Browse Source

Completed no.po.

tags/version_1_26
Petter Reinholdtsen 18 years ago
parent
commit
6631ddf868
2 changed files with 138 additions and 53 deletions
  1. +7
    -0
      debian/changelog
  2. +131
    -53
      po/no.po

+ 7
- 0
debian/changelog View File

@@ -1,3 +1,10 @@
tasksel (1.26) UNRELEASED; urgency=low

* Petter Reinholdtsen
- Completed no.po.

-- Petter Reinholdtsen <pere@debian.org> Wed, 19 Mar 2003 23:12:33 +0100

tasksel (1.25) unstable; urgency=low

* Add a LSB task.


+ 131
- 53
po/no.po View File

@@ -4,14 +4,66 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel 1.11\n"
"POT-Creation-Date: 2001-11-11 01:39+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2001-11-17 14:51-0000\n"
"Last-Translator: Andreas D. Landmark <andreas.landmark@skolelinux.no>\n"
"Language-Team: Norwegian <i18n-no@lister.ping.uio.no>\n"
"Project-Id-Version: tasksel 1.12\n"
"POT-Creation-Date: 2003-03-19 23:09+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2001-11-23 10:56 +0200\n"
"Last-Translator: Petter Reinholdtsen <pere@hungry.com>\n"
"Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 0.8\n"

# grisenorsk!
#: ../data.c:277 ../data.c:291
msgid "Cannot allocate memory for enumeration buffer"
msgstr "Kan ikke tilordne minne til oppramsingslageret"

#: ../macros.h:42
#, c-format
msgid ""
"Fatal error encountered at %s:%d\r\n"
"\t"
msgstr ""
"Fatal feil ved %s:%d\r\n"
"\t"

#: ../macros.h:51
#, c-format
msgid ""
"I/O error at %s:%d\r\n"
"\t"
msgstr ""
"I/O feil ved %s:%d\r\n"
"\t"

#: ../slangui.c:18 ../slangui.c:19
msgid "(no description)"
msgstr "(ingen beskrivelse)"

#: ../slangui.c:75
msgid "End-user"
msgstr "Sluttbruker"

#: ../slangui.c:76
msgid "Servers"
msgstr "Tjenere"

#: ../slangui.c:77
msgid "Development"
msgstr "Utvikling"

#: ../slangui.c:78
msgid "Localization"
msgstr "Lokalisering"

#: ../slangui.c:79
msgid "Hardware Support"
msgstr "Maskinvarestøtte"

#: ../slangui.c:80
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Forskjellig"

#: ../slangui.c:213
msgid "Unable to initialize the terminal"
@@ -19,7 +71,6 @@ msgstr "Klarte ikke

# bør justeres i forhold til hva som forrårsaker feilmeldingen
#: ../slangui.c:215
#, fuzzy
msgid "Unable to initialize screen output"
msgstr "Klarte ikke å initiere skjermutskrift"

@@ -28,25 +79,19 @@ msgid "Unable to initialize keyboard interface"
msgstr "Klarte ikke å initiere tastatur"

#: ../slangui.c:233
#, fuzzy
msgid "Debian Task Installer"
msgstr "Installasjon av Debian profiler"

#: ../slangui.c:234
msgid "(c) 1999-2001 SPI and others"
msgstr "(c) 1999-2001 SPI med flere"
#, c-format
msgid "Debian Task Installer v%s - (c) 1999-2001 SPI and others"
msgstr "Installasjon av Debian-profiler v%s - (c) 1999-2001 SPI med flere"

#: ../slangui.c:387
msgid "^Finish"
msgstr "^Avslutt"

#: ../slangui.c:395
#: ../slangui.c:396
#: ../slangui.c:395 ../slangui.c:396
msgid "Task ^Info"
msgstr "Profil ^Info"
msgstr "Profil^info"

#: ../slangui.c:400
#: ../slangui.c:401
#: ../slangui.c:400 ../slangui.c:401
msgid "^Help"
msgstr "^Hjelp"

@@ -58,50 +103,77 @@ msgstr "Velg profil(er) som skal installeres"
msgid "Ok"
msgstr "Ok"

#: ../slangui.c:679 ../slangui.c:693 ../slangui.c:804
#, c-format
msgid "Index out of bounds: %d >= %d"
msgstr "Indeksen er utenfor grenseverdier: %d >= %d"

#: ../slangui.c:770
msgid "Help"
msgstr "Hjelp"

