Browse Source

[l10n] Updated Lithuanian translation

tags/2.39
Kęstutis Biliūnas 16 years ago
parent
commit
5b2895742c
4 changed files with 25 additions and 41 deletions
 1. +13
  -0
    debian/changelog
 2. +3
  -9
    debian/po/lt.po
 3. +4
  -5
    po/lt.po
 4. +5
  -27
    tasks/po/lt.po

+ 13
- 0
debian/changelog View File

@@ -1,3 +1,16 @@
tasksel (2.39) UNRELEASED; urgency=low

[ Translations of debconf templates ]
- Updated Lithuanian translation. (Kęstutis Biliūnas)

[ Translations of tasks ]
- Updated Lithuanian translation. (Kęstutis Biliūnas)

[ Translations of programs ]
- Updated Lithuanian translation. (Kęstutis Biliūnas)

-- Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt> Tue, 27 Dec 2005 00:48:01 +0200

tasksel (2.38) unstable; urgency=low

* mozilla-firefox is being renamed to firefox. Added firefox but left the


+ 3
- 9
debian/po/lt.po View File

@@ -8,18 +8,16 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel_debian\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-boot@lists.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-18 14:50-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2004-06-17 02:09+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2005-12-27 00:40+0200\n"
"Last-Translator: Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>\n"
"Language-Team: Lithuanian <komp_lt@konferencijos.lt>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:4
#, fuzzy
msgid ""
"At the moment, only the core of Debian is installed. To tune the system to "
"your needs, you can choose to install one or more of the following "
@@ -27,8 +25,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Esamu momentu yra įdiegta tik esminė Debian'o dalis. Tam, kad priderinti "
"įdiegimą savo poreikiams, Jūs galite pasirinkti vieną ar kelis iš žemiau "
"apibrėžtų programinės įrangos rinkinių. Patyrę naudotojai gali teikti "
"pirmenybę rankiniam paketų pasirinkimui."
"apibrėžtų programinės įrangos rinkinių."

#. Type: multiselect
#. Description
@@ -51,6 +48,3 @@ msgstr ""
#: ../templates:18
msgid "Debian software selection"
msgstr "Debian'o programinės įrangos pasirinkimas"

#~ msgid "${CHOICES}, manual package selection"
#~ msgstr "${CHOICES}, rankinis paketų pasirinkimas"

+ 4
- 5
po/lt.po View File

@@ -8,16 +8,14 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel program\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-18 14:41-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2005-07-07 01:13+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2005-12-27 00:04+0200\n"
"Last-Translator: Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>\n"
"Language-Team: Lithuanian <komp_lt@konferencijos.lt>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"

#: ../tasksel.pl:328
#, fuzzy
msgid ""
"Usage:\n"
"tasksel install <task>\n"
@@ -32,7 +30,7 @@ msgstr ""
"Naudojimas:\n"
"tasksel install <uždavinys>\n"
"tasksel remove <uždavinys>\n"
"tasksel [parametrai]; kur parametrai yra bet kuri kombinacija iš:\n"
"tasksel [parametrai]\n"
"\t-t, --test testinis režimas; iš tikrųjų nedaro nieko\n"
"\t --new-install automatiškai įdiegia kai kuriuos uždavinius\n"
"\t --list-tasks parodo uždavinių sąrašą ir išeina\n"
@@ -42,3 +40,4 @@ msgstr ""
#: ../tasksel.pl:509 ../tasksel.pl:525 ../tasksel.pl:542
msgid "aptitude failed"
msgstr "aptitude vykdymas nepavyko"


+ 5
- 27
tasks/po/lt.po View File

@@ -5,15 +5,15 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: lt\n"
"Project-Id-Version: tasksel_tasks\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-18 14:45-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2005-09-14 21:42+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2005-12-27 00:37+0200\n"
"Last-Translator: Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>\n"
"Language-Team: Lithuanian <komp_lt@konferencijos.lt>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3
@@ -553,12 +553,12 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:391
msgid "manual package selection"
msgstr ""
msgstr "rankinis paketų pasirinkimas"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:391
msgid "Manually select packages to install in aptitude."
msgstr ""
msgstr "Rankiniu būdu pasirinkti paketus įdiegimui su aptitude."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:398
@@ -834,25 +834,3 @@ msgid ""
msgstr ""
"Šis uždavinys parinks paketus, naudingus bendros paskirties žiniatinklio "
"(web) serverio sistemai."

#~ msgid "KDE desktop environment"
#~ msgstr "KDE darbastalio aplinka"

#~ msgid ""
#~ "This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
#~ "Environment."
#~ msgstr ""
#~ "Šis·uždavinys·rūpinasi·pagrindine·darbastalio·programine·įranga,"
#~ "·naudojantKDE·darbastalio·aplinką."

#~ msgid ""
#~ "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
#~ "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both "
#~ "the GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the "
#~ "user choose between the two."
#~ msgstr ""
#~ "Šis uždavinys rūpinasi pagrindine darbastalio programine įranga, "
#~ "įskaitant įvairias sesijos tvarkykles, failų tvarkykles ir tinklalapių "
#~ "naršykles. Jis įdiegia abu, GNOME ir KDE, darbalaukius ir pateikia "
#~ "darbalaukio pateikimo tvarkyklę, kuri leidžia naudotojui pasirinkti vieną "
#~ "iš šių dviejų."

Loading…
Cancel
Save