Browse Source

Update Welsh translations

tags/2.16
Christian Perrier 16 years ago
parent
commit
758436bf46
3 changed files with 87 additions and 79 deletions
 1. +7
  -0
    debian/changelog
 2. +20
  -6
    po/cy.po
 3. +60
  -73
    tasks/po/cy.po

+ 7
- 0
debian/changelog View File

@@ -1,3 +1,10 @@
tasksel (2.16) UNRELEASED; urgency=low

* Translations:
- Welsh updates in po/ and tasks/po. Closes: #282181

-- Christian Perrier <bubulle@debian.org> Sat, 20 Nov 2004 11:44:59 +0100

tasksel (2.15) unstable; urgency=high

* Joey Hess


+ 20
- 6
po/cy.po View File

@@ -6,15 +6,15 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tarksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-07-30 13:29-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-10 18:53+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2004-10-05 16:15-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2004-11-20 04:47-0500\n"
"Last-Translator: Dafydd Harries <daf@muse.19inch.net>\n"
"Language-Team: Welsh <cy@pengwyn.linux.org.uk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../tasksel.pl:290
#: ../tasksel.pl:291
msgid ""
"Usage:\n"
"tasksel install <task>\n"
@@ -30,10 +30,24 @@ msgid ""
"\t --task-packages list available packages in a task\n"
"\t --task-desc returns the description of a task\n"
msgstr ""

#: ../tasksel.pl:465 ../tasksel.pl:478
"Defnydd:\n"
"tasksel install <tasg>\n"
"tasksel remove <tasg>\n"
"tasksel [opsiynnau]; lle mae'r opsiynnau yn gyfuniad o:\n"
"\t-t, --test modd profi; peidio a gwneud dim byd go iawn\n"
"\t-r, --required sefydlu pob pecyn a'r blaenoriath angenrheidiol\n"
"\t-i, --important sedydlu pob pecyn a'r blaenoriath pwysig\n"
"\t-s, --standard sefydlu pob pecyn a'r blaenoriath safonnol\n"
"\t-n, --no-ui peidio a dangod y rhyngwyneb defnyddiwr; defnyddir\n"
"\t gyda -r neu -i fel arfer\n"
"\t --new-install sefydlu rhai tasgau'n awtomatig\n"
"\t --list-tasks rhestru tasgau a fyddau'n cael eu dangos a gorffen\n"
"\t --task-packages rhestru'r pecynnau ar gael o fewn tasg\n"
"\t --task-desc dychwelyd disgrifiad tasg\n"

#: ../tasksel.pl:469 ../tasksel.pl:482
msgid "aptitude failed"
msgstr ""
msgstr "methodd aptitude"

#~ msgid "Cannot allocate memory for enumeration buffer"
#~ msgstr "Ni ellir neilltuo cof ar gyfer y byffer rhifiad"


+ 60
- 73
tasks/po/cy.po View File

@@ -7,7 +7,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-11-11 23:22-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2004-05-28 11:09-0300\n"
"PO-Revision-Date: 2004-11-20 05:02-0500\n"
"Last-Translator: Dafydd Harries <daf@muse.19inch.net>\n"
"Language-Team: Welsh <cy@pengwyn.linux.org.uk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -16,30 +16,28 @@ msgstr ""

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3
#, fuzzy
msgid "Brazilian Portuguese environment"
msgstr "Amgylchedd Siapanëeg"
msgstr "Amgylchedd Portiwgaleg Brasil"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs programs, data files, and documentation that makes it "
"easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
msgstr ""
"Mae'r tasg hwn yn sefydlu rhaglenni, ffeiliau data, a dogfennaeth sy'n ei "
"gwneud hi'n haws i siaradwyr Sbaeneg ddefnyddio Debian."
"gwneud hi'n haws i siaradwyr Portiwgaleg Brasil ddefnyddio Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14
#, fuzzy
msgid "Brazilian Portuguese desktop"
msgstr "Amgylchedd Siapanëeg"
msgstr "Penbwrdd Portiwgaleg Brasil"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14
msgid "This task makes the desktop be localised in Brasilian Portuguese."
msgstr ""
msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli ym "
"Mhortiwgaleg Brasil"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:21
@@ -58,12 +56,13 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:31
msgid "Catalan desktop"
msgstr ""
msgstr "Penbwydd Catalaneg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:31
msgid "This task makes the desktop be localised in Catalan."
msgstr ""
msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yng "
"Nghatalaneg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:38
@@ -83,14 +82,14 @@ msgstr ""

