Browse Source

[INTL:da] Danish update of task translation

tags/2.07
Claus Hindsgaul 17 years ago
parent
commit
6de04b5057
2 changed files with 95 additions and 108 deletions
  1. +2
    -0
      debian/changelog
  2. +93
    -108
      tasks/po/da.po

+ 2
- 0
debian/changelog View File

@@ -7,6 +7,8 @@ tasksel (2.07) UNRELEASED; urgency=low
* Translations
- Kęstutis Biliūnas
- Updated Lithuanian translation of tasks.
- Claus Hindsgaul
- Updated Danish translation of tasks.

-- Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt> Thu, 15 Jul 2004 18:05:48 +0300+ 93
- 108
tasks/po/da.po View File

@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: da\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-07-14 22:29-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2004-06-19 17:10+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-07-16 10:56+0200\n"
"Last-Translator: Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -19,35 +19,32 @@ msgstr ""

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3
#, fuzzy
msgid "Brazilian Portuguese environment"
msgstr "Japansk miljø"
msgstr "Braziliansk-Portugisisk miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs programs, data files, and documentation that makes it "
"easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer programmer, datafiler og dokumentation, som "
"gør det lettere for spansktalende at bruge Debian."
"gør det lettere for Braziliansk-Portugisisktalende at bruge Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:13
#, fuzzy
msgid "Brazilian Portuguese desktop"
msgstr "Japansk miljø"
msgstr "Braziliansk-Portugisisk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:13
msgid "This task makes the desktop be localised in Brasilian Portuguese."
msgstr ""
msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Braziliansk-Portugisisk."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:19
msgid "Catalan environment"
msgstr "Catalansk miljø"
msgstr "Katalansk miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:19
@@ -55,23 +52,23 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer catalanske pakker og dokumentation, der skal "
"hjælpe catalansktalende med at bruge Debian."
"Denne opgavepakke installerer katalanske pakker og dokumentation, der skal "
"hjælpe Katalansktalende med at bruge Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:28
msgid "Catalan desktop"
msgstr ""
msgstr "Katalansk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:28
msgid "This task makes the desktop be localised in Catalan."
msgstr ""
msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Katalansk."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:34
msgid "Simplified Chinese environment"
msgstr "Simplificeret kinesisk miljø"
msgstr "Simplificeret Kinesisk miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:34
@@ -80,20 +77,19 @@ msgid ""
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"Denne programsamling indeholder programmer, datafiler, skrifttyper og "
"dokumentation, der letter brugen af Debian for kinesisk-sprogede med "
"Denne opgavepakke indeholder programmer, datafiler, skrifttyper og "
"dokumentation, der letter brugen af Debian for Kinesisk-talende med "
"simplificeret kinesisk tegnsæt."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:50
#, fuzzy
msgid "Simplified Chinese desktop"
msgstr "Simplificeret kinesisk miljø"
msgstr "Simplificeret Kinesisk miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:50
msgid "This task makes the desktop be localised in Simplified Chinese"
msgstr ""
msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet simplificeret Kinesisk."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:56
@@ -102,19 +98,19 @@ msgid ""
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
"encoding."
"Denne opgavepakke indeholder programmer, datafiler, skrifttyper og "
"dokumentation, der letter brugen af Debian for Kinesisk-talende med "
"traditionelt kinesisk tegnsæt."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:72
msgid "Traditional Chinese environment"
msgstr "Traditionelt kinesisk miljø"
msgstr "Traditionelt Kinesisk miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:72
msgid "This task makes the desktop be localised in Traditional Chinese."
msgstr ""
msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet traditionelt Kinesisk."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:78
@@ -128,26 +124,23 @@ msgid ""
"to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
"Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke indeholder kyrilliske skrifttyper og programmer, du skal "
"bruge for at kunne anvende kyrillisk skrift. Den understøtter hviderussisk, "
"bulgarsk, makedonsk, russisk, serbisk og ukrainsk."
"Denne opgavepakke indeholder Kyrilliske skrifttyper og programmer, du skal "
"bruge for at kunne anvende Kyrillisk skrift. Den understøtter Hviderussisk, "
"Bulgarsk, Makedonsk, Russisk, Serbisk og Ukrainsk."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:89
#, fuzzy
msgid "Cyrillic desktop"
msgstr "Kyrillisk miljø"
msgstr "Kyrillisk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:89
#, fuzzy
msgid ""
"This task makes the desktop be localised in Cyrillic It supports Belarusian, "
"Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke indeholder kyrilliske skrifttyper og programmer, du skal "
"bruge for at kunne anvende kyrillisk skrift. Den understøtter hviderussisk, "
"bulgarsk, makedonsk, russisk, serbisk og ukrainsk."
"Denne opgavepakke gør skrivebordet Kyrillisk. Den understøtter Hviderussisk, "
"Bulgarsk, Makedonsk, Russisk, Serbisk og Ukrainsk."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:96
@@ -161,17 +154,17 @@ msgid ""
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer danske pakker og dokumentation, til brug for "
"dansktalende Debianbrugere."
"Dansktalende Debianbrugere."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:105
msgid "Danish desktop"
msgstr ""
msgstr "Dansk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:105
msgid "This task makes the desktop be localised in Danish"
msgstr ""
msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Dansk."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:111
@@ -180,10 +173,8 @@ msgstr "SQL-database"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:111
msgid ""
"This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr ""
"Denne opgavepakke omfatter klient- og serverpakker til PostgreSQL-databasen."
msgid "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr "Denne opgavepakke omfatter klient- og serverpakker til PostgreSQL-databasen."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:111
@@ -223,10 +214,8 @@ msgstr "DNS-server"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:136
msgid ""
"Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgstr ""
"Vælger DNS-serveren BIND samt tilhørende dokumentation og værktøjsprogrammer."
msgid "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgstr "Vælger DNS-serveren BIND samt tilhørende dokumentation og værktøjsprogrammer."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:143
@@ -239,7 +228,7 @@ msgid ""
"This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
"and NFS."
msgstr ""
"Denne opgavesamling sætter dit system op som filserver, der både "
"Denne opgavepakke sætter dit system op som filserver, der både "
"understøtter NetBIOS og NFS."