#. TRANS: don't wrap lines because of different screen sizes!
#: ../slangui.c:771
msgid "Tasks allow you to quickly install a selection of packages that performs a given task.\r\rThe main chooser list shows a list of tasks that you can choose to install. The arrow keys moves the cursor. Pressing ENTER or the SPACEBAR toggles the selection of the task at the cursor. You can also press A to select all tasks, or N to deselect all tasks. Pressing Q will exit this program and begin installation of your selected tasks.\r\rThank you for using Debian.\r\rPress enter to return to the task selection screen"
msgstr "En profil lar deg velge et knippe pakker som utfører en gitt oppgave på en enkel og ryddig måte.\r\rListen viser en liste over profiler du kan installere. Piltastene beveger pekeren, mens retur eller linjeskift velger profilen under pekeren. Du kan også trykke A for å velge alle profiler, eller N for å fjerne alle valgte profiler. For å avslutte dette programmet og begynne installasjonen av de valgte profilene, trykk Q.\r\rTakk for at du valgte Debian.\r\rPress retur for å returnere til velg task skjermen."
msgid ""
"Tasks allow you to quickly install a selection of packages that performs a "
"given task.\n"
"\n"
"The main chooser list shows a list of tasks that you can choose to install. "
"The arrow keys moves the cursor. Pressing ENTER or the SPACEBAR toggles the "
"selection of the task at the cursor. You can also press A to select all "
"tasks, or N to deselect all tasks. Pressing Q will exit this program and "
"begin installation of your selected tasks.\n"
"\n"
"Thank you for using Debian.\n"
"\n"
"Press enter to return to the task selection screen"
msgstr ""
"Profiler lar deg hurtig velge et knippe pakker som utfører en gitt oppgave.\n"
"\n"
"Listen viser en liste med profiler som du kan velge. Piltastene beveger "
"pekeren. Linjeskift eller mellomromstasten velger profilen under pekeren. Du "
"kan også trykke A for å velge alle profiler, eller N for å fjerne alle "
"valgte profiler. Q avslutter programmet og begynner installasjonen av de "
"valgte profilene.\n"
"\n"
"Takk for at du bruker Debian.\n"
"\n"
"Press linjeskift for å returnere til forrige skjerm"

#: ../slangui.c:808
#: ../slangui.c:812
#, c-format
msgid ""
"Description:\n"
"%s\n"
"\n"
"Included packages:\n"
""
msgstr ""
"Beskrivelse:\n"
"%s\n"
"\n"
"Inkluderte pakker:\n"
""

#: ../slangui.c:816
#: ../slangui.c:820
msgid "(no description available)"
msgstr "(ingen beskrivelse tilgjengelig)"

#: ../tasksel.c:26
#: ../tasksel.c:28
msgid "Unknown signal seen"
msgstr "Mottok ukjent signal"

#: ../tasksel.c:32
msgid ""
"tasksel [options]; where options is any combination of:\n"
""
msgstr ""
"tasksel [valg]; hvor valg kan være en kombinasjon av:\n"
""
#: ../tasksel.c:34
msgid "tasksel install <task>\n"
msgstr "tasksel install <profil>\n"

#: ../tasksel.c:33
#: ../tasksel.c:35
msgid "tasksel [options]; where options is any combination of:\n"
msgstr "tasksel [valg]; hvor valg kan være en kombinasjon av:\n"

#: ../tasksel.c:36
msgid "-t -- test mode; don't actually run apt-get on exit"
msgstr "-t -- test modus; ikke kjør apt-get når tasksel avslutter"

#: ../tasksel.c:34
#: ../tasksel.c:37
msgid ""
"-q -- queue installs; do not install packages with apt-get;\n"
"\t\tjust queue them in dpkg"
@@ -109,42 +181,48 @@ msgstr ""
"-q -- legg installasjonen i kø; ikke installer pakkene med apt-get;\n"
"\t\tlegg de i køen til dpkg"

#: ../tasksel.c:35
#: ../tasksel.c:38
msgid "-r -- install all required-priority packages"
msgstr "-r -- installer alle pakkene med prioritet \"nødvendig\""
msgstr "-r -- installer alle pakkene med prioritet «nødvendig»"

#: ../tasksel.c:36
#: ../tasksel.c:39
msgid "-i -- install all important-priority packages"
msgstr "-i -- installer alle pakkene med prioritet \"viktig\""
msgstr "-i -- installer alle pakkene med prioritet «viktig»"

#: ../tasksel.c:37
#: ../tasksel.c:40
msgid "-s -- install all standard-priority packages"
msgstr "-s -- installer alle pakkene med prioritet \"standard\""
msgstr "-s -- installer alle pakkene med prioritet «standard»"

#: ../tasksel.c:38
#: ../tasksel.c:41
msgid "-n -- don't show UI; use with -r or -i usually"
msgstr "-n -- ikke vis grensesnitt; brukes vanligvis med -r eller -i"

#: ../tasksel.c:39
#: ../tasksel.c:42
msgid "-a -- show all tasks, even those with no packages in them"
msgstr "-a -- vis alle tasks, selv de som ikke inneholder noen pakker"

#: ../tasksel.c:80
#: ../tasksel.c:115
msgid ""
"No packages selected\n"
""
msgstr ""
"Ingen pakker valgt\n"
""
#: ../tasksel.c:83 ../tasksel.c:118
msgid "No packages selected\n"
msgstr "Ingen pakker valgt\n"

#: ../tasksel.c:167
#: ../tasksel.c:190
msgid ""
"No tasks found on this system.\n"
"Did you update your available file?\n"
""
msgstr ""
"Ingen profiler funnet på dette systemet.\n"
"Oppdaterte du filen «available»?\n"
""

#: ../util.c:20
msgid "Cannot allocate memory for strdup"
msgstr "Kan ikke allokere minne for strdup"

#: ../util.c:38
#, c-format
msgid "Cannot allocate %d bytes of memory"
msgstr "Klarte ikke å allokere %d bytes av minnet"

#: ../util.c:47
#, c-format
msgid "Cannot reallocate %d bytes of memory"
msgstr "Kan ikke reallokere %d bytes med minne"

Loading…
Cancel
Save