Browse Source

Galician translation of the tasks

tags/2.24
Jacobo Tarrio 16 years ago
parent
commit
816e7339f9
1 changed files with 141 additions and 158 deletions
  1. +141
    -158
      tasks/po/gl.po

+ 141
- 158
tasks/po/gl.po View File

@@ -1,53 +1,50 @@
# translation of gl.po to Galician
# translation of debian-tasks.po to Galician
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the tasksel package.
# Copyright (C) 2005 Software in the Public Interest
# Héctor Fernández López <trorrr@yahoo.es>, 2004
# Jacobo Tarrío <jtarrio@debian.org>, 2005
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gl\n"
"Project-Id-Version: debian-tasks\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-02-15 13:19-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2004-06-24 23:35+0200\n"
"Last-Translator: Héctor Fernández López <trorrr@yahoo.es>\n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-21 15:27-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2005-02-18 14:04+0100\n"
"Last-Translator: Jacobo Tarrío <jtarrio@debian.org>\n"
"Language-Team: Galician <trasno@ceu.fi.udc.es>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.0.1\n"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3
#, fuzzy
msgid "Brazilian Portuguese environment"
msgstr "Japanese environment"
msgstr "Ambiente en portugués do Brasil"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs programs, data files, and documentation that makes it "
"easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
msgstr ""
"Esta tarefa instala programas, ficheiros de datos e documentación que fai "
"máis sinxelo o uso de Debian ós castelán falantes."
"Esta tarefa instala programas, ficheiros de datos e documentación que "
"facilitan o emprego de Debian polos falantes de portugués do Brasil."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14
#, fuzzy
msgid "Brazilian Portuguese desktop"
msgstr "Japanese environment"
msgstr "Escritorio en portugués do Brasil"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14
msgid "This task makes the desktop be localised in Brasilian Portuguese."
msgstr ""
msgstr "Esta tarefa fai que o escritorio apareza en portugués do Brasil."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:21
msgid "Catalan environment"
msgstr "Entorno en Catalán"
msgstr "Ambiente en catalán"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:21
@@ -55,23 +52,23 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Esta tarefa instala paquetes e documentación en Catlán para axudar ós "
"Catalán faltantes no uso de Debian"
"Esta tarefa instala paquetes e documentación en catalán para axudar aos "
"falantes de catalán a empregar Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:31
msgid "Catalan desktop"
msgstr ""
msgstr "Escritorio en catalán"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:31
msgid "This task makes the desktop be localised in Catalan."
msgstr ""
msgstr "Esta tarefa fai que o escritorio apareza en catalán."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:38
msgid "Simplified Chinese environment"
msgstr "Entorno en Chino Simplificado"
msgstr "Ambiente en chinés simplificado"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:38
@@ -80,20 +77,19 @@ msgid ""
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"Esta tarefa instala programas, ficheros de datos, fontes e documentación que "
"fai máis sinxelo o uso de Debian para os chinés falantes, usando a "
"codificación de chinés simplificado."
"Esta tarefa instala programas, ficheiros de datos, tipos de letra e "
"documentación que facilitan o emprego de debian polos falantes de chinés que "
"empregan a escritura chinesa simplificada."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:51
#, fuzzy
msgid "Simplified Chinese desktop"
msgstr "Entorno en Chino Simplificado"
msgstr "Escritorio en chinés simplificado"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:51
msgid "This task makes the desktop be localised in Simplified Chinese"
msgstr ""
msgstr "Esta tarefa fai que o escritorio apareza en chinés simplificado"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:58
@@ -102,24 +98,24 @@ msgid ""
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
"encoding."
"Esta tarefa instala programas, ficheiros de datos, tipos de letra e "
"documentación que facilitan o emprego de Debian polos falantes de chinés que "
"empregan a escritura chinesa tradicional."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:71
msgid "Traditional Chinese environment"
msgstr "Traditional Chinese environment"
msgstr "Ambiente en chinés tradicional"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:71
msgid "This task makes the desktop be localised in Traditional Chinese"
msgstr ""
msgstr "Esta tarefa fai que o escritorio apareza en chinés tradicional."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:78
msgid "Cyrillic environment"
msgstr "Cyrillic environment"
msgstr "Ambiente cirílico"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:78
@@ -128,31 +124,28 @@ msgid ""
"to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
"Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
"This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
"to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
"Serbian and Ukrainian."
"Esta tarefa fornece tipos de letra cirílicos e outro software que cómpre "
"para empregar o alfabeto cirílico. Ten soporte para o bielorruso, búlgaro, "
"macedonio, ruso, serbio e ucraíno."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:89
#, fuzzy
msgid "Cyrillic desktop"
msgstr "Cyrillic environment"
msgstr "Escritorio cirílico"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:89
#, fuzzy
msgid ""
"This task makes the desktop be localised in Cyrillic It supports Belarusian, "
"Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
"This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
"to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
"Serbian and Ukrainian."