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:55
#, fuzzy
msgid "Simplified Chinese desktop"
msgstr "Amgylchedd Tsieinëeg Symleiddiedig"
msgstr "Penbwrdd Tsieinëeg Symleiddiedig"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:55
msgid "This task makes the desktop be localised in Simplified Chinese"
msgstr ""
msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Nseinëeg "
"Symleiddiedig"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:62
@@ -111,7 +110,8 @@ msgstr "Amgylchedd Tsieinëeg Symleiddiedig"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:79
msgid "This task makes the desktop be localised in Traditional Chinese."
msgstr ""
msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Nseinëeg "
"Traddodiadol."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:86
@@ -131,20 +131,17 @@ msgstr ""

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:97
#, fuzzy
msgid "Cyrillic desktop"
msgstr "Amgylchedd Syrilig"
msgstr "Penbwrdd Syrilig"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:97
#, fuzzy
msgid ""
"This task makes the desktop be localised in Cyrillic It supports Belarusian, "
"Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
"Mae'r tasg hwn yn darparu ffontiau Syrilig a meddalwedd arall byddwch angen "
"er mwyn defnyddio Syrilig. Mae'n cefnogi Belarwsieg, Bwlgareg, Macedoneg, "
"Rwsieg, Serbeg ac Wcraineg."
"Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Syrilig. Mae'r "
"cynnal Belarwsieg, Bwlgareg, Macadoneg, Rwisieg, Serbeg ac Wcraineg."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:107
@@ -163,12 +160,12 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:117
msgid "Danish desktop"
msgstr ""
msgstr "Penbwrdd Daneg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:117
msgid "This task makes the desktop be localised in Danish"
msgstr ""
msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Naneg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:124
@@ -256,12 +253,12 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:187
msgid "French desktop"
msgstr ""
msgstr "Penbwrdd Ffrangeg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:187
msgid "This task makes the desktop be localised in French"
msgstr ""
msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Ffrangeg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:194
@@ -280,12 +277,12 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:205
msgid "German desktop"
msgstr ""
msgstr "Penbwrdd Almaeneg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:205
msgid "This task makes the desktop be localised in German"
msgstr ""
msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Almaeneg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:212
@@ -304,12 +301,12 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:222
msgid "Greek desktop"
msgstr ""
msgstr "Penbwrdd Groeg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:222
msgid "This task makes the desktop be localised in Greek"
msgstr ""
msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Groeg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:229
@@ -328,43 +325,41 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:237
msgid "Hebrew desktop"
msgstr ""
msgstr "Penbwrdd Hebraeg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:237
msgid "This task makes the desktop be localised in Hebrew"
msgstr ""
msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Hebraeg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:244
#, fuzzy
msgid "Italian environment"
msgstr "Amgylchedd Catalan"
msgstr "Amgylchedd Eidaleg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:244
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau a dogfenniaeth yng Nghatalaneg er mwyn "
"cynorthwyo siaradwyr Catalaneg i ddefnyddio Debian."
"Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau a dogfenniaeth yn Eidaleg er mwyn "
"cynorthwyo siaradwyr Eidaleg i ddefnyddio Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:255
msgid "Italian desktop"
msgstr ""
msgstr "Penbwrdd Eidaleg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:255
msgid "This task makes the desktop be localised in Italian"
msgstr ""
msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Eidaleg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:262
msgid "Japanese environment"
msgstr "Amgylchedd Siapanëeg"
msgstr "Amgylchedd Japanëeg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:262
@@ -373,18 +368,17 @@ msgid ""
"Debian."
msgstr ""
"Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau sy'n ei gwneud hi'n haws i siaradwyr "
"Siapanëeg ddefnyddio Debian."
"Japanëeg ddefnyddio Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:274
#, fuzzy
msgid "Japanese desktop environment"
msgstr "Amgylchedd Siapanëeg"
msgstr "Amgylchedd penbwrdd Japanëeg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:274
msgid "This task makes the desktop be localised in Japanese"
msgstr ""
msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Japanëeg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:281
@@ -393,23 +387,22 @@ msgstr "Amgylchedd Corëeg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:281
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
"Debian."
msgstr ""
"Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau sy'n ei gwneud hi'n haws i siaradwyr "
"Siapanëeg ddefnyddio Debian."
"Corëeg ddefnyddio Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:293
msgid "Korean desktop"
msgstr ""
msgstr "Penbwrdd Corëeg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:293
msgid "This task makes the desktop be localised in Korean"
msgstr ""
msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yng Nghorëeg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:300
@@ -427,14 +420,13 @@ msgstr ""