#. Description
@@ -253,18 +242,18 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in French to help French "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer franske pakker og dokumentation, til brug for "
"fransktalende Debianbrugere."
"Denne opgavepakke installerer Franske pakker og dokumentation, til brug for "
"Fransktalende Debianbrugere."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:162
msgid "French desktop"
msgstr ""
msgstr "Fransk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:162
msgid "This task makes the desktop be localised in French"
msgstr ""
msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Fransk."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:168
@@ -277,18 +266,18 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in German to help German "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer tyske pakker og dokumentation, der skal hjælpe "
"tysktalende med at bruge Debian."
"Denne opgavepakke installerer Tyske pakker og dokumentation, der skal hjælpe "
"Tysktalende med at bruge Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:178
msgid "German desktop"
msgstr ""
msgstr "Tysk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:178
msgid "This task makes the desktop be localised in German"
msgstr ""
msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Tysk."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:184
@@ -302,17 +291,17 @@ msgid ""
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer græske pakker og dokumentation, til brug for "
"græsktalende Debianbrugere."
"Græsktalende Debianbrugere."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:193
msgid "Greek desktop"
msgstr ""
msgstr "Græsk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:193
msgid "This task makes the desktop be localised in Greek"
msgstr ""
msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Græsk."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:199
@@ -325,18 +314,18 @@ msgid ""
"This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer hebraiske pakker og dokumentation, til brug "
"for Debianbrugere, der taler hebraisk."
"Denne opgavepakke installerer Hebraiske pakker og dokumentation, til brug "
"for Debianbrugere, der taler Hebraisk."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:206
msgid "Hebrew desktop"
msgstr ""
msgstr "Hebraisk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:206
msgid "This task makes the desktop be localised in Hebrew"
msgstr ""
msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Hebraisk."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:212
@@ -349,18 +338,18 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer italienske pakker og dokumentation, der skal "
"hjælpe italiensktalende med at bruge Debian."
"Denne opgavepakke installerer Italienske pakker og dokumentation, der skal "
"hjælpe Italiensktalende med at bruge Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:222
msgid "Italian desktop"
msgstr ""
msgstr "Italiensk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:222
msgid "This task makes the desktop be localised in Italian"
msgstr ""
msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Italiensk."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:228
@@ -368,7 +357,7 @@ msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
"Debian."
msgstr ""
"Denne programsamling installerer pakker, det gør det nemmere for japansk-"
"Denne opgavepakke installerer pakker, det gør det nemmere for Japansk-"
"sprogede at bruge Debian."