"Esta tarefa fai que o escritorio apareza no alfabeto cirílico. Ten soporte "
"para o bielorruso, búlgaro, macedonio, ruso, serbio e ucraíno."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:99
msgid "Danish environment"
msgstr "Danish environment"
msgstr "Ambiente en dinamarqués"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:99
@@ -160,18 +153,18 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
"speaking people use Debian."
"Esta tarefa instala paquetes e documentación en dinamarqués para axudar aos "
"falantes de dinamarqués a empregar Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:109
msgid "Danish desktop"
msgstr ""
msgstr "Escritorio en dinamarqués"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:109
msgid "This task makes the desktop be localised in Danish"
msgstr ""
msgstr "Esta tarefa fai que o escritorio apareza en dinamarqués"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:116
@@ -183,8 +176,8 @@ msgstr "Base de datos SQL"
msgid ""
"This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr ""
"Esta tarefa elixe paquetes cliente e servidor para as bases de datos "
"PostgreSQL"
"Esta tarefa selecciona paquetes de cliente e servidor da base de datos "
"PostgreSQL."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:116
@@ -194,15 +187,15 @@ msgid ""
"database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
"locking."
msgstr ""
"PostgreSQL é unha base de datos SQL relacional ofrecendo conformidad "
"incremental con SQL92 e alhunhas capacidades SQL3. É axeitado para usarse "
"en accesos de varios usuarios á base de datos, debido a sus facilidades en "
"trnsaccións e a seguridade meticulosa."
"PostgreSQL é unha base de datos relacional SQL, que ofrece cada vez unha "
"maior conformidade con SQL92 e algunhas características de SQL3. É axeitado "
"para se empregar con acceso a bases de datos multiusuario, mediante a súa "
"infraestructura transacional e o bloqueo de gran fino."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:130
msgid "Desktop environment"
msgstr "Entorno de escritorio"
msgstr "Ambiente de escritorio"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:130
@@ -212,10 +205,10 @@ msgid ""
"GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the user "
"choose between the two."
msgstr ""
"Esta tarefa dache software básico de \"escritorio\", incluíndo unha "
"variedade de xestores de sesión, xestores de ficheiros e navegadores web. "
"Incorpora tanto GNOME como KDE, e dache un xestor de visualización que deixa "
"ó usuario escoller entre os dous."
"Esta tarefa fornece software básico de escritorio, que inclúe unha selección "
"de xestores de sesións, xestores de ficheiros e navegadores web. Incorpora "
"os escritorios GNOME e KDE e fornece un xestor de pantallas que permite aos "
"usuarios escoller entrámbolos dous."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:150
@@ -227,7 +220,8 @@ msgstr "Servidor DNS"
msgid ""
"Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgstr ""
"Elixe o servidor DNS BIND, documentación relacionada e paquetes con útiles"
"Selecciona o servidor DNS BIND, documentación relacionada e paquetes de "
"utilidades."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:158
@@ -240,13 +234,13 @@ msgid ""
"This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
"and NFS."
msgstr ""
"Esta tarefa prepara o teu sistema para ser un sistema de ficheiros, "
"soportando NetBIOS e NFS."
"Esta tarefa configura o seu sistema para que sexa un servidor de ficheiros "
"con soporte de NetBIOS e NFS."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:168
msgid "French environment"
msgstr "French environment"
msgstr "Ambiente en francés"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:168
@@ -254,23 +248,23 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in French to help French "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"This task installs packages and documentation in French to help French "
"speaking people use Debian."
"Esta tarefa instala paquetes e documentación en francés para axudar aos "
"falantes de francés a empregar Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:179
msgid "French desktop"
msgstr ""
msgstr "Escritorio en francés"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:179
msgid "This task makes the desktop be localised in French"
msgstr ""
msgstr "Esta tarefa fai que o escritorio apareza en francés"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:186
msgid "German environment"
msgstr "German environment"
msgstr "Ambiente en alemán"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:186
@@ -278,23 +272,23 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in German to help German "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"This task installs packages and documentation in German to help German "
"speaking people use Debian."
"Esta tarefa instala paquetes e documentación en alemán para axudar aos "
"falantes de alemán a empregar Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:197
msgid "German desktop"
msgstr ""
msgstr "Escritorio en alemán"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:197
msgid "This task makes the desktop be localised in German"
msgstr ""
msgstr "Esta tarefa fai que o escritorio apareza en alemán"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:204
msgid "Greek environment"
msgstr "Greek environment"
msgstr "Ambiente en grego"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:204
@@ -302,23 +296,23 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
"speaking people use Debian."