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:310
#, fuzzy
msgid "Lithuanian desktop"
msgstr "Amgylchedd Lithwaneg"
msgstr "Penbwrdd Lithwaneg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:310
msgid "This task makes the desktop be localised in Lithuanian"
msgstr ""
msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Lithwaneg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:317
@@ -466,14 +458,13 @@ msgstr ""

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:337
#, fuzzy
msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
msgstr "Amgylchedd Norwyeg (Bokmaal a Nynorsk)"
msgstr "Penbwrdd Norwyeg (Bokmaal a Nynorsk)"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:337
msgid "This task makes the desktop be localised in Norwegian"
msgstr ""
msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Norwyeg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:344
@@ -492,12 +483,12 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:355
msgid "Polish desktop"
msgstr ""
msgstr "Penbwrdd Pwyleg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:355
msgid "This task makes the desktop be localised in Polish"
msgstr ""
msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli ym Mhwyleg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:363
@@ -526,13 +517,12 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:384
msgid "Russian desktop"
msgstr ""
msgstr "Penbwrdd Rwsieg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:384
msgid "This task makes the desktop be localised in Russian"
msgstr ""

msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Rwsieg"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:391
msgid "Spanish environment"
@@ -550,38 +540,36 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:402
msgid "Spanish desktop"
msgstr ""
msgstr "Penbwrdd Sbaeneg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:402
msgid "This task makes the desktop be localised in Spanish"
msgstr ""
msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Sbaeneg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:409
#, fuzzy
msgid "Swedish environment"
msgstr "Amgylchedd Sbaeneg"
msgstr "Amgylchedd Swedeg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:409
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau a dogfennaeth ym Mhwyleg er mwyn "
"cynorthwyo siaradwyr Pwyleg ddefnyddio Debian."
"Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau a dogfennaeth yn Swedeg er mwyn "
"cynorthwyo siaradwyr Swedeg ddefnyddio Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:419
msgid "Swedish desktop"
msgstr ""
msgstr "Penbwrdd Swedeg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:419
msgid "This task makes the desktop be localised in Swedish"
msgstr ""
msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Swedeg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:426
@@ -598,12 +586,12 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:437
msgid "Thai desktop"
msgstr ""
msgstr "Penbwrdd Thai"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:437
msgid "This task makes the desktop be localised in Thai"
msgstr ""
msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Thai"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:444
@@ -622,12 +610,12 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:456
msgid "Turkish desktop"
msgstr ""
msgstr "Penbwrdd Twrceg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:456
msgid "This task makes the desktop be localised in Turkish"
msgstr ""
msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Nhwrceg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:463
@@ -645,14 +633,13 @@ msgstr ""

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:473
#, fuzzy
msgid "Ukrainian desktop"
msgstr "Amgylchedd Wcraineg"
msgstr "Penbwrdd Wcraineg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:473
msgid "This task makes the desktop be localised in Ukrainian"
msgstr ""
msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Wcraineg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:481


Loading…
Cancel
Save