Browse Source

Updated Bulgarian translation.

keep-around/43e990ab3f4cc50982f8dbc32e3465ca7c827876
Ognyan Kulev 17 years ago
parent
commit
57868ac1e7
 1. 5
    debian/changelog
 2. 9
    debian/po/bg.po
 3. 5
    po/bg.po
 4. 43
    tasks/po/bg.po

5
debian/changelog

@ -6,6 +6,7 @@ tasksel (2.39) UNRELEASED; urgency=low
- Updated Bengali translation.
- Updated Dutch translation. (Bart Cornelis)
- Updated Slovak translation.
- Updated Bulgarian translation.
[ Translations of tasks ]
- Updated Lithuanian translation. (Kęstutis Biliūnas)
@ -17,6 +18,7 @@ tasksel (2.39) UNRELEASED; urgency=low
- Updated Dutch translation. (Bart Cornelis)
- Updated Vietnamese translation.
- Updated Slovak translation.
- Updated Bulgarian translation.
[ Translations of programs ]
- Updated Lithuanian translation. (Kęstutis Biliūnas)
@ -25,6 +27,7 @@ tasksel (2.39) UNRELEASED; urgency=low
- Updated Hebrew translation.
- Updated Dutch translation. (Bart Cornelis)
- Updated Slovak translation.
- Updated Bulgarian translation.
[ Joey Hess ]
* Uncomment the now-available sa-exim in mail server task.
@ -35,7 +38,7 @@ tasksel (2.39) UNRELEASED; urgency=low
* Clean up executation of commands.
* Policy update.
-- Bart Cornelis (cobaco) <cobaco@linux.be> Sat, 7 Jan 2006 00:55:58 +0100
-- Ognyan Kulev <ogi@fmi.uni-sofia.bg> Wed, 11 Jan 2006 11:04:13 +0200
tasksel (2.38) unstable; urgency=low

9
debian/po/bg.po

@ -15,7 +15,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-boot@lists.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-18 14:50-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2004-08-23 16:16+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-11 10:53+0200\n"
"Last-Translator: Ognyan Kulev <ogi@fmi.uni-sofia.bg>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -25,16 +25,11 @@ msgstr ""
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:4
#, fuzzy
msgid ""
"At the moment, only the core of Debian is installed. To tune the system to "
"your needs, you can choose to install one or more of the following "
"predefined collections of software."
msgstr ""
"В момента са инсталирани само най-жизненоважните програми на Debian. За да "
"нагласите системата към Вашите нужди, можете да изберете измежду един или "
"повече от следните предварително зададени набори от софтуер. Опитните "
"потребители може би ще предпочетат ръчно избиране на пакети."
msgstr "В момента са инсталирани само най-жизненоважните програми на Debian. За да нагласите системата към Вашите нужди, можете да изберете измежду един или повече от следните предварително зададени набори от софтуер."
#. Type: multiselect
#. Description

5
po/bg.po

@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel 1.44\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-18 14:41-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2005-07-07 20:51+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-11 10:56+0200\n"
"Last-Translator: Ognyan Kulev <ogi@fmi.uni-sofia.bg>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -18,7 +18,6 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: ../tasksel.pl:328
#, fuzzy
msgid ""
"Usage:\n"
"tasksel install <task>\n"
@ -33,7 +32,7 @@ msgstr ""
"Употреба:\n"
"tasksel install <задача>\n"
"tasksel remove <задача>\n"
"tasksel [опции]; където опции са всяка комбинация от:\n"
"tasksel [опции]\n"
"\t-t, --test тестов режим; не се прави нищо\n"
"\t --new-install автоматично инсталиране на някои задачи\n"
"\t --list-tasks извеждане на задачите, които биха били предложени\n"

43
tasks/po/bg.po

@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel 1.44\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-18 14:45-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2005-07-11 08:32+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-11 11:03+0200\n"
"Last-Translator: Ognyan Kulev <ogi@fmi.uni-sofia.bg>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -22,9 +22,7 @@ msgstr ""
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Arabic speakers to use Debian."
msgstr ""
"Тази задача инсталира програми, файлове с данни, шрифтове и документация, "
"които улесняват говорещите арабски потребители на Debian."
msgstr "Тази задача инсталира програми, файлове с данни, шрифтове и документация, които улесняват говорещите арабски потребители на Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14
@ -269,7 +267,7 @@ msgstr "Среда за работен плот"
msgid ""
"This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
"Gnome and KDE desktop tasks."
msgstr ""
msgstr "Тази задача осигурява софтуер за основен работен плот и служи за основа на задачите за работен плот Gnome и KDE."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:187
@ -286,25 +284,20 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:195
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Dutch speakers to use Debian."
msgstr ""
"Тази задача инсталира програми, файлове с данни, шрифтове и документация, "
"които улесняват говорещите арабски потребители на Debian."
msgstr "Тази задача инсталира програми, файлове с данни, шрифтове и документация, които улесняват говорещите датски потребители на Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:204
#, fuzzy
msgid "Dutch environment"
msgstr "Среда за чешки"
msgstr "Среда за датски"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:204
#, fuzzy
msgid "This task makes the desktop be localised in Dutch"
msgstr "Тази задача локализира работния плот за тайландски"
msgstr "Тази задача локализира работния плот за датски"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:211
@ -370,16 +363,15 @@ msgstr "Тази задача локализира работния плот з
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:258
#, fuzzy
msgid "Gnome desktop environment"
msgstr "Работен плот за японски"
msgstr "Работен плот на Gnome"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:258
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the Gnome desktop "
"environment."
msgstr ""
msgstr "Тази задача осигурява софтуер за основен работен плот, използвайки средата Gnome."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:269
@ -552,12 +544,12 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:391
msgid "manual package selection"
msgstr ""
msgstr "ръчно избиране на пакети"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:391
msgid "Manually select packages to install in aptitude."
msgstr ""
msgstr "Ръчно избиране на пакети, които да се инсталират с aptitude."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:398
@ -619,31 +611,25 @@ msgstr "Тази задача настройва системата Ви за с
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:445
#, fuzzy
msgid "Romanian environment"
msgstr "Среда за украински"
msgstr "Среда за румънски"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:445
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Romanian to help Romanian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Тази задача инсталира пакети и документация на италиански в помощ на "
"говорящите италиански потребители на Debian."
msgstr "Тази задача инсталира пакети и документация на ръмънски в помощ на говорящите румънски потребители на Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:456
#, fuzzy
msgid "Romanian desktop"
msgstr "Работен плот за украински"
msgstr "Работен плот за румънски"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:456
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Romanian."
msgstr "Тази задача локализира работния плот за украински"
msgstr "Тази задача локализира работния плот за румънски"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:463
@ -834,7 +820,6 @@ msgid ""
"This task selects packages useful for a general purpose web server system."
msgstr "Тази задача избира пакети, подходящи за общоцелеви уеб сървър."
#, fuzzy
#~ msgid "KDE desktop environment"
#~ msgstr "Среда за работен плот"

Loading…
Cancel
Save