"Esta tarefa instala paquetes e documentación en grego para axudar aos "
"falantes de grego a empregar Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:214
msgid "Greek desktop"
msgstr ""
msgstr "Escritorio en grego"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:214
msgid "This task makes the desktop be localised in Greek"
msgstr ""
msgstr "Esta tarefa fai que o escritorio apareza en grego"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:221
msgid "Hebrew environment"
msgstr "Hebrew environment"
msgstr "Ambiente en hebreo"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:221
@@ -326,23 +320,23 @@ msgid ""
"This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
"speaking people use Debian."
"Esta tarefa instala programas e documentación en hebreo para axudar aos "
"falantes de hebreo a empregar Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:229
msgid "Hebrew desktop"
msgstr ""
msgstr "Escritorio en hebreo"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:229
msgid "This task makes the desktop be localised in Hebrew"
msgstr ""
msgstr "Esta tarefa fai que o escritorio apareza en hebreo."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:236
msgid "Italian environment"
msgstr "Italian environment"
msgstr "Ambiente en italiano"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:236
@@ -350,23 +344,23 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
"speaking people use Debian."
"Esta tarefa instala paquetes e documentación en italiano para axudar aos "
"falantes de italiano a empregar Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:247
msgid "Italian desktop"
msgstr ""
msgstr "Escritorio en italiano"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:247
msgid "This task makes the desktop be localised in Italian"
msgstr ""
msgstr "Esta tarefa fai que o escritorio apareza en italiano"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:254
msgid "Japanese environment"
msgstr "Japanese environment"
msgstr "Ambiente en xaponés"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:254
@@ -374,49 +368,47 @@ msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
"Debian."
msgstr ""
"This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
"Debian."
"Esta tarefa instala paquetes que facilitan o emprego de Debian aos falantes "
"de xaponés."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:266
#, fuzzy
msgid "Japanese desktop environment"
msgstr "Japanese environment"
msgstr "Ambiente de escritorio en xaponés"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:266
msgid "This task makes the desktop be localised in Japanese"
msgstr ""
msgstr "Esta tarefa fai que o escritorio apareza en xaponés"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:273
msgid "Korean environment"
msgstr "Korean environment"
msgstr "Ambiente en coreano"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:273
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
"Debian."
msgstr ""
"This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
"Debian."
"Esta tarefa instala paquetes que facilitan o emprego de Debian aos falantes "
"de coreano."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:285
msgid "Korean desktop"
msgstr ""
msgstr "Escritorio en coreano"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:285
msgid "This task makes the desktop be localised in Korean"
msgstr ""
msgstr "Esta tarefa fai que o escritorio apareza en coreano"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:292
msgid "Lithuanian environment"
msgstr "Lithuanian environment"
msgstr "Ambiente en lituano"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:292
@@ -424,19 +416,18 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
"Lithuanian speaking people use Debian."
msgstr ""
"This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
"Lithuanian speaking people use Debian."
"Esta tarefa instala paquetes e documentación en lituano para axudar aos "
"falantes de lituano a empregar Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:302
#, fuzzy
msgid "Lithuanian desktop"
msgstr "Lithuanian environment"
msgstr "Escritorio en lituano"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:302
msgid "This task makes the desktop be localised in Lithuanian"
msgstr ""
msgstr "Esta tarefa fai que o escritorio apareza en lituano"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:309
@@ -449,13 +440,13 @@ msgid ""
"This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
"server system."
msgstr ""
"Esta tarefa fai unha selección de paquetes útiles para un servidor de correo "
"xeral"
"Esta tarefa selecciona un conxunto de paquetes útiles para un servidor de "
"correo de propósito xeral."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:318
msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
msgstr "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
msgstr "Ambiente en noruegués (bokmaal e nynorsk)"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:318
@@ -463,24 +454,23 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
"speaking people use Debian."
"Esta tarefa instala paquetes e documentación en noruegués para axudar aos "
"falantes de noruegués a empregar Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:329
#, fuzzy
msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
msgstr "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
msgstr "Escritorio en noruegués (bokmaal e nynorsk)"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:329
msgid "This task makes the desktop be localised in Norwegian"
msgstr ""
msgstr "Esta tarefa fai que o escritorio apareza en noruegués"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:336
msgid "Polish environment"
msgstr "Polish environment"
msgstr "Ambiente en polaco"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:336
@@ -488,18 +478,18 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
"speaking people use Debian."