#. Description
@@ -379,7 +368,7 @@ msgstr "Japansk milj
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:240
msgid "This task makes the desktop be localised in Japanese"
msgstr ""
msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Japansk."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:246
@@ -393,17 +382,17 @@ msgid ""
"easier for Korean speakers to use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer programmer, datafiler, skrifttyper og "
"dokumentation, der gør det nemmere for koransk-sprogede at bruge Debian."
"dokumentation, der gør det nemmere for Koransk-sprogede at bruge Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:258
msgid "Korean desktop"
msgstr ""
msgstr "Koreansk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:258
msgid "This task makes the desktop be localised in Korean"
msgstr ""
msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Koreansk."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:264
@@ -416,8 +405,8 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
"Lithuanian speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer lithauiske pakker og dokumentation, der skal "
"hjælpe lithauisk-talende med at bruge Debian."
"Denne opgavepakke installerer Lithauiske pakker og dokumentation, der skal "
"hjælpe Lithauisk-talende med at bruge Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:273
@@ -428,7 +417,7 @@ msgstr "Lithauisk milj
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:273
msgid "This task makes the desktop be localised in Lithuanian"
msgstr ""
msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Lithauisk."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:279
@@ -455,19 +444,18 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer norske pakker og dokumentation, til hjælp for "
"norsktalende Debianbrugere."
"Denne opgavepakke installerer Norske pakker og dokumentation, til hjælp for "
"Norsktalende Debianbrugere."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:297
#, fuzzy
msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
msgstr "Norsk (bokmål og nynorsk) miljø"
msgstr "Norsk (bokmål og nynorsk) skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:297
msgid "This task makes the desktop be localised in Norwegian"
msgstr ""
msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Norsk."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:303
@@ -480,18 +468,18 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer polske pakker og dokumentation, til brug for "
"polsktalende Debianbrugere."
"Denne opgavepakke installerer Polske pakker og dokumentation, til brug for "
"Polsktalende Debianbrugere."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:313
msgid "Polish desktop"
msgstr ""
msgstr "Polsk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:313
msgid "This task makes the desktop be localised in Polish"
msgstr ""
msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Polsk."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:319
@@ -514,18 +502,18 @@ msgid ""
"This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denne pakkesamling indeholder programmer og russisk dokumentation til at "
"gøre det lettere for russiskprogede at bruge Debian."
"Denne opgavepakke indeholder programmer og Russisk dokumentation til at "
"gøre det lettere for Russiskprogede at bruge Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:338
msgid "Russian desktop"
msgstr ""
msgstr "Russisk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:338
msgid "This task makes the desktop be localised in Russian"
msgstr ""
msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Russisk."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:344
@@ -539,43 +527,41 @@ msgid ""
"easier for Spanish speakers to use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer programmer, datafiler og dokumentation, som "
"gør det lettere for spansktalende at bruge Debian."
"gør det lettere for Spansktalende at bruge Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:354
msgid "Spanish desktop"
msgstr ""
msgstr "Spansk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:354
msgid "This task makes the desktop be localised in Spanish"
msgstr ""
msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Spansk."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:360
#, fuzzy
msgid "Swedish environment"
msgstr "Spansk miljø"
msgstr "Svensk miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:360
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer polske pakker og dokumentation, til brug for "
"polsktalende Debianbrugere."
"Svensktalende Debianbrugere."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:369
msgid "Swedish desktop"
msgstr ""
msgstr "Svensk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:369
msgid "This task makes the desktop be localised in Swedish"
msgstr ""
msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Svensk."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:375
@@ -586,18 +572,18 @@ msgstr "Thai milj
#: ../po/debian-tasks.desc:375
msgid "This task installs packages that make it easier for Thai to use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer pakker der gøre det lettere for thai-talende "
"Denne opgavepakke installerer pakker der gøre det lettere for Thai-talende "
"at bruge Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:385
msgid "Thai desktop"
msgstr ""
msgstr "Thai skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:385
msgid "This task makes the desktop be localised in Thai"
msgstr ""
msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Thai."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:391
@@ -610,18 +596,18 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer tyrkiske pakker og dokumentation, til brug for "
"tyrkisktalende Debianbrugere."
"Denne opgavepakke installerer Tyrkiske pakker og dokumentation, til brug for "
"Tyrkisktalende Debianbrugere."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:402
msgid "Turkish desktop"
msgstr ""
msgstr "Tyrkisk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:402
msgid "This task makes the desktop be localised in Turkish"
msgstr ""
msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Tyrkisk."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:408
@@ -634,19 +620,18 @@ msgid ""
"This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denne pakkesamling indeholder programmer og ukrainsk dokumentation til at "
"gøre det lettere for ukrainskprogede at bruge Debian."
"Denne opgavepakke indeholder programmer og Ukrainsk dokumentation til at "
"gøre det lettere for Ukrainskprogede at bruge Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:417
#, fuzzy
msgid "Ukrainian desktop"
msgstr "Ukrainsk miljø"
msgstr "Ukrainsk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:417
msgid "This task makes the desktop be localised in Ukrainian"
msgstr ""
msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Ukranisk."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:423
@@ -655,8 +640,7 @@ msgstr "Webserver"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:423
msgid ""
"This task selects a packages useful for a general purpose web server system."
msgid "This task selects a packages useful for a general purpose web server system."
msgstr ""
"Denne opgavepakke vælger pakker, der er nyttige på et almindeligt webserver-"
"system."
@@ -850,3 +834,4 @@ msgstr ""

#~ msgid "a TeX/LaTeX environment"
#~ msgstr "et TeX/LaTeX-miljø"


Loading…
Cancel
Save