Browse Source

Unfuzzied

keep-around/43e990ab3f4cc50982f8dbc32e3465ca7c827876
Bjørn Steensrud 17 years ago
parent
commit
74fe4e7b0d
  1. 19
      debian/po/nb.po

19
debian/po/nb.po

@ -1,3 +1,4 @@
# translation of nb.po to Norwegian Bokmål
# translation of tasksel_debian.po to Norsk Bokmål
# translation of tasksel_debian.po to Norwegian bokmål
#
@ -11,33 +12,32 @@
# or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans#
# Developers do not need to manually edit POT or PO files.
# Axel Bojer <axelb@skolelinux.no>, 2004.
# Bjørn Steensrud <bjornst@powertech.no>, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel_debian\n"
"Project-Id-Version: nb\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-boot@lists.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-18 14:50-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2004-08-29 23:12+0200\n"
"Last-Translator: Axel Bojer <axelb@skolelinux.no>\n"
"Language-Team: Norsk Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-05 00:30+0100\n"
"Last-Translator: Bjørn Steensrud <bjornst@powertech.no>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
"X-Generator: KBabel 1.10\n"
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:4
#, fuzzy
msgid ""
"At the moment, only the core of Debian is installed. To tune the system to "
"your needs, you can choose to install one or more of the following "
"predefined collections of software."
msgstr ""
"Nå er det bare Debians grunnsystem som er installert. For å tilpasse "
"installasjonen etter dine ønsker så kan du velge å installere en eller flere "
"av de følgende forhåndsvalgte gruppene av programvare. Erfarne brukere vil "
"kanskje foretrekke å velge pakker manuelt."
"systemet til dine behov, så kan du velge å installere en eller flere "
"av de følgende forhåndsvalgte gruppene av programvare."
#. Type: multiselect
#. Description
@ -64,3 +64,4 @@ msgstr "Programvareutvalg for Debian"
#~ msgid "${CHOICES}, manual package selection"
#~ msgstr "${CHOICES}, manuelt pakkevalg"

Loading…
Cancel
Save