"Esta tarefa instala paquetes e documentación en polaco para axudar aos "
"falantes de polaco a empregar Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:347
msgid "Polish desktop"
msgstr ""
msgstr "Escritorio en polaco"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:347
msgid "This task makes the desktop be localised in Polish"
msgstr ""
msgstr "Esta tarefa fai que o escritorio apareza en polaco"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:355
@@ -509,12 +499,13 @@ msgstr "Servidor de impresión"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:355
msgid "This task sets up your system to be a print server."
msgstr "Esta tarefa pon a punto o equipo para ser un servidor de impresión"
msgstr ""
"Esta tarefa configura o seu sistema para que sexa un servidor de impresión."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:365
msgid "Russian environment"
msgstr "Russian environment"
msgstr "Ambiente en ruso"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:365
@@ -522,23 +513,23 @@ msgid ""
"This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
"speaking people use Debian."
"Esta tarefa instala programas e documentación en ruso para axudar aos "
"falantes de ruso a empregar Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:376
msgid "Russian desktop"
msgstr ""
msgstr "Escritorio en ruso"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:376
msgid "This task makes the desktop be localised in Russian"
msgstr ""
msgstr "Esta tarefa fai que o escritorio apareza en ruso"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:383
msgid "Spanish environment"
msgstr "Entorno en castelán"
msgstr "Ambiente en español"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:383
@@ -546,70 +537,69 @@ msgid ""
"This task installs programs, data files, and documentation that makes it "
"easier for Spanish speakers to use Debian."
msgstr ""
"Esta tarefa instala programas, ficheiros de datos e documentación que fai "
"máis sinxelo o uso de Debian ós castelán falantes."
"Esta tarefa instala programas, ficheiros de datos e documentación que "
"facilitan o emprego de Debian aos falantes de español"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:394
msgid "Spanish desktop"
msgstr ""
msgstr "Escritorio en español"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:394
msgid "This task makes the desktop be localised in Spanish"
msgstr ""
msgstr "Esta tarefa fai que o escritorio apareza en español"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:401
#, fuzzy
msgid "Swedish environment"
msgstr "Entorno en castelán"
msgstr "Ambiente en sueco"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:401
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
"speaking people use Debian."
"Esta tarefa instala paquetes e documentación en sueco para axudar aos "
"falantes de sueco a empregar Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:411
msgid "Swedish desktop"
msgstr ""
msgstr "Escritorio en sueco"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:411
msgid "This task makes the desktop be localised in Swedish"
msgstr ""
msgstr "Esta tarefa fai que o escritorio apareza en sueco"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:418
msgid "Thai environment"
msgstr "Thai environment"
msgstr "Ambiente en tailandés"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:418
msgid "This task installs packages that make it easier for Thai to use Debian."
msgstr ""
"This task installs packages that make it easier for Thai to use Debian."
"Esta tarefa instala paquetes que facilitan o emprego de Debian aos falantes "
"de tailandés."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:429
msgid "Thai desktop"
msgstr ""
msgstr "Escritorio en tailandés"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:429
msgid "This task makes the desktop be localised in Thai"
msgstr ""
msgstr "Esta tarefa fai que o escritorio apareza en tailandés"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:436
msgid "Turkish environment"
msgstr "Turkish environment"
msgstr "Ambiente en turco"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:436
@@ -617,23 +607,23 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
"speaking people use Debian."
"Esta tarefa instala paquetes e documentación en turco para axudar aos "
"falantes de turco a empregar Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:448
msgid "Turkish desktop"
msgstr ""
msgstr "Escritorio en turco"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:448
msgid "This task makes the desktop be localised in Turkish"
msgstr ""
msgstr "Esta tarefa fai que o escritorio apareza en turco"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:455
msgid "Ukrainian environment"
msgstr "Ukrainian environment"
msgstr "Ambiente en ucraíno"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:455
@@ -641,19 +631,18 @@ msgid ""
"This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
"speaking people use Debian."
"Esta tarefa instala programas e documentación en ucraíno para axudar aos "
"falantes de ucraíno a empregar Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:465
#, fuzzy
msgid "Ukrainian desktop"
msgstr "Ukrainian environment"
msgstr "Escritorio en ucraíno"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:465
msgid "This task makes the desktop be localised in Ukrainian"
msgstr ""
msgstr "Esta tarefa fai que o escritorio apareza en ucraíno"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:473
@@ -665,11 +654,5 @@ msgstr "Servidor web"
msgid ""
"This task selects a packages useful for a general purpose web server system."
msgstr ""
"Esta tarefa elixe os paquetes útiles para un servidor web de uso xeral."

#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation to make "
#~ "it easier for Korean speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation to make "
#~ "it easier for Korean speakers to use Debian."
"Esta tarefa selecciona paquetes útiles para un servidor web de propósito "
"xeral."

Loading…
Cancel
Save