Browse Source

Add new tasks/po/hu.po [VEROK Istvan]

tags/version_1.41
Denis Barbier 18 years ago
parent
commit
4e23aba4c9
2 changed files with 589 additions and 1 deletions
  1. +1
    -1
      Makefile
  2. +588
    -0
      tasks/po/hu.po

+ 1
- 1
Makefile View File

@@ -18,7 +18,7 @@ VERSION=$(shell expr "`dpkg-parsechangelog 2>/dev/null |grep Version:`" : '.*Ver
LIBS=-lslang -ltextwrap #-lccmalloc -ldl
OBJS=tasksel.o slangui.o data.o util.o strutl.o
LANGS=ca cs da de el es fi fr gl hu it ja nl nn no pl pt_BR ru sv zh_CN zh_TW
LANGS_DESC=ca da de el fi fr ja no pt_BR zh_CN
LANGS_DESC=ca da de el fi fr hu ja no pt_BR zh_CN
LOCALEDIR=$(DESTDIR)/usr/share/locale
COMPILE = $(CC) $(CFLAGS) $(DEFS) -c
LINK = $(CC) $(CFLAGS) $(DEFS) -o


+ 588
- 0
tasks/po/hu.po View File

@@ -0,0 +1,588 @@
# Hungarian translation of tasksel-tasks.
# Copyright (C) 2003 THE tasksel'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the tasksel package.
# VERÓK István <vi@fsf.hu>, 2004.
# Translators, please read /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
# or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
# , fuzzy
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel-tasks\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-18 17:34-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-20 16:21+0100\n"
"Last-Translator: VERÓK István <vi@fsf.hu>\n"
"Language-Team: Hungarian Debian team <debian-l10n-hungarian@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3
msgid "Simplified Chinese environment"
msgstr "Egyszerűsített kínai írásra alkalmas környezet"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"Ez a metacsomag kínaiul beszélők (és egyszerűsített kínai "
"karakterkódolást használók) számára könnyíti meg a Debian "
"használatát, ehhez nyújt különféle programokat, adatfájlokat, "
"betűkészleteket és dokumentációt."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:18
msgid "C and C++"
msgstr "C és C++"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:18
msgid ""
"A complete environment for development of programs in the C and C++ "
"programming languages."
msgstr ""
"C és C++ programnyelveken végzett fejlesztések számára biztosít "
"teljesértékű környezetet."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:31
msgid "X window system"
msgstr "X ablakozórendszer"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:31
msgid ""
"This task provides the essential components for a standalone workstation "
"running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a set "
"of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
msgstr ""
"Ez a metacsomag egy önálló munkaállomáson használt X "
"ablakozórendszerhez szükséges részeket ad: az X-könyvtárakat, egy"
"X-szervert, betűkészleteket, néhány alapvető X-klienst és "
"segédprogramot."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:40
msgid "Traditional Chinese environment"
msgstr "Hagyományos kínai írásra alkalmas környezet"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:40
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"Ez a metacsomag kínaiul beszélők (és hagyományos kínai "
"karakterkódolást használók) számára könnyíti meg a Debian "
"használatát, ehhez nyújt különféle programokat, adatfájlokat, "
"betűkészleteket és dokumentációt."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:55
msgid "Cyrillic environment"
msgstr "Cirillbetűs írásra alkalmas környezet"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:55
msgid ""
"This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
"to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
"Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
"Ez a metacsomag cirillbetűs betűkészleteket és a cirillbetűs íráshoz "
"szükséges egyéb programokat tartalmaz. Segítségével lehetővé válik "
"a fehérorosz, bolgár, macedón, orosz, szerb és ukrán nyelvek "
"használata."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:65
msgid "Danish environment"
msgstr "Dán környezet"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:65
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Ez a metacsomag dánul beszélőknek szánt csomagokat és "
"dokumentációt telepít."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:73
msgid "SQL database"
msgstr "SQL-adatbázis"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:73
msgid ""
"This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr ""
"Ez a metacsomag a PostgreSQL adatbáziskezelő kliens- és "
"szerveroldali csomagjait telepíti."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:73
msgid ""
"PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
"compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
"database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
"locking."
msgstr ""
"A PostgreSQL egy SQL nyelven lekérdezhető relációs adatbáziskezelő, "
"egyre jobban közeledik a teljes SQL92-szabványhoz, és az SQL3 "
"egyes tulajdonságaival is bír. Alkalmas többfelhasználós "
"adatbáziselérésre, mivel tud tranzakciókat kezelni és finomfelbontású "
"zárolást végezni."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:86
msgid "Desktop environment"
msgstr "Grafikus munkaasztal"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:86
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
"session managers, file managers and web browsers. It incorporates both the "
"GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the user "
"choose between the two."
msgstr ""
"Ez a metacsomag alapvető \"munkaasztal\"-jellegű szoftvereket biztosít, "
"egyebek közt munkamenet-kezelőket, fájlkezelőket és webböngészőket. "
"A GNOME- és a KDE-féle asztalt is tartalmazza, a bejelentkezés során "
"választani is lehet a kettő közt."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:97
msgid "Dialup internet"
msgstr "Betárcsázós internetkapcsolat"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:97
msgid ""
"This task selects packages that address special needs of computers using a "
"slow part-time dialup connection (by modem, ISDN, or similar)."
msgstr ""
