Browse Source

[l10n] Updated Slovak translation

keep-around/43e990ab3f4cc50982f8dbc32e3465ca7c827876
Peter Mann 17 years ago
parent
commit
7f8e94c359
  1. 7
      debian/po/sk.po
  2. 4
      po/sk.po
  3. 73
      tasks/po/sk.po

7
debian/po/sk.po

@ -5,7 +5,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-boot@lists.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2006-01-19 14:32-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-07 12:46+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-30 06:44+0100\n"
"Last-Translator: Peter Mann <Peter.Mann@tuke.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -50,7 +50,4 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../templates:20
msgid "Debian software selection"
msgstr "Výber programov pre Debian"
#~ msgid "${CHOICES}, manual package selection"
#~ msgstr "${CHOICES}, manuálny výber balíkov"
msgstr "Voľba programov pre Debian"

4
po/sk.po

@ -5,7 +5,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-01-02 15:28-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-07 12:52+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-30 06:29+0100\n"
"Last-Translator: Peter Mann <Peter.Mann@tuke.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -30,7 +30,7 @@ msgstr ""
"tasksel [voľby]\n"
"\t-t, --test testovací režim; v skutočnosti sa nič nevykonáva\n"
"\t --new-install automaticky nainštaluje niektoré úlohy\n"
"\t --list-tasks zobrazí zoznam úloh a skončí\n"
"\t --list-tasks zobrazí zoznam úloh a ukončí sa\n"
"\t --task-packages zobrazí balíky dostupné v úlohe\n"
"\t --task-desc zobrazí popis úlohy\n"

73
tasks/po/sk.po

@ -1,11 +1,14 @@
# tasksel - Slovak translation
#
# slovenske nazvy jazykov:
# http://www.snk.sk/vecne_spracovanie/jazykoveda.html
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-01-29 09:22+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-07 12:43+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-30 06:48+0100\n"
"Last-Translator: Peter Mann <Peter.Mann@tuke.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -33,25 +36,22 @@ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre arabčinu."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:21
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Bengali speakers to use Debian."
msgstr ""
"Táto úloha nainštaluje programy, dátové súbory a dokumentáciu, ktoré umožnia "
"ľahšiu prácu s Debianom pre arabsky hovoriacich používateľov."
"ľahšiu prácu s Debianom pre bengálsky hovoriacich používateľov."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:32
#, fuzzy
msgid "Bengali environment"
msgstr "Bulharské prostredie"
msgstr "Bengálske prostredie"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:32
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Bengali."
msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre thajčinu."
msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre bengálčinu."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:39
@ -316,7 +316,7 @@ msgstr "Holandské prostredie"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:222
msgid "This task makes the desktop be localised in Dutch"
msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre holandštinu."
msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre holandčinu."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:229
@ -444,25 +444,22 @@ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre hebrejčinu."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:319
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Hindi speakers to use Debian."
msgstr ""
"Táto úloha nainštaluje programy, dátové súbory a dokumentáciu, ktoré umožnia "
"ľahšiu prácu s Debianom pre arabsky hovoriacich používateľov."
"ľahšiu prácu s Debianom pre hindsky hovoriacich používateľov."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:330
#, fuzzy
msgid "Hindi environment"
msgstr "Dánske prostredie"
msgstr "Hindské prostredie"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:330
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Hindi."
msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre dánčinu."
msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre hindčinu."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:337
@ -614,29 +611,26 @@ msgstr "Nórsky (Bokmaal a Nynorsk) desktop"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:445
msgid "This task localises the desktop in Norwegian."
msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre nórštinu."
msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre nórčinu."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:452
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Persian speakers to use Debian."
msgstr ""
"Táto úloha nainštaluje programy, dátové súbory a dokumentáciu, ktoré umožnia "
"ľahšiu prácu s Debianom pre arabsky hovoriacich používateľov."
"ľahšiu prácu s Debianom pre perzsky hovoriacich používateľov."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:463
#, fuzzy
msgid "Persian environment"
msgstr "Nemecké prostredie"
msgstr "Perzské prostredie"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:463
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Persian."
msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre nemčinu."
msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre perzštinu."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:470
@ -674,25 +668,22 @@ msgstr "Táto úloha nastaví váš systém na úlohu tlačového servera."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:499
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Punjabi speakers to use Debian."
msgstr ""
"Táto úloha nainštaluje programy, dátové súbory a dokumentáciu, ktoré umožnia "
"ľahšiu prácu s Debianom pre arabsky hovoriacich používateľov."
"ľahšiu prácu s Debianom pre pandžábsky hovoriacich používateľov."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:510
#, fuzzy
msgid "Punjabi environment"
msgstr "Arabské prostredie"
msgstr "Pandžábske prostredie"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:510
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Punjabi."
msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre arabčinu."
msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre pandžábčinu."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:517
@ -716,7 +707,7 @@ msgstr "Rumunský desktop"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:528
msgid "This task localises the desktop in Romanian."
msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre rumunštinu."
msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre rumunčinu."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:535
@ -870,7 +861,7 @@ msgstr "Turecký desktop"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:641
msgid "This task localises the desktop in Turkish."
msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre turecký jazyk."
msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre turečtinu."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:648
@ -906,27 +897,3 @@ msgstr "Web server"
msgid ""
"This task selects packages useful for a general purpose web server system."
msgstr "Táto úloha vyberie balíky užitočné pre všeobecný web server."
#~ msgid "KDE desktop environment"
#~ msgstr "Grafické prostredie KDE"
#~ msgid ""
#~ "This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
#~ "Environment."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha poskytuje základné \"desktop\" programy pomocou použitia "
#~ "grafického prostredia KDE."
#~ msgid ""
#~ "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
#~ "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both "
#~ "the GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the "
#~ "user choose between the two."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha poskytuje základný \"desktopový\" softvér, ktorý zahŕňa "
#~ "rôznych správcov sedenia, správcov súborov a webové prehliadače. Sú tu "
#~ "zahrnuté aj obe desktopové prostredia GNOME a KDE a sorávca grafickej "
#~ "obrazovky, ktorý umožní používateľovi vybrať si medzi nimi."
#~ msgid "This task makes the desktop be localised in Bulgarian."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre bulharštinu."

Loading…
Cancel
Save