Browse Source

Updated tasksel translations for Norwegian nynorsk. Added tasksel_tasks translation for Norwegian nynorsk.

tags/version_1.45
Håvard Korsvoll 17 years ago
parent
commit
825c45b902
2 changed files with 49 additions and 54 deletions
  1. +2
    -0
      debian/changelog
  2. +47
    -54
      po/nn.po

+ 2
- 0
debian/changelog View File

@@ -5,6 +5,8 @@ tasksel (1.45) UNRELASED; urgency=low
* Updated translations:
- Rene Engelhard
- Updated and unfuzzied German translations.
- Håvard Korsvoll
- Updated and added Norwegian nynorsk translations (nn.po)

-- Joey Hess <joeyh@debian.org> Mon, 23 Feb 2004 01:35:45 -0500+ 47
- 54
po/nn.po View File

@@ -1,23 +1,27 @@
# Norwegian (Nynorsk) translation of Debian tasksel messages.
# Copyright (C) 2001 Gaute Hvoslef Kvalnes.
# Gaute Hvoslef Kvalnes <gaute@verdsveven.com>, 2001.
# translation of tasksel.po to Norwegian (Nynorsk)
# translation of tasksel.po to
# translation of tasksel.po to
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
# HÃ¥vard Korsvoll <korsvoll@stud.ntnu.no>, 2004.
# HÃ¥vard Korsvoll <korsvoll@skulelinux.no>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel 1.12\n"
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-28 08:04+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-08-14 10:14MET\n"
"Last-Translator: Petter Reinholdtsen <pere@hungry.com>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-17 21:24+0100\n"
"Last-Translator: HÃ¥vard Korsvoll <korsvoll@skulelinux.no>\n"
"Language-Team: Norwegian (Nynorsk) <i18n-nn@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 0.9.5\n"
"X-Generator: KBabel 1.3\n"

#: ../data.c:307 ../data.c:321
msgid "Cannot allocate memory for enumeration buffer"
msgstr "Kan ikkje tilordna minne til oppramsingslageret"
msgstr "Klarer ikkje allokere minne for oppteljingsbuffer"

#: ../macros.h:42
#, c-format
@@ -25,7 +29,7 @@ msgid ""
"Fatal error encountered at %s:%d\n"
"\t"
msgstr ""
"Fatal feil ved %s:%d\n"
"Fatal feil oppstod ved %s:%d\n"
"\t"

#: ../macros.h:51
@@ -47,7 +51,7 @@ msgstr "Sluttbrukar"

#: ../slangui.c:76
msgid "Hardware Support"
msgstr "Maskinvarestøtte"
msgstr "Støtte for maskinvare"

#: ../slangui.c:77
msgid "Servers"
@@ -67,28 +71,28 @@ msgstr "Ymse"

#: ../slangui.c:219
msgid "Unable to initialize the terminal"
msgstr "Kan ikkje initiera terminalen"
msgstr "Klarer ikkje setja igang terminalen"

#: ../slangui.c:221
msgid "Unable to initialize screen output"
msgstr "Kan ikkje initiera skjermutskrifta"
msgstr "Klarer ikkje setja igang skjermutskrift"

#: ../slangui.c:222
msgid "Unable to initialize keyboard interface"
msgstr "Kan ikkje initiera tastaturet"
msgstr "Klarer ikkje setja opp tastaturgrensesnitt"

#: ../slangui.c:239
#, c-format
msgid "Debian Task Installer v%s - (c) 1999-2003 SPI and others"
msgstr "Installasjon av Debian-profilar v%s - (c) 1999-2003 SPI og andre"
msgstr "Debian Task Installer v%s - (c) 1999-2003 SPI og andre"

#: ../slangui.c:393
msgid "^Finish"
msgstr "Avslutt"
msgstr "^Ferdig"

#: ../slangui.c:401 ../slangui.c:402
msgid "Task ^Info"
msgstr "Profil^info"
msgstr "Oppgåve^info"

#: ../slangui.c:406 ../slangui.c:407
msgid "^Help"
@@ -96,7 +100,7 @@ msgstr "^Hjelp"

#: ../slangui.c:441
msgid "Select tasks to install"
msgstr "Vel profilane som skal installerast"
msgstr "Vel oppgåve som skal installerast"

#: ../slangui.c:576
msgid "Ok"
@@ -105,7 +109,7 @@ msgstr "OK"
#: ../slangui.c:685 ../slangui.c:699 ../slangui.c:810
#, c-format
msgid "Index out of bounds: %d >= %d"
msgstr "Indeks utanfor grensene: %d >= %d"
msgstr "Indeks overskrider grensene: %d >= %d"