"Ez a metacsomag (pl. modemmel, ISDN-nel, stb. létesített) lassú, "
"időleges internetkapcsolatoknál felmerülő szoftverigényeket elégít ki."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:106
msgid "DNS server"
msgstr "DNS-kiszolgáló"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:106
msgid ""
"Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgstr ""
"A BIND DNS-kiszolgálócsomagot, valamint hozzá kapcsolódó "
"dokumentációt és néhány segédprogramot telepít."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:113
msgid "File server"
msgstr "Fájlkiszolgáló"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:113
msgid "This task sets up your system to be a file server."
msgstr "E metacsomag révén fájlszerveri képességekkel ruházhatja fel gépét."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:121
msgid "Java"
msgstr "Java"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:121
msgid "A java development environment."
msgstr "Java fejlesztőkörnyezet."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:129
msgid "French environment"
msgstr "Francia környezet"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:129
msgid ""
"This task installs packages and documentation in French to help French "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Ez a metacsomag franciául beszélőknek szánt csomagokat és "
"dokumentációt telepít."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:138
msgid "Games"
msgstr "Játékok"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:138
msgid ""
"Selecting this task will install a broad selection of games, from "
"traditional textual unix games to card games, to fast-paced arcade games. It "
"won't install all the games in Debian, but it is a good starting point."
msgstr ""
"E metacsomag választásával játékok széleskörű választékát telepíti "
"gépére: hagyományos szöveges unix-játékokat éppúgy, mint "
"kártyajátékokat vagy gyors reflexeket igénylő ügyességi játékokat. "
"Nem telepíti a Debianban található minden játékot, de jó "
"kiindulópontot ad."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:145
msgid "German environment"
msgstr "Német környezet"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:145
msgid ""
"This task installs packages and documentation in German to help German "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Ez a metacsomag németül beszélőknek szánt csomagokat és "
"dokumentációt telepít."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:154
msgid "Japanese environment"
msgstr "Japán környezet"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:154
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
"Debian."
msgstr ""
"Ez a metacsomag japánul beszélőknek szánt csomagokat és "
"dokumentációt telepít."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:167
msgid "Debian Jr."
msgstr "ifj. Debian"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:167
msgid "Debian Jr. is a collection of Debian packages suitable for children."
msgstr "Az ifj. Debian egy kisgyermekek számára készült "
"Debian-csomagösszeállítás."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:172
msgid "Korean environment"
msgstr "Koreai környezet"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:172
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation to make it "
"easier for Korean speakers to use Debian."
msgstr ""
"Ez a metacsomag koreaiul beszélőknek szánt programokat, "
"adatfájlokat, betűkészleteket és dokumentációt telepít."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:182
msgid "Laptop"
msgstr "Laptop"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:182
msgid ""
"This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
"system. It includes some special utilities laptops including IBM Thinkpads, "
"Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
msgstr ""
"Az e metacsomagban található eszközöknek főleg a "
"laptophasználók fognak örülni. Egyes laptoptípusok számára (pl. IBM "
"Thinkpad, Sony Vaio, egyes Toshiba modellek, Dell Inspiron, stb.) "
"külön támogatást is nyújt."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:192
msgid "Mail server"
msgstr "Levelezőkiszolgáló"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:192
msgid ""
"This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
"server system."
msgstr ""
"Ez a metacsomag egy általános célú levelezőkiszolgálóban használt "
"csomagokat választ ki."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:200
msgid "Usenet news server"
msgstr "Hírcsoport-kiszolgáló"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:200
msgid ""
"This task selects the preferred version of the INN news server software for "
"new Debian installations."
msgstr ""
"Ez a metacsomag az INN hírkiszolgálót telepíti."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:200
msgid ""
"You do not need this package if you merely wish to read news from an "
"existing server, just select the news reader program you desire and it will "
"pull in any required pieces. Only use this task if you intend to operate a "
"server."
msgstr ""
"Ha pusztán egy meglevő kiszolgáló nyújtotta híreket kívánja olvasni, "
"nem szükséges ezt a csomagot telepítenie, elég mindössze egy "
"hírolvasókliens. Csak saját szolgáltatás működtetéséhez van szükség "
"a kiszolgálóra."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:214
msgid "Office environment"
msgstr "Irodai környezet"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:214
msgid ""
"This task provides a suite of office productivity software, including a word "
"processor, a spreadsheet, a presentation program, and more. This is a rather "
"large collection of software."
msgstr ""
"Ez a metacsomag irodai munkában hasznos szoftvereket tartalmaz: "
"szövegszerkesztőt, táblázatkezelőt, bemutatókészítőt, hogy csak "
"kiragadott példákat említsünk. Az egész gyűjtemény viszonylag "
"nagyméretű."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:224
msgid "Polish environment"
msgstr "Lengyel környezet"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:224
