Browse Source

Latvian translations (Rūdolfs Mazurs).

tags/3.10
Christian PERRIER 9 years ago
parent
commit
5ff438fe84
4 changed files with 38 additions and 26 deletions
 1. +7
  -0
    debian/changelog
 2. +10
  -8
    debian/po/lv.po
 3. +12
  -10
    po/lv.po
 4. +9
  -8
    tasks/po/lv.po

+ 7
- 0
debian/changelog View File

@@ -1,7 +1,14 @@
tasksel (3.10) UNRELEASED; urgency=low

[ Translations of programs ]
* Latvian (Rūdolfs Mazurs). Closes: #674691

[ Translations of debconf templates ]
* Latvian (Rūdolfs Mazurs). Closes: #674691

[ Translations of tasks ]
* Marathi (Sampada Nakhare)
* Latvian (Rūdolfs Mazurs). Closes: #674691

[ Christian Perrier ]
* Add uyghur-desktop task


+ 10
- 8
debian/po/lv.po View File

@@ -11,18 +11,20 @@
# Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
# Aigars Mahinovs <aigarius@debian.org>, 2006.
# Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>, 2012.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: lv\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-boot@lists.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2006-09-13 14:42-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2006-09-09 09:43+0200\n"
"Last-Translator: Aigars Mahinovs <aigarius@debian.org>\n"
"Language-Team: Latvian <locale@laka.lv>\n"
"PO-Revision-Date: 2012-05-23 17:22+0300\n"
"Last-Translator: Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>\n"
"Language-Team: Latvian <lata-l10n@googlegroups.com>\n"
"Language: lv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
"X-Generator: Lokalize 1.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n != 0 ? 1 : "
"2);\n"

@@ -42,9 +44,9 @@ msgid ""
"to your needs, you can choose to install one or more of the following "
"predefined collections of software."
msgstr ""
"Pašreizējā brīdī installēta ir tikai bāzes sistēma. Lai viegi pielāgotu "
"sistēmu jūsu vajadzībām, var installēt vienu vai vairākas programmu grupas "
"no sekojošā saraksta."
"Pašreizējā brīdī instalēta ir tikai bāzes sistēma. Lai viegli pielāgotu "
"sistēmu jūsu vajadzībām, var instalēt vienu vai vairākas programmu grupas no "
"sekojošā saraksta."

#. Type: multiselect
#. Description
@@ -53,7 +55,7 @@ msgid ""
"You can choose to install one or more of the following predefined "
"collections of software."
msgstr ""
"Jūs varat installēt vienu vai vairākas programmu grupas no sekojošā saraksta."
"Jūs varat instalēt vienu vai vairākas programmu grupas no sekojošā saraksta."

#. Type: title
#. Description


+ 12
- 10
po/lv.po View File

@@ -3,22 +3,24 @@
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Aigars Mahinovs <aigarius@debian.org>, 2006.
# Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>, 2012.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: lv\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-05-14 17:41-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2006-09-09 09:46+0200\n"
"Last-Translator: Aigars Mahinovs <aigarius@debian.org>\n"
"Language-Team: Latvian <locale@laka.lv>\n"
"POT-Creation-Date: 2012-01-29 17:49-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2012-05-23 17:21+0300\n"
"Last-Translator: Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>\n"
"Language-Team: Latvian <lata-l10n@googlegroups.com>\n"
"Language: lv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
"X-Generator: Lokalize 1.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n != 0 ? 1 : "
"2);\n"

#: ../tasksel.pl:357
#: ../tasksel.pl:396
msgid ""
"Usage:\n"
"tasksel install <task>\n"
@@ -34,12 +36,12 @@ msgstr ""
"tasksel install <paku_grupa>\n"
"tasksel remove <paku_grupa>\n"
"tasksel [opcijas]\n"
"\t-t, --test testa režīms; patiesībā neko neinstallē\n"
"\t --new-install automātiski iezīmē dažas paku grupas\n"
"\t-t, --test testa režīms; patiesībā neko neinstalē\n"
"\t --new-install automātiski instalē dažas paku grupas\n"
"\t --list-tasks izvada instalējamu paku grupu sarakstu un iziet\n"
"\t --task-packages izvada paku sarakstu kādā paku grupā\n"
"\t --task-desc izvada kādas paku grupas aprakstu\n"

#: ../tasksel.pl:608 ../tasksel.pl:620
#: ../tasksel.pl:648 ../tasksel.pl:657
msgid "aptitude failed"
msgstr "Kļūda palaižot aptitude"
msgstr "Kļūda, palaižot aptitude"

+ 9
- 8
tasks/po/lv.po View File

@@ -3,19 +3,20 @@
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Aigars Mahinovs <aigarius@debian.org>, 2006.
# Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>, 2012.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: lv\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-02-27 22:39-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2006-09-09 09:37+0200\n"
"Last-Translator: Aigars Mahinovs <aigarius@debian.org>\n"
"Language-Team: Latvian <locale@laka.lv>\n"
"PO-Revision-Date: 2012-05-23 17:26+0300\n"
"Last-Translator: Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>\n"
"Language-Team: Latvian <lata-l10n@googlegroups.com>\n"
"Language: lv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
"X-Generator: Lokalize 1.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n != 0 ? 1 : "
"2);\n"

@@ -28,14 +29,12 @@ msgstr "manuāla paku izvēle"
#: ../po/debian-tasks.desc:10001
msgid "Manually select packages to install in aptitude."
msgstr ""
"Ļauj izvēlēties papildu pakas instalēšanai lietojot aptitude programmu."
"Ļauj izvēlēties papildu pakas instalēšanai, lietojot aptitude programmu."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:13001
#, fuzzy
#| msgid "Standard system"
msgid "Standard system utilities"
msgstr "Standarta sistēma"
msgstr "Standarta sistēmas utilītas"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:13001
@@ -43,6 +42,8 @@ msgid ""
"This task sets up a basic user environment, providing a reasonably small "
"selection of services and tools usable on the command line."
msgstr ""
"Šis uzdevums iestata pamata lietotāja vidi, nodrošinot saprātīgi mazu "
"pakalpojumu un rīku klāstu, ko var izmantot komandrindā."

#~ msgid "SQL database"
#~ msgstr "SQL datubāze"


Loading…
Cancel
Save