyberie rôzne balíky užitočné pre poštový server."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:80001
#, fuzzy
msgid "Malayalam desktop"
msgstr "Katalánsky desktop"
msgstr "Malajálamský desktop"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:80001
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Malayalam."
msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v katalánčine."
msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v malajálamčine."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:81001


Loading…
Cancel
Save