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Ez a metacsomag lengyelül beszélőknek szánt csomagokat és "
"dokumentációt telepít."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:233
msgid "Print server"
msgstr "Nyomtatókiszolgáló"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:233
msgid "This task sets up your system to be a print server."
msgstr ""
"Ez a metacsomag megosztott nyomtatási képességekkel "
"ruházza fel rendszerét."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:242
msgid "Python"
msgstr "Python"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:242
msgid ""
"Many Python tools and extensions, for developing scripts and simple or "
"complex applications in Python."
msgstr ""
"Sok Python-eszköz és hozzávaló, egyszerű és bonyolultabb "
"Python-alkalmazások fejlesztéséhez is."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:250
msgid "Russian environment"
msgstr "Orosz környezet"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:250
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Ez a metacsomag oroszul beszélőknek szánt programokat és "
"dokumentációt telepít."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:259
msgid "Scientific applications"
msgstr "Tudományos alkalmazások"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:259
msgid ""
"This task selects packages which are suitable for scientific work. Under a "
"fairly loose definition of 'scientific', this includes numerical analysis "
"and computing, statistical data analysis as well as visualization."
msgstr ""
"Ez a metacsomag tudományos munkára fogható csomagokat "
"telepít. A \"tudományos\" itt viszonylag lazán értendő, idevesszük "
"a numerikus analízist és különféle számítási módszereket is, "
"csakúgy, mint a statisztikai adatanalízist és a vizualizációt is."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:266
msgid "Spanish environment"
msgstr "Spanyol környezet"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:266
msgid ""
"This task installs programs, data files, and documentation that makes it "
"easier for Spanish speakers to use Debian."
msgstr ""
"Ez a metacsomag spanyolul beszélőknek szánt programokat, "
"adatfájlokat és dokumentációt telepít."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:275
msgid "Tcl/Tk"
msgstr "Tcl/Tk"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:275
msgid ""
"Packages commonly used in developing applications using the Tcl language and "
"Tk Toolkit."
msgstr ""
"A Tcl nyelv és a Tk vezérlőelem-könyvtár használatára alapuló "
"programfejlesztést segítő csomagok."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:284
msgid "TeX/LaTeX environment"
msgstr "TeX/LaTeX környezet"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:284
msgid "a TeX/LaTeX environment"
msgstr "Egy TeX/LaTeX környezet"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:294
msgid "Conventional Unix server"
msgstr "Hagyományos Unix-kiszolgáló"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:294
msgid ""
"This task selects packages that would typically be found on a conventional "
"multi-user unix system with remote users. Do be warned that this includes a "
"number of daemons."
msgstr ""
"Ez a metacsomag egy tipikus többfelhasználós (távolról is "
"használható) Unix-rendszeren előforduló csomagokat telepít. "
"Jó tudnia, hogy ezek közt vannak daemonokat futtató "
"csomagok is."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:301
msgid "Web server"
msgstr "Webkiszolgáló"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:301
msgid ""
"This task selects a packages useful for a general purpose web server system."
msgstr ""
"Ez a metacsomag egy általános célú webkiszolgálón hasznos "
"csomagokat telepít."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:309
msgid "Thai environment"
msgstr "Thai környezet"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:309
msgid "This task installs packages that make it easier for Thai to use Debian."
msgstr "Ez a csomag thai nyelven beszélőknek szánt csomagokat telepít."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:318
msgid "Linux Standard Base"
msgstr "Linux Standard Base"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:318
msgid ""
"This task makes the system compliant with the Linux Standard Base, allowing "
"you to install and use LSB packages."
msgstr ""
"Ez a metacsomag a rendszert a Linux Standard Base szabványhoz "
"igazító csomagokat telepít, lehetővé teszi ezzel LSB-csomagok "
"telepítését és használatát."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:326
msgid "Broadband internet connection"
msgstr "Szélessávú internetkapcsolat"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:326
msgid ""
"This task selects packages that address special needs of computers that "
"connect to the internet using DSL, Cable, and the like."
msgstr ""
"Ez a metacsomag (pl.·DSL-en, kábeltévén, stb. létesített) gyors "
"internetkapcsolatoknál felmerülő szoftverigényeket elégít ki."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:334
msgid "Custom kernel compilation"
msgstr "Egyedi rendszermag-fordítás"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:334
msgid ""
"This task includes everything you should need to build your own custom "
"kernel."
msgstr ""
"Ez a metacsomag a saját egyedi rendszermagok lefordításához "
"szükséges dolgokat telepíti."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:343
msgid "Catalan environment"
msgstr "Katalán környezet"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:343
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Ez a metacsomag katalánul beszélőknek szánt csomagokat és "
"dokumentációt telepít."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:351
msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
msgstr "Norvég (Bokmaal és Nynorsk) környezet"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:351
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Ez a metacsomag norvégul beszélőknek (és írőknak) szánt "
"csomagokat és dokumentációt telepít."


Loading…
Cancel
Save