Browse Source

danish translation

tags/debian_version_1_14
Joey Hess 20 years ago
parent
commit
584997aa62
2 changed files with 149 additions and 4 deletions
  1. +6
    -4
      debian/changelog
  2. +143
    -0
      po/da.po

+ 6
- 4
debian/changelog View File

@@ -1,3 +1,9 @@
tasksel (1.12) unstable; urgency=low

* Danish translation from Morten Brix Pedersen <morten@wtf.dk>.

-- Joey Hess <joeyh@debian.org> Sat, 27 Oct 2001 13:42:05 -0400

tasksel (1.11) unstable; urgency=low

* Added Cyrillic task.
@@ -254,7 +260,3 @@ tasksel (1.0-1) unstable; urgency=low
* Initial Release.

-- Randolph Chung <tausq@debian.org> Wed, 8 Dec 1999 21:49:42 -0700

Local variables:
mode: debian-changelog
End:

+ 143
- 0
po/da.po View File

@@ -0,0 +1,143 @@
# Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
# Morten Brix Pedersen <morten@wtf.dk>, 2001.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel VERSION\n"
"POT-Creation-Date: 2001-10-26 22:14+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2001-10-26 22:14+0200\n"
"Last-Translator: Morten Brix Pedersen <morten@wtf.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../slangui.c:213
msgid "Unable to initialize the terminal"
msgstr "Kunne ikke initialisere terminalen"

#: ../slangui.c:215
msgid "Unable to initialize screen output"
msgstr "Kunne ikke initialisere skærm output"

#: ../slangui.c:216
msgid "Unable to initialize keyboard interface"
msgstr "Kunne ikke initialisere tastatur"

#: ../slangui.c:233
msgid "Debian Task Installer"
msgstr ""

#: ../slangui.c:234
msgid "(c) 1999-2001 SPI and others"
msgstr "(c) 1999-2001 SPI og andre"

#: ../slangui.c:387
msgid "^Finish"
msgstr "^Afslut"

#: ../slangui.c:395 ../slangui.c:396
msgid "Task ^Info"
msgstr "Task ^Info"

#: ../slangui.c:400 ../slangui.c:401
msgid "^Help"
msgstr "^Hjælp"

#: ../slangui.c:435
msgid "Select tasks to install"
msgstr "Vælg tasks til installering"

#: ../slangui.c:570
msgid "Ok"
msgstr "Ok"

#: ../slangui.c:770
msgid "Help"
msgstr "Hjælp"

#: ../slangui.c:771
msgid ""
"Tasks allow you to quickly install a selection of packages that performs a "
"given task.\r\rThe main chooser list shows a list of tasks that you can "
"choose to install. The arrow keys moves the cursor. Pressing ENTER or the "
"SPACEBAR toggles the selection of the task at the cursor. You can also press "
"A to select all tasks, or N to deselect all tasks. Pressing Q will exit this "
"program and begin installation of your selected tasks.\r\rThank you for "
"using Debian.\r\rPress enter to return to the task selection screen"
msgstr ""
"Task-pakker giver dig mulighed for at hurtigt installere en samling af "
"pakker der udfører en given opgave.\r\rHovedlisten viser en liste af "
"pakker du kan vælge at installere. Pile-tasterne rykker cursoren. Trykker "
"du ENTER eller MELLEMRUMSTASTEN ændrer du valget af pakken på cursoren. "
"Du kan også trykke på A til at vælge alle tasks, eller N til at fravælge "
"alle. Trykker du på Q vil det afslutte dette program og begynde "
"installationen af dine valgte tasks.\r\rTak fordi du bruger Debian.\r\r"
"Tryk Enter for at vende tilbage til task udvægelelses skærmen"

#: ../slangui.c:808
#, c-format
msgid ""
"Description:\n"
"%s\n"
"\n"
"Included packages:\n"
msgstr ""
"Beskrivelse:\n"
"%s\n"
"\n"
"Inkluderede pakker:\n"

#: ../slangui.c:816
msgid "(no description available)"
msgstr "(ingen beskrivelse tilgængelig)"

#: ../tasksel.c:26
msgid "Unknown signal seen"
msgstr "Ukendt signal set"

#: ../tasksel.c:32
msgid "tasksel [options]; where options is any combination of:\n"
msgstr "tasksel [options]; hvor options er en kombination af:\n"

#: ../tasksel.c:33
msgid "-t -- test mode; don't actually run apt-get on exit"
msgstr "-t -- test mode; kør ikke apt-get ved afslutning"

#: ../tasksel.c:34
msgid ""
"-q -- queue installs; do not install packages with apt-get;\n"
"\t\tjust queue them in dpkg"
msgstr ""
"-q -- sæt i kø; installer ikke pakker med apt-get;\n"
"\t\tsæt dem i kø i dpkg"

#: ../tasksel.c:35
msgid "-r -- install all required-priority packages"
msgstr "-r -- installer alle krævet prioriterede pakker"

#: ../tasksel.c:36
msgid "-i -- install all important-priority packages"
msgstr "-i -- installer alle vigtigt prioriterede pakker"

#: ../tasksel.c:37
msgid "-s -- install all standard-priority packages"
msgstr "-s -- installer alle standard prioriterede pakker"

#: ../tasksel.c:38
msgid "-n -- don't show UI; use with -r or -i usually"
msgstr "-n -- vis ikke UI; brug med -r eller -i normalt"

#: ../tasksel.c:39
msgid "-a -- show all tasks, even those with no packages in them"
msgstr "-a -- vis alle tasks, også selvom der ingen pakker er i dem"

#: ../tasksel.c:80 ../tasksel.c:115
msgid "No packages selected\n"
msgstr "Ingen pakker valgt\n"

#: ../tasksel.c:167
msgid ""
"No tasks found on this system.\n"
"Did you update your available file?\n"
msgstr ""
"Ingen tasks fundet på dette system.\n"
"Opdaterede du din liste af ledige filer?\n"

Loading…
Cancel
Save