#: ../slangui.c:776
msgid "Help"
@@ -126,18 +130,15 @@ msgid ""
"\n"
"Press enter to return to the task selection screen"
msgstr ""
"Med profilar kan du lett velja ei samling pakkar som utfører ei viss "
"oppgåve.\n"
"Oppgåver let deg raskt installera eit utval av pakkar som tilsaman utfører "
"ei oppgåve.\n"
"\n"
"I hovudlista ser du dei profilane du kan installera. Med piltastane flyttar "
"du peikaren, og med linjeskift eller mellomrom vel du ein profil. Du kan "
"bruka tasten A for å velja alle profilane, eller N for å fjerna alle val. "
"Trykk Q for å avslutta dette programmet og starta installeringa av dei valde "
"profilane.\n"
"Hovudlista viser ei liste over oppåver som du kan velja å installera. Piltastane flyttar markøren. Ved å trykkja Enter eller Mellomrom vel du om du vil ta med denne oppgåva eller ikkje. Du kan også trykkja A for å velja alle oppgåvene eller N for å velja ingen oppvåver. Ved å trykkja Q vil dette programmet avslutta og installasjonen "
"av dei valde oppgåven vil byrja.\n"
"\n"
"Takk for at du valde Debian.\n"
"Takk for at du brukar Debian.\n"
"\n"
"Trykk linjeskift for å gå tilbake til profilvalskjermen."
"Trykk Enter for å gå tilbake til skjermbiletet for val av oppgåver"

#: ../slangui.c:818
#, c-format
@@ -158,79 +159,71 @@ msgstr "(inga skildring tilgjengeleg)"

#: ../tasksel.c:33
msgid "Unknown signal seen"
msgstr "Mottok ukjent signal"
msgstr "Ser ukjent signal"

#: ../tasksel.c:39
#, c-format
msgid "tasksel install <task>\n"
msgstr "tasksel install <profil>\n"
msgstr "tasksel install <oppgåve>\n"

#: ../tasksel.c:40
#, c-format
msgid "tasksel [options]; where options is any combination of:\n"
msgstr "tasksel [val]; der val er ein kombinasjon av:\n"
msgstr "tasksel [val]; der val er ein eller anna kombinasjon av:\n"

#: ../tasksel.c:41
msgid "-t -- test mode; don't actually run apt-get on exit"
msgstr "-t -- testmodus; ikkje køyr apt-get når tasksel avsluttar"
msgstr "-t -- test modus; køyrer ikkje apt-get når du avsluttar"

#: ../tasksel.c:42
msgid ""
"-q -- queue installs; do not install packages with apt-get;\n"
"\t\tjust queue them in dpkg"
msgstr ""
"-q -- legg installasjonane i kø; ikkje installer pakkar med apt-get,\n"
"\t\tberre legg dei i køen til dpkg"
"-q -- legg installasjonar i kø; ikkje installer pakkar med apt-get;\n"
"\t\tlegg dei berre i kø i dpkg"

#: ../tasksel.c:43
msgid "-r -- install all required-priority packages"
msgstr "-r -- installer alle pakkane med prioritet «naudsynt»"
msgstr "-r -- installer alle pakkar med prioriteten naudsynt"

#: ../tasksel.c:44
msgid "-i -- install all important-priority packages"
msgstr "-i -- installer alle pakkane med prioritet «viktig»"
msgstr "-i -- installer alle pakkar med prioriteten viktig"

#: ../tasksel.c:45
msgid "-s -- install all standard-priority packages"
msgstr "-s -- installer alle pakkane med prioritet «standard»"
msgstr "-s -- installer alle pakkar med prioriteten standard"

#: ../tasksel.c:46
msgid "-n -- don't show UI; use with -r or -i usually"
msgstr "-n -- ikkje vis grensesnitt; vanlegvis brukt med -r eller -i"
msgstr "-n -- ikkje vis UI, brukast vanlegvis saman med -r eller -i"

#: ../tasksel.c:47
msgid "-a -- show all tasks, even those with no packages in them"
msgstr "-a -- vis alle oppgåver, sjølv dei som ikkje har pakkar"
msgstr "-a -- vis alle oppgåver, også dei utan nokon pakkar i seg"

#: ../tasksel.c:88 ../tasksel.c:123
#, c-format
msgid "No packages selected\n"
msgstr "Ingen pakkar vald\n"
msgstr "Ingen pakkar valt\n"

#: ../tasksel.c:197
#, c-format
msgid "No tasks found on this system.\n"
msgstr ""
msgstr "Ingen oppgåver funne på dette systemet.\n"

#: ../util.c:21
msgid "Cannot allocate memory for strdup"
msgstr "Kan ikkje tilordna minne for strdup"
msgstr "Klarer ikkje å allokere minne for strdup"

#: ../util.c:39
#, c-format
msgid "Cannot allocate %d bytes of memory"
msgstr "Kan ikkje tilordna %d byte minne"
msgstr "Klarer ikkje å allokere %d byte med minne"

# reallokera bør heita noko betre, men kva?
#: ../util.c:48
#, c-format
msgid "Cannot reallocate %d bytes of memory"
msgstr "Kan ikkje reallokera %d byte minne"

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "No tasks found on this system.\n"
#~ "Did you update your available file? Try running dselect update.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Fann ingen profilar på dette systemet.\n"
#~ "Har du oppdatert fila «available»?\n"
msgstr "Klarer ikkje å reallokere %d byte med minne"


Loading…
Cancel
Save